Кохезионната политика да остане сърцето на общия европейски проект, поиска лидерът на Партията на европейските социалисти.

 

 

Дни преди традиционното обръщение на Жан-Клод Юнкер към Европейския парламент в Страсбург за състоянието на Съюза, лидерът на европейската левица Сергей Станишев изпрати писмо до председателя на Европейската комисия, за да призове към спазване на поетия ангажимент за повече социална Европа.

Президентът на ПЕС поиска ясен и конкретен социален план за действие, който да бъде основният акцент в изказването на председателя на Комисията. Публикуваме писмото на Сергей Станишев до Жан-Клод Юнкер:

 

Уважаеми г-н Председател,

Скъпи Жан-Клод,

 

Вашето обръщение за Състоянието на съюза тази седмица идва в критичен за ЕС момент. Връзката между гражданите и техния Съюз отслабва все повече. Изправени сме пред истински подем на популизма, който не трябва да подценяваме. До европейските избори остават по-малко от две години. Сега е моментът да изправим Европа отново на крака. 

Бих искал да използвам тази възможност да продължа разговорите, които сме имали досега, тъй като вярвам, че моментът наистина е критичен. Ние, Партията на европейските социалисти, виждаме спешна нужда от повече Социална Европа, Европа на достойните условия на труд, Европа на силната социална защита, Европа, противостояща на социалните неравенства. Бялата книга на Комисията за Европейския стълб на социалните права беше стъпка в правилната посока, която ние приветствахме. Вашето обещание за своеобразен социален „ААА“ рейтинг в Европа беше важен ангажимент. Време е обаче за конкретни резултати.

Нашите приоритети са ясни:

ЕС трябва да означава гаранция за достойно заплащане на труда и качествени условия на труд за всеки. Призоваваме за приемането на национални минимални ставки в заплащането на труда, установени чрез закон или колективно трудово договаряне. За да бъде трудът път за излизане от бедността, тези минимални ставки трябва да бъдат поне над линията на бедността за съответната страна.

ЕС трябва да означава гаранция, че всяка жена или мъж получават адекватна социална защита, включително при новите форми на труд. Настояваме за рамкова директива за достойни условия при всички форми на заетост.

ЕС трябва да означава гаранция за силен социален диалог и права на работниците. ЕС трябва да подкрепя колективното договаряне в новите форми на труд, включително създаване на платформи за колективно договаряне в цифровия сектор и прилагане на колективните договори към лица, ангажирани в новите форми на заетост.

ЕС трябва да означава гаранция, че никой няма да страда от дискриминация заради пол, сексуална ориентация, етнос или възраст. Настояваме за поставянето на конкретна цел – намаляване на разликата в заплащането между мъже и жени с по 2% годишно, както и за мерки за по-нататъшна борба с дискриминацията при достъпа до пазара на труда, включително възпиращи санкции срещу практиките на дискриминация.

ЕС трябва да означава гаранция за честен труд и честна конкуренция между трудещите се, чрез ревизиране на директивата за командированите работници и осигуряване на достъп до социално осигуряване за всички работници.

ЕС трябва да изкорени бедността и социалното изключване. Всички страни-членки трябва да осигурят универсален достъп до основно и качествено здравеопазване, достойни условия на жилищата и сигурен основен доход. Това предполага равен достъп до схеми за минимален доход и прекратяване на съществуващите ограничения по възраст.

ЕС трябва да гарантира достъпа на всяко дете до здравеопазване, образование, детски грижи, жилищно настаняване и здравословно хранене. Настояваме за адекватно финансирана Европейска детска гаранция, която да извади хилядите деца от бедността, в която живеят днес в ЕС.

ЕС трябва да гарантира достъп на всеки младеж до Европейската младежка гаранция като постоянна европейска политика за младежта. Това предполага сериозно увеличение на нейния бюджет до 5 млрд. евро годишно, както от Европейския, така и от националните бюджети.

ЕС трябва най-накрая да изостави курса на бюджетни ограничения за сметка на прогресивни, благоприятстващи растежа икономически политики. Това предполага пълното използване на гъвкавостта, заложена в Пакта за стабилност и растеж, завършване на Банковия съюз, както и на Икономическия и паричен съюз. Да се обърне по-голямо внимание на влиянието на фискалните политики върху социалната сфера, и това да бъде адекватно отразено в националните програми за реформи и Националните препоръки. Системите за социална защита не са икономическо бреме, а активи, които правят икономиката по-устойчива на шокове.

ЕС трябва да се ангажира със стратегия за (ре)индустриализация в подкрепа на работниците и индустриалните общности, както и да подготви европейските индустрии за предизвикателствата на идните десетилетия, включително климатични и демографски промени, недостига на ресурси, цифровизацията и увеличаващата се глобална конкуренция.

ЕС трябва да гарантира спазването на върховенството на закона във всички страни-членки. Приветстваме усилията на ръководената от Вас Комисия в това отношение, без значение къде тези принципи са под заплаха.

ЕС трябва да гарантира, че няма да има Европа на две скорости. Всички европейски граждани са и трябва да останат равни. Кохезията трябва да остане в основата на нашия общ проект, ако искаме той да оцелее и да продължи да се развива.

 

Уважаеми г-н Председател, позволете ми още веднъж да отправя настойчив призив за конкретни резултати по тези приоритети, така че те да станат осезаема реалност за всеки европеец. Крайно време е да направим Социалния стълб реалност, както и плана за социални мерки, който да даде възможност Европа да спази направените обещания. Това трябва да бъде крайъгълният камък на шестия сценарий за бъдещето на Европа.

Очаквам Вашето обръщение за състоянието на Съюза да бъде решителна крачка в тази посока.

 

Искрено Ваш,

Сергей Станишев

Президент на ПЕС

 

Още от категорията

Драмата на Европа*

Драмата на Европа*

Драмата на Европа е духовна драма, драмата на Европа е драма на духа....

4 коментар/a

Тома Неверни на 13.09.2017 в 14:13
Купчина празни приказки! Има ли някой ДА ВЯРВА, че ПЕС с този Предедател може да се приеме като фактор в Европпейската РЕАЛНА политика?
OLD на 13.09.2017 в 14:44
Двулични думи !
Кой ги храни такива? на 14.09.2017 в 09:47
Това момченце свърши доста срамна работа, не ни го набутвайте пак.............
за Станишев Европейския съюз е все още - "ТЕ" на 14.09.2017 в 12:32
Сергей Станишев изобщо не мисли за Европейския съюз като за "НИЕ". Той си знае, че е слуга на Москва, живее си с тази мисъл, а Европейския съюз за него е само една международна организация, нещо като ООН, в която участваме, за да показваме какви златни находища имаме от вековете, какви хубави народни песни и носии имаме...

Напиши коментар