Под ръководството на Лозан Панов, Върховният касационен съд на Република България остана без становище по най-значимия за обществото конституционен въпрос от години. Върховните съдии са се разделили на две по отношение на въпроса – противоречи ли на Конституцията спорният документ

 

 

Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд 

 

 

Публикуваното от "Правен свят" становище на върховния съдия Гълъбина Генчева, рестартира дебата за противоречивата Истанбулска конвенция в контекста на очакваното решение на Конституционния съд по дело №3/2018, образувано по искане на 75 народни представители.

 

Информацията, че Върховният касационен съд (ВКС) няма позиция по най-значимия от години за обществото конституционен въпрос, предизвика  реакция в гилдията. "Правен свят" поиска разяснение от кабинета на председателя на ВКС Лозан Панов, как се е стигнало до отхвърлянето на становището на съдия Генчева, в което тя застъпва тезата, че Истанбулската конвенция противоречи на духа на Конституцията на Република България.

 

От ВКС бяха любезни и предоставиха Протокол от провело се на 30 април 2018 г. заседание на Пленума на върховните съдии, на което обществено значимата тема е била обект на разглеждане. От документа се разбира, че на него са присъствали 69 от общо 110 съдии във ВКС. Това показва, че почти 1/3 от магистратите от ВКС не са участвали в заседанието на Пленума.

 

Става ясно още, че със заповед на председателя на ВКС от 12 април 2018 г., е била определена работна група, в която влизат трима върховни съдии, по един от всяка от колегиите – съдия Петя Хорозова от Търговска колегия, съдия Гълъбина Генчева от Гражданска колегия и съдия Христина Михова от Наказателна колегия.

 

Върховните съдии изготвят общо две становища – първото на съдия Генчева, което се подкрепя от съдия Михова и алтернативно, изготвено от съдия Хорозова.

 

Без да разглеждаме съдържателната част, впечатление прави съществената разлика в обема на становищата – това на съдиите Генчева и Михова, е 14 страници.

 

Подкрепящото Истанбулската конвенция становище, изготвено от съдия Хорозова, е едва 4 страници.

 

В рамките на самия Пленум на ВКС нито един от съдиите не взима отношение по изложеното, преминава се към гласуването, което показва, че позицията на съдиите Генчева и Михова се подкрепя от 34 магистрати, против са 35. Позицията на съдия Хорозова се споделя от 33 върховни съдии, а 36 се обявяват против.

 

"При това положение нито първият, нито вторият вариант събра необходимото мнозинство от половината плюс един от присъстващите. Имате ли предложения по процедурата? Аз ще изготвя писмо до Конституционния съд, в което ще посоча какъв е резултатът и, че Върховният касационен съд няма да изрази становище по отношение на Истанбулската конвенция. Смятате ли,че трябва да подложим на гласуване това, да изразим ли становище или не, по к.д.№3/2018 г. на Конституционния съд. Резултатът е показателен и намирам, че не е необходимо", заявява Лозан Панов, с което въпросът – противоречи ли Истанбулската конвенция на Конституцията, остава без отговор от Върховния касационен съд. 

 

 Източник:legalworld.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

15 коментар/a

Няма скандал на 19.05.2018 в 13:34
Скандал или чудо ще е близо 70 практикуващи юристи да имат еднакво становище по толкова спорен правен въпрос. Лозан Панов няма нищо общо.
Сефте на 19.05.2018 в 13:39
Този съд е до крак за уволнение! Ама до крак. И после наново. Там са едни връстници, храненици и послушници на Политбюро, които под съдебна реформа разбират само едно - как децата да са на топла и добре платена работа, под покрива на съдебната палата.
Тодоров на 19.05.2018 в 13:49
Никой не може да отрече, че чл. 4, ал. 3 от конвенцията въвежда нови основания за недискриминация. Да ратифицираш конвенцията означава да измениш чл 6 от Конституцията, който изчерпателно посочва основанията за недискриминация. Този въпрос въобще не е спорен. Тъкмо затова защитниците на конвенцията упорито го избягват.
Kubis на 19.05.2018 в 16:10
Тези джендъри не се отказват. Не вярвам всичките които са за ИК да са гейове, остава другото най-вероятно предположение, да са добре подплатени с пари или изгоди. Тези джендъри скоро може да впрегнат в инсинуациите си и църквата и да обясняват, че освен мъж и жена има и трети пол. Гадове и мошеници. В конституцията няма такива неща, а за насилието имаме всичко което е необходимо срещу насилието на всички хора, а не само на жените и децата, стига да има кой да го спазва. Докога така, тези не разбраха ли, че хората не желаят да бъдат окачествявани като джендъри!
Другар коментиращи, на 19.05.2018 в 16:16
чели ли сте конвенцията или се изказвате: а- по преразказ; б- според опорните точки?
Другарю четящ на 19.05.2018 в 21:56
нови опорни точки няма ли да получиш?
Читател на 20.05.2018 в 00:05
Още по-скандални са чл.чл. 7 и 8 на Истанбулската конвенция. Всъщност държавните бюджети се натоварват с непосилни тежести, за да осигурят "релевантни мерки" за спазването на ИК. Кой определя това? Ами недемократнично назначеният централен орган GREVIO, който се състои засега само от неизбрани от никого и назначени незнайно от кого жени. Емисарите на този орган се ползват с пълен имунитет в страните, в които са изпратени, и на практика упражняват паралелна на държавата власт, тъй като черпят информация и аргументи за действия единствено от НПО, издържани по линия на конвенцията от конкретните страни по нея.
http://www.glasove.com/categories/na-fokus/news/lgbt-organizacii-uprazhnyavat-natisk-za-uzakonyavane-na-ednopolovite-brakove на 20.05.2018 в 03:32
Какво да и чета на Конвенцията бе педерас? Това какво е горе? Нали Конвенцията нямала "нищо общо" с педалите? Те даже не чакат да се приеме и са написали хиляда точки искания. Е, няма да стане! Този свят е за нормалните хора. Перверзиите са изключение. Да седят кротко, че ще стане по-лошо. Никой не ги закача и не ще да знае в кои дупки си бъркат тези извратеняци. Но те са нагли и искат да го правят публично и да ни го натрапват. Ще има патаклама!
Дреме им за кон венцията на 20.05.2018 в 06:11
и за нещастните гейове и гейки с всичките им права. Спусната е задача, да се плюе Европа, да се плюе, да се плюе, та един ден като чуеш за демокрация, да си кажеш, това ще е нещо извратено. И да си готов да посрещаш вече тройните си освободители
Ст. Лозински на 20.05.2018 в 19:09
Нищо спорно няма в конвенцията. Това си е пасквил на либерастията, която атакува по всички възможни начини традиционното семейство и нормалното съзнание на човека относно понятията мъж и жена. С нескопосно законспирираната идея за т.нар. социален пол този дяволски документ цели подмяна на фундаментални природни дадености с извратени представи за ценностите и реда в света още в детската възраст. А това е кощунство и престъпление, чиито последствия са равни на планетарна катастрофа.
Helleborus на 20.05.2018 в 20:43
Интересно как останалите биха подкрепили закон, чийто дух се изяснява от дума, която я няма в нито един български речник, което ще рече, че тя не съществува като концепция за българския народ. Има я в речник, който си написва самия законотворец, това е абсурд. Защото законотворецът въвежда в съществуване нови понятия, т.е. узаконява идеологии, които са напълно неясни за народа. А законът трябва да отразява съществуващия и практикуван морал и нравственост на обществото. Писаният закон е следствие от неписания, но обществено възприет образец за поведение. Тук трябва да отбележа, че понятието джендър си остава, за щастие, все така неясно на народа, все така не присъства в речниците ни, но широко присъства във вицовете ни. Сега стана още по-абсурдно това понятие да се появи и в закон.
Не... на 20.05.2018 в 21:24
Липсата на единно становище само по себе си е право на гласуващите. Конституцията е нещо което изразява съгласието на обществото по дадени въпроси. След като някакъв проблем разделя, и по него няма съгласие, то това само по себе си означава че Конституционния съд може да посочи като аргумент затруднение, представляващо липса на съгласие за роля на някаква тема и нейното тълкуване. Абсолютно недопустимо е нещо, за което в обществото няма съгласие, да се обявява за норма по този начин, a направо противоконституционно е да се приема наднационален орган да го контролира. Дори каузата да беше напълно приемлива за всички, само тази точка за ГРЕВИО е достатъчна да се откаже ИК независимо от останалото . Те вече я практикуват и този орган ще е и тяхното алиби за вече извършените незаконни действия у нас.
Не.. на 20.05.2018 в 21:26
Helleborus на 20.05.2018 в 20:43 Интересно как останалите биха подкрепили закон, чийто дух се изяснява от дума, която я няма в нито един български речник, което ще рече, че тя не съществува като концепция за българския народ. Има я в речник, който си написва самия законотворец, това е абсурд. Това е най-добрия коментар. Повече здраве му кажи.
Елементарно, Уотсън - на 20.05.2018 в 23:39
Повтаря се схемата с гласуването дали Движението за права и свободи на турците и мюсюлманите в България е етническа, съответно противоконституционна партия. Тогава шестима Балканджийововци отсъдиха, че ДПСТМБ е етническа, съответно противоконституционна партия. шестима Хаджииванчохаджипенчовци отсъдиха, че ДПСТМБ не етническа, съответно не е противоконституционна партия, Конституцията (новата, Лукановата) бе погазена за хатъра на др. Луканов и всичко се нареди.
?,dlf на 21.05.2018 в 08:07
Джендер до джендер мила моя майно льо, джендер до джендер.......

Напиши коментар