„Абсурдно е държавата да абдикира от задълженията си, а грижата за борбата с насилието да се свежда до 200 000 лв. Това не е добър подход и не отговаря на европейските стандарти, към които България се стреми.“ Това написа президентът на ПЕС и български евродепутат Сергей Станишев в писмо до премиера Борисов по повод призивите за отхвърляне на Истанбулската конвенция. В него той посочва още, че „ако продължим да си затваряме очите за истинските мащаби на проблема, ще затънем още повече в порочния кръг на насилието, което ражда повече насилие. Насилие в семейството. Насилие в детските градини. Насилие в училище. Насилие над лекари. Насилие по улиците. Насилие заради самото насилие, насилие за удоволствие.

 

"Недопустимо е в XXI век, в европейска България да се води дебат „за“ и „против“ основни човешки права. Това не е правилният дебат. Едва ли такова общество се стремим да завещаем на децата си и образа, който искаме да имаме пред света. Смятам, че именно по време на българското Председателство на Съвета на ЕС трябва да демонстрираме воля за отстояването на общочовешките ценности", пише Станишев.

 

„Всички политически партии се обявиха срещу насилието над жени, но това носи малка утеха за жертвите. Преобладава мнението, че съществуващата правна уредба е достатъчна като противодействие на проблема, но шокиращата черна статистика  говори друго – поне 5 убийства само от началото на тази година. Вместо да хвърли светлина върху проблема и да мобилизира обществен ресурс за справянето с него, подмененият дебат у нас окуражава насилниците и усилва чувството им за безнаказаност. А от друга страна – обезкуражава жертвите и засилва чувство им за безпомощност, за липса на подкрепа както от страна на институциите, така и от обществото", посочва председателят на ПЕС.

 

В писмото си Станишев призовава „не само за мобилизация и ангажираност на институциите за разрешаване на съществуващите проблеми, но и за цялостна обществена кампания срещу насилието над жени и домашното насилие, която да покаже ясно, че насилието няма място в българското семейство, в българското общество. Кампания, категорично показваща на жертвите, че не са сами и могат да разчитат на съпричастност и подкрепа от страна на институциите.“

 

„Законовите мерки за преследване на извършителите не постигат най-важната цел – превенция и изкореняване на проблема. Това се постига само чрез промяна на обществената нагласа към категорично осъждане на подобни прояви. За това са необходими обединените усилия на всички институции и политически партии и лидери – това изисква едно отговорно държавническо поведение. Отговорност на държавата, партиите и институциите е да дадат началото на такова усилие. Иначе бездействието ще ги превърне в съучастници.“

 

„Считам, че бездействието на държавата не може да продължава и са необходими спешни мерки за осигуряване на предвиденото финансиране по Националната програма за превенция и защита от домашно насилие и незабавното стартиране на конкурсните процедури от Министерството на правосъдието.“, посочва Сергей Станишев и цитира данни на неправителствените организации, според които Програмата за 2017 г. е била предложена за обществено обсъждане едва през ноември (2017 г.), а би трябвало да предвижда мерки за цялата (2017) година. Тя е удължена за 2018 г., но процедурите още не са проведени. По тази програма Министерският съвет отпуска на Министерството на правосъдието по 500 000 лв. годишно, с които се финансират на проектен принцип консултативните центрове за жертви на насилие в страната, националната гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие, програмите за работа с извършителите, както и с жертвите, програми за обучение на полицаи и др.

 

„Представители на неправителствения сектор в България обаче алармират, че само 200 000 от тези 500 000 лв. стигат по предназначение, а процедури за миналата година въобще не са били провеждани – дори и за тези крайно недостатъчни 200 000 лв. Психолозите и специалистите в центровете работят на доброволен принцип, а адвокатите, защитници на жертвите, са застрашени от глоби, защото превишават тавана за случаи, в които предоставят защита pro bono.“

 

Заради забавени процедури в Министерството на правосъдието, днес, на 14 февруари, денонощната национална гореща телефонна линия ще спре да работи през нощта, тъй като изтича обществената поръчка. В момента тя се поддържа от доброволци чрез неправителствените организации през деня, но съгласно Кодекса на труда нощният труд не може да е доброволен и затова са необходими средства.

