Валери Димитров: Министерството на транспорта и БДЖ са отговорни за фалита на завода за жп вагони в Дряново. Дължат ни 22 млн. лв.

Валери Димитров: Министерството на транспорта и БДЖ са отговорни за фалита на завода за жп вагони в Дряново. Дължат ни 22 млн. лв.

Следвайте "Гласове" в Телеграм

Свързани статии: Български жп завод, който произвежда уникални вагони, затваря врати заради двегодишно безхаберие на БДЖ

Над 150 служители от вагонния завод в Дряново останаха безработни заради фантазиите на Николай Събев

ДАНС започна проверка в БДЖ заради поръчките към Вагонно-ремонтния завод в Дряново

На 06.12.2023 г. БДЖ едностранно прекратиха договора като причина е посочен срока за изпълнение. След уведомлението бяхме принудени да освободим работниците.

На 04.01.2024 г. ние подадохме молба за обявяване в несъстоятелност поради невъзможност да продължим работа. Остатъкът по договора за плащане към нас е близо 22 000 000 лв.

Може да се проследят непрекъснатите интервюта на министъра как закупува вагони и нов състав, но нищо не се е случило до сега. Това да е причината да се потърси информация какво се е случило.

От нас в края на годината 2024 щяха да имат минимум 12 вагона. Две композиции с модерни вагони.

Чрез Вас искам да изкажа моето извинение към работниците за това, че не успях да убедя тези които имат нужда от вагоните и позволихме да се затвори предприятието.

104 години история и загубата на тези хора които дадоха всичко от себе си да има нещо българско.Няма от къде да се намерят отново.

- Г-н Димитров, откога сте управител на "Вагонен завод - Интерком"АД в Дряново. Разкажете малко за историята на предприятието.

- Да започнем в далечната 2017г. Всичко в завода беше продадено на търгове от частен съдебен изпълнител. Под всичко трябва да се разбира буквално. Машините, съоръженията, релсовия път, стрелките, подстанцията и всичко което се е намирало в завода. Нямаше работа и договори, задължения към кредитори и НАП над 10 милиона. Най-големия проблем се оказа липсата на хора и специалисти.

На първо място спасихме всичко което беше разпродадено с едно изключение, група крикове за които срещу нас действаха и някои представители на администрацията. За кратки срокове възстановихме работата в предприятието и започнахме връщането на хора, работили в завода. Много голяма част от тях са след лични разговори и убеждение. Създадохме модерен конструкторски и технологичен отдел, който стана основата на нашата работа. Веднага се заехме с участието на търговете и фактите красноречиво говорят.

След 2017 год завода е реализирал половината от ремонтите на пътнически вагони по обявени ОП от страна на БДЖ ПП. Персонала на завода нарасна на над 240 човека, заедно с косвено участващите вече беше над 270 служители. В неимоверно кратък срок си позволихме да започнем проект за бъдеща модернизация на вагонния парк на БДЖ отговарящ на съвременните изисквания. Заедно с нашите партнъори от Германия и Украйна разработихме няколко добри проекта. В това число влиза проекта за круизен влак „ДРИЙМ ЕКСПРЕС“ получил изключително висока оценка в Европа и още тогава направихме първата презентация на вагон СОКОЛ, не както твърдят някои недобронамерени елементи давайки за начало март 2021г. През месец октомври 2018г. нашия екип заедно с колегите от Германия и Украйна направи презентация пред ръководството на БДЖ Холдинг и БДЖ ПП на проекта за купеен и безкупеен вагон първа и втора класа. На презентацията взеха участие и всички от ръководните органи на БДЖ. (Всичко това е заснето и има следа, която не може да бъде заличена) Всички наши участия по ОП сме спечелили и най важно реализирали успешно със завършени договори. За периода над 200 пътнически вагона са били ремонтирани в завода като средни и капитални ремонти. Изпълнихме и поръчки за ремонт на товарни вагони за НКЖИ. Конструирахме и произведохме специализиран вагон за АУРУБИС, модернизирахме 16 тежковоза за превоз на контейнери 20, 30 и 40 футови. Също така работихме и на друг фронт – където извършихме ремонт на товарни вагони / циментовози /, на световния гигант HOLCIM - Румъния. Общия обем по споразумението надвишаваше над 200 вагона за няколко години . С цел всички сили да отидат по проекта СОКОЛ ние загубихме много голям обем работа по договора с HOLCIM а отклонихме и други поръчки.

Благодарение на нас бяха спасени инвестиции на БДЖ ПП в размер на над 8 млн. лв. по проект затворен по некомпетентност на БДЖ през 2009 г. за рециклиране на 40 пътнически вагона. Довършените 15 рециклирани вагона от които 8 в нашия завод по договор с ръководство на БДЖ, което настояваше нещата да се случват с финансов компромис от наша страна. Към настоящия момент това са най добрите вагони на БДЖ. (също неоспорим факт). След приключване на договора за ремонт на пътнически вагони, последния от 2018 г. ние отново предложихме да се възстанови идеята за модернизация на вагони в България. Така се стигна до Обществената поръчка от 04.2021г. 

- Това е обществената поръчка, по която вие твърдите, че БДЖ не е изпълнил договорените условия, което на практика доведе до фалит на "Вагонен завод - Интерком" АД. Нали така?

- През 1984 г в България е стартирал проекта за нов пътнически вагон Б84 от който в Завода са произведени 316 български вагони. БДЖ разполага с над 200 от тези вагони които постепенно могат да се модернизират. Голяма част от тях са ДМА със стойност не повече от 5 - 6 000 лв. като идеята е да се инвестира в модернизация и през следващите минимум 20 години тези активи да са в употреба.

На първо място инспирираните проблеми за съществуващата документацията. Всички документи от приватизацията през 2001г. до сега са доказали реалната собственост на завода. За информация това е потвърдено в множеството проверки и едно съдебно решение.

Преминахме на втора опорна точка, а именно „високата цена“ на модернизацията на вагон „СОКОЛ“ от 910 000 €.

1. В нашия вагон са вложени само части произведени след 2020г. Това означава ,че в следващите минимум 15 години ще бъдат в производство. Към момента при ремонтите това е изключително голям проблем, за справка попитайте БДЖ;

2. Всички агрегати са закупени само от световни компании;

3. Нивото на проекта е оценено от външни технически лица, като много високо;

4. Изцяло проекта е съобразен с изискванията на екологията.

Като контра пункт на несъстоятелните твърдения за висока цена ще кажа следното. На световното изложение в Берлин „ИНОТРАНС „през 2022 г. вагон със значително по ниски характеристики от Българския, стартовата му цена беше 1 740 000 €, и възможност за доставки след 2026 г. Обявената индикативна поръчка на БДЖ през 2023 г. също е доказателство, предложените чуждестранни цени са много над нашата.

Къде се крие проблема за нереализирането на проекта без да снемам лично от себе си грешката за това. На първо място винаги стои финансирането на такова начинание. След подписването на договора и  получаване на аванса нашия екип заедно с партнъорите стартира денонощна работа, но възникнаха обективни и субективни проблеми без да звучи като оправдание.
След множество разговори достигнахме до споразумение с ББР да отпуснат липсващите финанси за да се реализира проектът. Първоначалните договорености с банката бяха за 12 000 000 лв. кредит, за което ние предложихме и съответното обезпечение (ипотека на активи). В тези средства беше заложена и инвестиционна програма свързана със строителство и модернизация. Утвърдени проекти със строителни разрешителни. За съжаление настъпи политическа промяна в управлението на страната съответно и ръководството на банката и БДЖ. Вместо 12 милиона, поради промяна на устава ни бяха отпуснати само 5 000 000лв., като заложените активи останаха при банката.

