"Позволих си да преведа един от протоколите на разпитите, които руснаците са провели с пленените германски дипломати и военни в България след 1944 г. Неотдавна Русия разсекрети огромната част от тези материали. В случая това е разпитът на Адолф-Хайнц Бекерле за последната му среща с Хитлер и идеята да се направи преврат в България." Това пише в профила си политологът Борис Попиванов. Предлагаме ви неговия превод на разпита на Бекерле.
 
 
 
Източник: ЦА ФСБ России. Н-20808. Л. 167—175. Заверенная машинописная копия.
2 ноември 1950 г.
 
Москва
 
Бекерле, Адолф, роден през 1902 г., жител на гр. Франкфурт-на-Майн (Германия), германец, германски поданик, член на НСДАП, бивш германски посланик в България, обергрупенфюрер от СА.
Разпитът е започнат в 12 ч.
 
 
Въпрос: Разкажете за своето последно посещение в главната квартира на Хитлер.
 
 
Отговор: На 23 август 1944 г. научих за държавния преврат в Румъния и самоубийството на германския посланик в Букурещ Манфред фон Килингер.
 
 
Още преди да се случи това, бях повикан от Рибентроп в главната квартира на Хитлер да докладвам лично на последния за положението в България. Свалянето на Антонеску правеше посещението ми изключително необходимо, тъй като в българското правителство се забелязваха известни колебания, насочени към излизане на България от войната.
 
 
И така, на 23 август 1944 г. отлетях от София към главната квартира на Хитлер в Източна Прусия. На 24 август бях в Берлин, а оттам специален влак ме отведе към главната квартира, която се намираше в гората Мауервалд близо до Растенбург.
 
 
На 25 август пристигнах в местността Щайнрот в същия район, където в замъка на граф Лендорф, екзекутиран за участието си в заговора срещу Хитлер, беше отседнал Рибентроп. За почивка ми беше определена стая в хотел „Егерхее“ на брега на езерото Мауерзее. Скоро бях приет от Рибентроп.
 
 
 
Рибентроп
 
 
Йоахим фон Рибентроп както винаги изглеждаше спокоен, и само мъртвешката му бледост издаваше объркването, което му причиняваше разгромът на германската армия в южната част на Източния фронт.
Той разсеяно изслуша краткия ми доклад за положението в България.
 
 
По вида му личеше, че добри новини от мен не е очаквал. След като направи няколко незначителни забележки от типа на това, че трябва да се избегне поголовното бягство на немци от България, защото ще предизвика паника в прогерманските кръгове, Рибентроп внезапно махна безнадеждно с ръка и каза: „Впрочем, решението на въпроса за България е изцяло в компетенциите на фюрера. Ние всички се уповаваме на провидението му“.
 
 
Разбрах, че положението е катастрофално. Рибентроп веднага се свърза по телефона със своя представител при Хитлер, посланик Хевел, и чрез последния се договори за аудиенция точно в 11 ч. вечерта. Точно в 11 ч. Рибентроп и аз пристигнахме в главната квартира „Волфшанце“.
 
 
С голямо вълнение прекрачих прага на наново построената дървена барака, където само преди месец Щауфенберг бе извършил покушение срещу Хитлер. Това беше благоустроена сграда с голям брой стаи, приемни, където се тълпяха адютанти и представители на всички родове войски, и голяма продълговата зала, където Хитлер и военните му съветници, Кайтел и Йодл, обсъждаха положението по фронтовете.
 
 
Рибентроп влезе в залата, оставяйки ме в приемната. Някъде след половин час адютантът ме покани и мен в залата. Влизайки, видях следната картина: до стената, с гръб към мен, на един стол седеше Хитлер, вперил поглед във висящата на стената огромна карта на Русия, а на почтително разстояние от него стояха Кайтел и Йодл, които отвреме-навреме отдаваха шепнешком указания на адютантите.
 
 
Зад дългата маса, отрупана с карти, седяха трима офицери от Генералния щаб и няколко висши офицери от войските на СС начело с Фегелайн. Отстрани, изолиран, седеше шефът ми Рибентроп. Аз седнах до него.
В продължение на 8-10 минути Хитлер не ми обърна никакво внимание. Той диктуваше на висок глас разпореждания на Кайтел, като понякога се обръщаше с въпроси към седящите на масата офицери, а те му даваха необходимите справки.
 
