Вътрешният министър Цветан Цветанов се готви да даде над 8 милиона лева на фирма, която не изпълнява изискванията на конкурса, обявен от самото министерство. За случая е сезирана и Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, съобщава БГНЕС. След два неуспешни опита да проведе обществена поръчка за доставка на 42 оборудвани пожарни автомобили, през март тази година МВР стартира трета поредна поръчка.
Цветан Цветанов дава 8 млн. лева на фирма, разследвана от ОЛАФ

На 29 юни тази година зам.-министърът на вътрешните работи Димитър Георгиев определя чешката фирма "СПС-ВКП" ООД за изпълнител на поръчката, тъй като е предложила най-ниската цена – 8 794 320 лева.

Парите за автомобилите, които ще работят с вода и пяна, са по проект "Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на шестте най-големи града – Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора", финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите от пожари в градските агломерационни ареали".

Фирмата заявява, че отговаря на всички изисквания, заложени в техническата спецификация, зададена от МВР. Дори има хидравличен помпен агрегат с необходимата мощност от 2,2 kW. Проста справка за производителя на въпросния агрерат показва, че точно този е с мощност 1,9 кW и не отговаря на изискванията.

Освен това липсва и част от изискваната от МВР подробна информация за останалата част от оборудването. Въпреки това от МВР приемат, че всички документи са налице и са изрядни, и решават да подпишат договор с фирмата.

Странното е обаче, че още в указанията до участниците в обществената поръчка министерството ясно пише, че от участие в процедурата се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия. Най-често хидравличен помпен агрегат се използва при тежки катастрофи, когато се налага да се режат ламарини за да се спасят затиснатите хора.

Класираната на второ място в процедурата фирма обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията, но в края на август комисията оставя без уважение жалбата, като се произнася само след едно-единствено заседание по случая.

Преписката се разглежда на 30 август и още същия ден КЗК излиза с решение. Комисарите твърдят, че не могат да се произнесат за истинността на представените документи в процедурата, тъй като това е въпрос на друг вид производство, по което КЗК няма правомощия.

Ситуацията се пренася във Върховния административен съд, който ще гледа по същество казуса на 19 октомври.

Според БГНЕС за случая е сезирана освен Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ и Софийската градска прокуратура, а информацията за него е изпратена и лично до премиера Бойко Борисов, вътрешния министър Цветан Цветанов, министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.

Още от категорията

1 коментар/a

Боко тиквата на 19.10.2011 в 06:55
Има ли образован и интелигентен българин, който харесва тоя шебек на снимката, с 2 гр. мозък в тиквата?

Напиши коментар