"Не искахме да се стига до тук държавата да плаща за тези грешки на администрацията, но просто нямаме избор. Всъщност ние винаги сме милеели за България и за нашия град и сме го доказали с делата си. И само искам да завърша с една фраза – освен всичко, което градим, смятам, че в днешно време трябва да умеем да градим и да възстановяваме мостове – мост към ближен, мост към корен и памет, мост към Бога. И каквото и да построим Господ винаги ще докаже колко тленно е то, за да провери дали е жива духовната ни тъкан. За да провери на кои основи градим – на основите на Вавилонски кули на гордостта или на основи на здравата канара на християнските ценности." Това казва арх. Пламен Мирянов в предаването "Честно казано" с Люба Кулезич по телевизия Евроком. В разговора участва и адвокат Милена Гайдарска. Публикуваме цялото интервю.
Арх. Мирянов: Трябва да възстановяваме мостове - към ближен, корен, памет и Бога

 

 - Сериалът „Златен век“ продължава. Може да стане уникален български принос към абсурдите. Продължава също и с участието на арх. Пламен Мирянов и с участието на адв. Милена Гайдарска – от бТВ през машината на времето в студиото на „Честно казано“. Вие казахте, че сте жертва на административен и политически произвол…

 

- Точно така е.

 

Защо жертва? Къде е администрацията и къде е политиката? Къде тези две различни по същество стихии се пресичат? Защо при вас?

 

- Първо, благодаря за поканата, г-жо Кулезич. Идеята е, че след всички тези подписи, натиски, на които сме жертва, след всички тези подвеждания от страна на администрацията, ние строим. Ние сме насочени към инвестиции, към строителство, към нови работни места, към започване на този голям проект и в един момент всичко това пропада, спира се и това наистина е като да бутнеш един човек по стълбите и да го питаш къде отива. За нас, това, което се случи вчера и дори онзи ден, е един лош знак как не се спазват принципите на правовата държава.

 

- Спирането…

 

- Поредното спиране, да. Това е знак, че имаме един много лош инвестиционен климат в България, непредвидим инвестиционен климат, който води до подвеждане на инвеститора в наше лице.

 

- Но защо точно вие сте на прицел? Защо "АРТЕКС"?

 

- Ние също питаме това.

 

- В София има достатъчно много примери за високо етажно строителство. Някои от тези сгради арх. Здравко Здравков навремето наричаше „пирони“ и обещаваше, че няма да има случайни „пирони“. Но те не са подложени на такъв „интерес“, така да се каже, от страна на гражданите. Какво става?

 

- Вчера и онзи ден бяхме на протест, както знаете, и за първи път ние не започнахме деня с труд, а с апел за справедливост, за предвидимост, за зачитане на закона. Защото той повелява ние да имаме разрешително за строеж – това казва закона. И ние също не знаем защо тази сграда е неудобна за някого, защо не се гледа сградата, която е в близост до площад „Македония“, която също се строи след редакцията на закона, но се гледа само нашата сграда и тя е неудобна за някой?! Може би защото сме чисто българска компания, може би защото нямаме чуждестранен инвеститор?! Може би защото наистина ние не сме никога били в обществени поръчки и зависими от политическо влияние. Не знаем защо, но със сигурност не е защото е висока или защото засенчва други жилищни блокове. Както знаем, тя е на север от тях. Истината е, че още 1996 година главният архитект определя такъв ПУП, който влиза в сила и…

 

 

- Да, Стоян Янев, Бог да го прости… Кажете ми, обаче… тук в това предаване се появиха следните аргументи от страна на Влади Калинов, който в момента е шеф на ДНСК на мястото на Иван Несторов, който изпълнява политическата поръчка да спре „Златен век“, това вече е почти доказано…

 

- Ние вярваме, че има натиск, да. Към него от страна на МРРБ…

 

- Но, той тук показа документ, че е имало специално отношение спрямо вас – първо от страна на главния архитект Здравко Здравков, когато той спира промените в устройствените планове на целия Лозенец с едно единствено изключение – вашата сграда. Защо? Виждали ли сте това? (скица на района)

 

Адв. Гайдарска: Всъщност това нещо за пръв път го видяхме на срещата при арх. Комитова…

 

- И арх. Комитова го показа, мисля, при колегата Дремджиев…

 

Адв. Гайдарска: Да. Всъщност на тази среща присъстваха представители на инвеститора, на ИК „Лозенец“, главният архитект също беше повикан, арх. Калинов, арх. Шишков, общо взето главните герои от този последен сюжет. И тогава след проучване – арх. Шишков беше проучил документацията – ни показа това.

 

Люба Кулезич: Какво означава? Разтълкувайте го? Това показва, че вие сте по някакъв начин, в изключителен режим.

 

Арх. Мирянов: Това решение се взима от Столичен общински съвет – така ли е? Има твърде много хора, които са гласували…

 

- Смятате, че решението, обаче, е на Здравко Здравков.

 

- Не, не, не – в това съм сто процента съм сигурен, можете да го проверите – Столичен общински съвет. Това означава, че твърде много хора са гласували за това решение. И не може да се препраща топката към Здравко Здравков, все едно, че той е бил под натиск.

 

- Добре, какво ви помага това решение на вас?

 

- Означава, че градоустройството остава, такова каквото е било преди. Остава старото градоустройство с високите параметри от преди.

 

- Това е само за вашата сграда? Само за „Златен век“.

 

Адв. Гайдарска: Към този момент, имайте предвид, че вече е издадено Разрешително за строеж и вече е открита строителна площадка. Може би това са взели предвид. Откровено казано, ние не сме участвали като страна.

 

- Калинов каза, че не е имало открита строителна площадка. В скоба казвам за зрителите – станахме специалисти! Говорим за визи, за проектиране, за разрешителни за строеж, за ЗУТ, за ПУП…

 

Адв. Гайдарска: 2010 година се открива строителната площадка…

 

- Така. Освен това, казаха също тук тези гости от МРРБ… Показаха писмо на Йорданка Фандъкова от 2019 година в отговор на искането да се намали етажността на „Златен век“ под натиска на гражданските протести. Г-жа Фандъкова написва, че това не може да стане, защото има вече предварително законови основания това да не може да стане. След това, обаче, всички се премятат и почват точно обратното.

 

Арх. Мирянов: То дори ние сме обещали редуциране на етажите още тогава.

 

Адв. Гайдарска: Всъщност, това, което е направено е една преработка по чл. 154 от ЗУТ,  с която е въведена етапност на строителството и всъщност до 30 или 31 етаж е първият етап на строителството и стигайки до там можем да завършим сградата без да строим нагоре.

 

Арх. Мирянов: Но имаме възможност и да продължим още повече, защото такъв е Подробният устройствен план, това е градоустройството.

 

Адв. Гайдарска: И освен това Подробният устройствен план, само да те допълня, както все пак признават и от ДНСК, тъй като имаме подписан Протокол №3 за заверяване на фундаментите, е приложен. Това означава, че дори и в хипотезата, която ние сме убедени, че няма да се случи – да се окаже, че това разрешение за строеж, след 10 години битки в съда и такива незаконни спирания едно след друго, изтече – все пак, ние можем да си поискаме ново разрешение за дострояване на сградата. Тоест, там отново ще има такава сграда с тези параметри.

 

Арх. Мирянов: И тя отново ще бъде висока.

 

- Мнението на протестиращите, извинявайте, арх. Мирянов, е съвършено друго.

 

Арх. Мирянов: Обаче на Влади Калинов е същото като нашето. Вчера бяхме при него.

 

- А, вие сте били при Влади Калинов. Да, обаче, Комитата – Константин Павлов, кмета на Лозенец – е сигнализирал прокуратурата вече. Тук вече се говори за нещата „или-или“. Или рушим, или градим.

 

- Просто не разбират закона. Всъщност, да кажем за 2012, това е важното. Основният спор с ДНСК – ние казваме, че разрешението ни е най-малкото до 2022, а дори, когато взимаме тези 2 години в съда, трябва да стане 2024. А те казват 2020. И тук идва тази дата, която е 2012 – това е заповедта за презаверка. Тази презаверка, да обясним на всички, е вид подновяване…

 

Платихте ли за тази презаверка?

 

Адв. Гайдарска: Разбира се.

 

- Колко патихте за тази презаверка? Питам ви, защото в това студио се разказа също интересен сюжет…

 

Арх. Мирянов: Това е за друг случай, знам за кое говорите, това е друг случай. Това е 2012, още не сме собственици на сградата тук. Това е от предишния инвеститор, предишния собственик. Но идеята е, че тази заповед означава новиране, удължаване на разрешителното, ново разрешително.

 

Адв. Гайдарска: Тоест, подновяване на срока.

 

Арх. Мирянов: Подновяване на срока. Тоест, вече се счита от 2012 нататък 10 години.

 

- Добре, това съдът ще го решава тепърва. Кажете ми защо се е наложило да ви върнат пари от общината, когато сте поискали наново да платите разрешението, което са много пари – защото са ви прошепнали, че ще има промяна в закона?

 

Адв. Гайдарска: Чух репликата на арх. Шишков, че ние сме знаели предварително, а всъщност чак на 3 февруари е влязло в Народното събрание…

 

Върнаха ли ви пари или не ви върнаха?

 

Адв. Гайдарска: Да, ще ви обясня. Декември 2016, когато всички, не само АРТЕКС, но всички, които се интересуват от материята на ЗУТ и следят законодателните промени, а извинявайте – логично е да ги следим, след като се занимаваме със строителна дейност. И уточнявам – на сайта на Народното събрание всеки може да намери всички законопроекти, всички мотиви към тях, всички становища, които са дадени, всичко стенограми…

 

- Г-жо Гайдарска, това е като синопсис на опера – или го правите, или никой не слуша операта до края.

 

Арх. Мирянов: Един ден след като влиза тази редакция в закона в сила ние пускаме тази такса за презаверка. Тоест, защо ние трябва да плащаме таксата за презаверка 2017? На 25 януари са приети промените в ЗУТ, а на 26 ние плащаме – няма никаква логика, ако ние знаехме.

 

- Тоест, вие не сте били предупредени предварително…

 

Арх. Мирянов: Няма никаква логика някой да твърди подобно нещо.

 

- Тоест, не сте се намирали под политически чадър в този момент? Или в някакъв лобистки контакт с общината, за да можете…

 

Адв. Гайдарска: Малко сме в позиция да се обясняваме, че нямаме сестра, честно казано. 200 000 лв такса на фона на 200 000 000 инвестиции – нали разбирате, че е нелепо да се твърди, че ние си причиняваме това нещо, за да спестим 200 000.

 

Арх. Мирянов: В мащаба на целия проект това е малко…

 

- Вие казахте във бТВ сутринта, ако не се лъжа, че един адвокат и един архитект са ви нарочили, така да кажа. Зле ли ви цитирам?

 

Арх. Мирянов: Наистина имаме врагове…

 

- Защо, кой е тоя адвокат и кой е тоя архитект? Защо са ви нарочили? Личен ли е проблема?

 

- Случаят е с адв. Борис Милчев, който си е втълпил, че ние сме му врагове по някакво стечение на обстоятелствата.

 

- А защо г-н Шишков?

 

- А за г-н Шишков нямам никаква представа. Това са може би някакви сценарии и истории много преди аз да вляза в проекта.

 

- Той отпреди това ли ви има зъб или отсега ви има зъб?

 

- Наистина нямам представа.

 

Адв. Гайдарска: Позицията на г-н Милчев през цялото време докато тече тази сага, ако се проследят негови становища, изявления, включително той се яви и на срещата на арх. Комитова като правен съветник на ИК „Лозенец“…

 

- Като правен защитник на протестиращите хора…

 

Адв. Гайдарска: Аз не бих ги нарекла… Какво значи „протестиращи“ – те са трима човека, от които двама са кандидат-депутати и това им е може би основа на предизборната кампания, някаква кауза, върху която си правят пиар.

 

Арх. Мирянов: Популистки изказвания…

 

Адв. Гайдарска: Сега, има един друг сюжет, обаче, който го имаше преди и усещам, че го има и сега…

 

- Добре, но арх. Шишков е бил сред номинираните двама за главен архитект на София. Добре се е чувствал във… предишните…

 

Арх. Мирянов: И Влади Калинов също…

 

- Преди да се случи големият ужас и трагедията със загиналото момче на бул. Гешов. Това означава ли, че има някакъв вид отмъстителност срещу вас, за да можем да излъскаме имидж пред сегашната власт? Правя хипотези! По същият начин и срещу НИКМИ се чуха думи, но в едно студио такъв тип обвинения винаги се превръщат в политически аргумент.

 

- Аз гледах интервютата на г-н Шишков. Наистина те са злонамерени към нас. Именно това, че ние сме знаели и защото знаем сме изтеглили нашето искане за презаверка – ами не е вярно, то се случва след като това влиза в сила. Ето такива малки детайли означават много – те говорят, че той не познава детайлите, не знае истината и проправя някакви свои теории, за да може да ни злепостави. Това не е добре.

 

- Кой печели от това злепоставяне?

 

- Кой печели, не знам… някаква политика е. Няма друго обяснение.

 

- Защо тогава общината стои, както казват руснаците, непричом в цялата работа? Те са забъркали цялата каша в крайна сметка…

 

Адв. Гайдарска: Истината е такава – имаше конфликт между тогавашния началник на ДНСК и главният архитект…

 

- Иван Несторов…

 

Адв. Гайдарска: Точно така и арх. Здравков. Този конфликт дори беше дори видим, написан в заповедта на г-н Несторов, в която се казваше изведнъж, изненадващо, че строителството може да продължи след като АРТЕКС представи писмо от главния архитект Здравко Здравков – някак интуито персоне така беше това искане – който да потвърди, че нашето Разрешение за строеж е валидно.

 

Арх. Мирянов: Те си прехвърлят топката…

 

Адв. Гайдарска: Сега, в момента, честно казано, имам усещането, че наблюдаваме същия сюжет. Има една критичност към общината и към главния архитект…

 

- Тоест, сега ви използват като аргументи срещу…

 

Адв. Гайдарска: Ами, малко сме като маша, сякаш. Общо взето ни напътстват, подбуждат, да търсим някакви решения в този сложен казус – ние сме под натиска на държавата – и казват: „Поискайте си подновяване“, „Поискайте си ново разрешение“… По някакъв начин се опитват да ни изпратя в Столична община и да поискаме нещо от арх. Здравков, което той да го подпише. А вероятно той при тези ситуации нищо няма да подпише.

 

Арх. Мирянов: Това са междуинституционални борби. Интересно е какво казва проф. Герджиков…

 

- Същото се случва с проекта за нова детска болница. Някакви администрации, компании се борят, страдат всички и децата, най-вече… Какво проф. Герджиков искахте да цитирате?

 

Арх. Мирянов: „Държавата е длъжна да гарантира и защитава основните права, а не да създава юридически пречки за осъществяването им. Така гласи решението на Конституционния съд. Няма съмнение, че държавата ни ще бъде осъдена и ще плащаме всички ние“, казва професорът, „вместо тия, чиято юридическа неграмотност е довела до тези загуби“. Този човек и той съзнава, че ние сме изправени пред избора да съдим държавата. Ние просто нямаме друг избор, ние сме тласнати към тези решения.

 

- А чували ли сте аргумента, че мястото на този небостъргач, теренът, купен от една друга фирма, не е подходящо за толкова високо строителство, че мястото е малко, улицата е малка, инфраструктурата не е подходяща, че за такъв тип високи сгради трябва много по-голяма площ. Че просто е била една погрешно насочена покупка на терена.

 

- Аз смятам, че ако тази сграда се казва „Златен век“, семиотичният знак, чисто символично, не може един нисък обем, една ниска форма да го изрази. Това е висока сграда, защото в себе си има и културна, и духовна тъкан.

 

- Въпросъ е дали мястото е подходящо за висока сграда?

 

- Според мен е подходящо, защото отсреща имаме още една висока сграда, от другата страна е Енергопроект и този площад сякаш събира високите сгради в една симбиоза.

 

- Но странното е, че там е трябвало, в триъгълната градинка да бъде небостъргач, построен от Слави Трифонов като инвеститор, което е било отказано. Отсреща на Енергопроект е трябвало да има небостъргач, построен от Валентин Златев… Но само Златен век остава и сега бере последиците от това. Тук ли намирате някъде политически заровено кучето?

 

- Само искам да кажа, че в сградата, която е до „Златен век“ живее един от протестиращите и той споделя с нас, че винаги е искал да има този проект и да го осъществи. Това ако не е завист…

 

- Да, чувала съм – г-н Башур беше той.

 

- „Скръб, поради благополучието на ближния“, казва Св. Василий Велики.

 

- Вие казахте, че сте готови да промените етажността. Това ли е възможността за компромис, след като целия разговор се води около Разрешителното за строеж?

 

- Ние харесваме сградата такава, каквато е – стройна, висока, изразяваща подем, изразяваща разцвет, културна стойност. И ние искаме да вложим тази културна стойност чрез музей на християнската култура и чрез един параклис, който е в най-високата точка. Според мен нито едно кафене, бар или ресторант не е по-важно от един храм, който да е на върха и кръстът господен да бъде издигнат най-високо в местността „Кръста“. Ние вярваме в тази кауза и в тази идея. И смятаме, че тя ще е полезна, тя ще е в полза на цялото общество – този храм е отворен за всички, този музей – също.

 

- С какво този конфликт би могъл да бъде изчерпан?

 

Адв. Гайдарска: Той ще бъде изчерпан, очакваме заповед за спиране на строежа, която, разбира се, ще бъде обжалвана в съда. Този път основният предмет на делото ще бъде валидността на Разрешението за строеж. Ние наистина имаме дълбока увереност, че ще спечелим делото – вече два съдебни състава на АССГ казаха до кога е валидно Разрешението за строеж, считаме че аргументите ни са изключително силни, и това ще сложи точка на този спор.

 

А кредиторите ви?

 

Адв. Гайдарска: А, това е друг въпрос. Тука отиваме на въпроса по ЗОДОВ – колко ще плати държавата за днешните решения на управляващите.

 

Арх. Мирянов: Не искахме да се стига до тук държавата да плаща за тези грешки на администрацията, но просто нямаме избор. Всъщност ние винаги сме милеели за България и за нашия град и сме го доказали с делата си. И само искам да завърша с една фраза – освен всичко, което градим, смятам, че в днешно време трябва да умеем да градим и да възстановяваме мостове – мост към ближен, мост към корен и памет, мост към Бога. И каквото и да построим Господ винаги ще докаже колко тленно е то, за да провери дали е жива духовната ни тъкан. За да провери на кои основи градим – на основите на Вавилонски кули на гордостта или на основи на здравата канара на християнските ценности.

 

- Вложихте в целия конфликт и сакрален смисъл. Не смея да възразявам от тук нататък. Да оставим светостта или грехът да решат този проблем на практика. Благодари ви, че гостувахте в нашето студио.

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията