Правният казус не е дали ген. Луков е добър, или лош герой, а дали действията на партията, която събира шествието, са в разрез с конституцията и законите на България; Решението на съда е добър повод да започне дебат в обществото - не емоционален, а с документи; Неслучайно ЕК отново сигнализира за началото на наказателна процедура именно по отношение на лекомисленото и лежерно отношение на обществото към такива феномени и въобще към проявите на антисемитизъм, на расова ненавист; И преди век е имало битов консерватизъм към ваксините - страх и предразсъдъци; Предстои голяма революция в архивното дело, сравнима с тази от II век - преминаването на документите от камъка към хартията. Сега е от хартията към електронния носител и облаците. Това са акцентите от интервюто на Лиляна Клисурова от "24 часа" с доц. Михаил Груев, председателя на Държавна агенция "Архиви".
 Доц. Михаил Груев: “Луковмарш” е срам и позор за България

 

- Доц. Груев, вие привърженик ли сте на “Луковмарш”?

 

- Не, разбира се.

 

- Как стана тогава така, че съдът стъпи на вашето експертно становище, за да отхвърли иска на прокуратурата за заличаване на регистрацията на партията, която го организира - Български национален съюз “Еделвайс” (БНСЕ)?

 

- Въпросът е по-сложен и бих го разделил на две части. Едната е историческата страна на нещата, а другата е чисто правната, която е и по-сложна. Прокуратурата се опитва да докаже изповядването от БНСЕ на фашистка идеология, позовавайки се на организирането на “Луковмарш” и почитането на паметта на ген. Христо Луков. Но това са две различни неща. Ответната страна твърди, че почита Луков като български патриот, герой от войните и пр. В този смисъл чисто правно е доста трудно да се докаже, че едното е експлицитно съотносимо към другото.

 

- Получава се обаче разминаване. Съдът пише, че ген. Луков не е съпричастен на нацистката пропаганда от Втората световна война, а митологизирането му е само заради военните му заслуги и следователно не може автоматично да се приеме, че шествието е проводник на забранени идеологии и разпалва към етническа, верска или расова омраза. Във вашата експертна оценка обаче пише точно обратното - че ген. Луков изповядва националистическа идеология.

 

- Да, така е. Но е право на съда е да реши дали да се съгласи, или не с експертната оценка. Аз съм изложил коректно фактите съобразно познанията и съвестта ми, а пък вече решението е на съда и не би било редно да го коментирам.

 

Чисто правният казус не е дали Луков е добър, или лош герой, а дали действията на БНСЕ противоречат на конституцията и законите на страната. И отговорът трябва да се търси в правната страна на въпроса, а не в историческата.

 

Но решението на съда е добър повод да започне дебат в българското общество. Такъв отдавна се води, но по-скоро с емоционални аргументи. А сега се дава възможност такъв дебат да започне да се води по-професионално - и в историческата гилдия, и в научните среди, и в обществото като цяло, не с емоция, а с факти и документи.

 

- Но ген. Луков е споделял нацистките идеи, бил е техен проводник в България, нали?

 

- От историческа гледна точка няма съмнение пронацистката ориентация на ген. Луков и на ръководения от него Съюз на българските национални легиони (СБНЛ) в годините на Втората световна война. При възникването си през 1930 г. СБНЛ може да бъде характеризиран като авторитарна дясно-радикална организация. С течение на времето обаче той еволюира по посока на засилване на антидемократичните и антисемитските тенденции в него. Тази еволюция представлява пряка функция от идването на Хитлер на власт в Германия и постепенното засилване на германското политическо и културно влияние в България. В началото на Втората световна война СБНЛ може да бъде вече окачествен като квазинацистка организация от лидерски тип. Трансформацията му до голяма степен е свързана и с оглавяването на съюза от ген. Луков. Самият той е разглеждан от официален Берлин като своеобразен контрапункт на монарха и правителството в случаи на опити от тяхна страна за едностранно напускане на Оста. 

 

Ген. Луков не е уникален феномен. Той е един от многото подражатели на германския националсоциализъм. Такива като него е имало във всяка от европейските страни.

 

Но чисто правно вероятно е доста сложно да се докаже връзката между ген. Луков и БНСЕ.

 

- Въпросната проява носи името “Луковмарш”, каква по-голяма връзка може да се търси?

 

- Това е характерно за дяснорадикални движения, които припознават в отделни исторически фигури свои кумири, водачи, предтечи. Това е част от целия процес на митологизация на ген. Луков.

 

- Защо в експертната си оценка разглеждате и личностите на кап. Димитър Списаревски и Тодор Александров?

 

- Това бе поискано от съда. Вероятно това е била защитната теза на организацията - че освен Луков те почитат и Списаревски, и Тодор Александров, и Владо Черноземски. За мен тези фигури нямат нищо общо към конкретния казус със СБНЛ и Христо Луков.

 

- България има системен проблем с “Луковмарш” - от години и десни, и леви партии, и институции искат забраната му. Миналата година бе отменен от Столичната община, но съдът свали забраната. А сега, след като съдът не заличава партията, която го организира, ще има ли начин да се забрани това шествие?

 

- Това е чисто правен въпрос и зависи какво ще реши следващата инстанция - Апелативният съд.

 

- Смятате, че прокуратурата ще обжалва?

 

- Предполагам, че ще го направи, не съм сигурен.

 

Опитвам се да ви отговоря чисто граждански на въпроса. За мен е безспорен факт, че организирането на това шествие е срам и позор за България. И ние ставаме много уязвими, гледани и отвън.

 

Впрочем този проблем с чисто правната и с конституционната съвместимост на подобни организации не е само български феномен. И в Германия в момента с партията “Алтернатива за Германия” неколкократно се възбужда такова наказателно преследване, но все още решение на въпроса няма. Те дори имат евродепутат и т.н.

 

- Но Еврокомисията започва процедура срещу България, защото не прилага изцяло правото на ЕС при борба с расизма и ксенофобията.

 

- Да. Неслучайно ЕК отново сигнализира за началото на наказателна процедура срещу България именно по отношение на лекомисленото и лежерно отношение към такива феномени и въобще към проявите на антисемитизъм, на расова ненавист.

 

- Лекомислено и лежерно отношение от кого?

 

- От обществото като цяло. Защото мнозинството от нас пасивно наблюдават как това нещо се случва, разраства, търсейки легитимация в личността на ген. Луков, но и в други фигури, които са абсолютно ирелевантни към този феномен.

 

Създава се опасен прецедент, свързан с неглижирането на този проблем, а той е важен. Дебатът, който се повдигна в обществото, е полезен, защото дава възможност на повече хора да стигнат отвъд митологията. Защото няма нужда нито да митологизираме, нито да демонизираме допълнително ген. Луков и ръководения от него Съюз на българските национални легиони. Необходимо е просто коректно да посочим фактите, за да може всеки да си направи съответните изводи.

 

- Какво трябва да знае Европа по този случай? Още повече в контекста на наказателната процедура.

 

- Не само. Знаете, че има осъдителна присъда по отношение на липсата на реакция на книги на Волен Сидеров, писани доста отдавна. Но факт е, че всичко това мина в общественото пространство и не предизвика сериозна реакция.

 

Ние като нация и общество няма какво позитивно да извлечем от тези примери - от историята на легиона, от личността на Луков. Дори обратното, това по някакъв начин засенчва името, което сме си извоювали - на действително толерантна нация, с реален принос в спасяването на българските евреи, в превръщането на България във втора родина на десетки хиляди арменци, бягащи от арменския геноцид, на десетки хиляди белогвардейци, които бягат от Гражданската война в Съветска Русия, и т.н.

 

- Има ли в историята подобни казуси като този с “Луковмарш”?

 

- Не. Доколкото ми е известно, това е първи случай, по който съдът у нас се произнася по исторически проблемен казус.

 

- Но подобни шествия не се организират само по време на “Луковмарш”. 

 

- Това не е нещо ново. В годините след Първата световна война факелните шествия стават много популярни като форма на протест и възпоменание на Ньойския договор. Подобни шествия са правени в много български градове, част от тях са били с хора в народни носии от Македония, Западните покрайнини, Добруджа и Тракия, които символизират болката по откъсването на тези територии и от клаузите на Ньойския договор.

 

Разбира се, в националсоциалистическа Германия шествията придобиват друг оттенък. Там също се протестира срещу Версайския договор. И впоследствие националсоциалистите ги превръщат в свой патент. Тук виждаме нещо подобно като вторично патентоване на тези шествия.

 

Въпросът е, че с т.нар. Луковмарш тези шествия вторично се наситиха с нацистка реторика, със символи и атрибути, които недвусмислено свидетелстват за подтекста и идеологическото лепило на това, което стои зад тях.

 

- Кажете ни в година на пандемия, социална изолация и мерки как работи вашата агенция?

 

- Започнахме работа по голям проект за електронно архивиране. Постепенно хартията започва да изчезва от документооборота и светът става все по-дигитален. Това поставя проблема какво ще се случи с електронно родените документи, които нямат хартиен еквивалент. Целта на този проект е, от една страна, да обучи администрациите за поддържането на електронните архиви на учрежденията, от друга страна - да гарантира запазването на тези документи. И започваме да се готвим за голяма революция в архивното дело. За мен тя е равностойна на тази от II век - преминаването на документите от камъка към хартията. Сега е от хартията към електронния носител и облаците. И е изключително важно да гарантираме запазването в непроменяем вид на тези документи, колкото и сложен и скъп да е този процес. Макар нито една архивна система в света да не е наясно колко дълго могат да бъдат съхранявани документите по този начин, защото още нямаме опит.

 

- В пандемията, когато хората бяха затворени по домовете си, остана ли им време да се разровят в архивите си? Получихте ли нови документи?

 

- Данните от годишния ни отчет показват, че изключително много се повиши търсенето на дигиталните колекции на архивите. Но това е и световна тенденция.

 

Имаме интересни постъпления - архивите на Валери Петров, от необработената част от архива на съпругата на Симеон Радев - Бистра Винарова, излезе немалък брой документи на дядо ѝ д-р Георги Вълкович, който е убит като министър в кабинета на Стефан Стамболов. Получихме ценни художествени архиви на Светлин Русев, на проф. Иван Газдов, на Любомир Савинов.

 

- Като заговорихме за пандемията - ние с вас сме коментирали предишни епидемии. Днес темата е за ваксините - имате ли данни как е ставало това преди?

 

- Има много данни от 20-те и 30-те години на миналия век, свързани с противотуберкулозната ваксина БЦЖ. Както и за ваксините срещу едра шарка. И когато човек се вгледа в документите, вижда удивителни сходства по отношение на реакцията на обществото и подозрителността.

 

- Имало е антиваксърство и преди век?

 

- Под друга форма - да го наречем битов консерватизъм. Имало е страх от ваксиниране и предразсъдъци.

 

- Как са преодолявани тези предразсъдъци преди почти 100 г.?

 

- Отново с практиката - с убеждението, че това е единственият път за спасяване от епидемията. Предполагам, че и днес ще сработи същият синдром. Първоначалната реакция е стъписване, песимизъм и страхове по отношение на ваксинирането, но след това постепенно узряване на идеята, че няма по-добър начин да се предпазим.

 

Свързани текстове: Съдът: Няма доказателства, че ген. Христо Луков е бил нацист

 

Михаил Груев е роден на 25 октомври 1971 г. в София

Завършил история в СУ “Св. Кл. Охридски”, доцент, преподавател по съвременна българска история и етнология на етническите групи

Бил е ръководител на Катедрата по история на България в Историческия факултет

Автор е на три монографии и на студии и статии по проблемите на възродителния процес, колективизацията на българското село, комунистическия елит и др.

От 5 март 2015 г. е председател на Държавна агенция “Архиви”

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

17 коментар/a

Иван Иванов на 23.02.2021 в 09:48
Комунизмът е обявен за престъпен в България със закон от 2000 година. Пък комунистите си празнуват комунизма и не им пука от закона. Тройни стандарти, сър!
Старшината на 23.02.2021 в 09:59
Ами той комунизмът е обявен за престъпен от същите тия фашисти, драги!
Мильо Лудия на 23.02.2021 в 11:24
Иван Иванов на 23.02.2021 в 09:48 Тия дето обявиха комунизма за престъпен в момента е са един файтон хора, събрани около титана на антикомунистическата мисъл Сашко Дебелото.
Пергел на 23.02.2021 в 11:25
Не подкрепям нито провеждането на този марш, нито организаторите му, но съм и против да се налагат забрани, да се прави безпочвена ционистка пропаганда. Интервюираният не е прав според мен, но нека си каже.
Мильо Лудия на 23.02.2021 в 11:27
Снощи водещия на предаването история.бг прави такива невероятни лупинги, за да докаже, че единственото възможно решение на царското правителство било съюз с Хитлер.
не сме забравили на 23.02.2021 в 12:01
Срам и позор не е генерал Луков а неговите убийци , които изпълняват волята на враждебна на българия страна.Генералът е герой от първата световна война като е бранил България от сръбската , френска , английска и руска агресия и спасява Кйстендил от сръбска окупация . Пенсиониран през 1938 година но с моралните си качества безпределнов любов и отдаденост в служба на родината си е пречел на безродниците московски слуги ,които го убиват пред очите на детето му. през 1943 година , когато генералът е бил отдавна от 5 години пенсионер. и му лепват етикета фашист за да обравдяат позора си.
мдаа,но на 23.02.2021 в 12:05
без лустрация няма напредък висшите училища са пълни с комунисти и агенти на ДС респективно КГБ които бълват хули срещу всичко българско и патриотично .али и Вазов беше обявен за фашист . А забрабят че комунизмът е обявен за престъпление от човечеството и е разновидност на фашизма -едното е националсоциализъм а другото интернационалсацоиализъм.
Онзи на 23.02.2021 в 12:55
Прочетох съдебното решение, с което се отхвърля заличаването на БНСЕ. Изводът на съда е, че нито една от тезите на прокуратурата (особено за военизираната структура на сдружението) не е била категорично доказана в хода на процеса, както и че показанията на вещото лице доц. Груев за квазинацистката същност на организацията, превърната в такава от ген. Луков, не са били подкрепени с конкретни факти. Не разбирам възмущението на доц. Груев, при условие че не е успял да докаже твърденията си в съда.
ивайло на 23.02.2021 в 13:18
Щом содомитските шествия са разрешени, какво остава за тоя безобиден марш... Браво на съда за правилното решение !
Препоръка на 23.02.2021 в 13:36
Отменете също протестните шествия срещу Ньойския договор, като реваншистки и неонацистки, а също честването на 3 март, като нетолерантно спрямо нашите братя турци, впрочем отменете и възпоменателната церемония на 2 юни, като прославяща етническата нетолерантност и хора, загинали в битка са носителите на либералната демокрация, макар и под формата на американски и британски бомби, а защо не и 24 май, който постоянно ни конфронтира с едни или други наши славянски братя... Разрешето единствено честването на Св. Валентин и Хелоуин, които ни правят част от цивилизованата демократична общност...
Крайно време е комунизмът ОЩЕ ВЕДНЪЖ на 23.02.2021 в 13:38
да бъде обявен за престъпен. Явно на някои хора не им увират главите и трябва да им се повтаря. Комунизмът не само е престъпен, той е много по-престъпен от фашизма. Ако се мери престъпността с броя на избитите хора той е поне 5 пъти по-престъпен. Просто комунистите имаха през 90та година срещу себе си хора, които не ги пратиха на съд. За престъпността на комунизма моеже много да се говори. Лошото е, че жертвите на комунизма няма да бъдат съживени само с приказки. Трябваше да си понесат наказанието за престъпленията си, което поне морално да удоволетвори наследниците на избитите. Според протоколите на Великото народно събрание от 1945та година жертвите на фашизма са 5800. И то при положение, че тогава комунистите са можели да налагат със сила решенията си и са изстискали от пръсти и последата жертва. Според изследване на Желю Желев само зо 2 месеца СЛЕД 9 септември 44та година комунистите избиват 16 000 души. Колко са избитите по концлагерите? Колко са избитите в лагера "Слънчев бряг"? Където дори ЦК на БКП се намесва, защото много се размирисва историята и в целия окръг започва да се говори за всекидневното изнасяне на трупове? Та след като ЦК на БКП се намесва наказанието за злодеите е - понижение в длъжност!
Девиз на 23.02.2021 в 14:12
Тези се въоръжават за да убиват всеки който не е българин Онзи с бомбите автоматите организатор на Луков марш се самоуби Болни мозъци които искат да убиват роми турци гейове и всеки който не се чувства българин Огледало на фашистка кочина захранвано от медии и вмро
Helleborus на 23.02.2021 в 16:20
Тук трябваше да прокараме и преглътнем няколко лъжливи, но ключови за ляволибералната теория твърдения, покрай истината, че трябва да сме антифашисти. Например антисемитизма и расизма от много време не са разглеждани по дефиниция. И в двата случая грешка се допуска, когато се насажда омраза против други раси и етноси. Но говоренето на истината за нещата не е насаждане на омраза, нито евреите, нито чернокожите внезапно са станали безгрешни. Можем да говорим за грешките им така, както и те могат за нашите, както е казал Апостола на свободата, да си казваме кривиците. Аз лично не разбирам непрестанното споменаване на Израел в новините, в българските новини, това е промиване на мозъци, някак си показва, че нас трябва едва ли не да ни интересува какво става в Израел. В Израел казват ли ден през ден какво става в България? Ето как под прикритието на антисемитизъм и антирасизъм, определени малцинства придобиват власт и влияние над нас, повече отколкото е допустимо. И когато говорим за политика, ние можем от сутрин до вечер да критикуваме политики, които имат евреите, които са насочени към придаването им на излишна важност и влияние над целия свят и това ще е просто политическо говорене, а не език на омразата, антисемитизъм или нещо друго подобно. Същото и с расите. Дни наред в новините водещите новини са за хора с небългарски имена, които в крайна сметка се оказва, че имат българско гражданство, но всеки ден разбираме кой от тях какво работи и какво прави. Очевидно е дадена поръчка в България да се издирват хората с турски, ромски, нигерийски и какви ли не имена и целенасочено да им се прави пиар, някак си да свикнем, че те са по-важни от обикновения българин, който за в бъдеще ще бъде третиран от същите тези като насилник и расист. Няма защо неолибералите да се сърдят, че както те прокарват зловредна идеология под ключови думи за борба с насилието, може да бъдат прокарани и други зловредни идеи, под прикритието на патриотизма. В крайна сметка нали на всяко действие има и равно противодействие. Що се отнася до шествията, ако трябва „да се повдигне дебат“, както твърди автора, трябва да се повдигне дебат първо за хомосексуалната пропаганда и всяка пропаганда, която се отклонява от нашите български традиционни ценности. Тези ценности нито съдържат омраза към други народи, нито съдържат липса на морал. Само дето засега шествието Луков марш не е заявило омраза към някой народ или етнос, докато гей парадите открито пропагандират аморално поведение, т.е. нещата при тях са по-ясни, защо не бива да ги има. Накрая, когато либералите казват "да повдигнем дебат", те винаги искат да затрият свободата на словото и да наложат тяхната гледна точка, това е също доста очевидно. Защото дебат и сега има, обаче тях точно това ги дразни, че има, те искат дебатът да излезе с решение да се забранят другите типове мислене и различни позиции.
Мильо Лудия на 23.02.2021 в 16:31
Крайно време е комунизмът ОЩЕ ВЕДНЪЖ на 23.02.2021 в 13:38 Ефенди, като гледам какъв фундаментален антикомунист най-вероятно си лежал в една килия с бай Илия Минев поне едно 27 г. Не ли ?
Велислава Дърева на 23.02.2021 в 16:41
Как съдия Цветкова реабилитира нацизма Велислава Дърева https://pogled.info/avtorski/Velislava-Dareva/kak-sadiya-tsvetkova-reabilitira-natsizma.126366
Напомняне на 23.02.2021 в 17:27
Да не забравяме, че самата Велислава Дърева написа цяла книга в жалък опит да оправдае комунистическите атентатори в храма "Света Неделя"... Прочее сред тях е и дядото на видния манекен и реститут Асен А.
един българин на 23.02.2021 в 19:03
Този е новоизпечен демократ, от най-гнусните и злобните. Байдънисти, сър!

Напиши коментар