 

„Общото впечатление е, че държавата е абдикирала и не води борба с насилието над жени и деца и домашното насилие. В момента неправителствените организации са единствените, които поддържат консултативните центрове за подкрепа на преживели насилие, денонощна гореща телефонна линия, осигуряват психологическа и правна помощ. Самите те обаче, особено в контекста на изкривения публичен дебат, са изправени пред огромни предизвикателства – от липсата на финансиране до враждебната публична среда, в която са принудени да вършат работата си. Четирима души са напуснали една от организациите, с която разговарях, само за последния месец, именно по тази причина. Истината е, че институциите не вършат дори задълженията, вменени им по закон. Блокират се работещи решения, а проблемът се задълбочава.“, коментира Станишев и призовава правителството към спешни мерки за отпускането на предвидените средства и цялостна кампания срещу насилието над жени и деца и домашното насилие.

 

 

 

 

 

Още от категорията

26 коментар/a

КОКО на 14.02.2018 в 15:03
Станишев дали най-после е прозрял, че борбата с насилието не се свежда само до приемането на Истанбулската конвенция, а до спазването на вече приетите закони в държавата. Какво от това, че конвенцията ще бъде приета, като самите институции в държавата не работят да прилагат вече приети закони. И досега има какви ли не европейски контролни органи дето постоянно правят мониторинг за борбата с корупцията по висшите етажи на властта и въпреки всичко подобна борба от страна на проверяваната ни държава няма. Сега нови по-нагли проверяващи ли трябва да висят в държавата и то платени от нашия бюджет? Натиска на ПЕС и такива като Станишев трябва да бъде държавата поне да започне да изпълнява вече приетите закони и ако трябва да ги усъвършенства. Закони имаме- воля за спазването им нямаме и никакви конвенции не могат да помогнат докато ни управлява мафия.
Helleborus на 14.02.2018 в 15:06
Насилието над децата тръгва от МОН, защо Станишев не освободи децата? Те биват задължени, както в никоя друга демократична държава, задължително да посещават институции под министерска власт, макар да си имат семейства и да не са сираци. В останалите държави има форми на образование, които са създадени от семействата и свободното общество, от свободните учители. Те са под контрола на семействата, имащи одобрението на родителите. Всеки ден наблюдаваме как на децата в България се крещи и се бият, но също така как няма дисциплина, която да попречи и на тях самите да се бият и нагрубяват. Когато насилствено затворите невръстните на едно общество, в най-агресивната среда, където са непрестанно наранявани, вие вкарвате агресията в ума и поведението им. Защото тя е единствената им защита! Човек прибягва до насилие, когато възрастните не са създали друг по-висш ред, където те са се провалили. Ако едно дете търпи агресия и няма възрастен, който да го спаси от нея, да накаже провинилия се, да сплаши виновния, да осигури спокойствие, да покаже как лошите се наказват, това дете е обречено да стане агресор, за самозащита. Това е корена на проблема, поне на масовостта му. Ако болшинството от децата учат в спокойна и сигурна среда, ако не са осъдени да социализират побойници и да търпят обиди, те изобщо няма да бъдат такива, те просто са нещастни. Политиците са изцяло виновни за това положение, не отричам съществуването на скапани семейства, но политиците правят така, че дори децата от добрите семейства не могат да бъдат добре гледани!!! Позволете на добрите семейства да гледат децата си добре, а вие превъзпитавайте само лошите семейства. Но чрез учители, чрез психиатри, чрез правила, а не чрез нашите деца.
Муйо на 14.02.2018 в 15:22
Нещо нервен ми се види др. Станишев. То е напълно разбираемо - човекът се стреми да завещае на децата си (бе колко деца имаше др. Станишев, че взех да забравям?) такова общество, в което "Прилагането на разпоредбите на тази конвенция от страните по нея, в частност на мерките за защита на правата на жертвите, се извършва без каквато и да било дискриминация, основана на ПОЛ, ДЖЕНДЪР, раса, цвят, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, връзка с национално малцинство, имущество, раждане, ПОЛОВА ОРИЕНТАЦИЯ, ДЖЕНДЪРНА ИДЕНТИЧНОСТ, възраст, здравословно състояние, инвалидност, семейно състояние, имигрантски или бежански статут, или друг статут" - член 4, алинея 3 от Истанбулската конвенция. Освен това, руският агент Тръмп спря финансирането на соросовите НПО от Държавния департамент, затова е редно България да им поеме разноските.