 
Порази ме това, че в главната квартира на Хитлер се обсъжда въпросът, дали да се даде на един или друг командващ на Източния фронт батальон от резерва. По-късно разбрах, че без разрешение от Хитлер нито един фронтови генерал няма правото да използва батальон или полк от резервните войски. Признавам, че това обстоятелство ми направи тежко впечатление.
 
 
 
 
Внезапно влезе един от адютантите и доложи на Хитлер, че е обявена въздушна тревога. Тогава Хитлер прикани всички присъстващи да отидат в бункера.
 
 
Напуснахме дървената барака, изминахме около 20 крачки по алеята, покрита отгоре с маскировъчни мрежи, и влязохме в бункера, който на вид беше като огромен конгломерат с яйцевидна форма. Вътре имаше ярко осветено кръгло помещение с бюро и кресло за Хитлер и няколко неголеми кръгли масички и обикновени столове за останалите.
 
 
 
 
 
Среща на Цар Борис Трети с Адолф Хитлер. Зад тях е Йоахим фон Рибентроп, 7 юни 1941 г.
 
 
Хитлер се обърна към Рибентроп с въпроса какво има да доложи. Рибентроп ме представи и каза, че посланик Бекерле лично ще доложи за положението в България. Едва тогава за първи път можах да разгледам Хитлер както трябва.
 
 
Той седеше прегърбен, опрял треперещи ръце на коленете си и вперил съвършено неподвижен взор през мен в пространството.
 
 
Успях да кажа само няколко изречения и тъкмо преминавах по същество към доклада си, когато Хитлер ме прекъсна и се обърна към адютанта: „Донесете писмото, което изпратиха българските регенти. Посланик Бекерле ще им отнесе отговор“.
 
 
По изражението на Рибентроп разбрах, че за първи път чува за съществуването на такова писмо. Адютантът се върна с писмото и Хитлер разпореди на Рибентроп да го прочете на глас.
 
 
Съдържанието на писмото, подписано от регентите княз Кирил, Филов и Михов, имаше следния характер. Регентите уверяваха Хитлер в своите верноподанически чувства, но заедно с това посочваха, че България вече не е в състояние да носи тежестите на войната. Регентите молеха Хитлер да им разреши България да излезе от войната и посочваха, че една такава стъпка ще им даде възможност да се разправят с недоволните елементи в самата страна и по такъв начин да „оздравят България“.
 
 
 
Царските регенти: проф. Богдан Филов, княз Кирил и ген. Никола Михов
 
 
Веднага след прочита на писмото Хитлер продиктува на стенографа отговор.
Отговорът беше пълен с обичайните за фюрера демагогски твърдения за мощта на Третия райх, който ще се сражава до пълна победа. Заедно с това Хитлер плашеше регентите, че предават себе си и своите довереници в ръцете на руските болшевики.
 
 
Стенографът излезе, и Хитлер се обърна към мен. Повишавайки неприятно предрезгавелия си глас, той поиска от мен да осъществя натиск върху регентите, а ако това не помогне, да извърша метеж и да установя военна диктатура.
 
 
Тук той даде указание на Фегелайн да прехвърли в района на Скопие една дивизия от войските на СС. После подписа донесеното от адютанта писмо и ми го връчи.
 
 
Две-три минути преминаха в мълчание. След това, докато гледаше с тежкия неподвижен поглед на изпъкналите си очи, Хитлер започна да говори с монотонен глас. Той говори без прекъсване повече от два часа. Това беше несвързан монолог, по време на който Хитлер ту се оплакваше, че генералите крият истината от него, ту заплашваше всички недоволни с разправа.
 
 
Отвреме навреме той извикваше стандартните си фрази за бъдещата победа, а в други моменти, понижавайки глас, разправяше, че притежава самолети-ракети, с помощта на които ще унищожи противника. Двучасовото изстъпление биваше внезапно прекъсвано от дълги цифрови пресмятания за снаряжението на дивизии, запасите от гориво и т.н.
 
 
Йодл се поклащаше на стола си; Кайтел седеше неподвижно и само често примигваше с почервенели клепки, а Хитлер все така говореше.
 
