За броени минути конституционно най-високопоставената фигура на държавата – председателят на Народното събрание може да бъде изхвърлена без коментар и заменена с фигурант, за когото личното достойнство е непознато чувство. Върховете на властта се изпълниха с некомпетентни, безчестни, парично зависими партизани. Основният политически инструмент, Държавният бюджет, години наред се прави „копи-пейст“, с умишлени излишъци – за да се крадат „законно“. Стотици милиони лева народна пара се раздават според конюнктурни интереси и без парламентарен контрол. Бюджетът за здравеопазване се увеличава ежегодно с цел да бъдат присвоявани милиарди, а здравният статус на населението се влошава. Здравеопазването е в кадрови колапс, недостигът на квалифицирани медицински специалисти вече заплашва общественото здраве с катастрофа. Европейските фондове се разпределят по партийни и корупционни схеми, разходват се безотговорно и пълнят партийните каси. Строят се най-скъпите, опасни и некачествени пътища, разпадаща се инфраструктура и спортни съоръжения, на които никой не спортува. Въпреки ниския корпоративен данък инвеститорите не рискуват парите си в условия на корупция и рекет. Образованието е в безизходица – функционално неграмотните деца вече доминират. Главоломно оредяват специалистите във всички сфери.
Учени от БАН: Управленският произвол застрашава държавата ни. Повече така не може! Оставка!

 

 

Днес около 170 учени и специалисти от Българската академия на науките изпратиха Отворено писмо в подкрепа на Гражданското неподчинение и продължаващия повече от месец Протест за оставка на правителството на Бойко Борисов и на главния прокурор Иван Гешев, както и за електронно и машинно гласуване:

 

Задълбочаващият се управленски произвол на правителството застрашава самите устои на държавата ни. Некомпетентните и корупционни практики на конюнктурната коалиция доведоха България до самото дъно на всички обществени и статистически оценки. Намаляващият ни народ, с най-ниска продължителност на живота в Европа и най-висока смъртност в света, е поставен в условия на повсеместна корупция и феодално-олигархични зависимости.

 

Автократично-мутренският стил на разпореждане с човешките и материалните ресурси на страната придоби статуса на социална, икономическа, финансова политика.

 

За броени минути конституционно най-високопоставената фигура на държавата – председателят на Народното събрание може да бъде изхвърлена без коментар и заменена с фигурант, за когото личното достойнство е непознато чувство. Върховете на властта се изпълниха с некомпетентни, безчестни, парично зависими партизани.

 

Основният политически инструмент, Държавният бюджет, години наред се прави „копи-пейст“, с умишлени излишъци – за да се крадат „законно“. Стотици милиони лева народна пара се раздават според конюнктурни интереси и без парламентарен контрол. Бюджетът за здравеопазване се увеличава ежегодно с цел да бъдат присвоявани милиарди, а здравният статус на населението се влошава. Здравеопазването е в кадрови колапс, недостигът на квалифицирани медицински специалисти вече заплашва общественото здраве с катастрофа.

 

Европейските фондове се разпределят по партийни и корупционни схеми, разходват се безотговорно и пълнят партийните каси. Строят се най-скъпите, опасни и некачествени пътища, разпадаща се инфраструктура и спортни съоръжения, на които никой не спортува. Въпреки ниския корпоративен данък инвеститорите не рискуват парите си в условия на корупция и рекет.

 

Образованието е в безизходица – функционално неграмотните деца вече доминират. Главоломно оредяват специалистите във всички сфери. Научният труд се цени по-ниско от хигиенния. Отношението към водещия научен, духовен и експертен център на България – Българската академия на науките е унизително. Неглижира се развитието на науката и иновациите като условие за икономически напредък на страната. Обществените науки са замърсени от толерираното присъствие на придворни продажници с научни титли.

 

Съдебната власт е ратай на изпълнителната. Държавното обвинение, Прокуратурата безсрамно и нагло изпълнява политически поръчки и охранява престъпни практики. Полицаи бият деца и се гаврят с момичета.

 

Средствата за масова информация са превърнати в трибуни за манипулации, потънали в насилието на цензурата и аморалността на автоцензурата.

 

Никой не вярва, че това правителство е способно да организира избори без огромно количество „купен вот“, „невалидни бюлетини“, „мъртви души“ и „екскурзианти“.

 

Некомпетентното управление на COVID-инфекцията заплашва да се превърне в поредна катастрофа. Не се изпълнява „Националния план за подготовка за пандемия“, а държавата е вкарана в хаос с неадекватни, взаимно противоречиви и нарушаващи законите заповеди. Когато няма болни, се въвеждат разрушаващи икономиката карантини, всява се паника, игнорират се специалистите. Когато опасността се засилва, активизира се прилагането на незаконно лечение, финансови трикове и фалшива статистика.

 

Повече така не може!

 

Когато властта е потъпкала морала и всички обществени ценности и чрез институциите арогантно упражнява произвол, Гражданското неподчинение е единствената законна форма на обществено поведение.

 

Оставка!

 

Писмото е подписано от:

проф. дфн Лъчезар Аврамов, Институт по електроника
Проф. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк-БАН
професор Катя Георгиева, Институт за космически изследвания и технологии - БАН
Доц. д-р Свилен Събчевски, Институт по електроника на БАН
доц. Александър Гизбрехт, ИЕ-БАН
Доц. Теодор Миленов, Институт по електроника- БАН
Доц. Валери Личев, Институт по философия и социология
Проф. Емил Маноах, Институт по механика
чл.-кор. Олег Мушкаров, Институт по математика и информатика, БАН
доц. д.р Росица Колева, Институт за космически изследвания и технологии
assistant Miroslav Petrov, IE-BAS
гл. ас. д-р Георги Латев, Институт по астрономия с НАО - БАН
доц. Катерина Стамболиева, Институт по невробиология
проф. дхн Петко Иванов, пенсионер, Институт по органична химия с Център по фитохимия
Мариана Захаринова, специалист обработка данни ИКИТ-БАН
доц. Любен Иванов, Институт по Електроника при БАН
проф. д-р Геннадий Агре, Институт по информационни и комуникационни технологии
гл.ас. Веселин Желев, Институт по Електрохимия и Енергийни Системи,БАН
Професор Людмил Дренчев, Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика
Асистент, Крум Банов, ИЕЕС
Доцент Надежда Бочева, Институт по невробиология
гл. ас. д-р Калина Рачева, Институт по невробиология
проф. дфн Йорданка Семкова, ИКИТ
доц. Зоя Хубенова, ИКИТ
проф. дтн Александър Рачев, Институт по механика
доц. д-р Камен Даскалов, Институт по металознание
доц. Анна Диковска, ИЕ-БАН
доц. Нина Пешева, Институт по механика
проф. дфн. Владимир Добрев, ИЯИЯЕ, асоцииран член
чл.кор.дфн Лозан Спасов, Институт по физика на твърдото тяло, БАН
дмн Стефан Стефанов, Институт по механика, БАН
гл. ас. д-р Милена Михайлова, Институт по невробиология, БАН
чл.-кор. Емил Нисимов, ИЯИЯЕ, асоцииран член
проф. дфн Светлана Пачева, ИЯИЯЕ, пенсионер
Доц. д-р Мария Гюрова, НАИМ-БАН
Асистент, Надежда Бънзарова, Институт по механика
