Полът е независим от сексуалната ориентация на индивида, категорична е чл. кор. проф. д-р Драга Тончева от катедрата по медицинска генетика в Медицински университет – София.
Експертно медицинско становище до КС: Разстройствата на половото развитие се класифицират като болести

Част от състава на Конституционния съд на България

 

„Понятието „пол“ се свързва с биологичната полова диференциация, характеризирана с два пола - мъжки и женски. Половата диференциация и хетеросексуалната ориентация на човека са в основата на биологичната репродукция“. Такова е експертното становище на чл. кор. проф. д-р Драга Тончева от катедрата по медицинска генетика в Медицински университет – София до Конституционния съд (КС) във връзка с делото образувано там по искане на Гражданска колегия на Върховния касационен съд (ВКС) относно значението на понятието „пол“.

 

Гражданската колегия на ВКС всъщност зададе общо три въпроса на конституционните съдии, но те допуснаха за разглеждане само първия от тях, а именно: „Как следва да се разбира понятието „пол“, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичния пол“.Въпреки това, чл. кор. проф. д-р Драга Тончева е дала в становището си ясни и недвусмислени отговори и на трите въпроса на ВКС, от които не остава съмнение, че всъщност полът е биологично детерминиран, а разстройствата на половото развитие се класифицират като болести.

 

Ето какво пише проф. Тончева до КС:

 

Въпрос 1. а) Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и б) има ли то самостоятелно психологическо м/или социално изражение, различно от биологичното?

 

а) Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията?

 

Конституцията не дава обяснение на понятието „пол“, а го използва традиционно в неговия биологичен смисъл, отразен в чл. 46.(1) бракът е „доброволен съюз между мъж и жена“; в чл. 47.(2) дефинитивно е посочена „жената майка“.

 

Полът е биологична характеристика на човека. Той се определя от генетични фактори, наследени от родителите. Мъжкият пол се детерминира от половите хромозоми - X и Y, а женският пол - от две X хромозоми. Индивидите от мъжки пол имат хромозомен набор 46,XY, а лицата от женски пол имат 46,XX хромозоми. Биологичният пол определя репродуктивно поведение. 

 

Диференцирането на мъжкия и женския пол се дължи на действието на молекулни процеси, които обуславят развитието на недиференцираната би потенциална гонада в тестис при мъжки биологичен пол или в яйчник при женския биологичен пол.

 

Разстройствата на половото развитие се класифицират като болести. Те се характеризират с отклонения в гениталния пол (в нормалното развитие на яйчници или тестиси) и във вторичните полови белези (външни фенотипни характеристики). Причините за нарушенията в нормалната полова диференциация са многобройни: промени в структурата и броя на половите хромозоми; мутации, засягащи функцията на гени и действие на епигенетични фактори. Хромозомните болести, свързани с нарушения на половото развитие са различни, напр. синдром на Търнър (с една X хромозома - 45,ХО), синдром на Клайнфелтьр (с допълнителна X хромозома при мъже - 47,XXY), мъже с увеличен брой на Y хромозоми (47,XYY), индивиди с мъжки полови органи могат да имат женски хромозомен набор (47,XX) при носителство на моногенен дефект; състояния с едновременно развитие на мъжка и женска полова жлеза (овотестис) при индивиди с различни кариотипи: 46,XX; 46,XY и мозайки и много други.

 

б) Има ли понятието „пол“ самостоятелно психологическо и/или социално изражение, различно от биологичното?

 

Понятието „пол“ се свързва с биологичната полова диференциация, характеризирана с два пола - мъжки и женски. Половата диференциация и хетеросексуалната ориентация на човека са в основата на биологичната репродукция.

 

Сексуалната ориентация към един й същи биологичен пол (на хомосексуалисти и лесбийки) има психологическо и социално изражение, различно от биологичното. Резултатите от най-мащабното проучване, проведено досега, за определяне на генетичната основа на сексуалността с цялостно екзомно секвениране на 500,000 индивиди, не дават убедителни доказателства за роля на генетичен компонент за еднополовото сексуално поведение. Данните доказват, че „генетичните вариации представляват малка част от еднополовото сексуално поведение“. Не е открит „гей ген“ и няма генетичен маркер, който да предсказва отклонения в сексуалността. Хомосексуалната характеристика на индивида се свързва с преобладаваща роля на фактори на околната среда и културата, и са проява на сложността на човешката сексуалност.

