"Уважаеми г-н Борисов! Както е известно на цялото общество, казусът КТБ не става по-прозрачен. Поведението на компетентните институции и власти не гарантира нито бъдеща справедливост, нито възмездие за виновните за криминалния фалит на една банка и ограбването на вложителите й". Това се казва в отворено писмо до премиера от сдружението "Ние, Гражданите". Според д-р Вера Ахундова договорът с детективската агенция "Аликспартнърс" не е секретен, което е и становището на българската прокуратура.

 

 

Десетките сигнали, подавани от нас до прокуратурата, НАП, Фонда за гарантиране на влоговете, или се отхвърлят неоснователно и безпринципно, или потъват в безкрайни предварителни производства и проверки. Досъдебните производства и разследвания на прокуратурата срещу евентуалните виновници, които обаче не са виновниците, посочени от Вас, продължават повече от година и половина. Прокуратурата обраства с нови и нови сигнали за придобивания и грабежи на активи на КТБ, на които не се дава ход. Виновните подуправители на БНБ бяха наградени с нов мандат.

 

ФГВ и синдиците на КТБ, от друга страна, проявяват към нас феодално и унизително отношение, въпреки че по закон и право имат равни права с нас. Липсата на отговор на писма и питания, вкл. и до МФ и БНБ, еднотипните немотивирани откази на възражения на кредитори на банката, аристократичното разточителство при практически безотчетно харчене на нашите пари са нашето всекидневие от година и половина. 

 

Всичко това се случва на фона на четвърта по ред смяна на софтуера на КТБ, безплодни доклади и разследвания, с които се прикриват все повече данни, а грабежът КТБ отново се използва за предизборни обещания и гарантира трибуна и микрофон на все повече новоизлюпени специалисти по финанси.

 

В контекста на пълното игнориране от Вас, Министерския съвет, Народното събрание, Главна прокуратура, БНБ, ФГВ и назначените от тях синдици на правата на голяма група от български и чуждестранни граждани и фирми – вложители в КТБ, чийто брой, заедно с вложителите на суми до гарантирания размер, надхвърля 250 000 живи хора (защото стресът на ограбването доведе и до доста смърти и болести), ние, членовете на НПО „Ние, Гражданите”, се обръщаме към Вас с призив да съдействате за решаването на емблематичния казус „КТБ”. 

 

В тази връзка ви призоваваме за решаването на най-наболелите въпроси, които изискват отговори и действия от страна на управляващите, а те са следните:

 

1. Осигуряване на пълен достъп на българското общество до всички документи по казуса „КТБ”, а именно, на първо място, договорите и техническите задания в тях, сключени с консултантските фирми по оценяването на качеството на активите на КТБ и с разследващата фирма „Аликспартнърс” по проследяване на паричните потоци от КТБ.

 

За улесняване на решенията по този въпрос Ви заявяваме, че съгласно отговора от СГП № 18975/2015 от 18.02.2016 г. на наш сигнал до Главния прокурор от 11.10.2015 г. се установява, че „относно твърдения в подадения сигнал на НПО „Ние, Гражданите”, че договорът с „Аликспартнърс” бил засекретен, е видно, че договорът не следвало да се счита за засекретен, но същият бил със съдържание „строго конфиденциално” с оглед препятстване увреждането на масата на несъстоятелността. 

 

Очевидно е, ако договорът не е засекретен, то той няма какво да търси в секретната секция на Народното събрание. Относно статута му на „строго конфиденциален” договорът може и следва да бъде конфиденциален спрямо всеки и всички други лица, освен за синдиците на КТБ, ФГВ и КРЕДИТОРИТЕ, като тези техни права са посочени в ЗБН и следва да бъдат безусловни.

 

Настояваме същата формула да бъде приложена и към договорите и докладите на консултантските фирми „Делойт България ЕООД, „Ърнест енд Янг” ЕООД и „АФА” ООД.

Цената на тези услуги са били платени със средства от масата на несъстоятелността на КТБ и следователно са собственост на кредиторите й. 

 

2. Считаме, че изпълнителната и законодателната власти в България следва да ускорят решенията и да променят законите за банковата несъстоятелност в контекста на запазването на масата на несъстоятелността от увреждане и учредяването на нова фигура в закона – обществен съвет на кредиторите, който да наблюдава действията на синдиците. В тази връзка настояваме Министерският съвет чрез министъра на финансите и одобряваните от него синдици на КТБ да сезира прокуратурата и да изиска разследване на дейността на квестори и синдици на КТБ, свързани с:

 

- присвояването на активи на КТБ за над 200 млн. лв. от защитения свидетел на прокуратурата и свързани с него поръчители и лица по време на мандата на квесторите на КТБ;

- присвояването на активи за над 400 млн. лв. чрез освобождаване на залози, прехвърляне на активи, прихващания чрез цесии, финансирани в т.ч. и от ПИБ и ББР, на активи за над 400 млн.л в, извършено след назначаването на синдици в КТБ. Значителна част от тях са били придобити от и чрез дружествата със специално предназначение;

- осигуряване възможността за провеждането на подобни незаконни сделки чрез удобното пропускане на срокове и изтичане на недействителността на поръчителства за 554 млн. лв, неподновяване на редица залози върху акции с изтекъл срок за над 720 млн. лв.;

- разследване състоянието на учредените ипотеки върху недвижими имоти в полза на КТБ в размер на 835 млн. лв. и залози върху материални активи за над 1,328 млрд. лв.;

- завеждането на искове за несъстоятелност (общо обявени от финансовия министър за над 3 млрд. лв.), в частност свързани с дружествата със специално предназначение, с които, в ущърб на масата на несъстоятелността, е прекъсната веригата на заложените акции на тези дружества кредитополучатели в полза на КТБ. По този начин са освободени залозите в акции и имущества на кредитираните от тях фирми в полза на трети лица, които са ги придобили или ги придобиват за смехотворни суми;

- корупционните практики, свързани с избирателното оспорване на прихващания по цесиите.

 

3. Доколкото считаме информацията от запознати с доклада на „Аликспартнърс” депутати за достоверна, е необходимо да се разследват препоръките на консултанта относно прилагането на българското законодателство в горепосочените случаи, а именно завеждането на изключително вредните дела за несъстоятелност на дружествата със специално предназначение и дадените препоръки за начина, по който Фондът за гарантиране на влоговете да пререди десетки и стотици кредитори в своя полза и наша вреда.

 

- В тази връзка най-доброто решение би било незабавното сторниране на всички операции по прихващания по цесии, сключени след 6.11.2014 г. , блоковото им анулиране със съпровождащо включване на кредиторите в ред 4 на удовлетворяване и драстично намаляване на огромните разходи за юридически услуги. 

- Предлагаме ФГВ незабавно да освободи от УС на ФГВ зам.-председателя на управителния съвет Нели Кордовска, която би могла да бъде негов член само в качеството си на член на УС на БНБ.

 

4. В контекста на настояването ни за прозрачност, справедливост и правосъдие предлагаме Министерският съвет да сезира Главния прокурор и да привлече като разследвани лица по водените следствия членовете на УС на БНБ от 2014 г., които и по Ваше мнение носят основната вина за недоглеждането и фалита на КТБ. В тази връзка сме сигнализирали Главния прокурор за нередности в хода на предоставяне на държавна помощ и с Договора за преструктуриране на ПИБ с Европейската общност във връзка с нарушаването на ЗБНБ, ЗКИ и вътрешните наредби на БНБ относно естеството на ликвидното обезпечение, предоставено от банката, и заблуждението, в което са вкарани Народното събрание и Комисията за бюджет и финанси. 

 

----------------------------

Постановлението на Софийска градска прокуратура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

3 коментар/a

ДАНКО на 03.03.2016 в 13:20
Министерският съвет да сезира Главния прокурор и да привлече като разследвани лица по водените следствия членовете на УС на БНБ от 2014 г., които и по Ваше мнение носят основната вина за недоглеждането и фалита на КТБ. ЩЕ СЕЗИРА. АМА НЯКОЙ ДРУГ ПЪТ. СЕГА ИМАТ НЕОТЛОЖНА РАБОТА ПО ДООГЛОЗГВАНЕТО НА ОБРУЛЕНАТА НИ ДЪРЖАВИЦА...
Истината на 08.03.2016 в 14:04
Страх ме е да не загине тая жена случайно!!! От това което се оказа този доклад е флашименто, така че не виждам, какво ще се научи от него.
селски адвокат на 13.03.2016 в 01:31
Това е нивото на СГП - Инициал и фамилия /строго секретно/, сякаш няма Закон за гражданската регистрация, раздел "Имена на българските граждани"! ЗГР, и въобще законодателството в цялост, не важат за тези рожби на новото юридическо образование от демократичния период! Преди е ясно, имаше чл. 1.

Напиши коментар