Ако Юлия Кръстева е била от ДС, това прави ли я лош човек и слаб учен

Ако Юлия Кръстева е била от ДС, това прави ли я лош човек и слаб учен
Не съм чел досието на Юлия Кръстева - личното и работното й дело (коментарът е писан преди публикуването му). Осветена като агент едва от вчера, е твърде рано да имаме достъп до информацията, съдържаща се в тях. Прави впечатление обаче един факт - и в двете дела имало само информация от ръководещите офицери. Това поставя на първо място въпроса била ли е наистина агент Юлия Кръстева. Оттук тръгват няколко версии. Първата и най-лесната от тях е, че е била и е служила на ДС в продължение на поне 18 години. Като човек, който има определен опит в тази работа, уверено мога да кажа, че всяка една човешка дейност винаги оставя след себе си определени следи. Във втората версия Юлия Кръстева е агент на френските служби и под тяхно ръководство се оставя да бъде вербувана от нашите. В третата версия една такава вербовка е оформена на приятелско-роднински принцип с цел да се оправдае оставането и във Франция - престъпление по смисъла на НК от 1968 г. И за да се поддържа досието се води една куха агентурна бройка, офицерите се срещат с нея под най-различни благовидни предлози и оформят в докладни записки дискутираното с нея по най-различни теми, като резултат от проведена „разузнавателна беседа” или пък като агентурно сведение дадено вербално. Последната версия: Юлия Кръстева е жертва на един нескопосано написан закон за досиетата даващ възможност без наличието на материали изхождащи от субекта да бъде обявена неговата принадлежност към органите на ДС.

 

 

Ние не ги познавахме и почти нищо не знаехме за тях. Те живееха на запад, в един друг свят. Пишеха неразбираеми за нас неща, които ние не можехме да доизчетем докрай, защото написаното беше в стил, на език и относно проблеми, които не съществуваха при нас. Неразбираемото  е божествено. 

 

Затова, малко след промените ние ги митологизирахме. Те били гениални и се били развили много, били се утвърдили като световни имена в някакви области нови, модерни и непонятни за нас. Част от тези области, част от тези теми ние чувахме за първи път и отдавахме това на духовната ни нищета, за което естествено вината беше на системата на социализма.  

 

По тази причина започнахме като папагали да им подражаваме и с мантри да поддържаме величието им. Префантосано превъзнасяхме успехите на една малка и неразбираема част от произведенинята им. Всичките ми опити да прочета докрай „Au commencement était l'amour” се увенчаваха с неуспех. Не разбирах основното - темата. Изразните средства бяха усложнени, думите –преплетени, нишката на мисълта - накъсана.

 

Но превъзнасянето продължаваше по вестници, списания, телевизии и радиа. После ги обявиха за агенти на ДС.

 

Този казус  има само и единствено морално измерение. Говоря за Юлия Кръстева. Тези дни тя бе осветена като агент на Първо главно управление на Държавна сигурност - външното ни разузнаване.

 

Проблемът има морално измерение не по друга причина, а защото Юлия Кръстева през всичките тези години не щадеше от критики и язвителни нападки системата на комунизма в България. На която, оказва се, е служила вярно от 1971 г.

 

Изначално Юлия Кръстева е семиолог и би трябвало да знае, че когато думите загубят своя смисъл, хората губят своята свобода.

 

В България думите отдавна загубиха смисъла си. Да си служил на България стана срамно. Защото си бил служил на онази България. Сякаш има две или повече Българии. А тя от 1300 години е само една. Дори когато не е съществувала, като държава, а само като население и географско понятие.

 

Излиза, че Юлия Кръстева е служила на службите на своята родина. Била е част от политическото ни разузнаване поне 18 години (по информацията от комисията няма данни за снемането й от отчет). Днес това се приема за лошо.

 

Когато бях офицер мечтаех да имам такъв агент. Красив, изящен, умен. Със световна слава, растящ в своето влияние. Човек, когото да познаваш е привилегия. Преподавател, професор, близък до президента на Франция, кавалер на ордена на почетния легион, с награда на името на Хавел. Приятел на Сартр.

