Новоприетият Закон за социалните услуги противоречи на Конституцията, а чрез някои от разпоредбите му по същество се отрича духовната връзка на детето с неговите родители. Светият Синод на БПЦ-БП с тревога констатира, че така наречените нови „семейни политики“, в основата на които е разбирането за детето като субект на самостоятелни юридически права и за родителството като социална роля, вече са придобили законов израз и не са съобразени с Конституцията. Като духовни архипастири на българския народ призоваваме Народното събрание да предприеме действия за отлагане действието на новия ЗСУ, както и за отмяната му, или основното му преработване, след широка обществена дискусия, с цел създаване на точна и ясна нормативна уредба за социално подпомагане, съответстваща на духа на Конституцията и законите, на националните и исторически български традиции, на нашата изконна праотеческа вяра. Това се твърди в съобщение до медиите във връзка със становище на Светия синод на Българската православна църква - Българска Патриаршия по отношение на закона.
Светият Синод: Новият закон за социалните услуги отрича духовната връзка на детето с родителите му

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ до средствата за масова информация във връзка със Становище на Светия Синод на БПЦ-БП по повод на новоприетия Закон за социалните услуги (ЗСУ)Светият Синод на БПЦ-БП, загрижен за съхранение на семейството и за възпитанието на децата в християнските ценности, изрази становища във връзка с приемането на Семейния кодекс, влязъл в сила от 2009 г., на Закона за закрила на детето, Закона за предучилищното и училищното образование и др. Светият Синод изрази и категоричната си позиция по станалата известна Истанбулска конвенция, както и по отношение на Националната стратегията за детето 2019-2030 г.


Неотменно във всички тези свои становища Светият Синод призовава управляващите да се създаде такава законодателна уредба, която да защитава и укрепва традиционното семейство, да съдейства за преодоляване на демографския срив, ефективно да пази децата и жените от опасностите, на които могат да бъдат подложени. Всички досегашни позиции на Светия Синод се основават на учението на светата Православна църква, на нейното светоотеческо богословие, което произтича от Свещеното Писание и Свещеното Предание.Когато става дума за законодателство, въпросът винаги има двояк аспект – от една страна е духовен, доколкото няма закон или нормативен акт, който да не се основава на определени ценности, да не изхожда от определени убеждения и да не крие в себе си определено разбиране за човека и за смисъла на неговия живот; от друга страна, всеки законов и нормативен акт има и юридическа страна, доколкото представлява държавен акт, вписва се в определена правна система и трябва да съдържа ясно дефинирани и еднозначни понятия. Не бива двете страни – духовната и юридическата – да се противопоставят.Нашата православна вяра не е откъснато от обществото явление, а неразделна част от обществото. Църквата – това сме всички ние, вярващите и духовните пастири, всеки православен християнин. От всекиго от нас зависи дали и доколко въплъщава християнската вяра в живота си, в делата си и във всекидневието си.

 

Но ние сме и граждани на нашата Родина – България, и като такива имаме правото да заявяваме и отстояваме вековното християнско разбиране за човека като Божие творение и като „образ и подобие“ на Всеблагия Творец – Бога. Имаме правото, но и задължението да настояваме, вкл. чрез законодателството, семейството като „малка домашна църква“ (св. Йоан Златоуст) да бъде защитено от държавата, а нашите деца да бъдат възпитавани в духа и православните традиции на българския народ.


Не е възможно да се открие духовно-ценностната основа на даден законодателен акт, ако не се направи едновременно ценностен и юридически анализ на съответния текст. Именно изработеният ценностен и юридически анализ на новоприетия на 22.03.2019 г. Закон за социалните услуги (ЗСУ) послужи за основа на приетото от Светият Синод на БПЦ – БП Становище от 13.11.2019 г.Изводите, които могат да се направят при ценностния и юридически анализ на Закона за социалните услуги, са следните:1. Социалната функция на държавата, видно от Конституцията ни, е същностна нейна характеристика, която има много повече духовни, отколкото материални измерения.2. Задължението на държавата пряко да осъществява социална дейност, както и основно да я финансира и насочва, се явява и милосърдната, човеколюбива и Богоустановена нейна мисия да бъде пазител на общите ценности, да бъде въплъщение на взаимния интерес на цялото общество, да бъде грижовна майка за всички свои граждани, да упражнява в пълнота държавния суверенитет. Грижата, която едно общество проявява към хората в неравностойно положение, болните, възрастните, семейството и децата е израз на християнска вяра, на любов към ближния.


3. Чрез някои от разпоредбите на ЗСУ по същество се отрича духовната връзка на детето с неговите родители!

 

4. Нормативното регламентиране на множество нови предпоставки за ограничаване на родителските права поставя родителите в невъзможност да възпитават собствените си деца, тъй като процесът на възпитание включва в себе си поощрителни, обучителни, но и ограничителни мерки, които трябва да се прилагат комплексно.

 

5. Създават се предпоставки за един модел на намеса на чиновници и неправителствени организации в семейното огнище, които могат да доведат до разрушаване на семейството, до увеличаване на броя на социалните сираци при живи родители, до опустошени детски съдби.

 

 

6. „Овластяването“ на детето се пропагандира винаги с идеите за репродуктивно здраве и права на децата, но зад тази терминология се крие поход срещу детската чистота и невинност и опит за демографски контрол в семейните отношения.

 

 

Светият Синод на БПЦ-БП с тревога констатира, че така наречените нови „семейни политики“, в основата на които е разбирането за детето като субект на самостоятелни юридически права и за родителството като социална роля, вече са придобили законов израз и не са съобразени с Конституцията.

 

 

Поради всичко гореказано и като духовни архипастири на българския народ призоваваме Народното събрание да предприеме действия за отлагане действието на новия ЗСУ, както и за отмяната му, или основното му преработване, след широка обществена дискусия, с цел създаване на точна и ясна нормативна уредба за социално подпомагане, съответстваща на духа на Конституцията и законите, на националните и исторически български традиции, на нашата изконна праотеческа вяра.Становището на относно новоприетия Закон за социалните услуги, може да видите тук - https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=306152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

23 коментар/a

О С Т А В К А З А Ш А Й К А Т А!!! на 27.11.2019 в 14:49
Както и при Истамбулската конвенция, така и сега отношението на Православната ни църква е правилно и защитава българския народ от промъкването през задния вход на Норвежките и на други държави порочни практики за отнемане на деца и възворяването им при хомо двойки. Това е бизнес на Запад за сметка на данъкоплатците и жертвите им- децета отделени от семейната среда.! "Творците" на подобни пасквили , бутащи народа ни към небитието трябва да висят по уличните лампи за назидание!
Гражданин на 27.11.2019 в 14:57
Какви са тези народни представители, приемащи подобни закони? На чии народ служат и докога ще търпим?!?
Светият Синод: Новият закон за социалните услуги отрича духовната връзка на детето с родителите му на 27.11.2019 в 14:58
Разгеле! Становището на родолюбивия и богоугоден Синод на БПЦ във връзка със прокарване на закони затриващи последното до известна степен останало стойностно в нашето общество - традиционното българско семейство се оказа достатъчно важно, за да намери подобаващото му място в центъра на сайта ви. Няма да е лошо да направите и публикувате, ако имате възможност статистика за семейното състояние - женен, омъжена, разведени, парясани, бройка на браковете, милиционерски брак, стари моми или ергени са апологетите на новото еничарство?
София на 27.11.2019 в 15:24
Управниците на Европа не са поели отговорност да отгледат по едно дете /Меркел , Макрон Мей, Джонсън/ , а решават съдбата на милиони ! Ненормалниците , вдъхновени от сатаната искат да диктуват живота на нормалните хора , затова борбата се води активно на всички фронтове срещу Бог , Православието, Природата , Традиционното семейство , Националната идентичност ! Защо ИК не защитава жената като майка , връзката на детето с майката , а дяволските изчадия НПО, чиято цел са единствено парите, ще решават кое е правилно на базата на анонимни сигнали ! Бог да пази Православието и България !
Gen Gurko на 27.11.2019 в 15:39
Българската Православна Църква в лицето на Светия Синод начело с Негово Светейшество Патриарха е както винаги, по съдбоносни за нацията въпроси, на правилната позиция.
Браво на НАШАТА Църква на 27.11.2019 в 15:44
Невероятно съм щастлив от това Становище. Сега ще им гледам саира как ще се харзулят нашите депутати продажници и мързеливци. Щото повечето не са чели какво са гласували. Нали няма далавера.
банан на 27.11.2019 в 15:49
Маркс накарал хиляда години преди 200 години, кметовете на общините в теокрациите, да спят първата нощ с всяка булка. Капитализмът сега, пак Маркс виновен:"Парите говорят" Докладът твърди, че по-висок процент мъже с по-ниски доходи остават сексуално неопитни в сравнение с жените. Въпреки че дискусията около причинно-следствените връзки става много сложна, когато се разглежда въпросът кой придобива сексуален опит и кой остава девствен, се вижда, че хетеросексуалната неопитност поне частично е социално-икономически въпрос за мъжете или просто казано, парите говорят, коментира Сайръс Газнави, водещ автор на изследването.В изcлeдвaнeтo ca взeли учacтиe нaд 11 хиляди души. Oт нeгo cтaнaлo виднo, чe прeз 1992 гoдинa прoцeнтът нa жeнитe, кoитo ca нямaли ceкcуaлeн кoнтaкт нa възрacт 18-39 гoдини, e бил 21,7 прoцeнтa, a при мъжeтe - 20 прoцeнтa. Тeхният брoй ce e увeличил в нaши дни рecпeктивнo нa 24,6 и 25,8 нa cтo. Брoят нa дeвcтвeнитe хoрa e cкoчил и в групaтa нa нaд 30-гoдишнитe. Cпeциaлиcтитe cтигнaли дo извoдa, чe нaй-чecтo дeвcтвeнocттa cи губят пo-бoгaтитe и пo-бeднитe момичета. ПАК ПАРИ, много бедно момиче се продава от глад, на богат.
ПАК ПАРИ, много бедно момиче се продава от глад, на богат. на 27.11.2019 в 16:32
Дикенс, Достоевски: Добро утро!
Helleborus на 27.11.2019 в 17:22
Държавата не може да борави с човешки съдби, нито специалисти, нито експерти или каквито и да било чиновници. Само и единствено семейството на човека може да взема решения за него (ако той е дете или болен) и ако родителите са в някаква криза, това все пак не произвежда чудото държавата изведнъж да се превърне в родител, нали? Държавата деца не ражда, тя не може да се произнася като член на семейството, нито като майка, нито като баба, брат или сестра. Затова усилията на държавата може да бъдат насочени само до там, да предостави услуги, (конкурентни, не монополни), които да бъдат одобрени от семействата. Родителските права не приключват, ако родителят временно е неспособен да бъде родител, той продължава да има права, а също разширеният кръг на семейството има права. Държавата не може да има пълновластна собственост над никое дете и да взема решения за него, каквито вземат обичайно родителите, къде и как да бъде гледано. Знаем какво прави тя с децата в домовете и какви стават там.
ПАЗАРЪТ РЕШАВА на 27.11.2019 в 18:05
Румен Леонидов цитира книга на Калин Тодор син на Станко Тодоров, където пише какво казва Фридрих Хайек за преходът в България: "Питат го защо се провали икономическият модел в България. И във някои други страни. Хайек казва: - причините са две, опитът да се заложи грешен модел, което - първо моделът е грешен, и второто е - че местните елити се оказаха много алчни, крадливи, тоест много алчни. Нещо което не е предвидено в пихологията на България. А този известен Рандт, план, който прилаган в латиноамериканските страни - "ПАЗАРЪТ РЕШАВА ВСИЧКО" ! - изчиства всичко некадърно. Това като .. ориг.. изрязвасе болният места .. проказа всичките места, и каквото остане остане, ако оцелее организмът. ... Румен Леонидов в най не пазарното радио и програма. И кога в източна Европа е имало нещо такова. НИКОГА! Южна Америка ги виждаме, а Чили при Пиночет когато е НРБ, е много назад, а вече 50 години има 3-пъти по нисък стандарт от Финландия, които нищо никога не са рязали. Хайек умира 1992г. на 93г. Тодор Живков за преходът - след НРБ: .. Един другар ... ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? Ах, викам ... вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но ... вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане . Тодор Живков: "Предстои цялото здравеопазване да мине на акционерен принцип. Сега годишно държавата отпуска за здравеопазване 1,2 милиарда лева, което е равно на по 140 лева на човек. Ние изчислихме, че ако здравеопазването премине на акционерен принцип може да стигнем до 1,7 милиарда лева. Ако желае, всеки гражданин или фирма може да се включи, давайки нещо над 140-те лева. Широко са отворени вратите за всички. Ако не го задоволява лекаря или менюто в болницата – ще си доплати. Свободно частната практика. Така ще постъпим и с пенсионния фонд." Курс инфлация и покупателна способност: нрб лев 1=5 сегашни, 1,7 милиарда по 5, е 8,5 милиарда сега за здравеопазване. В последната реч на Тодор Живков от 1 ноември 89-а, Тодор Живков казва - че Унгария го послушала, Унгария прави демокрация 23 октомври 1989 г. Събитията в Полша и Унгария се развили по техен сценарии. 4-18 юни 1989 г. - "Солидарност" победи на изборите в Полша. Тогава Вагенщайн има сдс-плакати на балконът си. https://www.youtube.com/watch?v=4jmrb7AVCD8
БКП на 27.11.2019 в 18:16
ДЖОКЕРЪТ би искал да е отгледан от държавата
Идеалист на 27.11.2019 в 18:30
Всико е ясно. Вчера и Президента Радев се извъртя и започна да се оправдава, че щял да инициира комисии, които да променят Конституцията. Той на практика циментира диктатурата на ГЕРБ и едноличната власт на сикаджията Борисов, който всеки ден работи за унищожението на Българската нация. Само след няколко дни пак ще поискат налагането на Истанбулсйата конвенция и Джендър идеологията заедно с тайно приетият Закон за социалните услуги. Само вярата в Бога и Църквата ни остана. Начело със Светия Синод и хуругвите на масов протест среши тиранията на мутрите от ГЕРБ. Долу фашизираната герберска шайка, която ми посрами и в САЩ ( само ги вижте как слазоха от самолета, като гащници ) Не са силни сравненията и епитетите - 80 % от хората мислят така. Излизайте по улиците. Става въпрос за децата, внуците ни и нашия живот! Подкрепете Православната Църква, която е спасила и българските евреи.
Лука на 27.11.2019 в 19:42
Мейдоф и Сорос спонсориратт демократите, а не републиканците? Че кой спонсорира слугите си, и корумпира - подкупва децата си? Или бащата републиканците хранят синът си Сорос, той си подкупува служителите на конкуренцията.
искам си предишната статия на 28.11.2019 в 00:16
Къзе е предната статия, дългучестата, на попчетата. Защо я махнаха, тя беше красива отвсякъде. Тази е опоскана.
страхотна снимка на 28.11.2019 в 02:23
само мъже и при тез решават, голямо достойнство и справедливост, няма що. Не само отричат децата да са правосособни субекти, те за тях не съществуват като хора, И жените и те не съществуват. Ами значи те само помежду си се разбират и общуват. Снимката го показва добре. Наздраве на клакьорите продажни, които одобряват това заробване и разпореждане с жени и деца.
страхотна снимка на 28.11.2019 в 02:23 на 28.11.2019 в 09:23
Изобщо не сте наясно с дълбочината на проблема. Може да има субект откъм дете, но не е възможно да има субект-дете. Кажи-речи е същото и с жените, вчера тука под друго заглавие частично ви се обясни защо.
Helleborus на 28.11.2019 в 15:43
Не става дума за жените и децата, става дума за шепа негодници, които отричат по идеологически причини правилността на йерархичния ред в света, екстремно леви и зарибени с феминизъм и други прогресистки дроги. Такива, за които жената дори само ако готви и шета в дома си е жертва на експлоатация, (без значение дали нейният съпруг не прави пъти повече за нея и дали не дава живота си за нея), за които, ако детето се подчинява на родителите си и ги слуша, то е жертва на експлоатация и домашен тормоз, независимо колко мъдри и грижовни са неговите родители и как го предпазват от беди. Тези хора непрестанно говорят за насилие във всеки аспект на живота, в който хората се грижат един за друг и си помагат и особено там, където я има йерархията на семейството, на старшинството и на мъжкия авторитет. Понеже те не схващат закона, който е вложен в това, че властта се практикува с цел защита, защото по-слабият не може сам да се оправи и силните и слабите съществуват в симбиоза, учейки се на любов, отговорност и един куп много важни за живота неща. Това е лява сектантска идеология и в нея лошите са винаги родителите, съпрузите и патриарсите, т.е. естествените защитници на човечеството. В действителност тези хора изобщо не се гнусят от произвол, ако протича в ОБРАТНАТА посока, ако произвола го вършат децата, жените или бабичките от GREVIO. Затова те не се плашат и от държавен произвол и нерегламентирана намеса в личния живот на хората, от несправедливи закони, от причиняване на скръб и нещастие, ако обектът на тяхната отмъстителност е един от тези нарочените за виновни. Днес чиновниците се държат всъщност доста по-агресивно от онези, които обвиняват в агресия. Малко бащи вече си позволяват да повишат тон или да се наложат грубо над жените и децата си, но бабичките и леличките от социалните и всякакви чиновници и инспектори се държат арогантно и авторитарно, собственически със семействата. Вакуум няма в природата, когато отнемеш един авторитет, той се пренася към друг субект, когато бащата няма право да отсъди кое е добро или не за детето му, тогава някое женище от някоя канцелария придобива това право. Всички хора имаме повече или по-малко ограничени, грешни, субективни схващания, всички. Точно заради това на никой не е дадена власт да си простира субективните схващания извън дома си и децата, които лично е родил и отглежда. Политиката и държавността не правят замесените в нея свръхчовеци, които са винаги прави! Затова те имат ограничени права - само онези, които ние сме им делегирали. Хората никога не са делегирали родителските си права на чиновниците.
страхотна снимка на 28.11.2019 в 02:23 на 28.11.2019 в 17:09
Нема ни едно трансджендър, ни една лезбийка, ни един педераст в добрия смисъл на думата! А я поглеж каква убавинЯ - https://sun6-13.userapi.com/c850736/v850736844/1e09c6/F5UpgYQmg4g.jpg - това е добрата фея в "Пепеляшка", ако някой не е наясно. Па таа са оплаква, че мъжки шовинистични прасета я били ощипали по газО у асансьоро - https://img.etimg.com/thumb/msid-64677118,width-643,imgsize-145220,resizemode-4/tarana-burke.jpg. Я мислим, оти дека у сичките Щати нема толку уиски.
Тия със златните гърнета на главите на 28.11.2019 в 20:30
нямат общо ни с жени, ни с деца. И не са и последна инстанция освен това.
Тия със златните гърнета на главите на 28.11.2019 в 20:30 на 29.11.2019 в 17:47
Нито ти си последната инстанция, соросоид и предател. Ти имаш ли деца, дай ги на нпо-тата тогава и си глей кефа.
тълкувател на 30.11.2019 в 02:29
значи платените тролчета потвърдиха формулата за това каква задача има църквата наша прекрасна- да лови и гони с тамян соросоиди някакви навсякъде. Потвърди се , че за това й плащат да тормози мними врагове на техния комунизъм, да ги анатемосват и бият по главите. Мерси, бе джанъм, вече сами всички бягат от вас и вие изгонихте хората от църквите и това ще продължи, вече поне стотина души се отрекоха заради тези безделни ловци на вещици. Много добре изпълнявате повелите на Господ, като гоните и анатемосвате хората вече повече от три години. Хората ще си намерят храмове , без вас, вие сте негодни за това.
вече поне стотина души се отрекоха заради тези безделни ловци на вещици на 30.11.2019 в 09:59
Душите не се отричат, отричат се робите на плътта. Представилият се като тълкувател пък, изобщо не знае, че има душа, подобно на западащите си ментори.
касйк на 04.12.2019 в 19:58
Удвои тръпката от играта ! Печалбата е на върха на пръстите !Завърти колелото на късмета !https://bit.ly/2PdbSle

Напиши коментар