 
В два и половина Хитлер явно забеляза, че вниманието на събралите се видимо е намаляло. Той рязко сложи край на речта си, стана и, вземайки ръкавиците и фуражката си, даде да се разбере, че приемът е приключен.
 
 
Всички присъстващи се изправиха.
Хитлер мълчаливо ми подаде ръка, изгледа ме в упор още за миг и без да каже нито дума излезе от бункера.
След него излязохме Рибентроп и аз. Рибентроп ме покани в своята кола и се отправихме към резиденцията му.
 
 
Това беше последната ми среща с Хитлер.
 
 
Въпрос: Какви указания получихте от Рибентроп?
 
 
Отговор: Когато слязохме от колата в двора на замъка, Рибентроп, без да ме покани да вляза, още в колата заяви: „И така, сега най-важното е незабавно да излетите за София. Указанията са ви дадени от фюрера“.
Възразих, че собствено никакви конкретни указания не съм получил. „Как да не сте получили?“, продължи недоволно Рибентроп, „ако не успеете да повлияете на регентите, организирайте преврат и поставете за диктатор Цанков. Той няма да ни подведе.“
 
 
После Рибентроп ме попита имам ли достатъчно бойни части за провеждане на метеж. Отговорих, че с такива части не разполагам. Тогава Рибентроп ме посъветва да маневрирам, да трупам сили и, главното, да не губя контрол над правителството, както това се е случило, по думите му, в Румъния.
 
 
От заключителните думи на Рибентроп разбрах, че окончателни указания ще последват.
Рибентроп също добави, че трябва да поддържам тесен контакт с германското командване на Балканите и че последната дума в крайна сметка ще имат военните, които най-добре ще определят срока и плана за метежа.
 
 
Разпитът е приключен в 18 ч.
Протоколът на разпита съдържа точно моите думи и ми беше преведен на немски език.
 
 
БЕКЕРЛЕ
 
Провел разпита: Ст[арши] оперативен пълномощник на Следотдела на 2-о Гл[авно] Управление на МГБ на СССР майор КОПЕЛЯНСКИ
Вярно: КОПЕЛЯНСКИ
 
 
 
Източник: Boris Popivanov
 
 
 
 
 
 

Още от категорията

Ние и аз

Ние и аз

Ние се скъсваме да се противопоставяме един на друг, партийно и извънп...
Търсачи на...ниша

Търсачи на...ниша

Замисляли ли сте за за приятелите си – кои са, какви са, откога са...П...

