Вътрешни гласове

Какво е хула срещу Светия Дух?

Какво е хула срещу Светия Дух?

Прочел си в Евангелието Христовите думи: всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа Светаго няма да се прости на човеците - ни...

 Човечество, излез от детството!

Човечество, излез от детството!

„Още ли куцате на две колена”? – попитал величавият пророк Илия вааловите жреци 900 години преди Христа. Оттогава до днес са минали двадесет и девет в...

Горко ви, люде нечестиви...

Горко ви, люде нечестиви...

В сърцето на човека има много кроежи, но сбъдва се само определеното от Господа (Книга Притчи Соломонови 19:21)

Доньо Донев: Нацията „отива на кино”

Доньо Донев: Нацията „отива на кино”

Аз си обичам народа. Държавата не я затичам за нищо. Едно време ни учеха, че българинът е добър, гостоприемен, трудолюбив, отстъпчив, не си заключва к...