Бе, това професионалистче по униформите... на 14.02.2018 в 15:22
...голям специалист по всичко се извъди, най-вече по семейни въпроси!?
"То е напълно разбираемо - човекът се стреми да завещае на децата си..." на 14.02.2018 в 15:26
Слуховете дали твърдят, че ще им бъде завещено едно по-добро бъдеще базирано на няколко швейцарски имота?!
Муйо на 14.02.2018 в 15:32
Що лъжеш, Кукуряче? Я посочи една "демократична държава", в която средното образование да не е задължително. Можеш да посочиш и кой от английското кралско семейство не е ходил на училище, а е учил в домашни условия. В краен случай можеш да дадеш пример и с милиардерски дечица.
ДИАЛОГ на 14.02.2018 в 15:51
Какъв му е проблемът на тоя?! – Хващай пътя, лиолио!
Гери на 14.02.2018 в 15:51
Дрогарйо Станишеф, защо дума не обелвате за насилието в институциите, наречени жилища от семеен тип, детски градини и училища? Просто не е истина този политически трансджендър да търси съдружие с ББ за прокарването на ИК.
КОКО на 14.02.2018 в 16:40
ХА-ХА-ХА, МУТРАТА МАЙ ЩЕ ВДИГА БЕЛИЯ БАЙРАК ТАЗИ ВЕЧЕР ПРИ ХЕКИМЯН ЗА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ!!!! СМЕЕЕЕЕХ!!!! СЕГА ЧАКАМ ВСИЧКИ НЕГОВИ БЛИЗАЛКИ ДА ИЗЛЯЗАТ И ДА КАЖАТ КОЛКО СА ЗАГРИЖЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ И КАК ЗАРАДИ ЦЪРКВАТА СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ РАТИФИКАЦИЯТА.
кутия за гел на 14.02.2018 в 16:46
Около Истанбулската конвенция най-после се върнахме към първообраза на модерната идея за гражданско общество - държавата (политическият елит около управляващите) и гражданското общество по форуми, чрез социологически проучвания и чрез демонстрации изразиха крайно отрицателното си становище спрямо манипулациите с категорията на джендъра. При този наистина рядко срещан случай на аргументиран дебат от страна на огромното мнозинство от гражданското общество, политическата власт, респ. държавата, би следвало да се присети, че народът е субстанциалният суверен при модерната демокрация, а не тя; и да реагира адекватно съобразно преобладаващо отрицателните настроения в обществото спрямо текста и последиците на т.нар. Истанбулска конвенция, която под демагогски прокламации за защита на жени и деца от домашно насилие, се опитва да прокара джендър-революция под натиска на някои малцинствени псевдоелити на Запад.
Айде, айде! на 14.02.2018 в 16:51
Настървението с което всякакви обратни се стремят да наложат привилегии за себе си е плашещо. Ако не се защитим със същото настървение обричаме деца и внуци на насилствено развращаване. А уж според НК блудството е престъпление!
Дръндорков на 14.02.2018 в 17:01
Уморих се да се опитвам да не го обиждам този, той не се умори да ми бърка в ... Изчезни бе, човек, скрий се! Някой ще те ошамари накрая. И спрете да бълвате глупости в дир.бг., ясни сте...
Напъните на Главния ПЕС на 14.02.2018 в 17:31
може да имат и положителен резултат. Сега е момента, Борисов да се обяви против конвенцията.
Жалко. на 14.02.2018 в 17:45
Тези хора, като Станишев упорочават всичко, като се започне с "лявата идея" и се свърши идеята за европейски съюз. Абсурдно е .... той в еврочиновниците да получава заплата за нищо и да се бори срещу недостига на средства в борбата срещу насилието. Вън от всички постове които заема лакея му с лакей! Еееее .... да гласуват за него ли????? СРАМ!
@Гери на 14.02.2018 в 17:46
Станишев е един от тези, които сложиха Борисов на власт и го крепят и до ден-днешен. Нали си спомняш как Станишев тури за министър-председател седесарчето Орешарски и БСП предсказуемо загуби изборите? Мислиш ли, че го е направил от глупост? Или че от глупост намали задължителните резерви на банките и данъците на богатите? Др. Станишев е толкова социалист, колкото Муйо е глобалист.

Напиши коментар