Особено мнение на Видински митрополит Даниил, заявено в заседание на Св. Синод в пълен състав, протокол № 7, на 12 юни 2019 г., относно решението, с което Св. Синод се разграничава от „становището изразено от митрополит Даниил в негово писмо, разпратено до митрополитите от различни Поместни православни църкви“.
Митрополит Даниил се разграничи от мълчанието на Св. Синод за разкола в Украйна

 

На 7 март т.г. изпратихме до Негово Светейшество Българския Патриарх Неофит и до всеки един от митрополитите-членове на Светия Синод писмо, в което изразихме своето мнение относно действията на Константинополската Патриаршия във връзка с църковния въпрос в Украйна и относно това по какъв начин тези действия пряко засягат и застрашават автокефалната Българска православна църква – Българска Патриаршия, както и Православната църква като цяло.

 

Това писмо, преведено на гръцки език, изпратихме в лична кореспонденция до предстоятели и епархийски митрополити на някои поместни църкви: Александрийската патриаршия, Йерусалимската патриаршия, Кипърската, Гръцката и Албанската православни църкви. В превод на английски език писмото бе изпратено също в лична кореспонденция до йерархията на Румънската православна църква. Проблеми от техническо естество възпрепятстваха изпращането на писмото и до други поместни църкви, които все още не са изразили официална позиция по украинския църковен въпрос.

 

При разискванията в заседанието на Св. Синод на 12 юни 2019 г.относно споделените в споменатото писмо наши разсъждения, почтително помолихме Св. Синод да уточни от кое наше становище в личната ни корспонденция до православни епископи, Св. Синод „категорично се разграничава“.

 

Тъй като отговор не бе даден, конкретизирахме нашето питане: „Разграничава ли се Св. Синод от позицията, изразена в писмото ни, а именно, че Българската православна църква – Българска Патриаршия признава за свой глава – своя Предстоятел, Негово Светейшество Българския патриарх (съгласно 34 ап. правило и, респективно, съгласно своя Устав), а не предстоятеля на Константинополската Патриаршия, както се твърди в т.нар. Томос, издаден от Константинополската Патриаршия на 6 януари т.г.?”

 

При това изрично напомнихме цитираното в нашето писмо мнение на дългогодишния преподавател по канонично право в Богословския факултет на Атинския университет проф. Панайотис Бумис относно гореспоменатото твърдение: „Пита се: как така, без колебание, се заявява, че една автокефална църква – още повече патриаршия – припознава „като свой глава… Вселенския престол“? При това, сред тези останали патриаршии се числят и древните патриаршии?“

 

Без отговор остана и друг въпрос, поставен от нас при разискаванията на 12 юни 2019 г. в заседанието на Св. Синод: „Разграничава ли се Св. Синод от категоричното твърдение в писмото ни, че съгласно Устава на Българската православна църква – Българска Патриаршия, последна инстанция за църковните съдилища в БПЦ – БП се явява Св. Синод (чл. 182, ал. 4 от УБПЦ), а не Константинополският Патриарх, както отново се твърди в споменатия Томос?“.

 

Както е известно на Високопреосвещените митрополити от текста на нашето писмото, в него ние изразяваме и обосноваваме категоричното си несъгласие с редица други действия и твърдения на Константинополската Патриаршия, като например:

 

• Едностранното навлизане на Константинополската Патриаршия в диоцеза на друга поместна автокефална църква – в случая с Украйна, на Руската православна църква – Московска Патриаршия.

 

• Твърдението, че Константинополската Пастриаршия притежава канонични правомощия за „надгранично изцеряване на всички църковни въпроси“, т.е. право на юрисдикция в каноничните територии на поместните автокефални православни църкви (Писмо на Консантинополския Патриарх Вартоломей до Българския Патриарх Неофит от 24.12.18г.).

 

• Твърдението, че Константинополската Патриаршия има изключителното право на юрисдикция в т.нар. православна „диаспора“. Т.е., че единствено Константинополската Патриаршия има право на юрисдикция в земите извън каноничните територии на поместните автокефални православни църкви, като например в Западна Европа, Северна и Южна Америка, Австралия, в по-голямата част от Азия и др.

