Резолюцията на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент, чиито автори са Елена Йончева и Радан Кънев, настоява българските власти да направят необходимото да бъде ратифицирана Истанбулската конвенция, въпреки решението на Конституционния съд. Това е записано в т.17 на текста, който не се коментира нито у нас, нито в Брюксел. Снощните разгорещени дебати в Европарламента се въртяха около протестите, върховенстното на закона и борбата с корпуцията. Но скандалната тема за прокарването на Истанбулската конвенция не бе засегната.
Резолюцията на ЕП срещу България настоява да ратифицираме Истанбулската конвенция

 

Пет от общо 25-те точки на Резолюцията се въртят основно около Истанбулската конвенция, правата на гей общностите, защита на несъществуващото т.нар. македонско малцинство, защита на ромскита общност от полицейско насилие и чуждото финансиране на НПО-тата.

 

В т. 17 се отбелязва решението на Конституционния съд от 27 юли 2018 г. ,което постанови несъответствие на Истанбулската конвенция с Конституцията на България, като се подчертава, че това решение е взето под въздействието на "широко разпространена кампания за дезинформация и клевета, негативно медийно отразяване по темата от няколко медии с предполагаеми връзки към правителствени и опозиционни партии". 

 

Резолюцията размахва пръст и на "участието на политици и политически партии, представени в българския парламент", който са допринесли за отхвърлянето на ИК.

 

Резолюцията настоява  властите да направят необходимото,  за да позволи ратифицирането на Истанбулската конвенция и да въведе колкото се може повече елементи от Конвенцията, в българското законодателство.

 

Тези теми от Резлюцията изобщо не се споменаватот евродепутатите ни, а те са особено важни, защото се създава впечатлението, че зад  справедливото недоволство от управлението у нас отново се прави опит да се прокарва отхвърлената Истанбулска конвенция. От една страна в текста на Резолюцията има позиции срещу които има демократичен протест и се предполага подкрепа за резолюцията, а зад това прозира отново подкрепа за ИК.


Ето петте скандални в текста на Резолюцията, която трябва да бъде приета в четвъртък в ЕП


- като взе предвид съвместното изявление на специалните докладчици на ООН относно расизма и по въпроси на малцинствата от 13 май 2020 г., - като взе предвид изявлението на специалния докладчик на ООН за насилието над жени,неговите причини и последици от 21 октомври 2019 г.,

 

- като има предвид, че Венецианската комисия и ОССЕ / СДИПЧ установиха, че избирателният кодекс възпрепятства езиковото многообразие и избирателните права на гражданите, живеещи в чужбина; - като има предвид, че през последните години са докладвани редица инциденти, свързани с употребата на реч на омразата срещу малцинствата, включително от правителствени министри; като има предвид, че парламентарният имунитет систематично се използва за защита на членовете на Националното Събрание от отговорност за реч на омразата; Осъжда всеки случай на реч на омраза, дискриминация и враждебност срещу хора от Ромски произход, жени, ЛГБТИ лица и лица принадлежащи към други малцинствени групи, които остават проблем, предизвикващ остра загриженост;

 

Призовава властите да реагират енергично на инциденти с реч на омразата, включително от политици на високо ниво, подобряват правната защита срещу дискриминация и престъпления от омраза и ефективно да разследва и преследва такива престъпления;

 

Приветства съдебната забрана на ежегодния неонацистки митинг "Луков марш", както и разследването започнало срещу организацията зад нея „БНУ“;

 

Призовава Българското правителство да засили сътрудничеството с международни и местни хора мониторинг на правата и да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира ефективно правата на малцинствата, по-специално свободата на изразяване и свободата на сдружаване, включително чрез прилагане на съответните решения на ЕСПЧ 


Европейски съд по правата на човека, решение от 19 януари 2006 г., Обединена македонска организация Илинден идруги (заявление № 59491/00); решение от 18 октомври 2011 г., Обединена македонска организация Илинден идруги (№ 2) (заявление № 34960/04); 


решение от 11 януари 2018 г., Обединена македонска организация Илинден други (№ 3) (заявление № 29496/16); решение от 11 януари 2018 г., Йордан Иванов и др(заявление № 70502/13). *ОМО Илинден-Пирин (Обединена македонска организация: Илинден – Партия за икономическо развитие и интеграция на населението) е непризната политическа партия в България, която си поставя за цел да защитава правата, езика и националността самоопределящите се като македонци по националност в страната. Заради отказа на регистрация България многократно е осъдена от Европейския съд за правата на човека в Страсбург да изплаща парични обезщетения на ищците. ОМО Илинден-Пирин е член на европейската партия Европейски свободен алианс. На 1 декември 2009 година Комитетът на министрите (КМ) при Съвета на Европа – институцията, следяща за изпълнение на присъдите на Европейския съд по правата на човека, взе решение да затвори мониторинга над присъдата срещу Република България за отнемане на регистрацията на ОМО „Илинден“-ПИРИН. Призовава българските властите и длъжностните лица да осъдят категорично всички актове на насилие и реч на омразата срещу малцинства; 16. Изразява съжаление във враждебния климат срещу хора от ромски произход в някои населени места, особено срещу онези, които трябваше да напуснат домовете си след митинги на техните общности в няколко населени места; изразява съжаление за изселвания на роми в района на Войводиново;

 

призовава властите за спешно справяне със ситуацията на засегнатите лица; счита, че решителните мерки за подобряване общото жилищно положение на хората от ромски произход трябва да продължи; вярва, че е така необходимо за пълно изкореняване на образователната сегрегация на деца от ромски произход;

 

призовава властите да спрат речта на омразата и расовата дискриминация срещу хората от ромското малцинство в отговор на COVID-19 и да спре насочването на полицейските операции Ромски квартали по време на пандемията; 


17. Отбелязва решението на Конституционния съд от 27 юли 2018 г. относно несъответствие на Истанбулската конвенция с Конституцията на България; 

 

съжалява за това решение, което предотвратява ратифицирането на конвенцията от България;

 

е дълбоко загрижена от постоянния негативен и невярен публичен дискурс относно Конвенция, оформена от широко разпространена кампания за дезинформация и клевета след това негативно медийно отразяване по темата от няколко медии с предполагаеми връзки към правителствени и опозиционни партии, с особено тревожното участие на политици и политически партии, представени в българския парламент;

 

е загрижен, че постоянното негативно отношение към Конвенцията допълнително допринася за заклеймяване на уязвими групи в риск от насилие, основано на пола, чието положение беше особено влошено от COVID-19 и мерките за блокиране през цялото време в Европа, включително в България, допълнително насърчава и възпитава чувство за безнаказаност извършители на престъпления, основани на пола;

 

изразява съжаление, че последните промени в Наказателния кодекс които въведоха по-строги наказания за насилие, основано на пола, се оказаха недостатъчни при разглеждане на сложността на въпроса и по-специално неговото предотвратяване; следователно призовава Българските власти да подобрят превенцията и борбата срещу домашното насилие, направи необходимото, за да позволи ратифицирането на Истанбулската конвенция и да въведе колкото се може повече елементи от Конвенцията, които са в съответствие с конституцията, докато се търси по-широко решение за останалите елементи, както и да увеличи броя на приютите и други социални услуги, необходими за оказване на подкрепа на жертви на домашно насилие; 


18. Счита за необходимо да се премахне дискриминацията срещу лица въз основа на тяхната сексуална ориентация или полова идентичност в закона и на практика във всички сфери; 

 

призовава Българските власти да изменят изрично Закона за защита от дискриминация, като включи половата идентичност като основание за дискриминация;

 

призовава българските власти за изменение на настоящия Наказателен кодекс, за да обхване престъпленията от омраза и речта на основание сексуална ориентация, полова идентичност и изразяване и сексуални характеристики;

 

призовава Българските власти да прилагат съответната съдебна практика на Съда и на ЕСПЧ и в този контекст да се обърне внимание на положението на съпрузите и родителите от същия пол с оглед да се гарантира тяхното упражняване на правото на недискриминация по закон и всъщност, и че правната рамка осигурява равни права за всички двойки; 


20. Изразява силна загриженост относно предложените изменения на правната уредба с нестопанска цел Закон за субектите, които биха създали много враждебна среда за тези граждански общества организации със статут на обществена полза, които получават чуждестранно финансиране и рискуват противоречие с принципа на свобода на сдружаване и правото на личен живот; настоятелно призовава българските власти да разгледат задълбочено Съда на Европейския съюз установена юриспруденция в това отношение;

 

Източник: "Епицентър"

 

 

 

 

Още от категорията

52 коментар/a

Спрете дискриминацията на ЕС срещу нормалните хора! на 06.10.2020 в 11:08
Смърт за ЕС!
Helleborus на 06.10.2020 в 11:12
"Браво" на Йончева, на Радан Кънев, на Манолова, на Христо Иванов, на Нинова, това е резултата от атаката по управлението на България, това са ни проблемите, формулирани като политики и предписания. Браво и на правоверните русофили, които се съюзиха с пембените градски особи. Накрая всички протестъри ще се убедят, че не са направили нищо добро за България, което те си го знаят прекрасно, понеже нищо толкова злобно и хейтърско не може да даде добър резултат. Но пък добре постлаха за едно бъдещо управление, което обещава да бъде точно толкова отвратително, колкото този документ!
Gen Gurko на 06.10.2020 в 11:23
Знаех си че ще си дойдем на думата в сборището на лесбопедерастията. А Йончева също се оказа, за съжаление обикновена м------ца. Искаме референдум за членството в НАТО и ЕС.
Helleborus на 06.10.2020 в 11:31
на 06.10.2020 в 11:23 Хайде стига пропаганда по русофилска линия, всички разбрахме, че Сорос и Путин имат някаква договорка за общи действия в България! Европа ще се трансформира под въздействието на новите страни членки, които няма да възприемат този ляв тренд и той ще остане ограничен като лява политика, а не човешки права. Въпросът е, че ние участваме в съюз, в който имаме глас и не едно право да стопираме определени действия. Путин и Сорос не можем да ги стопираме по никакъв начин, тяхното действие е чрез тролове и троянски коне. Така че не обръщайте в евроскептицизъм проблемите с ЛГБТИ пропагандата, ако искахте да спасите България от това, нямаше да тръгнете след Христо Иванов, Манолова, отровното трио, Радев и т.н.
Mich на 06.10.2020 в 11:33
BGEXIT !
всички разбрахме, че Сорос и Путин имат някаква договорка за общи действия в България на 06.10.2020 в 11:37
Радио ЕЖК. Сигурно Путин тайно подтиква Сорос да педерастизира Европа, не може да е друг.
великата ценностна европарадигма на 06.10.2020 в 11:39
Евроколхозът трябва да бъде напуснат, както и НАsraТО. Колкото по-ускорено, толкова по-здравословно за нацията и децата ни.
Гергана на 06.10.2020 в 11:43
Helleborus, хахахахаха... Не си доБре с главата, човече, хахахаха
1978 на 06.10.2020 в 11:44
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 4, предложение първо от Конституцията, съдът Р Е Ш И: Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, съставена на 11.05.2011 г. в град Истанбул, подписана от Република България на 21.04.2016 г. не съответства на Конституцията на Република България. Ей го цялото: http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310
не обръщайте в евроскептицизъм на 06.10.2020 в 11:44
Не си присвоявайте континента ни за идеологическите цели на пъкленото евроколхозно дело, той е общ.
баба мара на 06.10.2020 в 11:49
българия вън от нато и ес там сме без референдум
Ala_Bala на 06.10.2020 в 12:04
Каво може да се очаква от покварената Европа. Поръчката за новата конституция идва от ЕС. Може да си представим какви указания ще дойдат от европейските съветници за новани конституция. Може да се надяваме само на Тръмп и на белите мъже от Америка, които все още имат здрав разум. ЕК е долна джендърия. Да опазим конституцият и следващата крачка е Булекзит!
нали уж дискусията беше за “Върховенството на закона”? на 06.10.2020 в 12:10
Как така ще допуснем някой да ни налага да приемем нещо, което е отхвърлено с решение на Конституционния съд? Така ли ще прилагаме “Върховенството на закона”?
Може да се надяваме само на Тръмп и на белите мъже от Америка на 06.10.2020 в 12:19
Горкият, на какво се надявал. На един недоубит реднек във фаза на идиотия и на още няколко червеноврати тъпоъгълници от елита на страна, която тепърва ще става бензоколонка. Хахахаха!
Гръмна лимонката на 06.10.2020 в 12:20
А си спомням с какъв апломб и хвалипръцковщина преди няколко дни Елена Йончева се хвалеше какви сизифофски усилия била положила за тая резолюция да осъди ГЕРБ и Боко .............,и накрая какво? Кара-вара,кара-вара и си дойдохме на думата - джендърите. Вчера написах,че Ленчето е джендърка от ляво-троцкистки тип и .......скритата лимонка гръмна.
краят на една цивилизация на 06.10.2020 в 12:26
За съжаление, светът който познавахме си отива. Добре е, че и ние си отиваме. Не желая да узная бъдещето. Сигурен съм, че няма да ми хареса.
излизане на България от ес и нато на 06.10.2020 в 12:30
това искат всички българи,хелеборуса и той иска същото.
Helleborus на 06.10.2020 в 12:35
ДОЛУ НАТО ,ДОЛУ ЕВРО-СЪЮЗА.ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ.
Helleborus на 06.10.2020 в 11:12 на 06.10.2020 в 12:41
Пак правиш тежък компромис с фактите, като слагаш Нинова в един кюп с Йончева, Радан Кънев, Манолова и Христо Иванов. А истината е, че Нинова беше и продължава да е сред най-активните политически фактори в борбата срещу ИК и другите опити за прокарване на антисемейно законодателство в България.
фак ес на 06.10.2020 в 12:44
И после задължително да минем към Интернет на Нещата за да знаят къде има домашно насилие, не за друго разбира се...
напуснете, врднага на 06.10.2020 в 12:52
Редно е Елена Йончева и Радан Кънев веднага да напуснат Европарламента. Решението на Конституционния съд за “Истамбулската конвенция” е със силата на закон. За какво “Върховенство на закона” се борят тия двамата, когато нарушават закона.
И тя пръкна на 06.10.2020 в 12:58
Фамозната резолюция на Елена Йончева не изписва вежди,а вади очи. Тая скокондрила прави и невъзможното да привърже БСП към колесницата на евроджендърите. И тя пръкна като джендърка,досущ като Станишко.
За какво “Върховенство на закона” се борят тия двамата, когато нарушават закона. на 06.10.2020 в 13:08
Бойко Борисов: "Правим всичко за САЩ" и "Каквото кажат началниците".
ха ха ха на 06.10.2020 в 13:11
Да да... те така си мислех и аз :)))
приоритети в мутростан на 06.10.2020 в 13:15
Правиха, струваха, пак си дойдоха на думата да подсигуряваме обратните резби. Приемайте конвенцията, засега мутрата остава. Хахахаха, евроценности!
аз ви казах на 06.10.2020 в 13:17
Ленчето беше вербувана от тимерманса и тя започна да сипе изпражнения върху хората, които я спасиха! Сега, Полша излиза от конвенцията и ния няма да влизаме, ами искаме референдум за излизане от ЕС! ВЕДНАГА!
БОКО знае, че тая конвенция му изяде главата на 06.10.2020 в 13:18
изобщо няма да си направи устата да я прокарва.
Виктор на 06.10.2020 в 13:18