 

Определението за транссексуализъм включва „желание на човека да живее и да бъде приет като принадлежащ към противоположния пол, проявено с чувство на дискомфорт от неподходящия биологичен пол и желание за операция и хормонално лечение за постигане на възможно най-голямо сходно е предпочитания от него пол". В исторически план транссексуализмът е определян като психично разстройство от Американската психиатрична асоциация, но тази диагноза е заменена с „полова дисфория“, дефинирана в Диагностично-статистическия наръчник на психичните разстройства (DSM-5 American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Новата диагноза осигурява на транссексуалните хора достъп до медицинска интервенция за смяна на външния фенотип и за лечение на чести депресии, тревожни състояния и психиатричните разстройства.

 

Въпрос 2. Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса между понятието „пол“, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български гражданин, който се е самоопределил като пол, различен от биологичния?

 

На конституционно ниво въпросите за „биологичния пол“ и за сексуалната ориентация са адекватно и дефинитивно решени в Чл. 32.(1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в Личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

 

Въпрос 3. Признават ли чл. 5, ал. 4 и чл. 4., ал. 3 от Конвенцията за защита на правата на човека й основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз пред обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията на Република България, както и препис от определението на съда от 29 април 2021 по конституционно дело № 6/2021 г.?

 

Чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който гласи „Зачитане на личния и семейния живот. Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговите съобщения“ и Чл. 32.(1) на Конституцията на Република България със същата дефиниция „Личният живот на гражданите е неприкосновен“ не обясняват понятието „пол“, а зачитат личното възприятие на индивида за принадлежност към другия пол.

 

Полът е независим от сексуалната ориентация на индивида. Външните полови белези (фенотип) може да бъдат коригирани с хирургични интервенции и хормонално повлияване и да се доближат до характеристиките на противоположния пол, но генотипът на индивида не може да бъде променен. Индивидът се ражда с генетичен пол (мъжки или женски) и той остава такъв до края на живота му. Полът се диагностицира чрез дородови или послеродови генетични изследвания, с които се търси наличие или отсъствие на генетичен материал от Y хромозома или наличие на две X хромозоми. Това е общоприета практика в медицинската генетика за диагностициране на пола и за медико-генетично консултиране.

 

Източник: "Правен свят"

 

 

 

 

 

Още от категорията

25 коментар/a

е сега я втасахме!!! на 13.05.2021 в 10:10
Ама какво ще кажат партньорите?!?!
Sin на 13.05.2021 в 10:21
Не остава друго, освен евроамериканската управляваща джендърастия да обяви санкции на Конституционния ни съд...
Митето на 13.05.2021 в 10:29
Май ще има повторение на едно гласуване отпреди години за една партия,наречена от един политик "проклятието на България".Това гласуване беше направено под външен натиск от едни наши нови приятели-демократи,сега ще е същото.
д-р на 13.05.2021 в 10:50
Поздравления за КС, както и за катедрата по медицинска генетика! Навременно, защото вече започва поредната и още по-свирепа атака за признаване на Истанбулската конвенция с античовешките постановки в нея. От тази светлина следва да се оценява кандидатурата на Румен Радев за президент, която върви заедно с кандидатурата за виц на върлата джендърпропагандистка и лъжкиня Йотова. Да браним нормалността в родината, нито глас за тази кандидатура!
Ерос на 13.05.2021 в 10:57
И чао, чао Истамбул, конвецията си отива. Здравей отново Истамбул, конвенцията ви мир почива!
Helleborus на 13.05.2021 в 12:26
Браво, поздравления! Не за това, че са написали нещо просто и видно от само себе си, а за това, че не са позволили да им се окаже натиск, ако е имало такъв.
напротив на 13.05.2021 в 12:30
Нищо не е ясно и лекарите ни са повече от некомпетентни. Те също така не могат да дават становище за социалните моменти, не им стига специално образование за това. Такъв въпрос не може да им се задава, те нямат отговор научен, те не изучават обществото. Освен това, лекарите са сред най- циничните и често невежи елементи в социума.
Свиня на 13.05.2021 в 12:38
Пеевци са се разсмАрдели пак... грух, грух
Re: напротив на 13.05.2021 в 12:30 на 13.05.2021 в 12:54
Не ти е нужно специално образование, за да оправдаваш личните си психични разстройства със "социални моменти". Просто ти трябва добър лекар.
диктатура на 13.05.2021 в 12:59
Причината за това не е отношението към нея на онази сгледа в Турция, а в планчето на глобалистите, в което поощряването и налагането на джендъризма е фундаментално, защото по този начин обществата се разлагат морално и това води до проблем с възпроизвеждането на човеците. Еднополови двойки не могат да имат деца, освен ако ни си осиновят и то там, където е разрешено. Това води до отрицателен естествен прираст. Разбира се всичките тези неща могат да процъфтят само в Европа, Канада и САЩ. В мюсюлмански и азиатски страни няма шанс. Под удар са основно белите християни. Биопродуктите, наречени ваксини срещу Ковид са също част от същия план, който е многопластов, но редукцията на населението е важна крайна цел.
Капитан Кук на 13.05.2021 в 13:10
Е, същите въпроси не може ли да се зададат по по-човешки начин? Много хора мислят, че като си преплитат езика, изглеждат по-умни. Не, просто заекват!
OLD на 13.05.2021 в 13:45
Все повече българи, показват че не се навеждат " политкоректно и геополитически" и имат здрав национален и по Божи промисъл, гръбнак. Адмирации за чл. кор. д-р префесор Драга Тончева. С благодарност! ПП Интересно ми е каква е била позицията на Велчев и Димитров от т. н. КС?
Маймуната на 13.05.2021 в 14:30
Данните доказват, че „генетичните вариации представляват малка част от еднополовото сексуално поведение“. Не е открит „гей ген“ и няма генетичен маркер, който да предсказва отклонения в сексуалността. Хомосексуалната характеристика на индивида се свързва с преобладаваща роля на фактори на околната среда и културата, и са проява на сложността на човешката сексуалност. *** Какво значи "малка част" - не ги изключват като един от факторите? Сетне, хомосексуалността се наблюдава и сред животни - как да я обясним с понятия като "култура" и "сложността на сексуалността", Това е просто сложен начин да се каже - нямаме ясно, категорично и недвусмислено обяснение на хомосексалността.
Браво! на 13.05.2021 в 14:47
А обяснете на тия хора, че нито има нещо различно от мъж или жена, нито могат да си се менкат както им е кеф! :DDD
инфо на 13.05.2021 в 15:12
Значи, в 9 клас децата се учат да правят разлика между факт и мнение. Изглежда всички, които се занимават с въпроса за ориентациите, са прескочили един съществен етап в образованието си. Факт е, че видът на хромозомите определя пола. Другото е мнение- въпрос на вкус, провокиран от психически отклонения по разнообразни причини. И не ни давайте примери с животните. Човекът не е животно. Не е и Бог, за да си го позволи.
Иван на 13.05.2021 в 15:16
Становището е ясно, точно и изчерпателно. Докторът, като вземе новороденото, вижда, каквото вижда и записва. Появилото се по-късно отклонение, може и да е "обусловено от различни причини, важно и съдбоносно за някого", но си остава отклонение от нормалното. В крайна сметка, лечението е по желание, по принуда се лекуват психиатричните случаи, които са опасни за околните, и то след съдебно разпореждане.
баба ви от Горно Нанадолнище на 13.05.2021 в 16:26
Браво д-р Тончева.Казвате го кратко , ясно и разбрано. Един поет беше писал"така както го казва народа..."
Христо на 13.05.2021 в 16:30
леле леле....не вярвам на очите си! Браво от мен! Време е нещата да се казват с истинските им имена и то от специалисти, а не от лобисти и инфлуенсъри. Браво още веднъж!
Кон на 13.05.2021 в 17:17
И както винаги до сега в историята на тази теретория : Жените излязоха много по - курнас от мъжете . Като гледам колко мъже без топки има седнала съм че гърдите ми са малки
Ашколсун! на 13.05.2021 в 18:08
Открили Америка. В огромния брой от случаите, еднополовите връзки зависят от социалните нагласи и традиции. Пример - гръцката античност. Като започнете от великите гръцки философи, Александър Велики, гордостта на братята македонци и завършите с храбрите спартанци, които така сплотявали армията си.
гост на 13.05.2021 в 18:23
Всичко онова, което е написала уважаемата професор Тончева доказва недвусмислено, че всякаква измет от педали, лезбийки, транс-, мранс и извратеняци са си чисто социални мутанти. Да ги сбутват в някое кьоше и да си живеят както си искат, но да не тровят атмосферата на нормалните хора с извращенията си.
Helleborus на 13.05.2021 в 19:25
Нищо от поведението на човека не зависи от гените, които са отговорни за физическото му тяло. Поведението е по-високото ниво, то е все едно да кажете, че характерът на човека зависи от дрехите и обувките му, обратното е, избираш си дрехите и обувките, в зависимост от вкуса си. Така поведението на човека също зависи от някакво слово, някакъв духовен аналог на ДНК, но носителите са нетварни. То не зависи от физическото ДНК. Това духовно ДНК са идеологиите, а тези идеологии идват чрез субекти, които могат да са и човешки и нечовешки. Но това са сили, които въздействат върху нашето съзнание и е въпрос на нашата реакция да отговорим, за да се посеят семената им. Затова действително зависимостта е културна, не генетична. Няма биологична причина, която да държи човека в някаква норма, нито такава, която да го прави хетеросексуален, нито такава, която да го прави хомосексуален като пожелания, похоти, страсти. Човекът очевидно е създаден да се съчетава с отсрещния пол и да не употребява за своята сексуалност органи, които не са предназначени за тази цел. Правилно е в учебника по биология да пише кое за какво служи и кое за какво не бива никога да служи. Повече от ясно е, че еднополовите двойки нямат биологични органи, с които да осъществят сексуален контакт и те по един недопустим и извратен начин употребяват телата си. Но природата им е дала възможността да го правят, т.е. позволила им е да имат такова поведение, за да си носят после и последствията от него. Да си носят последствията какво са сели в умовете си, какви разбирания са възприели и съответно да си пожънат заслуженото.
Ииии....забранявят на 13.05.2021 в 19:29
Точно по законите на диалектиката на Хегел прогресивизмът и прогресизмът се превърна в антитеза, в реакционерство и средновековна схоластика. Прогресизмът вкара грубо и безпардонно политиката и политкоректността в природните науки. Прогресивизмът системно отричиа,премълчава и потиска обективните изводи от достиженията на хуманитарните и природните науки. Първо политизара хуманитарните науки , а напоследък и природните науки,особено биологията,медицината,психологията. Прогресивизмът работи по предварително изработена рамка,модел,координатна система и чак тогава търси емпиричните доказателства за валидността на тази схема. Които доказателства му отърват ги турва в схемата,а кото не му отърват или се премълчават,скриват,омаловажамат или се отричат ииии...забраняват.
Helleborus на 13.05.2021 в 19:25 на 14.05.2021 в 08:00
Най-точният, обективен и изчерпателен коментар по темата - поздравления!
До Маймуна на 15.05.2021 в 07:08
Къде я видя хомосексуалността сред животните?Няма такава. При някой животни,живеещи на глутници като вълците и лъвовете има имитация на полов акт от доминиращ мъжки към мъжки по-долу в йерархията, за да покаже надмощие,но това не е истински полов акт,а имитация.И най-вече липсва пасивно хомосексуално поведение,което е в основата на хомосексуализма.

Напиши коментар