„Европейска зелена сделка” не е сделка, силово ни се налага оскъпяване на тока от ТЕЦ до пълния им фалит. Минно-енергийният комплекс „Марица-изток” е „ключовият камък” на българската енергетика. С ликвидацията му рухва и тя. Негативните последици за България ще бъдат многократно по-тежки от тези след спирането на четирите ядрени блока в АЕЦ „Козлодуй”. Разходите за връщането и обслужването на ползваните банкови кредити ще се калкулират в цената на ел. енергия от новите ВЕИ и резервиращите ги мощности. Тя ще бъде твърде висока и непосилна както за битовите, така и за промишлените потребители. Освен това качеството на ел. енергия от ВЕИ не може да се регулира само чрез съществуващите ВЕЦ, тъй като акумулираните в тях ограничени количества вода са за други приоритети - на първо място за питейни нужди, на второ за поливане в земеделието и на последно място за производство на ел. енергия. Енергетиката е „ключовият камък” на националната ни икономика. С рухването ѝ ще фалират малките, а след това и големите индустриални предприятия. Ще се ликвидират стотици хиляди работни места. Млади и стари безработни ще напуснат България. Рухва държавата. Силовото налагане на „зелените” политики ще разруши единството в Европейския съюз и ще го превърне в икономическо, военно и политическо джудже, което ще загуби световния си авторитет и политическата си независимост.

 

 

Инж. Щерьо Щерев е бивш директор на "Мини Марица-Изток" ЕООД  

 

 

Енергетиката е в основата на икономиката на една държава. Колкото по-евтина електрическа енергия се произвежда и предлага, толкова по-конкурентна е промишлената продукция, икономиката е стабилна, а стандартът на живот на всички граждани в държавата е по-висок.

 

Преди да бъде наложен квотният данък върху емисиите на въглеродния диоксид /СО2/, цената на електрическата енергия, произвеждана на база местни лигнитни въглища, бе над два пъти по-ниска. Така например, цената на 1 МWh от ТЕЦ „Марица-изток 2” бе под 70 лв.

 

Основание за налагане на квотния данък е широко пропагандираната лъжа за вредата от СО2. С него „зелените” пропагандисти обясняват промените в климата, влошеното здраве на жителите на големите градове, сушата и наводненията, резките застудявания и големите горещини. Обясненията на непредубедените световноизвестни учени се потискат и не се популяризират в обществото, защото не обслужват комерсиалните интереси на големите корпорации и банки. Щедро се финансират „зелените” партии и неправителствени организации, които с шумна пропаганда внушават страх от СО2 сред неосведомените граждани. Но той не е определящ фактор за климатичните промени.

 

Върху земната температура основно влияние имат, на първо място, водните пари и твърдите прахови частици. Те изпълняват ролята на филтър, който пропуска слънчевата и космическата радиация до земната повърхност. В същото време те регулират обратното топлинно излъчване от Земята към Космоса. Тези природни процеси са научно обяснени и доказани, както и климатичните цикли на повишаване и понижаване на средната земна температура.

 

Съвременните ТЕЦ-ове, изгарящи въглища, имат електрофилтри, които пречистват димните газове и задържат над 99 на сто от твърдите прахови частици.

 

Въглеродният диоксид не е отровен газ, не е агресивен газ. Той е инертен газ, необходим за всички земни растения, както кислородът е необходим за всички живи организми. Той стимулира растежа на горските и селскостопанските насаждения, повишава тяхното плодородие, увеличава устойчивостта им на суша.

 

Количественото му натрупване в атмосферата зависи както от битовите и промишлените емисии, така и от естествените – гниещите процеси в околната среда и в многократно по-голяма степен от вулканичната дейност на Земята. Историята е отбелязала как изригването на няколко големи индонезийски вулкани в различни исторически периоди са предизвикали промени на климата в продължение на години. Ние самите бяхме свидетели на последиците над цяла Европа от изригването на един вулкан в Исландия, а там те са десетки. Количеството на СО2 в атмосферата зависи в не по-малка степен и от количеството и качеството на горите на планетата.

 

Тези научно обосновани факти се пренебрегват от „зелените” политици, оглавили Европейския парламент /ЕП/ и Европейската комисия /ЕК/. Председателят на ЕП г-жа Урсула Фон дер Лайен прие присърце утопичната кауза на зелените партии за нулеви емисии на СО2 до 2050 г.

 

Тя провъзгласи своите непосредствени политически, екологични приоритети в така наречената „европейска зелена сделка”, чрез която цели в съкратени срокове да узакони в Европейския съюз ликвидирането на всички енергийни, промишлени и битови източници на въглеродни емисии, независимо какво ще струва това на отделните държави и техните граждани.

 

Но това не е сделка. Силово ни се налага чрез увеличаване на цената на квотите за СО2 оскъпяване на ел. енергия от ТЕЦ на лигнитни въглища до финансовият им фалит. Чрез нови европейски закони и директиви ще бъдем принудени да ликвидираме работещи инвестиции за милиарди левове, които носят дивиденти на държавата и могат да работят ефективно поне още 20 години.

 

В замяна на това не ни се дава нищо. Предлага ни се да ползваме кредити от целево сформирани банкови фондове за инвестиране първоначално в реконструкция на ТЕЦ за преминаване от лигнитни въглища на природен газ, както и за изграждане на ВЕИ-паркове и съпътстващите ги гигантски акумулатори, каквито на практика все още няма.

 

Това е прекалено скъпо „удоволствие” за бедна България. Цената на доставяния у нас природен газ е близо два пъти по-висока от тази, внасяна в Германия. Тя няма да се намали, тъй като амортизациите на милиардите инвестиции в нови тръбопроводи и изграждането на базата за приемане на танкери с LNG край Александруполис ще се включат в цената. След изграждането на достатъчно заместващи мощности от ВЕИ ще бъдат ликвидирани и ТЕЦ-овете на природен газ по пътя към „заветната” цел – нулеви емисии на СО2, преди да са изплатили банковите си кредити. С реализирането на тази „зелена сделка” България ще касира загуби за милиарди левове:

 

- Не можем да оползотворим най-голямото си природно богатство –„черното злато” – лигнитното находище „Марица-изток”, със запаси от над 2 млрд. тона.

 

- Ще са необходими кредити от стотици милиони лева за саниране на минните изработки, за да не се превърнат в опасни екологични язви.

 

- Губим на 100 процента енергийната си независимост;

 

- Губим евтина електрическа енергия за бита и индустрията, ако не е квотният данък;

 

Минно-енергийният комплекс „Марица-изток” е „ключовият камък” на българската енергетика. С ликвидацията му рухва и тя. Негативните последици за България ще бъдат многократно по-тежки от тези след спирането на четирите ядрени блока в АЕЦ „Козлодуй”. Разходите за връщането и обслужването на ползваните банкови кредити ще се калкулират в цената на ел. енергия от новите ВЕИ и резервиращите ги мощности. Тя ще бъде твърде висока и непосилна както за битовите, така и за промишлените потребители. Освен това, качеството на ел. енергия от ВЕИ не може да се регулира само чрез съществуващите ВЕЦ, тъй като акумулираните в тях ограничени количества вода са за други приоритети - на първо място за питейни нужди, на второ за поливане в земеделието и на последно място за производство на ел. енергия.

 

Енергетиката е „ключовият камък” на националната ни икономика. С рухването ѝ ще фалират малките, а след това и големите индустриални предприятия. Ще се ликвидират стотици хиляди работни места. Млади и стари безработни ще напуснат България. Рухва държавата.

 

Нима за такава мрачна перспектива сме мечтали, когато кандидатствахме за членове на Европейския съюз?

 

Неговите създатели преди 70 години подписаха договор за мирно и равноправно сътрудничество при възстановяването на разорената от Втората световна война Европа на базата на стоманата и въглищата. Днешните западноевропейски лидери прокарват разделителни линии между богатите западни и бедните източни държави, членки на съюза. Политиките за икономическо развитие на „две скорости” задълбочава разликите в стандартите на живот.

 

Силовото налагане на „зелените” политики ще разруши единството в Европейския съюз и ще го превърне в икономическо, военно и политическо джудже, което ще загуби световния си авторитет и политическата си независимост. Ако България се чувства равноправен член на този съюз, трябва ли безропотно да приема тези пагубни политики, преследващи егоистични цели? В историята ни няма българско знаме с девиз за „преклонената главица…”

 

 

Свързани текстове: "Зеленият пакт" на Лайен тика Европа към пропастта

                                Климатичните промени - за едни възможност, за други апокалипсис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

Свят без хоризонт

Свят без хоризонт

Когато международният живот се оказа парализиран от пандемията, всички...
Déjà vu

Déjà vu

Тодор Живков не го свали улицата, нито липсващите български дисиденти,...
Краят на Ататюрк

Краят на Ататюрк

През Х век посетителите били заслепени от гледката на централния купол...