доц. д-р Росица Градева, ИБЦТ-БАН
проф. Спартак Керемидчиев, Институт за икономически изследвания, БАН
Аделина Кузева адм. секретар, ИКИТ - БАН
проф. Анелия Божкова, НАИМ-БАН
доц.д-р Стоян Бешков, НПМ-БАН
доц. д-р Васил Попов, пенсионер, И-т по астрономия с НАО
доц. Юра Константинова, ИБЦТ
ас. Нина Стоянова-Нанкова, ИОНХ
доц. д-р Гергана Василева, ИБЕИ-БАН
гл. ас. д-р Димитър Атанасов, ИЕФЕМ-БАН
гл. ас. д-р Боян Златков, ИБЕИ-БАН
гл. ас. д-р Теодора Теофилова, ИБЕИ - БАН
доц. д-р Драган Чобанов, ИБЕИ-БАН
проф. Пламен Ангелов, ИКИТ
АЗБ, изп. редактор Росица Кънева, ИБЕИ-БАН
доц. д-р Никола Дренчев, ИОНХ-БАН
Доцент д-р, Иван Пандурски, ИБЕИ-БАН
инж. Бойко Колев, ИЕ - БАН
Гл. ас. д-р Малина Делчева ИБЕИ-БАН
гл. ас. д-р Мария Наумова, ИБЕИ-БАН
Гл. ас. д-р Пламен Иванов, ИБЕИ-БАН
гл.ас.д-р Владимир Александров, ИФРГ-БАН
биолог Георги Христов, ИбЕИ-БАН
гл. ас. д-р Йордан Кошев, ИБЕИ-БАН
Проф. Васил Попов, ИБЕИ
доц. д-р Владислав Костов, ИМК-БАН
Биолог Владимир Тодоров, ИБЕИ-БАН
спец. биолог Ангел Дюгмеджиев, ИБЕИ-БАН
Биолог Владимир Тодоров, ИБЕИ-БАН
доц. Рачо Стефанов Стоев, ИЕМПАМ-БАН
доц. д-р Борислав Наумов, ИБЕИ-БАН
доц. д-р Димитър Димитров, ИБЕИ-БАН
доц. Николай Тютюнджиев, Институт по Електроника - БАН
проф. Росица Николова, ИМК-БАН
проф. Венелин Енчев, ИОНХ - БАН
доц. д-р Марина Станилова, ИБЕИ-БАН
Здравка Славкова, химик, ИФТТ-БАН
Водещ изсл. Владимир Механджиев, ИФТТ-БАН
гл. ас. д-р Владислав Вергилов, НПМ-БАН
биолог Борислав Стоянов, ИБЕИ-БАН
гл. ас. д-р Теодора Тодорова, ИБЕИ-БАН
магистър Емилия Вачева, НМП-БАН
Технолог Васил Станоев, ИФТТ-БАН
ас. Ася Петрова, ИФРГ-БАН
доц. д-р Борис Николов, ИБЕИ-БАН
Биолог, Калина Вълчинкова, ИБЕИ-БАН
доц. Стела Лазарова, ИБЕИ-БАН
доц. д-р Таня Димова, ИБИР-БАН
д-р Л. Димитров, Институт по минералогия и кристалография- БАН
доц. д-р Антоанета Стоянова Петрова, Ботаническа градина
Доц. д-р Пенка Ватова, ИЛ - БАН
биолог Ралица Ангелова, ИЕ - БАН
чл.-кор. Димчо Кашчиев, Институт по физикохимия - БАН, асоцииран член
проф. д-р Ива Угринова, ИМБ-БАН
гл. ас. д-р Стефан Колев, Институт по електроника- БАН
Доц. Росица Стоянова, ИИстИ
гл. ас. д-р Мирослав Дангалов, ИОХЦФ-БАН
ас. д-р Лъчезар Якимов, ИБЕИ-БАН
доц. д-р Кръстина Панайотова, НАИМ - БАН
проф. Евелина Славчева, Институт по електрохимия и енергийни системи
ас. д-р Веселин Петков, ИМСТЦXА-БАН
доц. д-р Красимир Л. Костов, ИОНХ-БАН
проф. Бойко Георгиев, ИБЕИ-БАН
Гл. ас. д-р Деян Статулов, Институт за изследване на изкуствата, БАН
проф. д-р Антония Стоянова, ИЕЕС-БАН
професор Вълко Бисерков, ИБЕИ-БАН
Мила Тасева, докторант, ИБЕИ - БАН
проф. д-р Влада Пенева, ИБЕИ-БАН
доц. д-р Андрей Чорбанов, ИМикБ
доц. д-р Ивайло Дедов, ИБЕИ-БАН
проф. Николай Спасов, Национален природонаучен музей-БАН
проф. Румен Калчев, ИБЕИ-БАН пенсионер
акад. проф. Ангел С. Гълъбов, д.м.н., ИМикБ
доц. д-р Анастас Пашов, ИМикБ
доц. д-р Валери Григоров, Национален археологически институт и музей - БАН
проф. д-р Румяна П. Статева, ИИХ-БАН
Химик Деница Иванова, ИИХ-БАН
доц. Людмила Парашкевова, Институт по Механика, БАН
доц.д-р Екатерина Борисова, ИЕ-БАН
проф. д-р Йордан Узунов, пенсионер ИБЕИ-БАН
гл. ас. д-р Ивайло Балчев, ИЕ-БАН
проф. д-р Яна Чекаларова, Институт по Невробиология - БАН
доц. д-р Иванка Цаковска ИБФБМИ - БАН
маг. Ирина Кръстева ИБЕИ-БАН
проф. дхн Константин Хаджииванов, ИОНХ - БАН
проф. д-р Милена Попова, ИОХЦФ-БАН
доц. д-р Иван Радев, ИЕЕС - БАН
ас. д-р Атанас Атанасов, Институт за космически изследвания и технологии - БАН
д-р Ивета Бошнакова, ИЕЕС-БАН
доц. Д-р Димитър Радев, ИОНХ-БАН
доц. Д-р Екатерина Радева, ИФТТ-БАН
Проф. д-р Румяна Цонева, ИБФБМИ-БАН
доц. д-р Георги Марков, НПМ-БАН
Асистент Ирина Георгиева, ИБФБМИ-БАН
проф. Калоян Петров, ИИХ-БАН
проф. дфн. Кирил Крежов, ИЯИЯЕ - БАН, асоцииран член
гл. ас д-р Любомир Славов, ИЕ-БАН
гл.ас. д-р Цветан Захариев, ИОНХ-БАН
Ивайло Димчев, докторант, ИБЕИ-БАН
Главен асистент, Александър Николов, ИМК
Изследовател, Костадин Катранджиев, ИБЕИ- БАН
Доц. Елена Колева, ИЕ-БАН
проф. дхн Людмил Антонов, Институт по Електроника, БАН
Атанас Танев, докторант, ИБЕИ-БАН
доц. д-р Оля Стоилова, ИП-БАН
Катя Петрова Родева - гл. счетоводител, Институт по електроника
доц. д-р Росица Родева, ИФРГ-БАН
гл. ас. д-р Биляна Генова, Институт по невробиология, БАН
доц. Десислава Пашкулева, Институт по механика
гл. ас. д-р Росица Димитрова, ИМСТЦХА-БАН
проф. Николай Недялков, ИЕ, БАН
Проф. Маргарита Камбурова, Институт по микробиология, БАН
доц.д-р Калина Алипиева, ИОХЦФ-БАН
гл. ас д-р Цветалин Тотев, Институт по невробиология
гл. ас. д-р Наташа Иванова, Институт по невробиология - БАН
инж. Петър Анастасов, Институт по невробиология - БАН
Асистент, Деница Ничевска, ИЕЕС-БАН
Химик Христо Петков, ИОХЦФ-БАН
доц. Никола Николов, Институт по механика
ас. Жанина Петкова, ИОХЦФ-БАН
инж. Иванка Димова-пенсионер, ИИХ-БАН
доц. д-р Боряна Трушева, ИОХЦФ-БАН
Елеонора Иванова, библиотечен специалист, ИМК - БАН
Асистент Асен Игнатов, НПМ-БАН
гл.ас. д-р Борис Дренчев, ИЕЕС-БАН
проф. д-р Петко Денев, ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Антоанета Трендафилова, ИОХЦФ-БАН
Химик, Цветинка Грозданова, ИОХЦФ-БАН
инж. химик Борислава Георгиева, Институт по електроника
Проф. д-р Йордан Христосков, Институт за икономически изследвания
биолог, Борис Велков, ИБЕИ
доц. д-р Атанаска Делева, ИЕ-БАН
гл. ас. д-р Цвета Ангелова, ИБЕИ-БАН

 

Източник: memoriabg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

23 коментар/a

Vitory на 11.08.2020 в 18:06
Bravo !!
На 34-ия ден! Най-после на 11.08.2020 в 18:16
Уважаеми професори, вместо вие да поведете такъв протест още преди 10 години, децата го водят! Както и да е, по-добре късно, отколкото по-късно! Да са живи и здрави българските деца!
Василев на 11.08.2020 в 18:29
Много интересно, а когато ходеха да се молят на Борисов за повече бюджет на БАН, тогава какво са си мислели?! И когато им даваше по някой и друг милион отгоре, пак ли са били толкова смели?!
София на 11.08.2020 в 18:30
Поздравления ! Всички трябва да бъдем единни срещу мафиотското управление съсипващо прекрасната ни страна !
Браво! на 11.08.2020 в 19:33
Най-сетне да се чуе и от учени това което "дуднат" Корнелия и Радев и "само МУ надуват главата"! Заради това Европа продължава да ни наблюдава загрижено, ('с широко затворени очи') при почти пълно медийно затъмнение, и да констатира, че при демокрацията всеки има право да протестира... И н.п. Херо Мустафа потвърди същото... Хайде сега макроикономистите от БАН да публикуват официално НАУЧНО ОБОСНОВАНО становище за 'главоломния успех' на Борисов и Влади (в оставка), приемането ни в ERM II, и за всички концесии на ресурси и системи със стратегическо значение!
............................................ на 11.08.2020 в 19:36
А СВ. Синод кога ще излезе също с изявление срещу липсата на морал в политическата класа ??
евфемистично (и по-зле да става, европейци ще сме) на 11.08.2020 в 19:44
Всичко описано е вярно и е точно така, браво, но... ТОЙ строи магистрала "Европа" (на лозунги докарано - път като слънце) и иска да го оставим да я дострои. Г-жа куку реч тъдява иска същото.
хамалин на 11.08.2020 в 20:02
отъ марсъ съ просто око се виждъши,ошти съ появяването му ,чи този тип е менте.след като ни опоска живота,сега чак си фокусиръхти микроскопъ.моралната поразия която нанесе на поколението, ще остави същата диря,както стана стана след др. живков. уаау!!! :ако имахме наистина високо уни и бан,този маймуняк нямъши дъ има за 1 час сцена. (без аплодисменти дами и господа "аристократи" нъ наукътъ)
Helleborus на 11.08.2020 в 20:15
Проблемът се нарича закъсняла лустрация. БАН бяха онези, които най-силно нападнаха, клеветиха, мразиха, хулиха и опровергаваха най-българският ни учен, който разчете най-древната писменост в света, нашата, разчитайки древните руни и надписи (вземани за украса и драскулки преди това), върху най-древните артефакти из музеите ни. И противно на националния интерес, се бориха да докажат обратното. Отдавна не плащам данък титли, (никой християнин не го прави) интелигенцията твърде често в историята е обслужвала болшевишкия преврат, а тези среди са все още пълни с ченгета. Проекти не се печелят как да е. Но да не би някой от тези титани на мисълта да пише речите на Радев? Ами нищо не са пропуснали, освен да кажат, че повечето от тези сфери са свободни, в тях работят българи и в зависимост от това как тези българи си вършат работата, следват и резултатите. Тъй като не сме в плановото стопанство, държавата не ръководи повечето от това, то се самослучва, по волята на българския народ. Защо Мойсей и неговото поколение не влезе в обещаната земя, защото те бяха от стария свят. Някои неща в България ще се променят само и единствено заради хората, когато си отиде определено мислене, в което успеваемостта на всеки се приписва на правителството. И разни синодални старци чакат на правителството за топлите си места. Може би си мечтаят за живота в соца, когато следваш партийната линия и си почитан, осигурен, получаваш титли и кариерно развитие.
ами на 11.08.2020 в 20:46
Как тези учЕни могат да поддържат хора, които поругават НАЦИОНАЛНИЯ ГЕРБ НА БЪЛГАРИЯ?! Тази вечер протестиращите обстрелваха с мръсни топчета и развалени домати герба върху сградата на Министерският съвет.
доц на 11.08.2020 в 21:18
Това е отмъщение заради НИМХ....синодалните старци и те на умряло куче нож вадят....закривай тая кочина БАН..
Поздрав! на 11.08.2020 в 21:19
https://www.youtube.com/watch?v=9oByFBpMgcA
Ifif на 11.08.2020 в 21:27
Тия бездарни паразити бан не ги ли закриха, още смучат държавни пари безполезни чекиджии.
999 на 11.08.2020 в 21:28
Проблемът се нарича Helleborus. Този проблем се решава лесно. Просто, редовно трабва да се приемат подходящите лекарства. Наричат се невролептици и вършат чудесна работа за справяне с параноята и шизотипните разстройства.
Kubis на 11.08.2020 в 22:40
Постепено, макар със закъснение народа преодолява страха създаден от Мафията и се събужда! Поздравления за научните ни водещи кадри! Всичко което сте написали макар и съкратено е вярно, и не може да не се приеме от всеки нормален! Все пак последни ще прогледнат, но и те много скоро такива със психологически заболявания като например Кукуряка! Те на бялото черно ще казват, а на черното бяло, защото са замесени в престъпленията срещу народа ни под въздействието на престъпната Хунта. Още веднъж поздравления и проглежднае на всеки честен човек за истината, независимо за какъв се смята – ляв, десен и какъвто щ да е. Ако разбира се е нормален!!!
Отговорен на 11.08.2020 в 22:57
ми да. лустрация му е майката ! Хелеборус е прав ! Понеже за оная от 1989 е късно си мисля, че е добре да не правим грешки тоя път. Всички членове, симпатизанти на герб се освобождават от непосилното бреме на държавната, общинска служба за срок от 10 години. Всички фирми, радвали се на повече от 50 милки годишно от държавни поръчки в последните 10 години им се забранява участие за срок от 5 години. Имам идея и за гърбавите тролове, ама е малко не за ... на глас. Не знам как се слага червена точка ....
Мильо Лудия на 11.08.2020 в 23:12
намека на БАн е ясен - простите хора нямат място в управлението на страната и да си ходят. човек дето е прочел една книга през живота си управлява държавата вече 10 години, помощник доскоро му беше едно лице завършило помощното училище във Вършец.
Антон Сираков на 12.08.2020 в 07:22
Helleborus, благодаря Ви, че ми отворихте очите, с откритието "Тъй като не сме в плановото стопанство, държавата не ръководи повечето от това, то се самослучва, по волята на българския народ." Изучавал съм право, философия, история на политическите и правни учения. И затова досега бях заблуден, че "държавата" е административният апарат, ръководещ населената територия на дадена страна. А едва сега, благодарение на Вас, разбирам, че държавата е необходимо да изпълнява само една функция - да дава работни места на необременени с наука и морал, но готови да подкрепят човек от тяхната категория (също неук и неморален), за да запазят своите "работни" места. Аз не съм успял, като Ахмед Доган, Ирена Кръстева, Делян Пеевски. И досега не знаех, че техният успех "се самослучва, по волята на българския народ." Най-после разбрах и защо мразите "ченгетата" - та нали тези мръсници са отклонили желанието на Вашия кумир (Б.М.Б.) да стане "ченге", с несъстоятелния аргумент, че не му достига изпитен успех, а са го произвели пожарникар, та е трябвало той да използва деполитизацията, за да се отклони от изпълнението на договора за безплатното обучение, с благородната цел да съхрани своето безценно телесно съвършенство от огнеборските опасности.
кривата краставица на 12.08.2020 в 09:47
Преди да налееш масло в огъня, трябва да си направиш сметка (може и да не е по научен метод) дали няма да изгориш заедно с вещицата на кладата. Това е от чисто практическа гледна точка. А от морална гледна точка трябва да се запиташ, дали е уместно да биеш тъпана, след като си слуга на онзи, който има власт да слага вещици на трона и да ги хвърля на кладата.
Един Българин на 12.08.2020 в 16:53
Защо между подписалите писмото не виждаме имената на ченгетата "учени" К. Косев, В. Проданов, Ст. Радев, П. Кендеров, Г. Марков, Ив. Гранитски и немалко други? Нима те не са за оставка на правителството? Жалки плъхове, ослушват се! Какъв е процентът на комунистите подписали се?
Какъв е процентът на комунистите подписали се? на 14.08.2020 в 10:43
Пак ли лов на вещици? Антикомунизмът ви ни докара дотук. Защото не знам кой ви е втълпил, че антикомунизъм е равно на демократизъм, пък анти-Русия е обезателно срещу Злото. Дезомбирайте се вече, защото заради такива като вас, нищо добро не ни чака.
БРАВО ! на 17.08.2020 в 12:21
БРАВО ! Чест и почитания на учените от БАН, подписали писмото ! Въпрос - а защо името на Христомир Брънзов липсва ? Явно Брънзов се храни на хранилката на сикаджийския ГЕРБ.
Бански старци на 29.08.2020 в 23:14
Всички над годините за пенсия вънка от БАН. Да се даде път на младите учени. Правилно ги наричаха бански старци!

Напиши коментар