 

По времето, когато излиза, че е вербувана- 1971 г. Юлия Кръстева вече е маоист. Изобщо вълненията от 1968 и символът на трите М- Маркс, Мао и Маркузе ще има още дълго време влияние в средите на френските интелектуалци, както и сред будната или поне събуждащата се средна класа. Де Гол го няма, а нацията има нужда от нови кумири. Младите търсят смисъл в живота и живот в смисъла. Крайно десен или крайно ляв - това е без значение. Тези движения са идеална среда за вербовка. Службите на източния блок вече имат богат опит- от времето на вербовките на великолепната петорка в Кеймбридж, през вербовките на Коминтерна - като нищо Юлия Кръстева може да остане с убеждението, че работи за една нова световна революция започваща от Китай на Мао.

 

Не съм чел досието на Юлия Кръстева - личното и работното й дело. Осветена като агент едва от вчера е твърде рано да имаме достъп до информацията съдържаща се в тях. Прави впечатление обаче един факт - и в двете дела имало само информация от ръководещите офицери. Това поставя на първо място въпроса била ли е наистина агент Юлия Кръстева.

 

От тук тръгват няколко версии.

 

Първата и най-лесната от тях е, че е била и е служила на ДС в продължение на поне 18 години.

 

Като човек, който има определен опит в тази работа уверено мога да кажа, че всяка една човешка дейност винаги оставя след себе си определени следи. Неминуемо. За тези 18 години, ако Юлия Кръстева наистина е била агент "Сабина" и е работила за два от отделите на външното ни разузнаване от нея самата щеше да остане някаква следа. Агентурно сведение, искане, молба до ръководството, награда, подарък, плащане, отчитане на средства. Твърди се, че такава следа няма. 

 

Възможно е. Досието - работното и личното дело - може да е прочистено, може ръководещите я офицери да са я пазили като зеницата на окото си и да не са искали от нея нищо, което да носи неин подпис, нищо, което може да я компрометира, разконспирира или демотивира да продължи работа за тях. Все пак ми се струва малко вероятно.

 

Разбира се Юлия Кръстева и до края може да не е разбрала, че служи на българското разузнаване. Малко вероятно, предвид факта, че за известно време е била в контразузнавателния отдел, но е възможно - във външното разузнаване чрез оперативна игра - система от оперативни комбинации може да останеш с убеждението, че работиш за ЦРУ, а всъщност си вербуван от КГБ. 

 

Не само е възможно - правено е неведнъж. 

 

По времето, когато става тази вербовка сърдитите млади хора вече се бяха изпоженили и полагаха основите на бъдещето си. Професионалната реализация и поемането на власт убиваха желанието да строиш барикади. Културата на материалното бавно поглъщаше идеализма. По това време Юлия Кръстева възприема изкуството като шизофренно явление. И…започва да работи за българските служби.

 

Във втората версия Юлия Кръстева е агент на френските служби и под тяхно ръководство се оставя да бъде вербувана от нашите.

 

Възможно е разбира се. Това и отваря много врати. Дотам широко, че един ден да се окаже в свитата на Митеран при посещението му в България и онази прословута закуска, от която тръгна всичко. 

 

Ако е служила на ДС, това би следвало да означава, че веднага след закуската службите ни са знаели (не само по линия на техническия контрол над посолството) какво се е случило на самата закуска и затвърждава разбирането, че станалото на 10.11.1989 г. е един предизвестен партиен преврат. А и прави Юлия Кръстева един от най-изявените ни агенти на външното разузнаване. Защото това е ролята на външното или както още се нарича политическото разузнаване - да имаш информация какво мисли президента на Франция.

 

В третата версия една такава вербовка е оформена на приятелско - роднински принцип с цел да се оправдае оставането и във Франция, след приключването на специализацията и и да не придобие тя статута на „невъзвращенец” - престъпление по смисъла на НК от 1968 г. И за да се поддържа досието се води една куха агентурна бройка, офицерите се срещат с нея под най-различни благовидни предлози и оформят в докладни записки дискутираното с нея по най-различни теми, като резултат от проведена „разузнавателна беседа” или пък като агентурно сведение дадено вербално. А Юлия Кръстева е поддържала през това време връзки с много българи - с акад. Косев, с Любомир Левчев и с други представители на науката и изкуството у нас, с някои от които е работила в ранните си години в „Народна младеж”, „Средношколско знаме” и в Института за литература при БАН. 