19 коментар/a

Ами както безропотно сме приели на 15.01.2020 в 10:00
да плащаме два пъти по-скъп руски газ от немците, така безропотно ще приемем и приумиците на Брюксел. Ние с това сме известни, че сме безропотни. Най-много да помрънкаме малко и толкоз.
Спиноза на 15.01.2020 в 10:49
Ако Баце, когото толкова много обичате и го избрахте 2 пъти за кмет на София, и 3 пъти за премиер - щото бил пич - не беше спрял Южен поток, щяхме да имаме най-евтиния газ, а той спря и АЕЦ Белене, и петролопровода Бургас -Александруполис. Вие си го избрахте, яжте му попарата!
защо на 15.01.2020 в 10:51
защо народе спиш. за това ли се борехме като ни приемаха в европейския зъюз. по добре час по скоро да излезем от този шибан съюз...
Ханибал Барка на 15.01.2020 в 11:20
Целият континент върви към катастрофа. Приятел от Ирландия ми разказа, че само в Дъблин, сега има 10 000 бездомници по улиците. Видяхте Галиче - как изглежда едно българско село през 2020. В Италия като излезеш две дни в болнични и като се върнеш мястото ти е заето от бангладешци или пакистанци. И на фона на това витаещата в облаците Урсула непомнякояси и другите брюкселски въздухари, искат да разруши контиента и да ни върнат в каменния век.
баба ви от Горно Нанадолнище на 15.01.2020 в 11:56
Ако онази, която преговаряше за ЕС не беше продала АЕЦ, ако онзи не беше спрял Южен поток, ако 30 години не избирахме предатели и т.н. сега нямаше да ревем против тази "зелена сделка". То и тя всъщност кой знае каква далаваре ще излезе, но .... ние ще си мълчим, тасъв ни е гена,и ББ и ония в САЩ и Брюксел добре са ни проучили.
Все някога трябва да се противопоставим на грабежа на 15.01.2020 в 12:05
Кога?
Тунберг на 15.01.2020 в 12:09
Който му е студено да ходи в Африка.
"Ами както безропотно сме приели на 15.01.2020 в 10:00 да плащаме два пъти по-скъп руски газ от немците, така безропотно ще приемем и приумиците на Брюксел." на 15.01.2020 в 12:16
С газа е малко като на пазара, колкото е по-голямо търгуваното количество толкова по-ниска е цената за единица обем.
Роман на 15.01.2020 в 12:40
Споменавам го и тук: Урсула фон дер Лайен влиза в Управителния съвет на частната организация "Световен икономически форум" на 21.05.2019 г., а малко след това - на 16 юли 2019 г. е назначена за председател на Европейската комисия. Въпросната частна организация е известна със срещите си в швейцарския курорт Давос, където представители на едрия бизнес, крупни корпорации и банкери се срещат с политици и интелектуалци. Как мислите - не е ли озадачаващ факта, че Урсула фон дер Лайен влиза в ръководството на толкова влиятелна частна организация и почти едновременно е назначена начело на ЕК - най-мощния властови орган в ЕС? Този факт първоначално провокира въпросът - за чии интереси ще работи Урсула фон дер Лайен - на европейските граждани или интересите на едрия капитал? Но след като Урсула лансира "Зелената сделка", по всичко личи, че този въпрос получи своя отговор.
Интересно, Гласове! на 15.01.2020 в 12:53
Колонията какво я чака е ясно. По-добре дайте информация как Полша реагира на това решение и тогава пак ще говорим!
аБЕ на 15.01.2020 в 13:15
Нищо хубаво не сме видели от Германия ! Германия ни вкара в Първата световна война, Германия ни вкара във Втората световна война, Германия създаде и ни натресе Бойко Борисов..... Нека някой ми каже поне едно добро нещо, което е направила Германия за България през ЦЯЛАТА си история !
Учени климатолози пишат до ООН: Няма спешна климатична ситуация на 15.01.2020 в 14:34
https://www.lentata.com/page_15422.html
Да бе да на 15.01.2020 в 15:25
СО2 бил безопасен. Професори по икономика обясняват климата. Само руски сайтове пишат за това писмо. Айде айде. ТЕЦ, та да горат боклуците дето Бантустания внася. ТЕЦ в 21век. Експерт по глупости. Щели да се изнесат. Който е могъл вече се е изнесъл. И там където се е изнесъл не работат ТЕЦове.
Vassil Zdravkov на 15.01.2020 в 17:50
Тук някои коментатори лъжат за цената на руския газ за Германия. Препоръчвам им да проверят размера на инвестициите на 3 германски фирми в газодобива в Русия и след това да повръщат във форума. След като газът е добит с твои пари, ще си го продаваш в Германия на твоя цена. България също ползваше преференциална цена заради инвестицията си в Ямалския газопровод. А за въглищните централи, които бълват милиони тонове въглероден двуокис годишно. Действащият премиер борисов заяви, че ще вкарва този газ под земята и там ще газира лимонада. Би могло и Кока Кола и др. газирани напитки. Но не виждаме работа в товна направление.
Тунберг на 15.01.2020 в 12:09 на 15.01.2020 в 21:36
Да, ама в Африка ще стане горещо, Германия усилва експорта на оръжия за Африка (ами като напълни всички възможни клиенти в Азия и близкия изток, не остана вече пазарна ниша освен Африка - после идва ред на Океания) ................................................................................................................................................... https://www.dw.com/en/angela-merkel-calls-for-weapons-exports-to-africa/a-51441421

Напиши коментар