- Т.е. вашето предприятие стана жертва на политическата ситуация в страната след идването новото правителство през 2023 г.?

- Новия министър, без да се запознае със ситуацията, понеже беше модерно всички поръчки подписани до момента  да се обявяват за ИНХАУС независимо,че нашата е по ЗОП, и по телевизията изрече куп неверни твърдения и даже пусна сигнал до няколко административни органа и до прокуратурата. Само за сведение всички проверки по тези сигнали са в полза на завода и заключението на прокуратурата също. (издадено постановление)

- Това как се отрази на изпълнението на поръчката, възложена ви от БДЖ?

- Екипът от конструкторите успя да завърши изцяло изработването на техническата, конструктивната и технологичната документация, и започнахме реално работа по вагоните. Как да обясня на хора, които никога не са се занимавали с проекти, че най-скъпата и най-тежка част от такъв проект е точно този стадий. Най-безотговорно се излиза  с твърдение, че нищо не е направено при положение, че всички са добре запознати със създадената документация и многократно е отразено в протоколите на контролиращите екипи на БДЖ.

Точно тогава се засили и проблемът с КОВИД, независимо от договорите и постигнатите споразумения почти всички компании, основно западните, позовавайки се на тези проблеми драстично промениха сроковете за доставка, на възли и агрегати. Независимо от това на 30.12.2021г. ние показахме на обществото завършения прототип.

- Как реагираха от БДЖ на затрудненията ви, свързани с извънредната КОВИД обстановка?

- До това време все още беше останала някаква комуникация с възложителя, който е информиран всекидневно за всички проблеми от нас и постоянните представители на БДЖ в завода. Ясно беше, че срокът за предаване на първата партида няма да бъде спазен като време, а и липсата на дофинансиране също даваше отражение. Поискахме от възложителя увеличение на аванса с 8% и удължаване на срока. Поискан ни беше документ за възникналите форсмажорни обстоятелства какъвто в най- кратък срок успяхме да получим от БТПП.

Независимо, че беше представен на възложителя на новото поредно ръководство му отне 7 месеца за да го разгледа. През февруари 2022 г. успяхме да подпишем споразумение за увеличение на аванса само с 4% и продължаване на срока. Вместо бързо да се изпълни споразумението за да продължи работата, две нови ръководства го протакаха цели 9 месеца, а претендират да са коректни в изпълнението от тяхна страна.

В периода сме информирали непрекъснато възложителя за проблемите, които ни създава, но явно това е била основната цел за действие срещу завода. Буди недоумение защо мерките за прекратяване не са предприети в много по-ранен период при условие, че ние сме посочили тази възможност през 2022 г. В периода месец май 2022 г. надлежно с писма и дори с нотариална покана сме искали възложителя да си изпълни задълженията,или да пристъпи към други мерки. Забавянето на тези плащания ни принуди да намалим персонала, което е най-големият проблем. Да се лишаваш от най-важното за производството. Независимо, че не си изпълниха задължението по споразумението, некомпетентното ръководство отново пусна един пасквил до полицията, прокуратурата, ДАНС и отново влязохме в спиралата на проверки. Съдействали сме на всички органи с всичко което е изискано от нас и съм убеден, че заключенията показват правотата на нашите действия. Идвайки поредното ново ръководство събуди интерес по проекта и очаквахме да влезем в  работен режим. Ръководството на предприятието всячески се стараеше да създава условия за непрекъсването на проекта.

- Въпреки всичко успяхте ли да завършите вашия вагон "Сокол"?

