Фарисейската структура на психичния конфликт

Фарисейската структура на психичния конфликт

Автор: Йоан Корнаракис Следвайте "Гласове" в Телеграм 

Основна структура на психичния конфликт е фарисейската. Основните характеристики на фарисейската структура са на първо място две: външно поведение и вътрешна психодинамична дейност.

Външното фарисейско поведение. Фарисейската структура на психичния конфликт се изразява в следните конкретни елементи.

1) Проява на извънмерно благочестие в религиозните формули. Поведението на фарисея е доминирано от тревожната склонност да изпита и изпълни всеки религиозен „тип”, който се смята за необходим за самоутвърждаване на религиозното превъзходство. Фарисеят е жаден за религиозен опит.

2) Деклариране на религиозно съвършенство. Фарисейската структура на психичния конфликт води до провъзгласяване на религиозно съвършенство. Фарисеят изпитва нужда да уверява другите хора в това съвършенство и дори да ги убеждава. Поради тази причина той използва статистически данни. Опитните елементи на неговото благочестие са обективизирани по такъв начин, че могат да бъдат измерени и оценени.

3) Чрез сравняване на индивидуалната религиозност с тази на други хора. Фарисеят не е социален в дълбокия смисъл на думата. Но той се нуждае от други хора, за да утвърди религиозното си превъзходство. Въпреки че се изолира, за да покаже религиозното си превъзходство, той същевременно се позовава на слабостите и недостатъците на другите хора, за да изпита удовлетворение от религиозната си самодостатъчност.

Оттук следва, че основните характеристики, които изграждат фасадата на фарисейското поведение, са: жаждата за опит, обективизирането на опитните елементи на благочестието и зависимостта от другите хора (чрез сравнение).

Тази фасада, като поведение, създава впечатление за самодостатъчност във всяко отношение. Фарисеят е гордият (надменен или смирен на думи) човек, който има „спокойна” (религиозна) съвест, защото е завършен и съвършен. Следователно той е независим от Бога и хората, защото неговата екзистенциална перспектива съвпада с образа, който е изградил за себе си. Затова фасадата (поведението му) е идентична с „идеалния” му образ за самия него. Този външен образ на поведението на фарисея на пръв поглед създава впечатлението, че този човек не е изправен пред екзистенциални проблеми; че не изпитва вътрешни конфликти; че всичко в живота му върви добре; не чувства, че нещо му липсва. И че няма за какво да завижда на другите.

Всички тези външни елементи обаче са симптоми, които изразяват преживявания психичен конфликт. „Съвършената” маска подчертава една емпирична ригидност. Тази ригидност се разбира и като израз на несъзнателни и дори натрапчиви процеси.

Но какъв е проблемът, с който се сблъсква фарисеят?

Човекът, който се държи с морална и духовна самодостатъчност и има „велика идея” за себе си, реално изпитва дълбоко разочарование от невъзможността да бъде истински съвършен. Следователно неговата самодостатъчност е резултат от потискането на това разочарование и, което е по-важно, от потискането на вината му за провала на екзистенциалната му перспектива. Фарисеят се стреми към самооправдание. Той се стреми по всякакъв начин да се оправдае пред себе си, пред другите хора и пред Бога. Но фактът, че, както го уверява Господ, той „не си е тръгнал от храма оправдан”, показва, че неговата вътрешност е диаметрално противоположна на привидната му психологическа самодостатъчност и спокойствие. Усилието да покаже или да провъзгласи своето съвършенство разкрива драстичната гузна тревога, която като основен психодинамичен мотив принудително води до съставянето и изграждането на фарисейската маска.

По този начин външното фарисейско поведение, като синтез от индивидуални симптоми, ни води към гузната вътрешност на фарисея. Основните характеристики на тази вътрешност са следните:

1) Чувство на несигурност. Това усещане се издава в цялото поведение на фарисея и дори в опита му да подчертае своето превъзходство над другите хора. Сравнението с други хора всъщност е опит за натрапчива зависимост от определен вид подкрепа. Другите хора са онези опори, които могат да поддържат неговото съвършенство, защото човек обикновено е съвършен в нещо по отношение на другите, които не са съвършени.

Но, разбира се, специфичният проблем тук е недоумението, което с право възниква. От какво иска да се застрахова фарисеят? Или пък от какво е заплашен? Фарисеят е застрашен от осъзнаването на личната си вина за своето безсилие и (неспособност) да пристъпи към истинско и автентично нравствено и духовно възпълване. Ако по някаква причина той стигне до това осъзнаване, зданието на фиктивната му (идеална) представа за себе си ще рухне. Но това за него би означавало истинска катастрофа. По този начин, чрез сравнение, той се опитва да се предпази, като се уверява, че тъй като другите хора са по-низши от него, той притежава съвършенство, което не оставя място за чувство на вина.

Но, разбира се, по-дълбокият смисъл на несигурността на фарисея е свързан по-скоро със страха му от самия себе си. Реално той се страхува от своето „голо“ аз (Бит. 3:7) и иска да се скрие зад гърба на другите хора, за да не се вижда.

2) Чувство за малоценност и непълноценност. Всяко превъзходство в човешкото поведение обикновено е симптом на съответна неадекватност. Фарисеят проявява силно чувство за превъзходство, което иска да компенсира (или да прикрие) силното чувство за малоценност и непълноценност, което е потиснато в подсъзнанието.

Наистина, ако, както казахме, гузната тревога е основният психодинамичен мотив, който насочва външното поведение на фарисея към формиране на една маска на превъзходство и психологическа (морална и духовна) самодостатъчност, то вътрешният проблем на този човек е „непоносимото” чувство за малоценност, дължащо се на неавтентичното осъществяване на целите на екзистенциалната перспектива.

3) Проектиране на личната вина върху другите хора. Всеобщото презрение на фарисея към всички останали хора и дори обобщаването на това презрение в личността на конкретен човек разкрива неговата по-дълбока психологическа потребност. И тук преувеличеният елемент („другите хора”) е симптом на по-дълбок конфликт.

Фарисеят се сблъсква с вината си и понеже тя бива потисната, той я проектира върху универсалния екран на човешката природа. Всички хора са достойни за презрение, защото не са успели да осъзнаят своята екзистенциална перспектива. Всички те са грабители, несправедливи, прелюбодейци. Абсолютизацията на виновния статут на всички хора функционира в сферата на съвестта на фарисея като психологическо компенсиране на нуждата от самооправдание.

Потиснатото му морално съзнание предизвиква толкова силна гузна тревога, че само това абсолютизиране може психологически да „успокои” фарисея, който несъзнателно се сблъсква с неосъществената си екзистенциална перспектива (богоподобието). Но конкретният „симптом” на психическия конфликт, който изпитва фарисеят в областта на вината, със сигурност е неговата агресивност към другите хора и по-специално към митаря. Прехвърлянето на вината му върху други хора се извършва с духа на агресия.

Фарисеят е наистина агресивен в сравнение с другите хора. Точно това прави подозрително неговото самооправдание и опита му да докаже моралното си превъзходство. Това превъзходство няма „лична” самодостатъчност. За да устои, тя се нуждае, както казахме, от „гърба на другите”. Така той ги натоварва с личната си вина (с несъзнателния „механизъм” на проекцията) и в същото време, обаче, по този начин ги унижава. Защото в крайна сметка прехвърлянето на вината върху всеки „жертвен козел” всъщност означава неговото унищожаване.

4) Чувство на безпокойство и отчаяние. Абсолютизацията на гузния образ на хората (всички хора са грешници), съчетано с чувството за абсолютна самодостатъчност (фарисеят няма нужда от Бога), подчертава именно тревожността, която прозира във фарисейското поведение. И тъй като това безпокойство произтича от дълбоката вина, лежаща в основата на структурата на психичния конфликт, то същевременно изразява и отчаянието, което носителят на фарисейския конфликт изпитва. Това отчаяние е резултат от разбиването на екзистенциалната му перспектива в борбата на ежедневието.

Особената характеристика на структурата на фарисейския сблъсък е натрапчивото търсене, преживяване и изтъкване (обявяване) на съвършенството, тоест на идеалния образ. Фарисеят живее, за да преследва своето съвършенство и да се хвали, че го е постигнал самостоятелно и справедливо.

„Типът” фарисей е невротичен човек, който има много високо мнение за себе си и поради това смята своите превъзходни идеи за истински идеали. Само когато фарисеят се окаже пред реалността на провалената си екзистенциална перспектива, той може да се събуди и да осъзнае необходимостта от промяна.

Превод: Константин Константинов

Източник: bogonosci.bg

 

 

Коментари

 • лонгър

  25 Фев 2024 11:22ч.

  Фарисейският тип е типичният юдейски тип и това се отразява на религиозния тип на антиезическите религии, и особено на християнството. В западните религии инициативата за линч над великия праведник/пророк, винаги се оглавява от самите стожери на култа (точно така е и в християнството, т.е. можем да твърдим, че типологично фарисейщината не е приключвала никога исторически). Особено е показателна втората характеристика спрямо фарисейската структура на психичния конфликт - нуждата от статистическо препотвърждаване на прогласа за истинност. Това е иманентна еврейщина в самите основания на научния мироглед, доколкото обектът не преживяването е непосредствен и цялостен и изобщо не е нужно аналитичното му разчленяване на налудничаво въобразени от някого си статистически обекти. В този смисъл, самият "закон за естествената причинност", за който с насмешка говорят Хюм и Витгенщайн, е плод на една такава именно статистическа лъжовност (спрямо последиците от отчуждаващата обективация) на фарисейски типажи, само че тоя път в областта на науката.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вася Илиева

  25 Фев 2024 19:19ч.

  Изключителна актуалност има фарисейщината като индивидуална санкционираща нагласа и поведение, като лицемерие и защита на 'буквата'. Този аспект е различен от 'вината'. Той е защита на статут, на рутина, на власт през гъвкава софистика. Промяната на критерия не го ангажира. И познавателно, и морално, и духовно фарисеят е с капсулирана правота, в метафизическо отрицание, което поведенчески става претенция за превъзходство и наказателност заради него. В този аспект няма вина - осъзната и не, има правота от себелюбиво не невежо чувство на превъзходство. Следователно, не бива да се обобщава причиността на фарисейството с вината, т.е. само да се психологизира. Да, вярно е, но не изчерпателно и единствено. Материалът е много добър.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Защото, според указаната блага вест: „Ето защо ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас (парисеите – б.м.), и ще се даде на народ, който принася плодовете му“ (Мат. 21:43).

  25 Фев 2024 21:27ч.

  Според мен авторът по-скоро намеква относно причините за тревожността и съпътстващата я неуравновесеност, изхождаща от предозирания мисионизъм на западните религии от юдейската линия. Мисионизмът е психично отклонение, в точния смисъл дете на фарисейщината, което няма право да се предопределя през заслугите на месианската божия благодатност. Екзегетиката понякога греши, когато еднозначно буквализира някои от новозаветните послания на Христос и апостолите. Това особено се отнася за мисионистичното насилие, налагащо поначало един екстензионален, несиноптичен поглед спрямо християнското предназначение, какъвто Господ не ни е завещавал, ала безспорно си е давал сметка, че той непременно ще съпътства и по-нататъшните псевдорелигиозни изяви на проюдейска фарисейщина.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • никита

  25 Фев 2024 12:17ч.

  Все едно за Дачката го е писал това :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • @ никита - вземи си думите назад

  25 Фев 2024 14:15ч.

  Въпреки лигавенето с емотикона - нищо не си разбрал от съдържанието на темата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Подлец, лъжец, лицемер, двуличник, велзевул

  25 Фев 2024 14:14ч.

  Синоними на думата ФАРИСЕЙ - (същ.) лицемер, двуличник, лъжец, подлец, велзевул = политиците случайници обслужващи елита и прокопаващи ровове за изолация от Народът - Суверен на държавата, която фарисеите обират и рушат!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ваня

  25 Фев 2024 15:06ч.

  )) А днес е поредната неделя, подир Въздвижение (на Митаря), а и на Фарисея, знаете. Четем ли (и към днешна дата) календарите на Православието...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Феърсей Йаварь докога щи държи Галйа

  25 Фев 2024 15:26ч.

  Заключина на студено да не избяга при лйобовника си в Париж?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • боготърсач

  25 Фев 2024 16:19ч.

  Едни от най-фините безсмъртни думи в проповедите на Христа са насочени именно срещу фарисейската фалшива притворност, както и срещу другарчетата им книжници и законници, дето са заквасени с техния лицемерен квас. Е, как да му простят и да не пожелаят да го предадат и да го разпнат именно те и ония, които още Моисей прокле, задето избраха пред Бога идола на Златния Телец.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • хаирсъзин

  25 Фев 2024 18:29ч.

  Чета и ми изплува така любимата на кркасивите реплика "прост народ"....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • SPQR

  07 Март 2024 1:49ч.

  "Адът е пълен с горделиви праведници, а Раят - с каещи се грешници."

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи