Дружеството Empreno Ventures Limited изпрати жалба до членовете на Надзорния съвет на Банка ВТБ. В писмото си Empreno насочва вниманието на Надзорния съвет върху много съмнителната ситуация, при която мениджърите на ВТБ (VTB) ще отпуснат заем в размер на 240 милиона евро за финансиране на покупката на 100% от акциите на компанията InterV.

 

wek.ru

 

Спорна ситуация

 

Копие от своето обръщение дружеството Empreno изпрати на Сметната палата на Руската

федерация.

 

Надзорният съвет се състои от министъра на икономическото развитие и председател на Надзорния съвет Алексей Улюкаев, председателя на Комисията по кадрите и възнагражденията на VTB Сергей Дубинин (ръководител на Руската централна банка през периода 1995–1998 г.), заместник-министъра на финансите Алексей Моисеев, заместник-председателя на Централната банка на Русия Владимир Чистюхин , вицепрезидента, главен директор на Съвета на директорите и упълномощен административен служител на групата VINCI (Франция), Ив Тибо дьо Силги, както и други длъжностни лица и бизнесмени.

 

Става дума за това, че ръководството на VTB обмисля възможността за отпускането на кредит в размер на 240 милиона евро на консорциум от купувачи за закупуването на 100% от акциите на компанията InterV. InterV е индиректна холдингова компания на българския телекомуникационен оператор БТК (Българска телекомуникационна компания), който притежава търговската марка „Виваком“. Като обезпечение по кредита трябва да постъпят 100% от акциите на InterV и 100% от акциите на Българската телекомуникационна компания.

 

Проблемът е, че компанията БТК наскоро пусна облигации (с текуща доходност 6⅝%) в размер на 400 милиона евро, които са с падеж през 2018 г. Според изискванията на закона, ако компанията промени собственика си, притежателите на облигации трябва или да одобрят, или да изискват от БТК да откупи от тях облигациите при 101% от номиналната стойност. Облигационерите на БТК съвсем ясно заявиха позицията си – те гласуваха за смяна на акционерите на компанията. Като че ли изглеждаше, че парите вече са в джоба, но ...

 

Скоро стана ясно, че мениджърите на ВТБ са въвели облигационерите в заблуждение, като са дали невярна информация за смяната на акционерите. Но служители на банка US Trustee, която представлява интересите на облигационерите, изведоха ВТБ „на чисто“ като отказаха да одобрят резултатите от гласуването.

 

От този юридически факт могат да се направят два важни извода:

 

- първо, от сега нататък облигационерите получават правото да поискат от ръководството на БТК предсрочно да погаси облигациите. А като се има предвид фактът, че БТК не разполага със средства нито за погасяване, нито за рефинансиране на облигациите си, възниква риск от обявяване на компанията в несъстоятелност;

 

- второ, в този случай се оказва, че новият кредит от ВТБ на стойност 240 милиона евро не е обезпечен със 100% от акциите на Българска телекомуникационна компания и нейния непряк холдинг InterV.

 

Но US Trustee е посочила на ВТБ начина на оттегляне, предлагайки бартер: първо, ВТБ трябва да прекрати всички съдебни дела и да предостави цялостен набор от данни за консорциума на купувачите, а след това US Trustee ще одобри съгласието на облигационерите за смяната на акционерите. В действителност обаче нито БТК, нито ВТБ могат да предоставят тази информация, така че условието е невъзможно.

 

Ненаблюдателен надзорен съвет

 

В обобщение се оказва, че мениджърите на ВТБ се готвят да отпуснат 240 милиона евро, знаейки предварително, че новият кредит е без нужното обезпечение. Ето защо, като се вземат предвид горепосочените условия, мениджърите на ВТБ фактически отпускат необезпечен кредит на компания, която като актив има само наименованието си. Т.е. мениджърите предварително са наясно, че банката просто не може да си върне отпуснатите средства и по такъв начин ще нанесе вреда на федералния бюджет (руската държава притежава 60, 93% от акциите на ВТБ).

 

Но дали историята с кредита от 240 милиона се усложнява единствено с този проблем? На практика има още една уловка: 100% от акциите на БТК и 100% от акциите на InterV вече служат за обезпечение на друг кредит, който също е свързан с VTB. Дъщерната структура на VTB – британското подразделение VTB Capital Plc – заедно с няколко други фирми е отпуснала кредит от 150 милиона евро със залог акциите на Българската телекомуникационна компания.

Впоследствие VTB Capital Plc изкупи дълга на БTK преди другите структури и към днешна дата е единственият кредитор на българската компания. При това срокът за погасяването на кредита изтече още на 22 май 2015. Оказва се, че мениджърите на VTB се опитват за втори път да отпуснат кредит (само че за по-голяма сума) със залог същите акции, които вече са заложени в полза на британския клон на VTB.

 

Казано по-просто, ВТБ вече е отпуснала кредит, обезпечен с акциите на „Виваком“. Самите представители на банката обясниха, че ВТБ отпуска нов кредит от 240 милиона, за да погаси първия кредит в размер на 150 милиона евро. Но има една съществена разлика – ако първият кредит беше отпуснат със залог акции, то 240-те милиона вече се отпускат без адекватно обезпечение.

 

Ако назовем нещата с истинските им имена, то става дума на практика за стопроцентов риск от дефолт по новия кредит, когато ВТБ няма да бъде в състояние да възстанови парите си. А и за какво да говорим, ако БТК не може да изплати първия кредит?

 

Но мениджърите на ВТБ се опитват да потушат пожара с бензин, отпускайки нов, по-голям заем за изплащането на първия. А като обезпечение те се готвят за втори път да представят същите 100% акции на InterV и БТК.

 

Съществува изключително висок риск от съдебни спорове, защото ако сделката все пак бъде осъществена, то тогава ВТБ ще трябва да се яви като ответник в Лондонския съд по искове на акционерите на БТК. Но доколкото акционери от самото начало заемат по-убедителна правова позиция, банката рискува да загуби делото, а след това да изплати на акционерите 350 милиона евро като компенсация за загубите от сделката.

 

Създава се впечатлението, че банковите мениджъри от средно и високо ниво въвличат VTB в съмнителни сделки. Единствената интрига днес е следната: на свой риск ли действат мениджърите на VTB, като лъжат ръководството на VTB и Надзорния съвет? Или пък става дума за тайно споразумение, при което е налице класическа схема: дребните играчи въртят далаверата, разчитайки на високите си покровители. Затова реакцията на членовете на Надзорния съвет на VTB на обръщението на компанията Empreno ще бъде най-добрият тест, който ще постави всички точки над точката „х“ в тази ситуация. А най-важното е, че реакцията на Надзорния съвет на VTB ще покаже каква роля е отредена на всеки участник в историята с отпускането на съмнителния кредит на стойност 240 милиона евро.

 

Още повече че в търговската практика, както и в нормалния живот съществува понятието престъпна небрежност. Просто казано, престъпно бездействие, когато дребните играчи въртят далавери, ползвайки защитата на високи покровители.

 

Витали Киба, юрист в сферата на международното и корпоративно право:

 

„Писмото от компанията Empreno ясно показва, че най-вероятно има тайно споразумение между ръководството на VTB Capital Plc (100% дъщерно дружество на Банка ВТБ) във връзка с предоставянето на нов кредит в размер на 240 милиона евро, с цел да бъде покрит стария кредит от 150 милиона евро.

 

От самото начало беше обезпокояващо, че като залог на новия кредит се предоставят същите акции, които вече са заложени за стария кредит. В допълнение трябва да се вземе предвид и фактът, че компанията, на която ВТБ предоставя кредит, е емитент на облигации в размер на 400 милиона евро със ставка 6⅝% и падеж през 2018 г. По-просто казано, БТК е длъжник в размер на 400 милиона евро плюс лихви за облигационерите.

 

Освен това веднага след оформянето на сделката по придобиването на акциите облигационерите имат право да изискват от БТК предсрочно да погаси облигации на стойност 400 милиона евро. В резултат на това предоставеният от ВТБ кредит става с непокрит залог, а компанията кредитополучател най-вероятно ще бъде обявена в несъстоятелност.

 

Просто казано, преди да предостави какъвто и да било кредит, всяка банка провежда така наречения due diligence (дю дилиджънс, комплексна проверка) на кредитополучателя с цел да установи дали потенциалния длъжник е в състояние да изплати кредита. Та нали основната цел на банката е да печели лихви по кредита. Поради това банката взема акциите в залог само като обезпечение срещу кредита, но няма за своя крайна цел да придобие най-проблемната компания.

 

В този случай компанията БТК вече е длъжник на ВТБ със сумата от 150 млн. евро плюс още един дълг в размер на 400 млн. евро по издадените облигации. В резюме: някои хора просто се опитват да „натресат“ проблемна компания, имаща милиони дълг, на Банка ВТБ. Естествено, ВТБ ще започнат съдебен процес, след като не си върнат парите, но ...

 

… и както се казва в един стар американски юридически виц:

 

- Г-н адвокат, кажете ми честно, ще загубя ли това дело?

 

- Вие не, но вашият внук със сигурност“.

 

-------- 

Оригиналът на този материал е публикуван в сайта wek.ru от 05.08.2016 под заглавието „Знае ли Улюкаев за съмнителния кредит на ВТБ?“

 

Още от категорията

Напиши коментар