21 коментар/a

Ха-ха-ха! на 07.07.2018 в 13:31
Сегашните евроатлантици (бивши комсомолци, още по-бивши бранници) ще извият на умряло!
Helleborus на 07.07.2018 в 14:24
Така написано изглежда, че Хитлер се е борил с болшевиките. Основните враждуващи сили в България са били неговите поддръжници, срещу силите на онези, които в последствие налагат комунизма. Правят си взаимно държавни преврати, имало е жестокост и от двете страни. В крайна сметка комунизмът е наложен след разгрома на Хитлер, но го е предшествал като поява, а фашизмът е възникнал като алтернатива на набиращата скорост идеология на комунистическия интернационал. Всичко това само доказва, че основният проблем на обществата са революциите. Какво е революция, това е когато едно малцинство реши нещо за живота си, да иска да го приложи върху останалите групи в обществото и после в целия свят, насила! И както винаги единственото изключение са християните, готови да живеят в своето "малко стадо" сред глутница от вълци. Само че точно това трябва да прави всеки. Направи си малко стадо и си живей в него, недей да посягаш върху останалата част от човечеството, с каквито и да било претенции за общото благо и че ти ще мислиш най-добре от всички, особено за чуждите жени и деца. Нека има алтернатива, защото ти самият може да решиш да се откажеш от убежденията си, но няма да има къде да отидеш. Както пострадалите джендъри искат да си върнат целостта на телата, но вече е късно, осакатяването е непоправимо. Затова да не осакатяваме целия свят, като правим идеологически революции, нито джендърни, нито мюсюлмански, нито християнски, нито комунистически. Има място за всеки под слънцето и всяка група трябва естествено да се разширява или затихва, според своя брой последователи, които трябва свободно да преминават, по убеждение и съвест. Колко още хората ще си трошат главите, преди да осъзнаят, че няма друг ред, идея, панацея, освен онова, което вече сме приели - "обичай ближния както себе си" и "като съветваш човек размирник един - два пъти, остави го". Така светът ще се раздели на две, на стадо от ближни и глутница от размирници. Всеки ще получи онова, което сам е избрал и това ще бъде справедливо. Насилственото внасяне на ред, справедливост и човешки права е било винаги претекст да се нарушават такива права и да се извършва несправедливост и беззаконие на общо основание.
observer на 07.07.2018 в 14:55
Де го Рибендроб (и маймуни лубянски) да изкоментира?
observer на 07.07.2018 в 15:13
Helleborus, комунизмът и фашизмът не са алтернативни, в смисъла на противоборстващи идеологии, а плод на политическо инженерство на разни обсебени от убедеността в собствената си мъдрост визионери, опит за изкуствено създаване на идеални политико-икономически системи. И както историята показа, оказали се не само нежизнеспособни, но и ненадминати по своята безчовечност. Впрочем човекът е в центъра и на двете идеологии, с приписаните му и изсмукани от пръстите расови или социални превъзходства и непълноценност. Можем да ги определим като конкурентни, целевата им група е една и съща.
фашокомунист на 07.07.2018 в 16:22
Хеле-обзървър, ще използвам темата да ви проясня някои принципи на природата и нещата- тези които си приличат най-много се мразят и противоречат т.е. т.н. фашизъм/националсоциализъм и другият социализъм интернационалният т.н. комунизъм.
Най-старата държава в Европа на 07.07.2018 в 17:31
с непроменено едно и също име e България; над 13000 години !
Elo на 07.07.2018 в 17:51
Няма доказателства за този документ. Написано така ,че да се разсеят съмненията ,че Сталин е отровил Борис. Нека руснаците да го покажат нативно в присъствие на наши и независими експерти. Така всеки може да си манипулира нещата. Чиста руска манипулация !
е айде сега на 07.07.2018 в 18:04
чак пък 13000 ... 1300 добре.. ама не е за пропускане факта, че от тях 500 сме под турско робство, 200 под византийско и още 100 под френсконемскорускоамериканско... един вид българия е била към 500 години държава до към 13ти век и оттам нататака е колония и ний явно просто така сме си свикнали
Българин от Б на 07.07.2018 в 18:07
1933 г.избори в Германия. Най-много гласове за националсоциалистите на Хитлер .Но по-малко от 50%.На второ место са социалдемократите.На трето-комунистите начело с Ернст Телман.Содиалдемократите с комунистите имат над 50% и могат да управляват заедно...но...Сталин нарежда на Телман-никакъв съюз със социалдемократи, те са дребнобуржоазна партия и враг(за разлика от сега, когато всичкото комунист го играе социалист и представя социалдемократите като нещо подобно на тях и си приписва успехите им в някои държави).Резултат:Хитлер идва на власт! Подобен сценарий се развива по-рано, пез 1923 г когато намесата на Ленин след изборите в Италия довежда до Мусолини на власт!
Helleborus на 07.07.2018 в 18:48