 

Последната версия: Юлия Кръстева е жертва на един нескопосано написан закон за досиетата даващ възможност без наличието на материали изхождащи от субекта да бъде обявена неговата принадлежност към органите на ДС.

 

Може би било най-добре самата Юлия Кръстева да даде отговор на тези въпроси.

 

Ама честно. Без да твърди нелепости от рода на тази, че комунистите убили баща и. И ако го напише на български език би било най-добре. Защото ако го напише, както в „Le Vieil Homme et les  loups” рискува да остане неразбрана. Скучните и отнесени философско - есеистични преплитания (и прелитания) търсят особена публика с усещане за интелектуалност на границата с шизофренията.

 

Нашата не е такава.

 

Въпреки, основателната според мен, критика към творчеството и идейните търсения на Юлия Кръстева факт е, че ние нямаме много хора като нея. Превъзнасянето и от измисленото либерално българско общество едва ли е ставало по нейно искане. По-скоро обратното - бедната откъм идеи либерална общност у нас си търси митове, които да излага на показ. Може би по тази причина от вчера насам не се е чула и дума от страна на тези, които вееха името й като знаме и се правеха, че разбират написаното в „Histoires d'amour”

 

В обобщение: Въпросът дали Юлия Кръстева е агент на Първо главно управление на ДС не е главният въпрос тук. Въпросът е, ако това е вярно, то лошо ли е. Прави ли я по-малко учен, по-малко добър човек, по-малко философ, семиотик, психоаналитик, лингвист и по-малко българин. Защо когато Робърт Лъдлъм е служител от ЦРУ това няма значение за моралния му облик, когато Буш-старши е шеф на ЦРУ това не му пречи  да бъде избран за  президент, а службата в разузнаването у нас намираме за срамна.

 

Въпреки, че съм симпатизант на Комисията "Костадинов", както е известна в обществото, мисля, че е време да се спре с това осветяване на лица и събития, които помним.

 

Надявам се, че няма основания за проверката на Кристо Явашев и Силви Вартан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • в. Сега: "Философът Юлия Кръстева, която живее във Франция от 1966 г., отрече да е била член на българските разузнавателни служби по времето на комунизма."

  29 Март 2018 8:57ч.

  Ако Юлия Кръстева лъже за ДС, това прави ли я лош човек и слаб учен?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • passer-by

  29 Март 2018 9:49ч.

  "Колко дена го били - ни дума, ни вопъл, ни стон, но устата сгрешила, сама промълвила - АНТОН…''ШАЙКАТА". и докато идеалите и енергията на другите страни и народи са насочени към бъдещето: за създаване на квантови компютърни системи, на изкуствен интелект, на космически полети до Луната и Марс, у нас престъпната шайка /притежаваща всички медийни и информационни инструменти за въздействие върху съзнанието/ продължава вече 30 г. ежедневно да се рови в блатото на историческото минало, за да ни държи в застой и да пресича всеки опит на българина за развитие и за прогрес...а само след 30 г. българският народ напълно ще изчезне, без да е оставил никаква следа, никакъв положителен принос за света...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Няма зависими интелектуалци

  29 Март 2018 10:14ч.

  Нямам нищо против Държавна сигурност - така или иначе, тя е създадена през 1923 г. и просто винаги е била инструмент на българската държава, независимо каква е била тази държава. Имам против служител на което и да било учреждение да бъде наричан "интелектуалец". И не за друго, а защото това е обикновена лъжа. Най-отличителната черта на интелектуалеца е неговата вътрешна и максимално възможна външна свобода. Но служител в такова учреждение като специална служба не може да бъде интелектуалец - той винаги е притискан невидимо от изискванията и условностите на учреждението, за което работи, в което служи. Заниманието на интелектуалеца е да МИСЛИ СВОБОДНО. Но служителят няма как да мисли свободно, защото той по презумпция не е свободен, а ангажиран със службата си и задълженията към нея. С две думи: един агент, служител, доносник или какъвто и друг да е, не може да бъде ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ. Следователно, Юлия Кръстева по дефиниция не може да бъде интелектуалец. Да не говорим, че тя заедно с един от гробокопачите на Европа - Умберто Еко и още други, беше подписала някакъв парцал във възхвала на "мултикултурализма". Както се казва, останалото е мълчание.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • whit

  29 Март 2018 10:20ч.