 

Тъй като гореспоменатите въпроси са от изключителна важност за цялата Православна църква и пряко засягат БПЦ – БП, считаме, че е недопустимо Св. Синод, чрез своето решение от 12 юни т.г., да оставя в недоумение своето духовно паство относно своята позиция по тези въпроси. Недопустимо е според нас, при най-официално заявени подобни претенции от страна на предстоятеля на дадена поместна църква, Св. Синод най-малкото да не поиска обяснения за подобни твърдения.

 

Колкото до нас, Св. Синод е свидетел, че още след оповестяването на решението на Константинополската Патриаршия за едностранно решение на украйнския църковен въпрос, в заседание на Св. Синод изразихме своето принципно несъгласие с подобни едностранни действия, защото представляват удар срещу съборността на Църквата. Днес, за съжаление това се потвърждава.

 

Заявяваме, че съдържанието на писмото не е предоставяно от нас на средства за масово осведомяване. В същото време, съвестта ни на православен епископ ни задължава да не участваме в колективното мълчание по тези съдбоносни за светото Православие въпроси. Уставът на БПЦ-БП гарантира правото на митрополитите-членове на Св. Синод да изразяват своето убеждение чрез заявено особено мнение, като част от Решението на Св. Синод.

 

Тъй като въпросното писмо съдържа подробна аргументация, вкл. на мотивите на настоящото особено мнение, както и за да се избегнат по-нататъшни спекулации, прилагаме текста на писмото в оригинал на български език, както и съответните преводи на английски и гръцки език, като част от особеното ни мнение.

 

Почтително заявено и предоставено,

 

† Видински митрополит Даниил

 

Източник: bg-patriarshia.bg

 

Свързани текстове: Митриполит Даниил до Светия Синод: Нямаме право да сме равнодушни към украинския разкол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

21 коментар/a

Мдя на 14.06.2019 в 10:15
Май Патриаршията си отработва субсидията... Дано не съм прав, макар че Николайчо ходи на крака до Фенер.
Eisblock на 14.06.2019 в 10:29
* Мълчанието на БПЦ е смущаващо и изчакването до момента можеше да се извинява с известна мудност при взимане на решения. Нахалството и безцеремонността на кандидата за източен, православен "папа" по начало минава всякакви допустими граници и е директен опит за разрушаване на автокефалността на Православните църкви и не само: - Както се разбра, кандидат "папата" от Фенера е протегнал ръце и към отделните православни огнища на Вярата извън Европа... ** Което пък, ако пожелаем и се подсетим кои са неговите безспорни МЕНТОРИ, известни с арогантната си безцеремонност и намеса навсякъде по света, считащи го а тяхна бащиния, дава и отговор на нездравото снишаване пред една сериозна опасност! Дано Бог, Неговият Син и Светият дух вдъхнат на Св. Синод и Патриарха на БПЦ повече смелост, остър поглед и далновидност, за да се избегне крахът на Православието! *** И понеже натрапването на западният църковен владетел - папата тъдява е доста интензивно и безцеремонно, не считам, че всичко случващо се е без всякаква връзка на едното с другото, а точно обратното: - Представлява организиран комплексен удар срещу Източното православие - една от най-важните опори на душите на православните народи. Срещу Божията помисъл, план и съзидание се извърши не едно кардинално нападение: - то не бяха джендърите и истанбулската "конвенция", Пакта за безпределна миграция, еднополовите бракове, козните срещу Семейството и ДЕЦАТА като основна клетка на обществото, на социума и на всеки народ. *** Това са сатанински козни и мълчанието на БПЦ спрямо една от най-важните брънки в цялата верига на комплексната атака, може да постави много неудобен въпрос всред паството: - Кои, кому служат!!!
какво ви е чудно, дяволът веднага си разкри козните по случая на 14.06.2019 в 12:18
Разкри ги именно чрез публичното обявяване за отпускане на едни пари от държавата (чрез минпреда Б. Борисов) "за заплати на енорийските свещеници". И въпреки че се внуши уж държавен произход на тези финансови средства, това би могло да е само прикриване на едни грантаджийски парици, отпускани от едни силно антирусофобски кръгове в световната политика, които водят правителствата и институциите за носа (знаете ги кои са и как народите ги наричат нарицателно).
една тетка на 14.06.2019 в 13:08
Много точно заглавие! Браво!
Достойна позиция на владика Даниил, но за съжаление на 14.06.2019 в 13:13
от целия така наречен свети синод ,единствено той и Ловешкият владика Гавриил се обявиха против неканоничните действия на вселенският патриарх Вартоломей,наричан в православните среди още и Вартолозмей,защото е подкупен от няколко много богати фамилии,които искат да купят света ,заедно с хората на него, но Православието се явява основна пречка за пъклените им планове.За тях Бог пише в книга Откровение,че ще докарат антихриста-техният машиях-цар противник на Бога и християните.И малките деца знаят кои са тези фамилии.Няма държава,която не им е длъжник.Девизът им:"Всичко се купува с пари ,а което не може да се купи с пари се купува с много пари" Текат реки от пари от тях за погубване на православието.Явно паричките им са достигнали и до някои от нашите владици,щом Николай пловдивски иска мъмрене от страна на светия синод за владика Даниил,относно позицията му срещу този предател на Православието,затова човека и е бил принуден да публикова това писмо.
Хаха на 14.06.2019 в 13:45
Хибридната война на Кремъл.
Време е за плитководен риболов! на 14.06.2019 в 13:50
От публикуваното писмо и особено от някои коментари под него прозира подтекста, че само на Руската патриаршия никой не й "дърпа конците". Чисти като сълза, сами светии небесни...Оттам, крачката до "всички поместни църкви да се обединят идейно около позицията на руския патриарх като единствено правилната" е много малка. Толкова са плитки до наивна семплост тези политически игрички!
Накратко, на 14.06.2019 в 13:53
ФСБ и ЦРУ се хванаха за гушите чрез патриаршеските си агенти под прикритие.
Време е за глобализация! на 14.06.2019 в 15:29
Всички православни патриаршии трябва да се подчинят на Вартоломей! Първия опит с псевдовселенския събор не успя, втория опит с томоса също се провали, но не бива да се отчайваме! Както ни завеща Збигнев Бжежински, "сега остава последния ни враг - руското православие!" Скачайте, хамстери! За особено старателните ще има курабийки. Искрено ваш, Фори Светулката
До "Време е за плитководен риболов" на 14.06.2019 в 19:16
Не си прав друже за съждението си,че никой не" дърпа конците" на руската патриаршия.На всички православни (които са в час) са ясни икуменическите " наклонности " и отношения на патриарха на РПЦ-Кирил Гундяев с католиците,мюсюлманите,сектантите,будистите,шаманите и прочие псевдо религии в така нареченият Световен Съвет на Църквите-също сатанинско стълпотворение на господарите на новият световен ред целящо обединението на всички религии в една,която ще бъде религията на антихриста.Това поведение на патриарх Кирил ,като глава на най-голямата по численост,православна църква води в недоумение православните извън РПЦ.Слава Богу,че нашият приснопаметен патриарх Максим бе монах в истинският смисъл на думата и не позволи БПЦ да се присъедини към този вертеп.Ако той беше жив,нямаше да е мекошав като днешния който се подчинява на Никоколай и групата му и би се противопоставил на това крещящо беззаконие на змията Вартолозмеева...която явно е купила много от нашите владици,щом мишкуват.От кога все се събират по въпроса за Украйна и все нямали кфорум!На кого ги разправят тия...не сме слепи.Добре им беше по време на Христофор Събевият разкол,когато и УПЦ, и РПЦ ги подкрепиха!Но тогава бе Максим, а сега...парица е царица!
Отговорен на 14.06.2019 в 21:16
Време е за плитководен риболов! на 14.06.2019 в 13:50 : Не съди за другите по себе си, скудоумно е. Ако се позволи на Вартоломей, нищо чудно и Кирил да "позалитне" при случай. Точно затова канона следва да се опази. Св. Синод мълчи, защото няма аргументи против позицията на дядо Даниил. Мълчи защото е изкушен ! Един съфорумец непрекъснато плаче за приобщаване на македонската църква. Тръгнем ли по този път ще има да връщаме услуги на Кирил или ще ядем тоягата заедно с Вартоломей. А им се иска много някаква ползичка да изкарат.
група вярващи на 15.06.2019 в 12:05
Как митрополитите от Светия Синод, които открито застанаха срещу Истината изречена от техния събрат владика Даниил биха се осмелили да се изправят срещу св.Йоан Златоуст, св.Василий Велики, св. Николай Чудотворец, св.Спиридон,св. Марк Ефески,...поне да бяха си замълчали.А те не само,че не мълчат , а искат и порицание за владиката.Достойни за съжаление...
особено мнение на 15.06.2019 в 13:55
Тежко и горко на народ,чиито светски управници по незнание го предават в ръцете на враговете му,но още по-страшно е когато духовните му ръководители имащи знание умишлено вършат това...нека,така както далновидно всички епископи от Св.Синод застанаха срещу антиправославният събор на о.Крит и сега подкрепят нашите многохилядни братя православни в Украйна,заедно с техния каноничен митрополит Онуфрий.Там разколниците(както по времето на нашият "демократичен" разкол), са започнали разграбване на църковно имущество и саморазправа с каноничните свещеници!
"удобни и безродни"? на 15.06.2019 в 17:04
В началото бяха трима . Сега остана сам. А амеби, говорещи за хибридна война ?
до Хаха на 15.06.2019 в 23:06
Ако имаше хибридна война и натиск от Русия срещу БПЦ, досега вички митрополити единодушно отдавна да са гласували против Вартоломей и признаване каноничността на УПЦ РП, но виждаме,че това не става,напротив и слепците виждат,че хибридната война се води от една задокеанска държава.Явно доста зелени гущерчета си гушнал.
Tschuntscho на 16.06.2019 в 00:16
Вартоломей е на път да стане новият папа на Православието. Дали от това следва и догмата за неговата непогрешимост?
Всички сме грешни на 16.06.2019 в 08:40
Особено поповете на държавна заплата и в нарушение на Конституцията на РБ, където ясно и точно е написано, че Църквата е отделена от Държавата. Оказва се тази "Държава" им дава заплати, а те сиромасите вземат по "божия воля". Ако некои още не са разбрали как се преписва Историята, да си отворят поне очите, ако други скачат Законът да е над всички, тогава защо не спазват своя Закон, приет много отдавна от самата БПЦ??? Ако 1944-89 г., БПЦ успя да се запази, сега в ДЕМОКРАДНИТЕ години въобще ще изчезне по българските земи за дълго. Фори беше шекерче в сранение с днешните фанариоти…..
До "Мдя" на 16.06.2019 в 21:47
Ще ходи разбира се,защото очаква протекциите му за бъдещ патриарх на България.Бог да пази България от такива бъдещи патриарси като владика Николай.Е как тогава няма да скача срещу всеки който се противопостави на Вартоломей,даже и Христос да е?А на времето така му се възхищавахме като ревностен защитник на Православието,когато порица певицата Мадона по време на турнето и в България с развратното си поведение на сцената.Никой друг митрополит не стори това.Но сега какво му стана!?Наистина славата и парите са страшно нещо.Да се молим за него,Бог да смекчи сърцето му и разреши на птриарха и Синода да подкрепи владика Даниил и излезе с достойно решение за православните в Украйна и беззаконието на Вартоломей.
Русия поне е последователна на 22.06.2019 в 07:47
Както сега е против самостоятелна украинска Църква, така някога е била и против българската църковна независимост. Тия дето се правят на православни русофили по форумите, обаче не са. За такива отци като Даниил пък да не говорим.
Странно на 22.06.2019 в 15:35
Вече два дена в Тбилиси има сериозно подготвени протести с повод заседанието на Международната асамблея по Православието, а у нас нищо по този повод, в т.ч. кой от БПЦ участва или не в заседанието на тази Асамблея; ако участва какво Православие защитава-традиционното или ЦРУ-ното в Константинопол и всичко по темата… Странно мълчание на "българските" СМИ...
До "Русия поне е последователна" на 23.06.2019 в 12:43
Ако Русия не бе последователна, сега ти и такива като теб продажници щяхте да носите фесове и чалми на главите си!

Напиши коментар