Реклама

За контакт: Мирослава Цветкова - [email protected], 0887953747

Сайтът Glasove.com е една от влиятелните онлайн медии в България. Досега фокусирана върху политическите новини и
качествения и задълбочен анализ, медията предлага актуална информация за основните политически играчи и сюжети от
световната и българската сцена, като привлича предимно образовани хора, включително тези, които вземат управленски
решения и влияят на общественото мнение. Glasove.com се цитира от големите български медии и често инициира теми, които
влизат в публичния дебат. Специален акцент се поставя на културата, артистичния свят и духовните въпроси.
През 2022 г. стартира ребранд и развитие на сайта с повече икономически и бизнес новини, с което ще бъде привлечена
по-широка и активна аудитория. Целта е медията да бъде максимално актуална и полезна за аудиторията във време на
ограничения и промени.


По данни от Гугъл аналитикс от ноември 2021 г. потребителите на сайта са от всички възрасти, като най- голям дял заема
групата между 25 и 54 години – над 50%. От София или от голям град са общо 70% от потребителите.

РЕКЛАМНА ТАРИФА

В сила от 01.01.2022

 

ПР


ПР-публикация: 1 000,00 лв.
Интервю: 1 000,00 лв.
Новината остава на заглавна страница за период 24 часа.  
Видео в секция „Видео”: 1 500,00 лв.

 

БАНЕР РЕКЛАМА


ФОРМАТИ

Мегаборд 960 х 200 px Desktop CPM 30,00 лв.
300 х 250 px, дясна колона Desktop, Mobile CPM 20,00 лв.
300 x 600 px, дясна колона  Desktop CPM 22,00 лв.
728 x 90 px, чело Desktop CPM 18,00 лв.
600 х 300 px, под новините Desktop, Mobile CPM 16,00 лв.
Wallpaper + 300 x 250 px Desktop CPM 35,00 лв.
Floating banner 300 x 250 + 600 x 250 px* Desktop CPM 35,00 лв.
Expandable banner 728 x 90 + 728 x 160 px* Desktop CPM 35,00 лв.
Video Overlay 600 х 300 px* Desktop, Mobile CPM 35,00 лв.

*Визуализира се до 3 пъти дневно на уникален потребител.

ОСКЪПЯВАНЕ

  • Видеобанер (с изключение на банер Video Overlay): +10%
  • Политическа реклама и ПР: +30%
  • До гарантирана аудитория 10 000 души: 1 000,00 лв.
  • До гарантирана аудитория 20 000 души: 1 800,00 лв.

Цените са в български лева без ДДС.

Посочените цени за банер реклама са за 1 000 импресии (CPM).

Общият броя заявени импресии се разпределят равномерно в периода на кампанията, като в почивни дни импресиите достигат до 70% от импресиите в делнични дни.