Активите от масата на несъстоятелността на КТБ се топят чрез множество схеми, които са в пряко нарушение на закона и пряко ощетяват кредиторите на КТБ. Кои са всъщност основните схеми на присвояване на активи от КТБ във вреда на кредиторите й? На този въпрос ще се опитаме да отговорим, както обещахме, в няколко публикации.
Основните модели за ограбване на масата на несъстоятелността в КТБ

 

 

Схема № 1 - Пряка кражба чрез прехвърляне на активи от патримониума на КТБ на фирми, управлявани от Б. Лазов и Ко чрез новосъздадени кухи фирми, тяхна собственост или на техни подставени лица /роднини/. 

 

Това е придобилият популярност от множество публикации и анализи „Модел  Блазов”, а за нашата организация „Прокурорският” модел Блазов. Ако за средностатическия българин важи правилото, че работи или полага усилия да спечели някой лев, то за Бисер Лазов, Албена Андреева, Теодора Танева, Юлия Илиева, Емил Галов, Венета Николова и Тихомир Иванов то звучи така: да придвижим поредната кражба /далавера, фалшификация.../, за да спечелим по някой милион!

 

Схемата  на арогантните и  толерирани от прокуратурата кражби е описана в подробности в три наши сигнала до Главна прокуратура, НАП и ФГВ, както и в редица наши анализи и публикации. Подробно и с необорими факти и документи е проследен за десетки случаи в сайта „ВойнатаKTB” и редица други медии.  \https://voynataktb.wordpress.com/2017/09/04/opg-obir-zatvorena-banka-biser-lazov-i-kompaniq-svideteiete-na-prokuraturata-krajbi-1chast/

 

Ощетяването на масата на несъстоятелността на КТБ в ущърб на кредиторите (вложителите в банката) се случва с активната подкрепа на Прокуратурата (главни действащи лица С. Цацаров, Б. Сарафов и прокурор Иван Гешев, издигнат до длъжността ръководител на Специализирана прокуратура), ДАНС, БНБ, Финансовото разузнаване и Фонда за гарантиране на влоговете в банки. 

 

До момента този модел може да се е оцени на 410 млн.лв., като някои от посочените в публикациите стойности дори не са пазарни, а са балансови стойности на активите на КТБ, по-рано оценени без някаква достоверност от поръчани от БНБ и синдиците на банката консултанти на 0 до 7 % от стойността на кредита за закупуването, инвестиционното им финасиране от КТБ и развитието на бизнеса им. / https://voynataktb.wordpress.com/2017/10/16/skandalut-v-apelativniq-sud-s-biser-lazov-sledva-produljenie/

 

Разследването на посочените наши сигнали, започнали в периода на квестурата срещу незаконни действия на квестори на КТБ и на работодателя им БНБ бе обединено в едно предварително производство, поверено на следователите от столичното следствие Ангелов и Абдулова. „Ние, Гражданите” отдели време и оказа пълно съдействие на следователите, като предостави копия на оригинални документи, получени от КТБ, както и като разясни на следователите всички детайли на схемите на ограбване на КТБ. Само материалите, подготвени от нас за незаконните действия на квесторите, следователно и на БНБ, надхвърляха 200-250 страници с конкретно посочени, съгласно членове от съответните закони, закононарушения. 

 

Очевидно бе, а и следователите потвърждаваха при неколкократните ни срещи, че с наличните материали и доказателства очакват да се повдигнат обвинения към гуверньора на БНБ и членове на УС на БНБ. Още по-фрапиращо беше, че при прегледа на документите, предоставени от нас и в сравнение с тези документи, които те притежаваха – иззети при обиските на КТБ от прокуратурата и предоставените от БНБ, се оказа, че БНБ не е предоставила на прокуратурата най-важните документи и доклади на Дирекция „Банков надзор” за състоянието на банковата система през 2013 г., в т.ч. и на КТБ, приети „за информация” през март 2014 г.

 

Показателни за ролята на прокуратурата са отказите съгласно постановления на СГП от 28.09.2015 г. и на СГП – Отдел „Специализиран”  от 27.10.2016 г. за образуване на досъдебни производства /приложени като отделни файлове/. Имаме и публикации за тези откази - http://niegrajdanite.blogspot.bg/2017/09/blog-post_12.html

 

Ефектът на тези откази и гарантираната безнаказаност на пладнешките обирджии направиха схемата за грабеж № 1 особено атрактивна, и то не само за активи на КТБ. Тази модернизирана версия на модела „Блазов” бе творчески приложена от фирмите, осъществили прихващания по цесии между кредитополучатели и вложители в КТБ, с посредничеството, ролята и финансирането на други банки, както и от почти всички кредитополучатели на КТБ. Но посочената схема е най-очевидното присвояване на активи и имоти, осъществени в пълен синхрон между държавни органи и защитен свидетел. Тук следва да се постави и въпроса защо Б. Лазов е избран за защитен свидетел? 

 

По всяка вероятност по две основни причини:

Първо, Б.Лазов най-вероятно е бил привлечен към организираната група за ликвидация и ограбване на КТБ, и, следователно, на вложителите в банката, месеци преди осъществената и координирана от прокуратурата атака срещу КТБ. Вероятно тогава са договорени и гарантираните му защита и имунитет срещу криминално преследване. Той е бил ценният източник на информация за най-ценните инвестиции/активи на банката, които впоследствие бяха „превзети”, за слабите и силни страни на управляващите на най-атрактивните  бизнеси. Възможно е той да е бил в основата на документния хаос в кредитните досиета, настъпил след обиските и изземването на кредитни досиета в периода от 13 юни до 26 юни 2014 /денят, в който в КТБ е влязла надзорната инспекция на БНБ/, за който неколкократно се коментира в Доклада на надзорната инспекция на БНБ от 26 юни до 20 октомври 2014 г. 

 

В своето изказване на заседанието на КСНС при президента от 14.07.2014 г. по отношение на твърденията за изчезване на тези документи поради и след изземването им от прокуратурата Главният прокурор Сотир Цацаров заявява, че Прокуратурата не е взимала оригинални документи, а само копия при стриктно съгласуване с представителите на БНБ и консултантите, наети от БНБ.

 

Това твърдение може да се класифицира като невярно, тъй като изземването на част от тези документи е било извършено и беше широко отразено и показано по всички телевизионни канали на датите 16 и 17 юни 2014 г. /постановлението за обиск и изземване на кредитни досиета на СРС е от 13 юни 2014 г.,/ От друга страна, квесторите на БНБ са назначени на 20 юни 2014 г., а консултантите на 26 юни 2014 г. Няма как да има договореност и да са получавани само копия от тези документи при положение, че към момента на изземването им в банката не е имало нито квестори, нито представители на консултантите. Освен всичко друго инспекторите, съгласно техни обяснения, включително и пред наши членове от БНБ, са видяли разкомплектовани кредитни досиета, разнасяни документи из цялата банка. В централата на КТБ е имало и прокурори и следователи. Цитираме констатации на екипа на Надзорната инспекция на БНБ в КТБ, предаден на 27.10.2014 г.:

 „...По време на първоначалния етап на членовете на комисията беше възложено за установят пълнотата на кредитните досиета, които са били обект на преглед от последната надзорна инспекция /31.03.2013 г./.  Този етап се осъществи от 04.07.2014 г. до 07.07.2014 г. Кредитните досиета бяха предоставени на надзорната инспекция от „Делойт одит” ООД, „Афа” ООД и „Ърнест енд Янг одит” ООД без опис на съдържащите се в тях документи.”...

 

„Документите, които се съдържаха в тези досиета в голямата си част бяха копия. Поради кратките срокове за извършване на инспекцията, поради постоянното възлагане на нови задачи, както  и поради напрегнатата ситуация в банката /работа на едно място на много екипи от различни институции/, не беше извършена съпоставка с оригиналните кредитни досиета.

 

Също така не беше възможно да бъдат проведени достатъчно срещи и разговори с кредитните инспектори, както и да бъдат получени обяснения за текущото администриране на кредитните сделки и установяване на действителното състояние на приетите обезпечения. Допълително затруднение при събираето на информацията се оказа фактът, че отговорни за кредитния процес лица бяха освободени от работа поради участието им в процесуално следствени действия”.../стр.12/ 

 

Публикацията за доклада с линкове към анализа на български и английски е тук http://niegrajdanite.blogspot.bg/2017/09/blog-post_71.html

 

От 2014 г. досега наши членове – бивши служители на КТБ, а и обвиняеми от ръководния състав на банката, посочват в разговори и интервюта, че в описите на документите по наказателното мегадело, както и при оценката на активите на КТБ през 2014 г. от трите консултански фирми, а също и в констатациите на  Доклада на надзорната инспекция на БНБ с дата 27.10.2014 г., проведена между юни и октомври 2014 г., липсват редица документи и това /липсата на документи/ е довело до обезценяването на активите на банката. Всички описи на документи са правени след 20.06.2014 г., като изключение правят само онези части от кредитните досиета с документи, несъдържащи банкова тайна, които са били иззети и предадени с възражение от Г.Христов на 16 и 17 юни 2014 г. Но тези последните не са валидни и годни описи просто защото такива за тези документи не са съставяни. Само един класьор е предаден от Г.Христов с описание на броя съдържащи се страници, а другите са описани само като цвят на папка и за кой кредитополучател се отнася съответният цвят класьор. 

 

Всъщност „силата” на Б.Лазов и останалите 7 /Албена Андреева, Теодора Танева, Юлия Илиева, Емил Галов, Венета Николова, Тихомир Иванов/ плюс новопривлечените изпълнители, фасадни членове на директорски бордове и управители на нови фирми и т.н. от групата му е в това, че и през 2014 г., и сега той и останалите от групата му са оглавявали и продължават да са изпълнителни директори, управители или надзорници на десетки акционерни дружества и ЕООД –та, както следва:

 

Бисел Лазов – участва в управлението на 25 дружества, кредитополучатели нот КТБ:

"ЕСТЕЙД" ООД, гр. София (08.06.2015) 

"ИНТЕР ФИНАНС ИНВЕСТ" ООД, гр. София (11.05.2016) 

"ФИНАНСОВО КОНСУЛТИРАНЕ" АД, гр. София (02.09.2014) 

"МЕЛ ФИНАНС" ЕАД, гр. Сливен (05.11.2014) 

"ИНОВЕЙШЪН ТРЕЙД" АД, гр. София (28.03.2016) 

"АФЛИК-БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София (22.08.2014) 

"БРОМАК ТЕЛЕКОМ ИНВЕСТ" АД, гр. София (06.08.2013) 

"КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София (23.07.2015) 

"БИЛДИНГ ПАЛАС" ООД, гр. София (23.11.2015) 

"ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001" ООД, гр. Перник (20.01.2016) 

СДРУЖЕНИЕ "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "КВК-ГАБРОВО"", гр. Габрово (04.06.2009) 

"РЕАЛ СТИЛ ИМОТИ СОФИЯ" АД, гр. София (14.10.2016) 

"ТЕХНОТЕЛ ИНВЕСТ" АД, гр. София (16.12.2013) 

"БРОМАК ФИНАНС" ЕАД, гр. София (22.07.2016) 

"АКВАФИНАНС" ЕООД, гр. София (10.06.2016) 

"ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ" АД, гр. Пловдив (25.07.2016) 

"КООП-ЮГ КОМЕРС" ЕООД, гр. София (05.01.2016) 

"ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София (24.03.2016) 

"ВИТРЕН" ЕАД, гр. Кюстендил (14.06.2013) 

"СИНЕКТИК" ЕООД, гр. София (03.08.2015) 

"ПОРТ ИНВЕСТ РУСЕ" ЕАД, гр. София, в несъстоятелност (22.04.2016) 

"БОЯНА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, гр. София (04.08.2015) 

"ХОЛДИНГ КООП-ЮГ" АД, гр. София (23.04.2015) 

"ЕВРО ИНТЕРФИНАНС" ООД, гр. Пловдив (17.06.2015) 

"КЕМИРА" ООД, гр. София (05.10.2016)

 

Албена Андреева – ,частва в управлението на 13 дружества кедитополучатели от КТБ 

БЕЧЪРС ЕООД, гр. София, непререгистриран (09.08.1994) 

"ФИНАНСОВО КОНСУЛТИРАНЕ" АД, гр. София (02.09.2014) 

"СТРЕГА" ЕООД, гр. София (16.11.2015) 

"Имоти Лукс" ЕООД, гр. София (16.07.2015) 

"ИНТЕР ФИНАНС ИНВЕСТ" ООД, гр. София (11.05.2016) 

"ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София (24.03.2016) 

"ИНОВЕЙШЪН ТРЕЙД" АД, гр. София (28.03.2016) 

"КОНСОРЦИУМ АВИОНАМС" АД, гр. Пловдив (04.06.2015) 

"ПРО ЛЕГО" АД, гр. София (12.05.2016) 

"ЕЛЕКТРОНИКА-СОФИЯ" АД, гр. София (27.07.2016) 

"АВИОНАМС" АД, гр. Пловдив (20.05.2016) 

"РЕАЛ СТИЛ ИМОТИ СОФИЯ" АД, гр. София (14.10.2016) 

"ГРАНД МЕХОМИЯ РАЗЛОГ" АД, гр. София (05.10.2016)

 

Теодора Танева – участва в управлението на 29 дружества кредитополучатели от КТБ

ДЗЗД ЧАПМЪНТ ТЕЙЛЪР БЪЛГАРИЯ, гр. София (24.09.2008) 

"ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА - / ТЦ-ИМЕ / " АД, гр. София (16.10.2015) 

"НОВИНАР МЕДИА ПРОДЖЕКТС" ЕАД, гр. София (08.04.2015) 

"СЕНТРЪЛ ТЕХНО ДИВЕЛЪПМЪНТ 2" ЕАД, гр. София, заличен (08.12.2011) 

"Билдинг Рисорт"-ЕООД,"Юлита 2002"-ЕАД ( ДВ бр. 100 от 12.12.2006 г.) 

"КЛОВИЛ" АД, гр. София (10.07.2015) 

"ТЕХНО РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК 3" АД, гр. София (30.12.2014) 

"СМОЛ ШОПС" АД, гр. София (30.12.2014) 

"ТЕХНО РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК" ЕАД, гр. София (14.09.2015) 

"СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС" ЕАД, гр. София, в несъстоятелност (30.05.2016) 

"ТИ СИ ИНВЕСТ" АД, гр. София (09.01.2015) 

"СПОРТ СЕДЕМ" АД, гр. София, заличен (15.01.2014) 

"ТЦ ИМЕ ВЕСТ" АД, гр. София, в несъстоятелност (29.12.2015) 

"БОЛКАН ГЛАС" АД, гр. София (12.11.2015) 

"ТЕХНО РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК 2" ЕАД, гр. София (14.09.2015) 

"ПМ ПРОДЖЕКТ" ЕООД, гр. София (06.02.2015) 

"КЕН ТРЕЙД" ЕАД, гр. София (22.08.2014) 

"ЕКСПРЕС БГ" ЕАД, гр. София (16.06.2016) 

"СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС 1" ЕАД, гр. София (22.06.2016) 

"ИЗДАТЕЛСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС РОДИНА" АД, гр. София (08.04.2015) 

"ЕВРОБИЛД 2003" ЕООД, гр. Кюстендил, в несъстоятелност (28.09.2016) 

"ОБЕДИНЕНИ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ" АД, гр. София (03.09.2015) 

"ПРИНТ ТРЕЙДИНГ" ЕАД, гр. София (14.08.2014) 

"ЕВРОБИЛД СОФИЯ" АД, гр. София (18.06.2015) 

"КРАУН МЕДИА" ЕАД, гр. София (04.08.2016) 

"НОВА БЪЛГАРСКА МЕДИЙНА ГРУПА ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София (30.05.2016) 

"РОДИНА ТАУЪР" ЕООД, гр. София (30.05.2014) 

"ПРАЙМ ТАЙМ МЕДИЯ" ЕАД, гр. София (07.04.2015) 

"ТВ СЕДЕМ" ЕАД, гр. София, в несъстоятелност (05.10.2016)

 

Юлия Илиева – участва в управлението на 10 дружества кредитополучатели от КТБ

ЮЛИТА 2002 ЕООД, гр. София, непререгистриран (28.10.2004) 

"ЮЛИНОР" ЕООД, гр. София (25.03.2015) 

"ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ" ЕООД, гр. София (20.03.2015) 

"ГЛОБАЛНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ" АД, гр. София (14.08.2015) 

"ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ" АД, с. Скриняно, в несъстоятелност (12.07.2016)

"ВИТРЕН" ЕАД, гр. Кюстендил (14.06.2013) 

"ПЕТРОЛ ПРОПЪРТИС" ЕООД, гр. София (06.04.2015) 

"Петрол Еко Тур Инвест" ЕООД, гр. Бургас (04.08.2014) 

"ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ" ООД, гр. София (11.12.2014) 

"ЕВРОБИЛД СОФИЯ" АД, гр. София (18.06.2015)

 

Емил Галов – участва в управлението на 8 дружества кредитополучатели от КТБ

"ДИВАЛ 59" ЕООД, гр. София (25.03.2015) 

"ВЕЛИНГРАД ПРОПЪРТИЗ" АД, гр. София (07.07.2015) 

"ПАЙН БОТАНИК РИЙЛ ЕСТЕЙТ" АД, гр. София (13.04.2016) 

"ВАМО" АД, гр. София (20.01.2016) 

"Еловица" - АД (ДВ бр. 61 от 28.07.2006 г.) 

"ВАРНА ЦЕНТЪР 2005" ЕАД, гр. Варна, заличен (20.10.2009) 

"ДАМ" ЕООД, гр. София (06.06.2016) 

"ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Габрово (13.09.2016)

 

Венета Николова – участва в управлението на 8 дружества кредитополучатели от КТБ

"ВИВЕС" АД, гр. София (12.01.2015) 

"ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА БОРБА" АД, гр. Велико Търново (02.04.2015) 

"СЪНИ-ИНВЕСТ" АД, гр. София (20.05.2015) 

"Букет Телиш"-АД ( ДВ бр. 093 от 17.11.2006 г.) 

"СТРАНД БУРГАС" АД, гр. София (31.03.2016) 

"СИТИ ПРОПЪРТИЗ" АД, гр. Разлог (23.10.2014) 

"НОВА БЪЛГАРСКА МЕДИЙНА ГРУПА ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София (30.05.2016) 

"ТЕЛИШ" АД, гр. София (09.06.2016)

 

Тихомир Иванов – участва в управлението на 3 дружества кредитополучатели от КТБ

"ЕВРОБИЛД 2003" ЕООД, гр. Кюстендил, в несъстоятелност (28.09.2016) 

"ЕВРОБИЛД СОФИЯ" АД, гр. София (18.06.2015) 

"ТЕХНО РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК 2" ЕАД, гр. София (14.09.2015)

 

 

От поставянето на банката под специален надзор до назначаването на постоянни синдици, а и след това тази престъпна група е сътворила десетки документи с невярно съдържание, с които управителните тела на тези дружества са взимали решения как да се разпореждат с материалните и нематериалните активи на тези дружества, независимо дали те са служили като обезпечения срещу кредитите в КТБ или не. Част от тези документи са антидатирани, за други не е имало такава потребност.

 

Голяма част от сделките за разпореждане с активи на фирми – кредитополучатели или такива на техни съдружници или акционери, са извършени без реално извършване на надлежна парична престация, тоест формално са наречени и оформани като продажби, замяни или други, но по тях приобретателят не е заплатил записаната в съответния договор цена, или пък, дори и цената да е заплатена, например за дялове с номинал 5000 лева, то това е силно занижена и увреждаща кредиторите на КТБ и дори фиска продажна цена, защото чрез прехвърлянето на собственост върху такива дялове /или джира на акции/ се е осигурявал контрол върху дружества с милиони активи, съответно – лишавала се е КТБ от контрол или възможност за претенция върху тези милионни активи.

 

По този начин групата Блазов, членове на която – по двама-трима, присъстват в управителните тела на голяма част от посочените фирми, е произвела десетки документи с невярно и антидатирано съдържание. При самото изповядване на сделки е било достатъчно да се приложи само извлечение от протоколите на Общите събрания или борда на директорите на фирмите, за които не е било необходима нотариална заверка на датата на взетите решения.

 

Така, под благосклонния поглед на прокуратурата, е организирано превземането на десетки активи на стойност /непазарна/ за 410 млн.лв, за които в медиите беше публикувана пълна информация, осигурено е неплащането на милионни задължения към КТБ, увредена е масата на несъстоятелността на КТБ и са ощетени хилядите вложители с надгарантирани вземания от КТБ.

 

Дейността на ОПГ Лазов и Ко е изключително продуктивна и безпроблемна в контекста на общия модел на управленските структури на дружествата, финансирани от SPV-та, тъй като фирмите, на които те са били управляващи, са били и са собственици на 50 % от капитала им. Независимо от залегналите в учредителните документи и устави на фирмите задължителни постановки за необходимостта от 2/3 от гласовете за разпореждане с активи на фирмите, те са вписвали сделки или решения, стъпвайки на чл.236 от Търговския закон, които сделки или корпоративни решения на съответни органи на дружества нито синдиците на КТБ, нито синдиците на съответни фирми-кредитополучатели, нито българските съдилища са оспорвали по силата на известното тълкувателно решение на ВКС, позволяващо на управители и бордове да грабят безнаказано собствениците на множество дружества и умишлено да увреждат интересите на кредиторите им. 

 

Така активи с милионна стойност са били прехвърляни на други или новосъздадени дружества като апортна вноска или вместо изплащане на задължения, възникнали в резултат на „творческия” труд на управителите и създателите им, чрез  написването на фалшиви документи, подправени документи с нереални или несъществуващи задължения, или пък с огромни и нереални задължения и неустойки, с волно съдържание и произволно избрана дата. 

 

Такъв е и документът за встъпване на „Кемира” ЕООД в дълг като солидарен длъжник на „Хедж инвестмънт” по отношение на задълженията на „Дунарит” АД, далавера, свързана както с „Авионамс” АД, така и с „Дунарит” АД. Членове на бордовете на тези дружества са Бисер Лазов и Албена Андреева. 

 

Колко лесно!

 

С което за сетен път става ясно, че част от присвоените активи и новосъздадените документи служат на Делян Пеевски и ко да придобият по дружба и предварителна договореност активите на КТБ, които са си избрали и заради които ликвидираха КТБ. Разбира се, под благосклонния поглед и защита на прокуратурата и НАП.

 

Следва да публикуваме втора част, в която ще ви покажем другите схеми, които са в пряко нарушение на закона и пряко ощетяват кредиторите на КТБ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

1 коментар/a

Е, по- тъпа и поръчкова статия на 30.11.2017 в 14:01
не съм виждал. Ахундова , защо не цитираш още много имена на фирми- бушони или така ти е казано? Ако искаш ще ти кажа, но си ограничена!!!

Напиши коментар