- Заедно с екипа на ТИНСА (единствените на територията на България) реализирахме работни, динамични и спирачни проби в реалната жп мрежа при скорост до 145 км/ч. Докладите на института са доказателство за добрата наша работа и, че всички технически изисквания са покрити от вагона. Забележете на представители на възложителя от техническата служба на бдж не им беше разрешено да присъстват на изпитанията по решение на ръководството, независимо от поканата от наша страна както е по договор. Пълна незаинтересованост от възложителя. В последствие вагонът беше транспортиран в Румъния при сертифициращ орган АФЕР за нови проби и сертифициране на скорост от 160 км/ч. При пълните динамични и спирачни проби е достигната скорост от 186 км/ч при достатъчни 176 за експлоатация. Отново от множество външни специалисти сме получили само отлични оценки за продукта. Направили сме и съответните обучения на персонала на БДЖ с чуждестранни лектори за част от системите както е по договор.

През месец юли 2023 г. имаше поредна смяна на ръководствата в МТС и БДЖ. Отново започнахме да разговаряме и убеждаваме защо проектът е добър, но в продължение на 6 месеца освен уверения за значението на проекта и неговото продължение нищо друго не се е случило. По лично изискване на министъра на транспорта докарахме вагона в ЖП депо „Надежда“ София за да го видят и да се запознаят с проекта. Министърът и зам.- министърът дойдоха за половин час и с това всичко приключи. Нито един представител на ръководството на БДЖ не си направи труда да се разходи на 2 км до собственото си депо за да види в какво е инвестирал, при условие, че в момента това е единственият проект, по който се работи. Непрекъснато обаче слушахме заплахите на наети външни юристи, чиято цел била прекратяването на договора и затваряне на завода. След множество разговори на 16.11.2023г. представихме план как може да се завърши проектът. На разговори получихме уверение от техническия екип и от икономическия след направените корекции за продължаване на работата. Осъзнавайки, че пред нас стои единствено производството. 

През август беше стартирана и работата по сертифицирането на вагона по изискванията на ИАЖА. Сертифицирането има съответните срокове за които сме уведомили възложителя.

Явно единствено външните юристи съветващи ръководството на БДЖ имаха други намерения, които за съжаление са надделяли. За информация нямаме нито една забележка по технически въпроси от началото на проекта до прекратяването му.

- Кога бе прекратен договорът?

- На 06.12.2023 г. поради искане на възложителя сме уведомени за прекратяване на договора. Оставащият размер на плащане по проекта към нас е около 22 000 000 лв. Това ни принуди да обявим на 04.01.2024 г. предприятието в несъстоятелност и да освободим всички работници. Господин министъра си позволи да изрече множество неверни информации за проекта и за това явно има причина.

- Говорите за министъра на транспорта Георги Гвоздейков в кабинета на Николай Денков...

- В продължение на година и половина нито една поръчка по ремонт на вагони не стигна до реализация. Защо ли?! Явно министърът не е на ясно, че към момента имаше само два завода, които осъществяваха ремонта на пътнически вагони.
Капацитетът на заводите е недостатъчен, а той си позволи да затвори единия от тях. Може би високо платената съветваща адвокатска кантора сега ще ремонтира вагоните. Само за информация случайно ли БДЖ е наело при наличието на собствен ресурс кантора която няма никаква експертиза в сектора, или адвокатката по казуса "8-те джуджета" е най подходящия избор за кражби на предприятия (Асансьорните заводи)?! От добрия юридически съвет БДЖ ще получат следното. Огромни загуби и липса на вагони. Но дали това не е истинската цел?!

- Каква е целта, според вас?

- Независимо, че ние никога не сме оспорвали получените средства по проекта около 8 900 000 лв. Услужливо се пропуска фактът, че ние също сме инвестирали целеви кредит в този проект от ББР в размер на 5 000 000 лв. изразходван със санкция и под контрола на БДЖ. Общо направените разходи по проект 74/22.04 2021 г. неколкократно надвишават получените от БДЖ  средства.Те са материализирани в изработената документация, незавършено производство по вагони, екипировка, доставени и налични компоненти и материали, произведени, но все още недоставени предплатени по договор детаили за различен брой вагони.

- Какво всъщност сте произвели?

- На разположение на заинтересованите страни има пълна техническа, конструктивна и технологична документация дигитализирана(за първи път), чиято стойност би се определила в практиката между 18-23% от стойността на проекта.

- Вагон №1 напълно готов и преминал всички изпитания;
- Вагон №2 на 80%;
- Вагон №3 на 50%;
- Вагон №4 на40 %;
- Вагон №5 на 30%;
- Вагон №6 на 10%;
- Вагон №7 в работен процес.

Всичко по-горе изброено ще би следвало да покрие претенциите на БДЖ към нас, но всички са наясно от разговорите с ръководството, че това ще са неизползваеми активи. Реалният резултат е един затворен завод устоял 104 години на всички промени до появата на сегашното ръководство на БДЖ.

- Какво се случва с произведените вагони сега?

- В един вагон има над 23 000 различни елементи, за всеки е изработен чертеж, произведени са множество, матрици, инструменти, приспособления и кондуктори, които също са неизменна част от договора и струват много.

Материали и агрегати закупени по договора за вагоните се намират в складовете на завода. В Украйна има произведено още много вътрешно обзавеждане, което също трябва да предадеме на БДЖ.

Стойността на документацията и всичко друго значително надхвърля получените суми от БДЖ. Всичко това ще отиде при тях но ще бъде следващото безхаберно изразходване на средства както с проекта от 2009 г. За да не оспорват стойноста на документацията нека БДЖ да си направи справка какво са заплатили за такава документация през 90-те години по проекта LP 16 за реконструкция на 50 пътнически вагона.

В момента с изтичащи ревизии са много от ползваните вагони, какви ли компромиси ще им помогне да изработят в БДЖ от адвокатската кантора, дали не е за сметка на сигурността и пътниците.

- Можеше ли казусът да бъде разрешен, без да се стига до фалит на завода и съкращаване на работници?

- Ние поискахме само удължаване на срока без промяна или индексиране на цената и количеството, и запазването на най-старото предприятие за ремонт на вагони в България. Но компетентността на управлението на БДЖ  не им позволи да видят проблемите, които предстоят при затварянето на завода. Лишавайки се от малкото останали специалисти заради други користни цели ще донесе много проблеми за всички, но тези хора не носят с нищо отговорност за действията си, защото изпълняват определена поръчка. Просто съвсем скоро практиката ни показва, че и това ръководство безнаказано ще си отиде. Само за този кратък период ние се наложи да работим със 7 различни екипа. Учудващо при условие, че всички видяхме какви големи компании поискаха и получиха право да удължат сроковете на нас не ни беше разрешено.

- Очаквате ли да има последствия  за отговорните лица, довели до затварянето на предприятието?

- Разликата е, че аз нося отговорност за стореното, а тези които само коментират небивалици имат права. Нищо от това което министърът и ръководството на БДЖ разпространяват по различните студия  през последните 6 месеца не се случва, но отговорност няма. В съдебната процедура ще назова конкретни имена и техните действия, като аз имам готовност да се подложа на детектор на лъжата, а дали те ще имат същия морал. В края на месец октомври телевизионен екип е заснел всичко в завода, освен това и представители от ЕК също на място са присъствали и описали детайлно всичко свързано с проблемите на проекта. Единственото за което продължавам да работя е всички да получат подобаваща санкция според участието им.

Чрез Вас искам да изкажа моето извинение към работниците за това, че не успях да убедя тези които имат нужда от вагоните и позволихме да се затвори предприятието.

104 години история и загубата на тези хора които дадоха всичко от себе си да има нещо българско.Няма от къде да се намерят отново.

 

 

 

 


 

Коментари

 • CMEXXX

  22 Фев 2024 19:01ч.

  Управляват ни продажни и некадърни марионетки!! Доакто не съсипят всичко в България, няма да се спрат!!! А безхабеието на народа ги прави силни!!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Квото им наредят отвъдокеанските интереси

  24 Фев 2024 15:42ч.

  Окупирани сме и то за дълго.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не смех, а плач без надежда

  22 Фев 2024 19:46ч.

