Музиката на Гласове

Jimmy Slide taps on George Benson guitar and Jo Jones drumming

Jimmy Slide taps on George Benson guitar and Jo Jones drumming

<p>Рядък, исторически и легендарен&nbsp;клип на Джордж Бенсън, Фили&nbsp;Джо Джоунс (невероятният и магически барабанист, който свири 14 години в орке...

Oscar Peterson - Eight Bar Boogie Blues

Oscar Peterson - Eight Bar Boogie Blues

<div class="youtube"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XhQjwPI6H0k" width="560...