Дело за издръжка - какви са условията

Дело за издръжка - какви са условията

Макар и да се твърди, че парите не са най-важното в човешките отношения и не определят щастието, финансовите въпроси могат да станат повод за големи разриви между хората.

Поради тази причина съдът има начини да определя финансовите взаимоотношения между две страни, за да им осигури нормален живот.

Част от тези начини включват определянето на издръжка чрез законодателството.

 

Кога се води дело за издръжка

Законовото определяне на издръжка обикновено се налага при раздяла или развод. Не винаги е необходимо да се води дело, в случай, че двете страни се споразумеят.

Ще разгледаме основните случаи, в които се води дело за издръжка.

 

Дело за издръжка на дете

Въпросът за издръжка на дете възниква когато двама души, които имат дете, се разделят.

При развод на родители се присъждат родителски права на един от двамата родители и детето остава да живее при него постоянно.

В тази ситуация се налага определянето на издръжка, която другия родител да изплаща на родителя, при когото живее детето. Възможно е това да стане само с преговори между двете страни, които биха били улеснени с помощта на адвокат по семейно право.

SbkLaw.bg предлага качествени адвокатски услуги, които биха смекчили взаимоотношенията между развеждащите се родители, за да не се налага намеса на съда.

Препоръчително е финансовите условия да се уредят поне в извънсъдебно споразумение, за да се избегнат по-нататъшни недоразумения и скандали.

Размерът на издръжката се определя основно от нуждите на детето, както и от финансовите възможности на родителя. Минималната сума за издръжка е 25 процента от минималната работна заплата.

 

Дело за издръжка на пълнолетен

След навършване на пълноление, родителите дължат издръжка на детето си, в случай че то продължава да учи в редовно средно или висше учебно заведение.

Воденето на дело за издръжка от пълнолетен е много по-усложнено, отколкото при непълнолетните. При такъв голям риск от загуба на заведеното дело е препоръчително да се потърсят услугите на опитен семеен адвокат.

Размерът на издръжката се определя спрямо нуждите на детето, но водещият критерий е възможността на родителя да плаща без това да му създава усложнения.

 

Дело за увеличаване на издръжка

Дело за увеличаване на издръжка може да се заведе след вече определена такава, при нарастване на финансовите нужди на детето.

В случай, че родителите се договорят за необходимото увеличение, не е нужно да се завежда дело. В много от случаите обаче емоционалните конфликти пречат на двете страни да постигнат мирно споразумение.

Адвокатските услуги, предлагани от SbkLaw.bg могат да предотвратят нуждата от завеждане на дело като улеснят мирните преговори между двете страни.

 

Дело за намаляване на издръжка

Тези дела се водят значително по-рядко и са възможни, когато определената първоначална издръжка е поне няколко пъти по-голяма от минималната.

В случай, че някои финансови нужди на детето отпаднат, или доходите на родителя спаднат поради някаква причина, може да се наложи намаляване на издръжката чрез дело.

Коментари

Напиши коментар

Откажи