  Всичко така се случва - съсипваме перспективите на сума народ за десетилетия напред заради трохите (в мащаб, иначе са сериозни комати), които ще получат единици от комисионните от предстоящите покупки на чужди вагони и делкането на огромните хонорари със "своите" външни адвокати. Нали помните стогодишните швейцарски вагони на Валентин Моллов? Явно ще има нови подобни сделки. Заради кражбата на левчета съсипваме имущество и възможности за хиляди.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стамат

  22 Фев 2024 20:51ч.

  Управлението на олигофрените е абсолютно и достатъчно условие да се върне смъртното наказание. Кирчо и компания се конкурират с Пършинг и Катюша. А изрода от Еконт ....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иво

  22 Фев 2024 21:14ч.

  Галче, интервюто е дълго. Да не би от обявената несъстоятелност на българският завод да следва и неплащането на украинските контрагенти? Значи граждански проекти, които биха запазили някакъв технически капацитет в тежкото машиностроене и на Украйна се саботират от уж про-украинското ни правителство и ИЮ? А украинската посланичка не е запозната с казуса или? Коя е адвокатската кантора, на печално известните Джуджета ли? И Галче телефона г-н поч.председател Тренчева го нямат вашите доктори или?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Не се знае

  22 Фев 2024 21:28ч.

  Любопитство буди появата на външната кантора, обслужваща държавно предприятие с множество вътрешни юристи. И още повече, че същите адвокати вече са участвали в отмъкването на други голямо предприятие. Някой ще разследва ли??? Г-н Министър, та Вие сте принципал на БДЖ???

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • докато не бъде забранено ходенето за гъби

  22 Фев 2024 23:23ч.

  в деня на избори, нищо няма да се оправи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Само средствата от пътуванията на двамата

  22 Фев 2024 23:28ч.

  Ники Денков и Мимето Неделчева-Габриел за 2023-2024 г. щяха да стигнат за спасяването на проекта СОКОЛ и самия завод. И без това нищо не свършиха откакто са на власт, да бяха спасили завода...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • че само хонорарите за лобистката фирма

  23 Фев 2024 11:46ч.

  от Америка, която "уреди" на Николай Денков среща със секретаря на помощника на А. Блинкен, и на Тодор Тагарев - среща със секретаря на заместника на заместник-Министъра на Войната на САЩ - Ллойд Остин, възлиза на 100 милиона $$$ (USD) $$$! A съдбата на почти готовия проект СОКОЛ, както и на самия вагоностроителен завод в Дряново и 150 работещи в него зависи от едни 22 милиона ЛЕВА, които не им достигат!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Прудо

  22 Фев 2024 23:54ч.

  Валери Димитров нищо няма да свърши. Той не е за тази работа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • кой ще понесе отговорноста

  23 Фев 2024 10:01ч.

  В становищата по случая на Министерството на транспорта , "Холдинг БДЖ" ЕАД и Ръководството на "Вагонен завод - Интерком"АД гр. Дряново има пълно разминаване. Защо компетентните органи не установят действителните факти! Ако наисдтина завода е затворен заради това кой ще понесе отговорноста?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • разместени приоритети

  23 Фев 2024 10:52ч.

  Има ли още някой в България, на когото не е ясно, че т.н. "сглобка", а иначе - НЕкоалиция, единственото, с което се занимава, е деиндустриализация и окончателно погубване на Българската иконоика и индустрия? Почти нищо вече не остана от икономиката на т.н. Соц, всичко се унищожи и разграби в последните 34 години, а и това, което може все още да функционира, да произвежда и да пълни държавната хазна - се унищожава, умишлено! Това е чиста форма саботаж и държавна измяна! Редовно пътувам с БДЖ и мога да свидетелствувам колко съвестни са служителите на БДЖ! Прекрасни - със спретнати униформи, отзивчиви, доброжелателни и ... с абсолютно чувство на обреченост! Откакто сме приети в ЕС явно някакви глобални апетити доведоха БДЖ до сегашното мизерно състояние. 80% от гарите са запуснати и оставени на саморазруха, останалите се поддържат, но мизерията е повече от явна - дори не разполагат с препарати и инструменти за почистване... Раздробиха БДЖ на отделни малки предприятия явно най-важното е в името им да отсъства "БДЖ" - всичко друго - Товарни Превози и пр. само да не е името БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ, което предприятието гордо носи още от времето когато първият министър председател Петко Каравелов на освободена България... Срам и позор! Медиите нехаят, съдбата на БДЖ не ги интересува, грантовите $$ явно са предназначени за уроци по "политическа коректност"... НС си заседава, предаванията НЕ се излъчват по националните телевизии, с изключение на депутатите на ПП "Възраждане", ИТН и БСП които си дебатират в Пленарна Зала, народните представители от "Болшинството" прекарват по-голямата част от РАБОТНОТО си време извън Пленарна Зала, влизат само за да гласуват, да отбележат радостно с "hi-five" всяко преодоляване на съпротива на опозицията, дебати няма дори по стратегически важни теми, и ... керванът си върви. Приемат си решения и закони съобразени с 2-3-те им приоритета: Шенген, подкрепа за Украйна, приемане на еврото и... подмилкване на еврочиновници на всички нива... Комплексарска работа.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стотинка

  23 Фев 2024 16:17ч.