Бойко би казал: ти къде го чукаш(европееца) то къде се пука.. Има някакво дълбоко цивилизационно разминаване, на политическите елити и хората в цяла Европа! Мен това ми беше ясно, защото в момента Мадрид е окупиран от шепа комунисти и са впрегнали армията срещу народа... и да се обсъжда каквото и да е било друго свързано с върховенство на закона, освен окупацията на Мадрид е безумие и гавра! А те тръгнали джендър гнусотиите да пробутват... Това са много прости и нагли, педерасти с лайняна мисия, да пробутат тиранията на лукавия на всяка цена! Европа е морален содом и да се очаква някаква помощ за обикновения Българин от нея е безумие. Иначе би го направила за себе си. Брюксел е завладян от сатанистки транс джендър педофили и няма никаква стойност, Господ да разсипе, гадната им не до строена куличка! Няма ли свободно движение на хора и капитали, няма Европа! СВОБОДНО без ваксини и белезите на Звяра!
да бе на 06.10.2020 в 13:20
Щот заспалите испанци не могат да излязат и да им начупят кофите...
Роман на 06.10.2020 в 13:46
Както изглежда, няма ляво и дясно в европарламента. Има една водеща партийна линия на Брюксел, окрилена от идеологията за неограничените права и привилегии на ЛГБТ малцинствата. А (лявата) Йончева и (десният) Кънев са само инструменти в прокарването на новата тоталитарна идеология.
ха ха ха на 06.10.2020 в 13:58
Няма как да надделеят едни болни хорица, каквито са педалите, над здравите хора, просто защото са твърде малко! Вече и срещу пари не искат да се преструват на обратни... не се заблуждавайте в тяхното количество, толкова са малко, че вече се чудят как да го скрият, затова се вкарват в групи заедно с мангусти, инвалиди и жени ;) Всичко е една заблуда, както и изкуствения интелект!
ха ха ха на 06.10.2020 в 13:58 на 06.10.2020 в 14:48
да, евроджендърите са едни правилни демократи, хахахаха!
Сега очаквам Мутрата на 06.10.2020 в 14:52
с радост да се подчини на повелята на европейските си началници в знак на благодарност за моралната подкрепа "Благодарско, братиньовци, че МИ ударихте такова яко рамо!" (пред ЕНП, ЕП, ЕК и всите органи които му помогнАха да излезе ни лук ял, ни лък мирисАл)... - "Е мии вие си го направИхте"... (пред нас) ... И пак ще има "трудни преговори", и безсънни нощи в ЕП, на кафе и Сахер тортички... Да ни е жив и здрав мъдриот ръководител! и Севдалина Арнаудова, и Георги Харизанов, и най-вече новите му ПР консултанти, най-избрани от най-избраните! И пак ще летят милиони по лично негово усмотрение... ("Трябва да сте ми благодарни! Имате редкия шанс и голям късмет АЗ да ви управлявам!" (Б. Борисов, 16 май 2020) ОСВЕН АКО на следващите избори НЕ ГЛАСУВАМЕ НАКАЗАТЕЛНО ВСИЧКИ! И ако не си отваряме очите на 4 как се провеждат изборите...
Дойдохме ли си на думата? на 06.10.2020 в 14:55
Всичко ще лъсне! Като начало Стамбулската. После ще дойде Потока, дето трябва ИМИДИЪТЛИ да се спре. Накрая ще дойдат и военните бази по крайбрежието и тримата глупаци могат да рапортуват постигнати цели на това, дето му казваха протест срещу мутрите с 30г.закъснение, за демокрацията по тяхному, за конституцията, дето не са я и чели, абе за алабализацията. А точките са 3(ТРИ): потока, Стамбулската и базите. А браво и честито на “цвета на нацията”, дето свърши мръсната работа! Страхотни сте!
това е мерзки опит на 06.10.2020 в 15:08
за обвързване на ИК с евросредствата и ако мине този опит, ще се наложи да напуснем ЕС!!!
До Дойдохме ли си на думата? на 06.10.2020 в 14:55 на 06.10.2020 в 16:23
Много хора го виждат и нищо не можем да направим. А цвета на нацията ще живее извън България, те затова са се съгласили на предателството, за да изнесат семействата навън. Бог да им даде това, което са причинили на сънародниците си!
на 06.10.2020 в 15:08 Балканджи Йово се върти в гроба си. на 06.10.2020 в 16:36
На този "мерзки опит за обвързване на ИК с евросредствата" Борисов отговори още докато дъвчеше Сахер и подпиваше кафенце при разпределянето на европарите за възстановяване от Ковид-19, и дори го има на видео - ТОЙ се обяви, че България изцяло подкрепя първенството на закона... Още тогава, тук на този форум, някой далновиден коментатор вметна, че това ще е удар насочен срещу Унгария, Полша, Чехия и Словакия, (която неотдавна СЪС ЗАКОН приет в техния Парламент гласува срещу ИК)... Страните от Вишеградската Четворка не желаят да подкишат и да се съобразяват с ИК. За това им орязват средствата... Така, че ние отдавна сме предадени, и то лично от Борисов. Сега остава само Мутрьо да го извърти, че ще подпишемЕ ИК заради всички протестиращи (в.т.ч. Йончева, Радан Кънев), които "ни доведоха до главите нов мониторинг и всички тези проблеми". В действителност ТОЙ, Светиня му, е трижди виновен, защото вместо да ни измъква от задълженост ПРЕДИ големия RESET и съпровождащите го геополитически сътресения, правителството Борисов 3 предварително изплати насъществуващите Ф-ки, и ни зароби с още повече заеми, така че ЕЦБ и ИК сега могат да ни извиват ръцете както си пожелаят, и ние, останали дори без пари за храна, ще клекнем... Проклет да е този неграмотник и безотговорен изрод за дето загроби хилядолетна държавеа!
Айде де! на 06.10.2020 в 16:57
Щом като на ЕС НЕ МУ ДРЕМЕ за нас, и ние не щем да знаем за тях. Да си пишат резолюции на килограм, тука няма кой да ги чете. А с Борисов ще се справим и сами. Като не става с добро, има и друго.
Kubis на 06.10.2020 в 17:11
Е това вече е изнудване от страна на ЕС. Ако приемем ще има наказание за мафиота Борисов, ако не приемем с какво ще го накажат!!!! Мисля с нищо, нали писаха, че е раздавал куфарчета с пари от чекмеджетата на корумпираните лидери от ЕНП. Свалянето на мафията създадена от бивши членове на БКП /те не са комунисти както злобния Кукуряк пише/трябва да напрвим ние в България. Сега единствената надежда да не се допусне приемане на ИК е в Нинова и БСП, в българската църква и може би в Атака!!! Дано успеят.
Мильо Лудия на 06.10.2020 в 17:11
ЕНП не е европарламента, стига с това на ЕС не му пука за нас.
Helleborus на 06.10.2020 в 21:06
на 06.10.2020 в 12:41 Нинова може да е против ИК, обаче само на думи. Ако беше някой, който не търси политически дивиденти, а наистина иска тази политика да не се провежда, нямаше да се съюзи с точно тези пембени сили, нямаше да изпуска от контрол евродепутатите си, нямаше да подкрепя Манолова и Радев, които са тръгнали по този път. Тя щеше да направи така, че никой с нейната подкрепа да не може да провежда подобна политика. Между БСП и такива политици има симбиоза, те работят заедно, Радев има соросоиден правист, Нинова има такива евродепутати, Манолова стана такава, а Нинова е зад тях. Ако отгоре не им беше заповядано да се обединяват, те нямаше да го направят, не биха се осмелили сами, след като довчера бяха идеологически противници! Очевидно има някаква договорка за общи действия и Нинова (като лидер) отлично знае, че не отговаря само за себе си! Тя не може да каже, аз съм против, но партньорите ми са за, какво да направя! А защо са ти партньори?
Бай Иван на 06.10.2020 в 22:56
Helleborus на 06.10.2020 в 21:06 Хайде престани най-сетне да прехвърляш вината от болната глава на здравата. Все пак тука не сме деца и можем да разсъждаваме (съмнявам се, че и децата ще ти повярват). Не си ли спомняш твоя любим Бойко, как до последно ни убеждаваше, че българите искаме да бием жените си и затова трябвало да я приемем тази истамбулска конвенция, защото така му бяха наредили "началниците". По същия начин купихме Ф-16 блок 70 на двойна цена, които още не са и проектирани и завода за тях още не е построен. Така искат да ни набутат и в еврозоната за да няма никакво мърдане и да ни направят поредния грабеж. Така вземаме и поредния заем за да си купим и още 8 броя Ф-16 при положение, че още не са произведени платените до сега. Престани вече с твоите фантасмагории! Омръзнала си на всички с дългите си нелогични тиради!
Защо Корнелия прати това в Брюксел? на 07.10.2020 в 06:08
Е, това е повод за протест! Ама йок! Да отзоват тези двамата, веднага, на секундата!
Б.Б пееас,пееас на 07.10.2020 в 06:13
Еврогейците живеят в друга вселена!!
OLD на 07.10.2020 в 07:33
Изработиха ни," умните и красивите" . Най-вече излъчените от нас депутати там.Май и те повечето такива? Все по-ясно става, че през 1998 година и преди 2007, трябваше да има Референдум. Но дали ще дочакаме, благотворното ни влияние, да си свърши работата и в този съюз? Което също е "неминуемо".!
ГЕРБ-ЖЕНИ поздравява г-жа Helleborus с празника! на 07.10.2020 в 10:07
С ГЕРБ - ЗАВИНАГИ УСПЕШНА БЪЛГАРИЯ !
111 на 07.10.2020 в 10:46
С подписването на Истанбулската конвенция,джамбаз-от мвро,ще си отдъхне,ще се събира,с колежките си ката ден,без страх от гонения.
Helleborus на 07.10.2020 в 10:49
на 06.10.2020 в 22:56 Бай Иване, Борисов никога не се е крил, че иска да разпишем конвенцията, той се доверява на европейските политики и това също не е крил, ние знаем, че ГЕРБ провежда политики на ЕНП. Но когато усети съпротива в българите и си промени мнението, поне го прави наистина, а не за пред хората. Точно управляващите направиха така, че да имаме дипломатично оправдание за неприемането й и сега да може да сме спечелили време и позиции, войната с джендъризма е ясно, че ще е неравна. А иначе, ако Джамбазки не беше алармирал, че предстои поемането на ангажименти по такъв документ, Нинова изобщо не се обади, половината й партия подкрепя това, включително вицето на Радев. Затова коментирам нея, защото тя се напъва да ни убеди, колко е голям защитник на традиционния морал, но работи основно с розовите талибани, те са нейната среда, тя там се мъчи да плава на някакъв червен сал в пембения океан, но си сътрудничи само с такива хора. Колкото до останалите ти критики, не забравяй, моят патриотизъм не минава през руски опорки, не ми пречи (дори се радвам) че сме членове на НАТО, все ми е едно и какви самолети купуваме. Дори наистина мисля, че не е зле да затвърждават евроатлантическия ни курс, както и става. В крайна сметка не уважавам лукавото и нелоялно поведение, дайте ни сигурност, но ние не сме такива атлантици! Било ЕС или НАТО, България ако има достойнство, ще е наистина лоялен и надежден партньор, а не кандилкащ се, уязвим, съмнителен, податлив. Никой не ги уважава такива.
баба мара на 07.10.2020 в 12:37
престъпленията срещу хора било жени или мъже се наказва по закон не ни трябва никаква ист конвенция
Ще създат работа на истинските расисти и хайтери на 07.10.2020 в 13:32
Като забраниш на хората да се защитават от страх че затвор ще има за проява на хайт престъпление към малцинството ще се формират поръчкови групировки дето да наказват мангалите срещу пари.
Ойроатлантически "ценности" на 09.10.2020 в 04:02
Така и не ми е ясно за чий все още стоим в ЕС (в тоя му формат) и в НАТО - за да осигуряваме пълненето на чекмеджето Му, както и кариерите и благоденствието на Захариева, Габриел и Александър Йорданов?
Helleborus на 11.10.2020 в 19:31
https://www.facebook.com/tsvetanguide/photos/3048722825355020 Изключително добър анализ на ситуацията след Резолюцията, подкрепям го на сто процента.

Напиши коментар