Ти си прав, observer, аз имах предвид най-вече желанието им да приключат един с друг завинаги, избитите хора от отсрещната страна и превратите, кървава история. Но наистина не са алтернатива в добрия смисъл, жестокостта им се вижда и от омразата им спрямо неутралните хора, ако ще и да са царе на суверенни народи. Не познавам добре генезиса на тези идеологии, защото не обичам да се ровя в помията, но може би трябва да се прежаля с научна цел. Част от идеологията на фашизма е да противодейства на комунизма, но ако си прав и има конспирация да се измислят изкуствено две враждебни идеологии, за да се впуснат народите в световни войни, значи злите планове успяват твърде лесно, а хората са станали наивни като дечица. И защо, защото не обичат да мислят с главите си, а обичат да са слепи последователи. Обаче няма обяснение защо държавите в Западна Европа са спасили света от Хитлер, т.е., опитали са се поне, но не са направили усилие да спасят света от другото зло. Победата над хитлеризма е наляла вода във воденицата на комунистите, а цивилизованият свят е предпочел да си трае и да остави червената армия по тия земи.
ами не на 08.07.2018 в 11:23
голямата част от западноевропейските държави са съюзници на германия и както и да го въртим света от хитлер го е спасил сталин. иначе войнта я организират в сащ, за да попречат на потенциален съюз между германия и русия ( https://www.youtube.com/watch?v=vYnUzB-vX8o тук джордж фридман от чикагския университет си заявява в прав текст коя е най-важната задача за сащ през последните 100 години ), който би бил сериозна заплаха за бъдещата световна доминация на сащ. един вид фашистите и комунистите са ги създали капиталистите, същите които след края на студената война през 90те бяха принудени да измислят терористите в лицето на алкайда и производните и като ислямска и други групировки действащи на територията на близкия изток, същите които си инсценираха терористична атака с пътнически самолети за да оправдаят нахлуването си в ирак и афганистан, които бяха извършени без резолюция на оон и като цяло абсолютно незаконни, и които проправиха пътя за започналата 10ина години по късно арабска пролет по пример на цветните революции в цяла южна амерека през 60те и 70те, във камбоджа, корея, виетнам, югославия, българия, украйна и много други държави повечето организирани от въпросния джордж фридман и приятелите му. истината е, че без войни сащ не могат да просъществуват и докато те са начело на света мир няма да има
Михаил Иванов на 08.07.2018 в 13:18
Има една книжка - "България и тайната война", на В.Александров. Писана е през 90-те години на 20-и век и дава някаква / макар и малка информация /, за дейността на Абвера в България.
Helleborus на 08.07.2018 в 13:23
Прегледах го този линк, удивлява ме как толкова нечестиви мисли са направени публично достояние и американското общество ги поглъща без съпротива. Понеже им се казва, това е нашия интерес. Точно така разсъждават глупаците, те не могат да разберат, че единственият начин да живееш в мир е да населиш света с Правда, а не с диви талибани. Когато бърникат из света така, първо те самите се превръщат от хора в зверове и престъпници, за което ще си платят цената, не колективно, разбира се, зависи кой е бил активен или пасивен съучастник и второ, създават си врагове, които имат всяко основание да ги ненавиждат, особено след като разберат какво им е причинено. Не знам какво щастие виждат в това, да предат като един тлъст паяк отгоре и да опустошават, след като опустошават собствения си дом. Така разсъждава паразита, раковата клетка, тя унищожава гостоприемника и когато той умре най-накрая, умира и тя. Ние сме толкова свързани, светът е толкова глобален, увеличаването на раните в този организъм, на болестите, ще бъде бич за всеки. Изцелението на света би трябвало да става чрез насърчаване на разумните прослойки в него, които да надделяват над неразумните, подобно лечението на един организъм. Подсилват се клетките, които могат да се борят. В случая тези хубавци правят обратното на това, те призовават за свои съюзници де що има подли, гнусни и продажни същества, които биха могли да действат като зверове, без чувство за отговорност, нещо като армия от орки. И следват войни, опустошения, вражди... А каква параноя само, САЩ изобщо никой не ги напада. В цялата им двеста –триста годишна история, те имат една битка с първобитни индианци, които са си защитавали земите, една битка с кралицата си и една гражданска война севера против юга. Не помня нито Германия, нито Русия да е нападала САЩ, привиждат им се врагове или просто се правят, че им се привиждат. Седиш си в отдалечената си колиба и си представяш, как е в твой интерес, да скараш хората в някое далечно семейство, да ги анализираш и обсъждаш и да кроиш планове, подла работа.
OLD на 08.07.2018 в 17:52
Удобно, експертите тук / според необходимостта на каузата, забележимо - неясни или забележимо-ясни / удобно забравят причината за Втората световна война и начина на финансирането и. Завършила с онази случка от 1929 година наречена черен петък и изкарването от обръщение на една трета от парите в обръщение в САЩ . Къде ли са отишли ? Действието е като от книгата на Джек Лондон- "Белия зъб", при предизвиканата кучешката битка между вълкъ Бък и булдог, А другото е писане за оправдание на платата.
OLD на 08.07.2018 в 18:00
П.П. По спомен от преди четеното, общо в обръщение е имало по това време 27 милиарда гущера, все още непетролни.

Напиши коментар