  Личното ми мнение е, че вагоноремнтния завод в Дряново трябва да бъде собственост на предприятието, за чието обслужване е създаден, а именно - БДЖ. Но по-добре заводът да остане частен и работещ, отколкото да бъде разпродаден и унищожен. През последните 35 г. видяхме много подобни, уж стратегически предприятия, ликвидирани и разрушени. Надявам се, че заводът в Дряново няма да има подобна съдба, защото както отбелязва в интервюто и г-н Димитров, разпиляването на кадрите, дори машините и съоръженията да бъдат запазени, ще направи възстановяването трудно. >>> Българските държавни железници не само в преносния, но и в буквалния смисъл биха могли да се превърнат в локомотив на българската икономика. Целенасочените държавни инвестиции във възстановяването и развитието на БДЖ (подвижен състав, терминали, релсов път) могат да осигурят на индустрията пазар и поръчки, възстановяване и задълбочаване на междуотрасловите връзки, усвояване на нови технологии, растеж и излизане на перспективни външни пазари. И тук не говорим само за вагоноремонтния завод в Дряново, а за предприятията във всички стратегически индустриални сектори - металургия (доколкото е останала), машиностроене, химическа, каучукова и пластмасова промишленост, електроника и автоматика, дори софтуерната. Това биха били реални инвестиции вътре в страната, в собствената ни индустрия и в собствения ни стопански потенциал. >>> Движението на влаковете по съществуващите релсови пътища със средна скорост под 50 км/ч е срам за държавата и позор за нацията. При територия от 111 хил км2, със сравнително правилна форма (сравнете с Италия), независимо от тежкия релеф (над 50% от територията ни са планини), би трябвало да можем да осигурим средна скорост на движение на железниците не по-ниска от 130 км/ч и свързаност между основните градски центрове в крайните точки (София - Варна, София - Бургас, София - Русе, София - Видин) под 3 ч. Да не говорим за регионалната свързаност (София - Пловдив, Русе - Варна, Велико Търново - Стара Загора, Варна - Бургас /липсва директна връзка/, Пловдив - Хасково), която трябва да е дори по-добра. Имаме изключително лоша ЖП-свързаност между Северна и Южна България и по този въпрос практически няма развитие що се отнася за железопътния транспорт. >>> Добре е да се направи преглед на съществуващите ЖП-трасета, по-голямата част от тях проектирани и изграждани в края на 19-ти и началото 20-ти век и да се помисли за тяхната оптимизация с оглед настоящото демографско и стопанско състояние на точките по маршрута, съществуващата административна и стопанска свързаност между регионите и най-вече рентабилността, която може да се постигне при превоза на хора и товари. >>> Няма да коментирам ситуацията с превоза на товари - има достатъчно статии и разработки по темата, вкл. за популярните интермодални терминали (за комбиниран транспорт). Ще отбележа само, че раздробената ни и свита индустрия отдавна не е в състояние да генерира онова количество товари, за които някога е проектирана железопътната ни мрежа. Практическото ликвидиране на пристанище Бургас, отказа от развитие на пристанище Варна (намиращо се в конкуренция с разширеното и модернизирано пристанище на Констанца /Кюстенджа/), практическото ликвидиране на речния транспорт в долното течение на Дунав (пристанищата Видин, Русе, Силистра) допълнително ограничиха транспортните възможности на БДЖ. Алтернативната възможност за поемане от БДЖ на тежкотоварния автомобилен трафик от Република Турция, преминаващ транзитно през страната, подхвърлян периодично като идея, остава само на думи, вероятно по геополитически причини. Качването на турските тежкотоварни камиони на транспортни платформи от граница до граница, които да ги изведат от пътищата, не само ще осигури приходи на БДЖ, но и ще намали износването и разрушаването на автомобилната ни мрежа и ще съдейства за облекчаването на вътрешният ни трафик. Подобна възможност би трябвало да е лесно осъществима за транзитните камиони през ГКПП Капитан Андреево и донякъде за товарния трафик през ГКПП Лесово в случай, че се възстанови ликвидираната ЖП-линия Ямбол - Елхово (имала някога и директна връзка през Безмер с линията София - Бургас). По вътрешните за ЕС коридори: Кулата - София - Видин не е направено нищо, за да се увеличи пропускливостта. Тук също е възможно качването на тежкотоварния автомобилен трафик на транспортни влакове. Този маршрут е конкурентен на по-удобния: Солун - Скопие - Белград и за мен инвестициите там трябва да се правят много премерено, защото при евентуално интегриране на страните от т. нар. "Западни балкани" в ЕС (дори без пълноправно членство), можем да се окажем с трасе, което се заобикаля от товарния трафик. На западната ни граница (Гюешево - София) развитие не трябва да очакваме. Територията на България не е транзитна дестинация за Република Северна Македония (тяхното движение на стоки и товари е насочено на север през Белград и на Запад - през Тирана и разбира се, на юг през Солун) и за тях връзката Скопие - София е политически въпрос, по който благоприятно развитие не може да се очаква. Лично аз изпитвам много сериозни съмнения за изграждането на директна ЖП-линия Свиленград (ГКПП Капитан Петко и ГКПП Капитан Андреево) - Русе, каквито планове периодично се появяват, доколкото би обслужвала преди всичко интереса на чуждите превозвачи. >>> В заключение: вместо да влагаме пари в чужди икономики, поръчвайки подвижен състав в Германия, Австрия или Чехия, би следвало да вложим тези пари в собствената си икономика, осигурявайки поръчки и подпомагайки развитието на собствените ни предприятия, а ако такива липсват - да се създават съвместни предприятия с чуждестранни компании, но на територията на България. И другият момент - крайно време е милиардите, които се изливат по ОП Транспорт да бъдат насочени балансирано към всички видове транспорт, не само към автомобилния, а инфраструктурата на железопътния, речния и морския ни транспорт да бъдат превърнати в приоритет не само на думи. Непрекъснато преповтаряме за важното ни геополитическо положение, през което минават основни транспортни маршрути, но не правим нищо, за да ги развием и по-лошото, позволяваме на други да печелят от нашата податливост на външен натиск - справка - газопроводите, които ни заобикалят. И не на последно място, транспортът в България трябва да обслужва нашия собствен интерес, осигурявайки свързаност преди всичко вътре в страната, между нейните основни населени места и значимите за нейното развитие региони.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи