От съобщение до медиите в сряда разбираме, че Агенция „Митници” вече е обжалвала решенията на административния съд в София за отнетите лицензи на „Лукойл”. В Административен съд София–град се депозирани две жалби срещу определения 4343 и 4344 на съда, с които е спряно предварителното изпълнение на решения 527 и 528 от 22.07.2011 г. на директора Ваньо Танов за прекратяване на лиценза за управление на данъчен склад на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД и на нефтения терминал на завода „Росенец”.
Двойният стандарт на Агенция „Митници”

Припомняме, че преди седмица рафинерията „Лукойл Нефтохим” спря производството на горива, след като Агенция „Митници” отне гореспоменатите два лиценза. Във вторник обаче бургаската компания поднови работата си, след като Софийският административен съд (САС) с две идентични определения отмени предварителното изпълнение на решенията за отнемане на лицензи, издадени от агенцията.

Именно тези съдебни определения се обжалват в законовия срок от Агенция „Митници”. В мотивите е записано, че САС неправилно е приел, че „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е доказало вида и размера на претендираните вреди, както и вероятността за тяхното настъпване. Тезата на съда е изградена върху представени от жалбоподателя договори, в които обаче страна не е „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, а „Лукойл България” ЕООД. Агенция „Митници” се оплаква от липсата на равна процесуална възможност за защита.

Жалба е внесена и във Върховния административен съд (ВАС). Препратена е в САС, който в тридневен срок трябва да уведоми за нея „Лукойл”. Компанията трябва да изпрати възражение и едва тогава цялата преписка по случая ще бъде изпратена във ВАС, който трябва да се произнесе в 7-дневен срок.

Още когато станаха известни определенията на САС, юристите се разделиха в мненията си дали рафинерията може незабавно да започне работа, или трябва да се изчака произнасянето на ВАС, или поне да мине срокът за обжалване.

Очевидно юристи на Агенция „Митници” първоначално бяха подвели Ваньо Танов, защото той твърдеше, че без потвърждение от ВАС съдебните определения на първоинстанционния съд не действат. Впоследствие обаче той обърна позицията си на 180 градуса и заяви пред Нова ТВ, че „Лукойл” може веднага да възстанови работа.

Нека внесем ред в юридическите термини, защото в много от коментарите фактите бяха представени или тълкувани неточно.

Първо, директорът на Агенция „Митници” с индивидуални административни актове (решения) отнема два лиценза за управление на данъчни складове на „Лукойл”. Тези решения подлежат на предварително изпълнение съгласно Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). По правило административните актове на директора на митниците за прекратяване на лиценза подлежат на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго (чл. 53, ал. 3 ЗАДС вр. чл. 60, ал. 1 АПК). Това е налице в конкретния случай.

Второ, „Лукойл” обжалва пред САС решенията на агенцията и иска спиране на предварителното им изпълнение.

Трето, САС с определения (а не с решения) спира предварителното изпълнение на двата административни акта. Тези определения от момента на постановяването си имат действие, независимо от възможността за обжалване. Но те не връщат лицензите на „Лукойл”, защото съдът няма такова правомощие – той не издава и не отнема лицензи.

В случая това правомощие е на единствено компетентния държавен орган – Агенция „Митници”. Административният съд разглежда административните актове по законосъобразност, а не по целесъобразност.

В случая САС спира с определения предварителното действие на административните актове на митниците на основание чл. 166, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), защото е преценил от представените доказателства, че то би могло да причини значителна или трудно поправима вреда на жалбоподателя „Лукойл”. Определенията подлежат на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок (чл. 166, ал. 3 вр. чл. 229, ал. 1, т. 2 АПК).

Четвърто, частните жалби, пуснати от Агенция „Митници” във вторник, не спират изпълнението на обжалваните определения на САС (чл. 233, ал. 1 АПК). Те са в сила от момента на постановяването им и могат да бъдат отменени от ВАС.

Пето, „Лукойл” няма да може да извършва дейностите, за които се изисква лиценз, в случай че определенията на САС бъдат отменени от ВАС.

Когато САС в края на месеца започне да гледа делото по същество, той има възможност да потвърди или отмени – изцяло или частично, административните актове на агенцията. Неговото решение ще подлежи на обжалване пред ВАС.

Ако ВАС потвърди административните актове на Ваньо Танов, с неговото съдебно решение те ще влязат в сила, т.е. „Лукойл” няма да има лицензи за управление на въпросните два данъчни склада.

В зависимост от това колко дълго ще се проточи делото, „Лукойл” може и да успее в това време да монтира изискваните от закона измервателни уреди. Тогава ще отпадне всъщност основанието за отнемане на лицензите.

Дали е справедливо през цялото това време „Лукойл” да работи на практика незаконно, след като няма изискваните от закона измервателни уреди, е въпрос, който за съжаление не намира отговор в АПК. От друга страна, критиките към САС са неуместни, защото с определенията си той прилага обичайна за подобни казуси практика.

Много по-важно е да се анализират действията на Агенция „Митници”, защото при тях може да се съзре двоен стандарт.

Казусът „Лукойл” е сходен с казуса „Леденика” от 2009–2010 г.

Ще припомним какво се случва тогава.

През ноември 2009 г. Агенция „Митници” съобщава, че при проверка на камиони с бира са открити 122 000 литра пиво без документи за платен акциз, собственост на пивоварна от Мездра. Изброени са и други открити нарушения – липсват документи за извършване на дейност, измервателни уреди и охранителни заграждения на част от данъчен склад, който граничи със склад на търговска фирма. Няма автоматизирана система за отчетност, т.е. невъзможно е осъществяването на контрол в реално време на постъпващите суровини, произведените и складираните акцизни стоки. В склада има само един измервателен уред без сертификат.

Заради констатирани нарушения на 8 февруари 2010 г. с Решение № 55 на директора на Агенция „Митници” Ваньо Танов е отнет лиценза за данъчен склад на „Леденика ММ” Както вече знаем, този административен акт на Ваньо Танов по правило подлежи на предварително изпълнение.

На 23 февруари 2010 г. „Леденика ММ” подава жалба в САС срещу Агенция „Митници” чрез адвоката си Сашо Пенoв (тогава все още юридически съветник на президента Първанов). На 1 март в САС е получена административната преписка и обяснително писмо по делото от ответника Агенция „Митници”. Делото се гледа на 9 март. Представител на агенцията липсва на заседанието. Адвокат Пенов като представител на „Леденика ММ” поддържа жалбата срещу решението за отнемане на лиценза и иска спиране на предварителното производство. Съдът приема искането и постановява спиране на предварителното производство, като дава 7 дневен срок за обжалване. Гледането на делото по същество е отложено за 13 май 2010 г.

И тук идва изненадата. В 7-дневния срок Агенция „Митници” не обжалва определението на САС, както направи по отношение на определението по казуса „Лукойл”. И определението от 9 март 2010 г. за „Леденика ММ” влиза в сила.

Предварителното действие на административния акт на Ваньо Танов от февруари е прекратено, но компанията няма лиценз за производство на бира. Може единствено да бутилира произведеното от нея пиво, като в замяна трябва да плати акциз за 120 000 лева. Тогава собственикът на „Леденика ММ” Михаил Михов, който почина внезапно в края на март 2011 г., съобщи, че са предприели всички необходими стъпки, за да си възстановят лиценза.

И действително, с Решение №1802 от 07 юни 2010 г. САС отменя административния акт на Агенция „Митници”, с който през февруари е отнет лиценза на „Леденика ММ”. Отново Агенция „Митници” не обжалва пред ВАС – този път съдебното решение на първоинстанционния съд.

Защо в случая с „Лукойл” Агенция „Митници” обжалва още определението на САС, а в случая с „Леденика ММ” не обжалва нито определението на САС, нито съдебното решение на САС?

По-паметливите ще си спомнят, че в началото на 2011 г. бял свят видяха скандални записи от телефонни разговори между премиера Бойко Борисов и директора на митниците Ваньо Танов, както и между Танов и тогавашния му заместник Антоний Странджев.

От тях стана ясно, че по нареждане на Борисов Танов спира проверка на мобилна група на агенцията във фабриката на Михов. Проверката е по сигнал, че там въпреки отнетия лиценз се произвежда и бутилира бира. А впоследствие се разбра, че е открита колона за дестилиране на спирт, за която няма лиценз, а за спирта не е плащан акциз.

В резултат от обаждането на премиера Танов дава указание на своя заместник Странджев да прибере всички документи от проверката на бирената фабрика при себе си. Въпреки констатираните нарушения от Агенция „Митници” не е съставен нито протокол, нито акт, нито наказателно постановление за производство без лиценз на „Леденика ММ”.

Заради намесата на Бойко Борисов. Пък била тя и по настояване на президента Първанов...

Ако имаше влязло в сила наказателно постановление, компанията нямаше да може да кандидатства за лиценз съгласно ЗАДС.

С други думи, Агенция „Митници” прави необходимото (т.е. бездейства), за да може „Леденика ММ” да си върне отнетия лиценз – няма документални доказателства за откритите нарушения, няма обжалване на съдебното определение и последвалото съдебно решение.

И всичко това само защото Бойко Борисов държи на „мъжката” си дума да не закача Михаил Михов.

Няма ли сега покрай „отговорното” този път поведение на Агенция „Митници” по казуса „Лукойл” компетентните органи все пак да потърсят отговорност за бездействието им по сходния случай с „Леденика ММ”?

Няма ли най-сетне да потърсят отговорност от премиера Борисов за това, че е попречил на Агенция „Митници” да си свършат работата съгласно закона? Нали законът бил еднакъв за всички?!

Още от категорията

3 коментар/a

Будвайзер на 04.08.2011 в 00:55
Не обича Бойко такива ясно формулирани и точно зададени въпроси. А Танов е марионетка, която казва, каквото й наредят. Понякога звъни на ЕГН-та.
анонимен на 04.08.2011 в 01:44
Не съм съгласна, че Танов е марионетка.Той е един от малкото, които искат да направят нещо и имат наивността да вярват, че може да стане.
Будвайзер на 04.08.2011 в 04:13
Как да повярва човек, че Танов иска да направи нещо, като праща обжалването директно във ВАС. Дори първокурсник по право знае, че обжалването пред висшестоящия съд се прави през деловодството на долната инстанция. Значи, и Танов, и юристите му са шайка пълни некадърници. Некадърник или марионетка - да си избере сам!

Напиши коментар