"Икономическата престъпност струва на държавата 4 милиарда лева годишно", казва Росен Миленов, който е бивш служител на ДАНС, ГДБОП и Гранична полиция. Специалист по икономическа престъпност, днес той е консултант по защита от некоректни пазарни практики. Росен Миленов стана известен през 2011 година, когато напусна ДАНС и направи изявление пред „Шоуто на Слави“, в което обвини тогавашния вътрешен министър Цветан Цветанов в използване на системата на сигурността за целите на ГЕРБ. Интервюираме го като част от поредицата публикации, посветени на борбата с контрабандата и реалните резултати, които държавата постига.

 

- Правителството се хвали, че е увеличило приходите в бюджета с три милиарда лева от борба с контрабандата, а вие сте работил в ДАНС, когато тя процъфтяваше през 2010 година. Как всъщност се зароди контрабандата?

 

- Първо, нека изясним какво стои зад това нарастване на приходите в бюджета през 2015 г. На първо място, това е растежът на икономиката, който се дължи на следните фактори: на световно равнище – ниски цени на петрола, суровините и евтиното евро, вследствие на това на равнище ЕС – поддържане на добри нива на експорта, особено на Германия към Изтока и най-вече Китай, което тегли и другите страни от зоната. На национално равнище – евтина работна ръка, което стои в основата на увеличените вътрешнообщностни доставки от страната, основно към Германия и поевтинелия транспорт, който прави по-конкурентоспособен износа ни към трети страни от далечни дестинации.

 

Друг фактор, които допринесе за това число, пропагандирано от управляващите, е ударното усвояване на евросредства във връзка с края на стария програмен период. И накрая, като говорим за увеличени приходи в бюджета от борба с контрабандата, трябва да търсим стойностно изражение при постъпленията от акциз и ДДС.

 

Ще се спра на акциза, защото е пряк показател. За 2015 г. постъпленията от акциз са с около 480 млн. лв. повече спрямо 2014 г., по стокови групи: тютюневите изделия близо 300 млн. лв., при алкохола около 17 млн. лв. и горивата останалата стойност. Цифрите говорят, че предприетите мерки от правителството по ограничаване на контрабандата са били ефективни основно при тютюневите изделия, защото и политическата воля на управляващите беше само по отношение на тях. За съжаление, през 2010 г. такава воля не бе проявена от управляващите.

 

След повишаване на акциза за цигарите тогава имаше, както заявихте, т.нар. „процъфтяване“ на контрабандата. Причините за това бяха шоковото въздействие на високите цени върху потребителите, мнозинството от които са с нисък социално-икономически статус, съответно ниска покупателна способност и същевременно големият марж между цената на легалните и нелегалните цигари, който се явява печалба за всички по веригата на „черния“ пазар – контрабандисти, дистрибутори, ползватели, корумпирани политици и чиновници. Успоредно с това контролът на ресорните фискални и правозащитни органи върху нелегалното внасяне и разпространение на цигари обслужваше само „стъкмистиката“, защото, както споменах, управляващите не проявяваха политическа воля.

 

- Колко мащабен беше пазарът на нелегални цигари и тютюневи изделия след увеличаването на акцизните ставки от януари 2010 г.?

 

- Сивият дял на пазара достигна невиждани дотогава за страната размери – около 50%. Потребителите на нелегални цигари наброяваха около 500 хил. души. Ощетяването на бюджета от контрабандата на цигари възлизаше на 1 млрд. лева. Промени се дори структурата на престъпността.

 

Голям брой извършители на други престъпления се преориентираха към контрабандата, която се явяваше изключително доходна и не толкова рискована. Криминалната организация, осъществяваща тази мащабна контрабанда, наброяваше около 15 хил. души и имаше пирамидална структура, която кореспондираше с държавното устройство.

 

На върха стояха местните псевдобизнесмени с големи финансови възможности, които организираха контрабандния внос и се отчитаха на висшето управленско ръководство на страната. Под тях бяха дистрибуторите на едро, обикновено регионални криминални предприемачи или локални силови престъпни групи, които организираха захранването на „черния“ пазар по региони. Същите, за безпроблемно осъществяване на схемата, се „отчитаха“ на началниците на териториалните поделения на полиция, митница и НАП.