  Много хубаво пише адв. Димитров, но статията му предизвика още въпроси. Да зазнача веднага, че засега вярвам на г-жа Кръстева. Проблемът по принцип ми е безразличен и няма да търся повече информация, но явно тя сама ще стигне до мен. Въпросът ми какъв е: всеки път, когато почнат да ми говорят, че служителите на дс работели за България, се чудя кой ще каже какви са резултатите от тяхната работа какво реално са дали на България освен това изпитвам мрачно удовлетворение, защото разбирам, че всички "успели" до 1989 г. един по един се оказват притежатели на досиета в дс. само професионализъм не е бил достатъчан, трябвало е и да "служиш на България", "за да се реализираш", да те оценят чак в чужбина. а хора, живеещи порядъчно, работещи съвестно, с не по-лоши способности и резултати, оставаха в положението на пчели работнички.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  29 Март 2018 10:27ч.

  Тук тази тема вече се разисква доста подробно. Ако се абстрахираме от политическата оценка за принадлежността към ДС, която естествено е полярна - от пълно одобрение до заклеймяване, истинският проблем е етичен. Изобщо не става и дума за оценката на Юлия Кръстева като лингвист, философ и дори като писател. А за това, как съчетава политическите си възгледи разпънали се в годините от маоизъм до либерализъм, обвиненията към България, някои от които смехотворни (забраната на погребения на безпартийни покойници, концлагерите по Черноморието през 60-те), отказа и дори да говори на родния си език и службата към Първо главно управление на ДС. И основателния извод от това, че сме свидетели на конюктурен избор от нейна страна изцяло в личен интерес. Всеки разбира, че да заминеш да учиш в капиталистическа Франция със стипендия от социалистическа България без да си наследник на член на ЦК, кореспондент на Работническо дело в Лондон и т.н. пътят е само един.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Хм...

  29 Март 2018 10:59ч.

  Освен споменатия тук Робърт Лъдлъм и Иън Флеминг известни писатели шпиони са също Съмърсет Моъм, Греъм Грийн и Джон льо Каре. Прави впечатление, че някои са на световно ниво, а други са повече известни като автори на бестселъри. Прави впечатление още, че никой не е отричал службата си към страната си, както и това, че са писали на родния си език. Юлия Кръстева не попада в тази група по никой от критериите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ясна

  29 Март 2018 13:45ч.

  Честно казано, едва ли има особено значение дали Юлия Кръстева е била сътрудник на ДС. Омерзителното за мен е, че тя изразява културното хунвейбинство и деструктивните позиции на "културния марксизъм", че внедрява безумните и необосновани фройдови психоаналитични възгледи в проблематиката си, че изповядва и проповядва декадентски постмодернизъм. Поради това ми е чудно, че у нас доста сериозни интелектуалци се отнасят към нея като към "икона".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ясна

  29 Март 2018 13:52ч.

  и да допълня - шизофренията на постмодернизма, изповядван от Юлия Кръстева и не само от нея, разбира се, в последна сметка се отля в шизофренични безумия като Истанбулската конвенция.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мери

  29 Март 2018 18:00ч.

  Не знам дали г-жа Кръстева е била сътрудник на ДС и не ме интересува. Има по-актуален въпрос в момента. Греъм Грийн, британски шпионин, кореспендент на известни вестници, участник в Гражданската войно в Испания и доста добър писател описва терористичен акт по време на войната в Индокитай. Актът, при който загиват много невинни виетнамци, е организиран от Тихия американец и натресен на руснаците. Четете Греъм Грийн, "Тихият американец" (прекрасен филм с Майкъл Кейн, по книгата". Четете и военния психиатър Морган Скот Пек, който описва издевателствата на пияни и дрогирани янки над невинн жени и деца в селцето Ми Лай. Кой бомбардира София!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • висок

  29 Март 2018 19:07ч.

  Адвокате, на колко години си? Чувал ли си за задграничен паспорт и изходна виза? Без бележка от ДС не може да станеш студент на Запад. Без подробни отчети/беседи/ няма изходна виза, а такава трябва след всеки семестър!!! Без дълги събеседвания и отчети няма виза за специализация, професура, без подробни отчети няма изходна виза за следващото излизане..... Каката да млъкне смирено. Не казвам, че е клеветила!!!! но подробно се е отчитала и сътрудничела на ДС!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  29 Март 2018 19:20ч.

  Мери, Греъм Грийн не само е честен, но е и забележителен писател. Само Тихият американец да беше написал, щеше да е достатъчно за такова заключение. Маоистката с антикомунистически нагласи е нещо различно. А и филмът е забележителен. Деликатен, без плакатност, с цялата гама от герои, от циничният страдалец на Кейн до скромният виетнамски комунист убил тихия американц.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Eisblock

  29 Март 2018 19:21ч.

  Статията е интересна и буди размисъл, дори в някаква по-еретична посока._________Простотията е заразна и е добила измеренията на ЕПИДЕМИЯ!______ Дамата може и да е известна, може и да не е - не съм чувал до вчера нищо за нея. И дали е служила на Родината си, заради което сега слугите на новите "братушки" се гърчат в "свещен гняФ" или не, също няма значение. По-скоро има значение, защото ако е Служила, но сега страхливо се отрича, то тогава следва да получи Палец надолу. В интерес на истината, сегашните блюдолизци из местните туземци, директно в служба на световният Раков тумор - САЩисаните Паразити, са много повече, ако не и само - перфектни предатели. Отколкото бившите им началници и колеги от "преди" обръщането на палачинката. Така, че много голяма част от запалените и идеологически проверените "дрогарета" от Тогава, се оказаха в новите условия, също така верни и запалени, та чак с пяна на джуките - "евроатлантици" - тавагищи._____ Жалко че няма емотикони, инак бих сложил този който изразява повръщане.____Е, приемете, че съм го поставил. Аман от ЕАТЦ натегачи в припадък на вярност към "европейското семейство". Оставете жената на мира - нещастници.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • СЕМИОПАТЛАНГАЧ

  29 Март 2018 19:37ч.

  ДС ДАДЕ НАЙ-УБАВОТО В СЛЕДТОШОВА БЪЛГАРИЯ - НАЙ-ЯКИТЕ БИЗНЕСМЕНИ И 0ЛИГАРСИ, НАЙ-ЯКИТЕ ПАТРЕОТИ, НАЙ-ЯКИТЕ КУЛТУРТРЕГЕРИ ! НАЙ-ЛОГИЧНО Е ДА ДАДЕ И НАЙ-ЯКИТЕ УЧЕНИ - ПРОФ,МИТКО ГЕСТАПОТО, ПРОФ, СТОЯН ДЕНЧЕВ, ДОКТОР АХМЕД (САВА) ДОГАН, ЗАЩО НЕ И ЮЛИЯ КРЪСТЕВА!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Kubis

  29 Март 2018 19:37ч.

  Интересна статия и поражда много въпроси. Като се замислих разбрах. Ако аз съм бил агент на ДС /но истински, не доносник/ бих се гордял за това, че съм работил за своята Родина /добра или не толкова добра/, че съм работил за сигурността на хората, и може би на последно място, че съм бил способен за да ме изберат. Малко хора ще го разберат, за да го разберат е нужно да не са дебили. Е съжалявам, че не съм бил – може би способностите са ми липсвали, а и произхода ми бе неблагонадежден!! Но бих се гордял, че съм работил за хората и за България! Сега вече едва ли има такива хора, нали е ”демокрация” и над всичко е златния телец!!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не за Кръстева, а за внезапно разлюбилите я бивши обожатели

  29 Март 2018 20:15ч.

  http://pogled.info/avtorski/Aleksandar-Simov/kladata-na-litsemerieto-kazusat-yuliya-krasteva-i-neinite-darzhachi-na-papki.93445

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Българин

  29 Март 2018 20:25ч.

  Костадинов съобщи, че всички, които желаят, ще могат утре след 9,30 ч. да прочетат на страницата на комисията документите, свэрзани с "патриотичната" дейност на Кръстева. А що до нейната стойност като учен, на Запад има вече няколко убийствено критични книги, в които тя заема "достойно" място! Така че, защитниците и да не бързат поне до утре, когато ще се публикуват документите доказателства.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • кривата краставица

  29 Март 2018 21:41ч.

  Дали е случайно, че всички наши известни емигранти са ми противни? Георги Марков, Цветан Тодоров, Христо Явашев - все велики и независими (от родината) "творци".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • кривата краставица

  29 Март 2018 21:51ч.

  "Те живееха на запад, в един друг свят. Пишеха НЕРАЗБИРАЕМИ за нас неща, които ние не можехме да доизчетем докрай, защото написаното беше в стил, на език и относно проблеми, които не съществуваха при нас." Край на цитата. НЕРАЗБИРАЕМО пише този, който няма какво да каже.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • OLD

  29 Март 2018 23:16ч.

  Виновен е шибаният комунизъм, че даде образование и грамотност на ратаите и бедняците, които като съвременни Гаврошовци / по Смирненски / решиха, че не е добре да гледат витрината от вън / иначе и сега щяха да гонят овцете по баирите, нечленоразделно. Та дамата е от планетарна величина, безродници смели / днес , а не преди 28 години / носител на " Почетния легион", професор в Парижкия университет Дени Дидро и има частна практика като психоаналитик. Редовно преподава в Колумбийския университет в Ню Йорк като гост-професор, където дели професорския стол по семиология с Умберто Еко и Цветан Тодоров, както и в Университета на Торонто и др. университети в Европа и САЩ. Тя е и изпълнителен секретар на Международната асоциация по семиология и член на много редакторски съвети. Юлия Кръстева е също член на Британската академия..... " Трябва да сме горди с нея и омерзени от безпросветниците днешни Комисари от Ленинов тип. П.П. Модераторе, нали знаете, че гумата не е аргумент, по различен от тези, за които писах тук ! Не ни гони, ние сме тук заради атмосферата, която има/ ше/, а не за кинти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Българин от Б

  30 Март 2018 5:09ч.

  всичкото десар го раздава патрЕотин, интелектуалец или поне дисидентин. Работят здравата "на ползу роду".Затова БГ е на това дередже. А увсете блеееееят, и рупат ли рупат.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • OLD

  30 Март 2018 6:31ч.

  Богутево си е нарицателно место в Родопите. Все едно си завършил Сорбоната. Синоним за високо IQ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "Люди как люди",

  30 Март 2018 8:00ч.

  казваше професор Воланд. Първо "Осанна", после "Разпни го". Ветровеее...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мери

  30 Март 2018 9:19ч.

  до Оbserver - Да, забележетилен писател е Греъм Грийн, британската готина кука, щото има и такива, с голяма обща култура и смело сърце. Досте добре познавам творчеството му. "Нашият човек в Хавана" - също ни води към тези заключения. Изобщо не вярвам, че руснаците са отровили онзи човек, просто нямат мотив. Между длугото в добрата литература е казано всичко. Човек развива интуиция и само като погледне някоя крива кратуна или дебел задник, става ясно, че работата на държавата е спукана. Що се отнася до принадлежностите на Юлия Кръстева, нейна си работа, неин избор. Никого не съдя, защото не знам причини и факти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • биогноза

  30 Март 2018 11:21ч.

  За нея мога да кажа, че е много добра в това, с което се е занимавала - постмодерната философия. Но не е чак на такова ниво, на каквото са били са някои от френските философи, оказали се нейни учители, напр. Дерида или Агамбен (последният май беше формален италианец). Ако не би отишла на нечии разноски или заради моминската си хубост във Франция, едва ли цяла интелектуална Европа щеше да говори с уважение за нея, макар че българският й интелект с нищо не отстъпва на френския. Уви, в България е имало и продължава да има доста философи поне от нейния ранг, но за тях никой не знае на Запад. Дали зад известността й стоят протекциите на ДС няма значение за мен - за мен е важно, че нейното име е правело България известна зад граница. Що се отнася до пракрадващите се обвинения на автора и сред някои форумци, че пишела на сложен език - да, така е, експертният език е сложен и масово неразбираем, и не само във философията - такъв експертен и разбираем само за тесните специалисти език се ползва и в медицината, и в някои области на правните науки, и в математиката, и т.н.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Колега-copy

  30 Март 2018 13:28ч.

  Копирано от https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6788646

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  30 Март 2018 14:20ч.

  Слаб учен не я прави определено, но поставя много въпроси от морално естество. Винаги съм се питал - защо тези, които са били по някакъв начин въвлечени от ДС в делата и, не започнат първи с тези разкрития, а едва след като се открият разни факти, започват да ни убеждават, че не са грешни. Това е слабият момент в цялата и работа. Иначе съвсем не знам дали Ю. Кръьстева е грешна или не. Но сега ще ми трябва много дълго време да се ориентирам. А ако беше казала сама нещо, още в началото на прехода, днес уважението ни към нея щеше да много по-различно !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Каракочев

  30 Март 2018 14:56ч.

  Направете си труда да прочетете публикуваните от Комисията по досиетата дела том 1 и 2 на Юлия Кръстева. Няма да намерите дори и намек, че е била агент на ДС. Какво трябва да се случи сега с тази Комисия?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сабина е гадина

  30 Март 2018 18:02ч.

  Това е падение, че тази вече възрастна жена е била агент. Значи цял живот е била лицемер, двуличник, общо казано- лош човек. А лош човек не може да бъде добър учен. Тя и като учен е такава- набеден учен, претенциозна, суетна, нищо особено, в Университета ги наричат "лимонадени учени"-отгоре-отгоре, докарват го на приказки и общи лафчета, но незадълбочени, не се знае каква е специалността-философ, лингвист, литературовед, политолог, социолог ? От всичко по нещо. Кръстева заслужава само едно-позор и мълчание, да бъде извадена от справочници, библиотеки, цитирания. Мата Хари от Сливен, служителка на "плаща и кинжала", душела като милиционерска хрътка в една среда, която и е дала възможност за развитие, подслон, придобивки, контакти. Иначе трябваше да си седи в Сливен като учителка. Едвин Сугарев преди 4 години в една статия я беше надушил що за стока е. И добре я беше обрисувал. Оказа се прав, Кръстева е доносника Сабина. Шпионирала е свободния свят, вършела е престъпления спрямо френския конституционен ред.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Всъщност отде да знаем,

  30 Март 2018 18:18ч.

  Дали е добър човек, могат да кажат близките и, тук разбрахме, че със сина си разговаря на френски, а дори самият Карл Велики е разговарял на немски поне с конете си. А какъв учен е, при положение, че разнообразните и интереси в науката са все в напълно ненужни и безполезни направления, е още по-трудно да преценим. Така е при хуманитариите, повечето са като художниците авангардисти, които вместо картини, сътворяват инсталации, пърформанси и хепънинги. Не знаеш, дали са в състояние да нарисуват един портрет. За да не те обявят за прост, се правиш, че им се възхищаваш. Едно е сигурно, след нея няма да остане и следа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Българин

  30 Март 2018 20:36ч.

  До автора: Да, лош човек е! Нима добър човек може да бъде агент на ДС?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Priest

  30 Март 2018 20:37ч.

  Ами да, прави я. И ако продължавате да си задавате този идиотски въпрос, ще продължаваме да вървим назад като нация. Битият - бит...Айде, да вървим напред, че скоро и афганските пещерняци, пардон бежанци, ще ни изглеждат по-начетени вече...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ойлалаа

  30 Март 2018 22:52ч.

  Когато прегледах набързо публикуваните "секретни" материали по дейността на агент "Сабрина", оставам с впечатлението, че другарката Сабрина е работила като "профайлър" на френски политици в съдружие с ДС. В тази връзка, може да се каже, че др. Сабрина е развивала професионалната си квалификация като стажант-психоаналитик. Вероятно и за това в последствие е добила световна слава под ръководството на наблюдаващият ѝ офицер, който за съжаление не е получил някакви почести. С две думи: материалът показва какви комични персонажи са били българските "пишман-шпиони", както и техните кукловоди от ДС.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • noema c kumapama

  31 Март 2018 10:02ч.

  в поредния "анализ", който чета и с който си губя времето с надеждата да видя поне едно неутрално мнение отново се измества центъра на тежестта на същността. било това и на цял един (съзнателен или несъзнателен) живот. прочетох "Юлия Кръстева: Свободното слово все още предстои" публикувано в "литературен вестник" бр. 10/2018, където госпожата ляга на собствената си кушетка и си прави самоанализ, като подробно ни описва и причините (вкл. влиянието на баща ѝ) за нейният светоглед. от една страна тя ни се представя, като разумна разобличителка на днешния изкривен до фашизъм феминизъм и джендъризъм, а от друга страна житейският ѝ път, както и контакти опровергават изказаното с думи от семиологът. " Не разбирах основното - темата. Изразните средства бяха усложнени, думите –преплетени, нишката на мисълта - накъсана." (цитат от статията). точно така пише и авторката на джендър идеологията джудит бътлър. "Не се разпознавам в движенията на активистите: навярно остатъчна фобична реакция от младите ми години в една тоталитарна държава." (цитат от интервюто в "литературен вестник"). този цитат показва ясно колко е служила на родината си, която е била тоталитарна и как завоалирано с думи ни се представя, че не е онова, което в същност по дела е. като при това успява и да "оправдае" всички, които са били млади по онова време и са против днешния джендър тоталитаризъм, като вмени една всеобща (щом за такъв ерудиран специалист важи, то важи с още по-голяма сила и за всички останали) фобична реакция спрямо бруталността на неолибералната диктатура на новия световен левичарски ред, която е обусловена от времената и начина на живот в условията на тоталитарната държава. колко e жалко, наистина.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гери

  02 Апр 2018 14:17ч.

  И аз, да не остана по-назад, попрочетох от тук от там досието на г-жа Кръстева. Ако досието и е пълно, т.е. нищо от него не е унищожено, то с чиста съвест казвам, че тази жена не е била никакъв агент на ДС. Към нея е проявен оперативен интерес от хора на кадрова служба в ДС, които чрез Владимир Костов и други нейни познати са влезли в нейния кръг от близки познати от България. Не видях никакъв формуляр за кандидатстване за агент на службите, не видях един доклад, собственоръчно написан от нея, не видях нито един разходен документ за плащани сметки, като наеми, превеждани суми и т.н., каквито средства се отпускат на агентите. Собственоръчно видях единствено написани писма до баща и, част от които дори не са стигнали до човека. Това което видях и разбрах е, че кадровите офицери, които уж са и били ръководители и са и поставяли задачи, са си намерили доста добро алиби да пътуват до Франция да общуват с г-жа Кръстева, която си е извоювала доста добри позиции в научния и обществен елит на Франция. Те са изготвяли доклади, в които преразказват разговорите си с нея. От нейната ръка и с нейния подпис не е излязъл никакъв материал- доклад, донос, оперативна информация и т.н. В тези разговори тя е споделяла собствената си оценка за хора от елита на Франция от личните впечатления които има от тях или от прякото наблюдение на изявите им в страната /нали все пак там живее и е социално активна/. така че тя е била употребена за да оправдае задграничните пътувания на някакви хитреци от ДС. Най-парадоксалното в случая е, че тази жена, психоаналитик не се е усетила как я употребяват тези "убавци" и как на нейн гръб "градят" кариера и грабят народна пара за да си развяват байряка и да се правят на важни. Определено с проявената обществена ангажираност и отличния си успех, тя бързо достига тавана си на развитие в България и тази специализация я изстрелва на запад. А вече там ДС започват да я наблюдат под лупа. Недостойно е за хората заклеймили я като агент без никакъв аналитичен прочит на материалите за нея да позорят едно име, което е доста известно в научните и обществени среди. Тя достатъчно се е доказала, достатъчно умна, образована и интелигентна е да се защити и изчисти името си, но България, която оплюва достойни и утвърдени личности по елементарен и просташки начин много, много се излага.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Красимир Кабакчиев

  10 Апр 2020 11:25ч.

  Едни малоумници написаха малоумен закон. А други малоумници се закачиха на хранилка на малоумния закон и на така наречената комисия, предвождана от комунист (правилен комунист), за да обясняват как, ако някой някога е разговарял с хора от ДС или е написал на някого от тях картичка "Да живее народната власт", то той е агент на ДС. Малоумници! Нещастници и нещастнички смотани!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи