Вътрешни гласове

Благовещението е среща на любовта

Благовещението е среща на любовта

<p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><em>О, клето човешко сърце, собственост на много незаконни господари, бисер сред свинете! Колко си окаменяло от дълг...

Какво е хула срещу Светия Дух?

Какво е хула срещу Светия Дух?

Прочел си в Евангелието Христовите думи: всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа Светаго няма да се прости на човеците - ни...