 

Следващото ниво е на разпространителите – квартални магазинчета, барчета и будки, както и разпространението на публични места – пазари, гари и други. На това ниво контрабандистите корумпираха редовите служители от различните контролни органи, които извършваха проверки.

 

- Възможно ли е управляващите да са знаели, че това ще се случи със сигурност, когато увеличават рязко акцизите с по-бързи темпове от договорените с Европейската комисия?

 

- Разбира се!  Наивно е да се предполага, че управляващите, решенията на които се базират на предварително изготвени становища с оценки за въздействие от различни експерти към ресорните ведомства,  не са знаели за евентуалните последици от рязкото вдигане на акциза.

 


- Как се обяснява подобна непрозорливост от страна на правителството, което внася промените, и депутатите, които ги гласуват?

 

- Не става дума за непрозорливост, а за целенасочено преследване от политиците на тези негативни за бюджета последици и съответно облагодетелстващи частни интереси с едни “прилични“ суми – милиони или хиляди, на всеки според позицията му в описаната по-горе пирамидална структура.

 

Така например за пропускането на тир с контрабандни цигари през границата се заплащаше 50 хил. евро на митническите служители, които след това ги разпределят нагоре по веригата. Партийните каси тогава се пълнеха чрез контрабанда, а днес чрез обществени поръчки.

 

- Според вас сега какъв е делът на нелегално разпространяваните цигари в България?

 

- Към настоящия момент делът на сивия сектор при цигарите в страната  е около 10%. Контролът, осъществяван от компетентните органи, е сравнително ефективен.

 

Основните направления, по които се захранва „черният“ пазар в страната, са Македония, откъдето контрабандно през „зелена“ граница (сухопътна граница, но не през КПП – бел. ред.) се внасят цигари с македонски акцизен бандерол, Гърция – основно чрез схемата „тапа“ (изпълване на контейнер с контрабанда и прикриването й с декларираната стока точно преди вратата му – бел. ред.) се въвеждат цигари от групата на т.нар.  „евтини бели цигари“,  и Турция – през ГКПП-та, установени по тази граница, се контрабандират цигари, закупени от находящите се там безмитни магазини, предимно чрез т. нар. „пълзяща търговия“.

 

Съществуват и други направления, но по тях влизат незначителни количества. Но трябва да се отбележи, че към настоящия момент контрабандата на цигари не се покровителства на високо политическо ниво, както беше през 2010 г.


- На какво се дължи по-добрата ефективност в борбата с контрабандата днес?

 

- Политическа воля. Тя е вълшебната думичка за всичко, което се случва в страната. При липса на такава резултатът е днешното трагично състояние във всички сфери. При наличие на реална воля, а не популистка такава, може да имаме ефективност и резултатност.

 

Когато управляващите реално упражняват политика по ограничаване на незаконните схеми, както в случая по отношение на контрабандата с цигари, надолу по йерархията административните органи си изпълняват задълженията и дори митницата, която през годините сред обществото се ползва с лоша слава, беше основният фактор, който противодействаше на контрабандната през миналата година. 

 

Тук трябва да отбележим и приноса на Ваньо Танов, който за мен беше единственият човек, достигнал високо в управленската йерархия и същевременно запазил непримиримостта си срещу незаконните схеми и корупционните практики.

 

Абстрахирайки се от другите негативни политики на правителството, трябва да адмирираме действията му по ограничаване контрабандата на цигари, защото никое предходно управление не е осъществявало такова затягане на контрола.

 

- Кои са другите разпространени престъпления, водещи до укриване на данъци?

 

- Незаконни схеми за избягване плащането на дължимите задължения има при всички данъци, но при косвените се осъществяват най-крупните. Контрабандата на горива носи загуби от близо 1 млрд. лв. на държавния бюджет, и то основно от дизела.

 

Това се дължи на огромните размери на пазара на горива и голямата тежест на данъците (акциз и ДДС) в крайната им цена. Обезпокоително е, че тази контрабанда се осъществява по-грубия начин, тоест без никакъв митнически контрол.

 

В края на месец юли миналата година Емил Димитров, депутат от „Патриотичния фронт“ , публично оповести за осъществявана контрабанда на горива през определени черноморски пристанища на страната, където липсват постоянен митнически надзор и измервателни уреди. За кратък период от време са влезли 140 танкера, горивото от които е реализирано на „черния“ пазар. При спиртните напитки по схемата „наливен алкохол“ се зареждат почти всички заведения по курортите и не само там.

 

При ДДС измамите се наблюдава, че в последно време се прилага основно т. нар. „корпоративна схема“. Такава схема се изгражда от определена голяма компания и обслужва само нея, а в определени случаи и свързаните с нея сателитни дружества. Разследването на строителните фирми за ДДС измами от прокуратурата, започнало в началото на този месец, касае такъв тип схема.

 

- Какви загуби търпи държавата от тях?

 

- Загубите на държавата се осъществяват в две направления, които са свързани със структурата на държавния бюджет – приходна и разходна част.  Приходната обхваща всички схеми, с които се избягва плащането на дължимите данъчни задължения.

 

При разходната част, и по-конкретно перото „Капиталови пазари“, се касае за неефективно разходване на публичните средства, основно реализирани през процедурите за обществени поръчки. И при едните, и другите има около 20-30 % на годишна база несъбрани или неефективно разходвани публични средства. Започнахме с контрабандата на цигари, затова с нея ще илюстрирам този процент ощетяване, като съпоставим постъпленията със състоянието на пазара.

 

За 2015 г. постъпленията от акциз върху тютюневите изделия са 2,08 млрд. лв., което е с близо 300 млн. лв. повече спрямо отчетените през 2014 г. От извършени пазарни проучвания по т. нар. метод на „празната кутия“ (анализ на пазарния дял според събраните в кофи за боклук цигарени кутии – бел. ред.) средно за 2015 г. контрабандните цигари имат 10 % дял от пазара, за 2014 г. техният дял е близо 23 %, де факто общото годишно ощетяване на хазната при цигарите само от акциз възлиза на около 500 млн. лв., което се равнява на над 20% от общите постъпления.

 

Това се отнася и за постъпленията от останалите акцизни стоки, ДДС и другите данъци, както и при разходването на публичните средства. В стойностно изражение около 4 млрд. лв. публични средства, т.е. пари на данъкоплатеца, потъват годишно в нечии джобове. Затова имаме изкривяване на пазара, лоша инвестиционна среда, нисък икономически растеж и жизнен стандарт на населението.

 

- Как виждате идеята за придаване на дознателски функции на част от данъчните инспектори, мярка, която финансовият министър обяви в края на миналата седмица?

 

- Приветствам тази идея, защото реализирането й ще доведе до по-голяма ефективност при борбата с данъчните престъпления. Така ще се отстранят слабости, които са налични към момента.

 

Правозащитните органи – ДАНС, МВР и прокуратурата, които са оторизирани да разследват престъпленията против данъчната система, нямат нужната експертиза, а така също и прекия достъп до базите данни относно данъчните субекти, паричните потоци, данъчната документация и друга информация.

 

Липсата на своевременност и възможност за анализ затруднява събирането на доказателства и подвеждането под отговорност на извършителите.

 

- При първия мандат на ГЕРБ, а и отчасти сега, мерките са насочени предимно към търговците на дребно и малките предприятия, означава ли това, че големите компании са чисти и не извършват данъчни престъпления?

 

- Точно обратното! Големите компании реализират крупните незаконни схеми, с които ощетяват бюджета с десетки, а в някои случаи и стотици милиони левове. Това се дължи на мащабите , с които работят – генерират големи по обем парични потоци и стокооборот. Същите са недосегаеми, защото с висшето държавно ръководство са на едно стъпало от пирамидата, за която говорих при контрабандата на цигари.

 

В тази връзка те са имунизирани от евентуални проверки на административно-контролните и правозащитните органи. В немалко случаи ръководителите на същите са назначени с протекция на крупни икономически групи с цел прикриване на незаконните им практики.

 

Дори когато имаме констатирани нарушения или престъпления от съответните контролни органи при тези субекти, винаги това се дължи на конкурентна поръчка или кризисен пиар на управляващите.

 

Затова в България с основание може да се говори, че страната се управлява от политико-олигархична система. Това е характерно не само за управлението на ГЕРБ, но и за предходните правителства на страната.

 

Още от категорията

1 коментар/a

Калин Калинов на 28.03.2016 в 16:54
Честният вън от държавните структури - обичайна управленска партийна практика. При това само се повдига крайчеца на завесата, защото е публична тайна, че парите от контрабандата не отиват 100% в джоба на контрабандистите.

Напиши коментар