„Европейска зелена сделка” не е сделка, силово ни се налага оскъпяване на тока от ТЕЦ до пълния им фалит. Минно-енергийният комплекс „Марица-изток” е „ключовият камък” на българската енергетика. С ликвидацията му рухва и тя. Негативните последици за България ще бъдат многократно по-тежки от тези след спирането на четирите ядрени блока в АЕЦ „Козлодуй”. Разходите за връщането и обслужването на ползваните банкови кредити ще се калкулират в цената на ел. енергия от новите ВЕИ и резервиращите ги мощности. Тя ще бъде твърде висока и непосилна както за битовите, така и за промишлените потребители. Освен това качеството на ел. енергия от ВЕИ не може да се регулира само чрез съществуващите ВЕЦ, тъй като акумулираните в тях ограничени количества вода са за други приоритети - на първо място за питейни нужди, на второ за поливане в земеделието и на последно място за производство на ел. енергия. Енергетиката е „ключовият камък” на националната ни икономика. С рухването ѝ ще фалират малките, а след това и големите индустриални предприятия. Ще се ликвидират стотици хиляди работни места. Млади и стари безработни ще напуснат България. Рухва държавата. Силовото налагане на „зелените” политики ще разруши единството в Европейския съюз и ще го превърне в икономическо, военно и политическо джудже, което ще загуби световния си авторитет и политическата си независимост.
"Зелената сделка" на Европа ще унищожи българската енергетика

 

 

Инж. Щерьо Щерев е бивш директор на "Мини Марица-Изток" ЕООД  

 

 

Енергетиката е в основата на икономиката на една държава. Колкото по-евтина електрическа енергия се произвежда и предлага, толкова по-конкурентна е промишлената продукция, икономиката е стабилна, а стандартът на живот на всички граждани в държавата е по-висок.

 

Преди да бъде наложен квотният данък върху емисиите на въглеродния диоксид /СО2/, цената на електрическата енергия, произвеждана на база местни лигнитни въглища, бе над два пъти по-ниска. Така например, цената на 1 МWh от ТЕЦ „Марица-изток 2” бе под 70 лв.

 

Основание за налагане на квотния данък е широко пропагандираната лъжа за вредата от СО2. С него „зелените” пропагандисти обясняват промените в климата, влошеното здраве на жителите на големите градове, сушата и наводненията, резките застудявания и големите горещини. Обясненията на непредубедените световноизвестни учени се потискат и не се популяризират в обществото, защото не обслужват комерсиалните интереси на големите корпорации и банки. Щедро се финансират „зелените” партии и неправителствени организации, които с шумна пропаганда внушават страх от СО2 сред неосведомените граждани. Но той не е определящ фактор за климатичните промени.

 

Върху земната температура основно влияние имат, на първо място, водните пари и твърдите прахови частици. Те изпълняват ролята на филтър, който пропуска слънчевата и космическата радиация до земната повърхност. В същото време те регулират обратното топлинно излъчване от Земята към Космоса. Тези природни процеси са научно обяснени и доказани, както и климатичните цикли на повишаване и понижаване на средната земна температура.

 

Съвременните ТЕЦ-ове, изгарящи въглища, имат електрофилтри, които пречистват димните газове и задържат над 99 на сто от твърдите прахови частици.

 

Въглеродният диоксид не е отровен газ, не е агресивен газ. Той е инертен газ, необходим за всички земни растения, както кислородът е необходим за всички живи организми. Той стимулира растежа на горските и селскостопанските насаждения, повишава тяхното плодородие, увеличава устойчивостта им на суша.

 

Количественото му натрупване в атмосферата зависи както от битовите и промишлените емисии, така и от естествените – гниещите процеси в околната среда и в многократно по-голяма степен от вулканичната дейност на Земята. Историята е отбелязала как изригването на няколко големи индонезийски вулкани в различни исторически периоди са предизвикали промени на климата в продължение на години. Ние самите бяхме свидетели на последиците над цяла Европа от изригването на един вулкан в Исландия, а там те са десетки. Количеството на СО2 в атмосферата зависи в не по-малка степен и от количеството и качеството на горите на планетата.

 

Тези научно обосновани факти се пренебрегват от „зелените” политици, оглавили Европейския парламент /ЕП/ и Европейската комисия /ЕК/. Председателят на ЕП г-жа Урсула Фон дер Лайен прие присърце утопичната кауза на зелените партии за нулеви емисии на СО2 до 2050 г.

 

Тя провъзгласи своите непосредствени политически, екологични приоритети в така наречената „европейска зелена сделка”, чрез която цели в съкратени срокове да узакони в Европейския съюз ликвидирането на всички енергийни, промишлени и битови източници на въглеродни емисии, независимо какво ще струва това на отделните държави и техните граждани.

 

Но това не е сделка. Силово ни се налага чрез увеличаване на цената на квотите за СО2 оскъпяване на ел. енергия от ТЕЦ на лигнитни въглища до финансовият им фалит. Чрез нови европейски закони и директиви ще бъдем принудени да ликвидираме работещи инвестиции за милиарди левове, които носят дивиденти на държавата и могат да работят ефективно поне още 20 години.

 

В замяна на това не ни се дава нищо. Предлага ни се да ползваме кредити от целево сформирани банкови фондове за инвестиране първоначално в реконструкция на ТЕЦ за преминаване от лигнитни въглища на природен газ, както и за изграждане на ВЕИ-паркове и съпътстващите ги гигантски акумулатори, каквито на практика все още няма.

 

Това е прекалено скъпо „удоволствие” за бедна България. Цената на доставяния у нас природен газ е близо два пъти по-висока от тази, внасяна в Германия. Тя няма да се намали, тъй като амортизациите на милиардите инвестиции в нови тръбопроводи и изграждането на базата за приемане на танкери с LNG край Александруполис ще се включат в цената. След изграждането на достатъчно заместващи мощности от ВЕИ ще бъдат ликвидирани и ТЕЦ-овете на природен газ по пътя към „заветната” цел – нулеви емисии на СО2, преди да са изплатили банковите си кредити. С реализирането на тази „зелена сделка” България ще касира загуби за милиарди левове:

 

- Не можем да оползотворим най-голямото си природно богатство –„черното злато” – лигнитното находище „Марица-изток”, със запаси от над 2 млрд. тона.

 

- Ще са необходими кредити от стотици милиони лева за саниране на минните изработки, за да не се превърнат в опасни екологични язви.

 

- Губим на 100 процента енергийната си независимост;

 

- Губим евтина електрическа енергия за бита и индустрията, ако не е квотният данък;

 

Минно-енергийният комплекс „Марица-изток” е „ключовият камък” на българската енергетика. С ликвидацията му рухва и тя. Негативните последици за България ще бъдат многократно по-тежки от тези след спирането на четирите ядрени блока в АЕЦ „Козлодуй”. Разходите за връщането и обслужването на ползваните банкови кредити ще се калкулират в цената на ел. енергия от новите ВЕИ и резервиращите ги мощности. Тя ще бъде твърде висока и непосилна както за битовите, така и за промишлените потребители. Освен това, качеството на ел. енергия от ВЕИ не може да се регулира само чрез съществуващите ВЕЦ, тъй като акумулираните в тях ограничени количества вода са за други приоритети - на първо място за питейни нужди, на второ за поливане в земеделието и на последно място за производство на ел. енергия.

 

Енергетиката е „ключовият камък” на националната ни икономика. С рухването ѝ ще фалират малките, а след това и големите индустриални предприятия. Ще се ликвидират стотици хиляди работни места. Млади и стари безработни ще напуснат България. Рухва държавата.

 

Нима за такава мрачна перспектива сме мечтали, когато кандидатствахме за членове на Европейския съюз?

 

Неговите създатели преди 70 години подписаха договор за мирно и равноправно сътрудничество при възстановяването на разорената от Втората световна война Европа на базата на стоманата и въглищата. Днешните западноевропейски лидери прокарват разделителни линии между богатите западни и бедните източни държави, членки на съюза. Политиките за икономическо развитие на „две скорости” задълбочава разликите в стандартите на живот.

 

Силовото налагане на „зелените” политики ще разруши единството в Европейския съюз и ще го превърне в икономическо, военно и политическо джудже, което ще загуби световния си авторитет и политическата си независимост. Ако България се чувства равноправен член на този съюз, трябва ли безропотно да приема тези пагубни политики, преследващи егоистични цели? В историята ни няма българско знаме с девиз за „преклонената главица…”

 

 

Свързани текстове: "Зеленият пакт" на Лайен тика Европа към пропастта

                                Климатичните промени - за едни възможност, за други апокалипсис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

19 коментар/a

Ами както безропотно сме приели на 15.01.2020 в 10:00
да плащаме два пъти по-скъп руски газ от немците, така безропотно ще приемем и приумиците на Брюксел. Ние с това сме известни, че сме безропотни. Най-много да помрънкаме малко и толкоз.
Спиноза на 15.01.2020 в 10:49
Ако Баце, когото толкова много обичате и го избрахте 2 пъти за кмет на София, и 3 пъти за премиер - щото бил пич - не беше спрял Южен поток, щяхме да имаме най-евтиния газ, а той спря и АЕЦ Белене, и петролопровода Бургас -Александруполис. Вие си го избрахте, яжте му попарата!
защо на 15.01.2020 в 10:51
защо народе спиш. за това ли се борехме като ни приемаха в европейския зъюз. по добре час по скоро да излезем от този шибан съюз...
Ханибал Барка на 15.01.2020 в 11:20
Целият континент върви към катастрофа. Приятел от Ирландия ми разказа, че само в Дъблин, сега има 10 000 бездомници по улиците. Видяхте Галиче - как изглежда едно българско село през 2020. В Италия като излезеш две дни в болнични и като се върнеш мястото ти е заето от бангладешци или пакистанци. И на фона на това витаещата в облаците Урсула непомнякояси и другите брюкселски въздухари, искат да разруши контиента и да ни върнат в каменния век.
баба ви от Горно Нанадолнище на 15.01.2020 в 11:56
Ако онази, която преговаряше за ЕС не беше продала АЕЦ, ако онзи не беше спрял Южен поток, ако 30 години не избирахме предатели и т.н. сега нямаше да ревем против тази "зелена сделка". То и тя всъщност кой знае каква далаваре ще излезе, но .... ние ще си мълчим, тасъв ни е гена,и ББ и ония в САЩ и Брюксел добре са ни проучили.
Все някога трябва да се противопоставим на грабежа на 15.01.2020 в 12:05
Кога?
Тунберг на 15.01.2020 в 12:09
Който му е студено да ходи в Африка.
"Ами както безропотно сме приели на 15.01.2020 в 10:00 да плащаме два пъти по-скъп руски газ от немците, така безропотно ще приемем и приумиците на Брюксел." на 15.01.2020 в 12:16
С газа е малко като на пазара, колкото е по-голямо търгуваното количество толкова по-ниска е цената за единица обем.
Роман на 15.01.2020 в 12:40
Споменавам го и тук: Урсула фон дер Лайен влиза в Управителния съвет на частната организация "Световен икономически форум" на 21.05.2019 г., а малко след това - на 16 юли 2019 г. е назначена за председател на Европейската комисия. Въпросната частна организация е известна със срещите си в швейцарския курорт Давос, където представители на едрия бизнес, крупни корпорации и банкери се срещат с политици и интелектуалци. Как мислите - не е ли озадачаващ факта, че Урсула фон дер Лайен влиза в ръководството на толкова влиятелна частна организация и почти едновременно е назначена начело на ЕК - най-мощния властови орган в ЕС? Този факт първоначално провокира въпросът - за чии интереси ще работи Урсула фон дер Лайен - на европейските граждани или интересите на едрия капитал? Но след като Урсула лансира "Зелената сделка", по всичко личи, че този въпрос получи своя отговор.
Интересно, Гласове! на 15.01.2020 в 12:53
Колонията какво я чака е ясно. По-добре дайте информация как Полша реагира на това решение и тогава пак ще говорим!
аБЕ на 15.01.2020 в 13:15
Нищо хубаво не сме видели от Германия ! Германия ни вкара в Първата световна война, Германия ни вкара във Втората световна война, Германия създаде и ни натресе Бойко Борисов..... Нека някой ми каже поне едно добро нещо, което е направила Германия за България през ЦЯЛАТА си история !
Учени климатолози пишат до ООН: Няма спешна климатична ситуация на 15.01.2020 в 14:34
https://www.lentata.com/page_15422.html
Да бе да на 15.01.2020 в 15:25
СО2 бил безопасен. Професори по икономика обясняват климата. Само руски сайтове пишат за това писмо. Айде айде. ТЕЦ, та да горат боклуците дето Бантустания внася. ТЕЦ в 21век. Експерт по глупости. Щели да се изнесат. Който е могъл вече се е изнесъл. И там където се е изнесъл не работат ТЕЦове.
Vassil Zdravkov на 15.01.2020 в 17:50
Тук някои коментатори лъжат за цената на руския газ за Германия. Препоръчвам им да проверят размера на инвестициите на 3 германски фирми в газодобива в Русия и след това да повръщат във форума. След като газът е добит с твои пари, ще си го продаваш в Германия на твоя цена. България също ползваше преференциална цена заради инвестицията си в Ямалския газопровод. А за въглищните централи, които бълват милиони тонове въглероден двуокис годишно. Действащият премиер борисов заяви, че ще вкарва този газ под земята и там ще газира лимонада. Би могло и Кока Кола и др. газирани напитки. Но не виждаме работа в товна направление.
Тунберг на 15.01.2020 в 12:09 на 15.01.2020 в 21:36
Да, ама в Африка ще стане горещо, Германия усилва експорта на оръжия за Африка (ами като напълни всички възможни клиенти в Азия и близкия изток, не остана вече пазарна ниша освен Африка - после идва ред на Океания) ................................................................................................................................................... https://www.dw.com/en/angela-merkel-calls-for-weapons-exports-to-africa/a-51441421
Евротъп дабеист на 16.01.2020 в 13:50
https://thebulgariantimes.com/доклад-на-nasa-глобалното-затопляне-е-изм/
рчб на 16.01.2020 в 18:47
В германия има не малко екофашисти, за кво се напъват като китай и на много други места енергията от въглища се увеличава, само в германия да спре мръсното производство нищо няма постигне, а в същото време имат 18 атомни централи от които са затворили 9, защо се отказаха от атомната енергия остава дълбока мистерия и всичко това под мъдрото ръководство на другарката меркел.
Дядо Кольо на 16.01.2020 в 22:59
"Каква е таз Европа, с човещина прочута?..." И винаги загрижена за България : 1878 г. - Берлин, 1919 г. - Ньой, 1943/4 г. - небето над София, 1945 г. - Ялта. БРекзит не е английска глупост. БГекзит няма да е българска глупост. Преди да се е разпаднал EU.
Tania на 17.01.2020 в 21:57
Тази зелена политика е начина да се наложи Световно правителство, само по тая линия може да стане това! Не е случаен възхода на зелените партии- а те са най-отвратителните!

Напиши коментар