Уважаеми дами и господа, приятели, колеги и съмишленици! Повод за обръщението ни към Вас е последната гавра, която бе поднесена на ограбените от фалита на КТБ хиляди граждани и фирми. Става въпрос за следното:

 

 

 

На 14.05.2016 г. бе публикувано съобщение на синдиците на КТБ /н/, отнасящо се до вложителите с оспорени пред съда възражения. В него се съобщава номера на делото им пред СГС, Търговско отделение, съдебния състав и определената държавна такса за внасяне. Срокът за внасяне на държавната такса е 7-дневен.

 

Във връзка с изискванията за ефективно започване на съдебно производство по всяко оспорено пред СГС възражение на вложител изразихме пред ръководители на съдилища, Народното събрание, правителството, Главния прокурор и др. негодуванието и възмущението на членовете ни по повод на:

 

1. Начина на оповестяване на делата.

- Съобщението на синдиците не е публикувано в Търговския регистър, а в портала за достъп до съдебни дела на СГС. Достъпът до този портал се извършва с електронен подпис и парола от юристи. За да може средностатистическият гражданин или фирма да имат достъп до този портал, е необходимо да знаят номера на делото. Ако случайно са разбрали номера на делото и влязат с него в портала, следва да отправят молба до системния администратор на портала за достъп и да поръчат електронен подпис. Това отнема не по-малко от 24 часа, но не е достатъчно. Достъпът до портала е възможен само след осигуряването на защитен линк, което за повечето ни членове изисква ангажирането на IT специалист.

 

- Достъпът до тази информация за граждани и фирми, независимо дали са български или чуждестранни, с адрес на местоживеене, работа или регистрация в други страни, е недостъпен. Както се предполага, не всички български фирми и граждани имат адвокат или юрисконсулт или дългосрочен договор за юридическо обслужване. Това се отнася с особена сила за съгражданите ни зад граница.

 

- Посочената процедура позволява голяма група от български и чуждестранни граждани и фирми да бъдат дискриминирани в сравнение с всички останали граждани и фирми с дела в СГС – Търговско отделение, които са оповестявани от съда за дела, по които са страна, по общоприетия начин – с призовка или съобщение на съда. 

 

2. Определянето на държавната такса.

Съдийските състави са няколко, а определените държавни такси са различни – 25 лв., 80 лв. и 4% върху претендирани суми и/или е посочен конкретният размер на държавната такса от 4%. Най-често, съгласно получената от наши членове информация, VI-6-и състав и VI-13-ти състав са определили държавна такса в размер на 4%.

 

Парадоксалното е, че за възражения от аналогичен тип различните съдебни състави са определили различни по размер държавни такси – и от 25 лв., и от 80 лв., и от 4% върху сумата на целия влог по съответната сметка, но делата, които ние водим, не са дела с материален интерес. Най-често с подадените и неприети от синдиците възражения се оспорва включването или невключването на вложители с техните суми в списъка на кредиторите и/или поставянето на вложителите на ред 7 на удовлетворяване вместо на полагащия им се по ЗБН ред 4 на удовлетворяване с равни права с Фонда за гарантиране на влоговете в банки. Оспорва се осчетоводяването на суми по цесии с дата на уведомление след 06.11.2014 г., липсата на прихващане по тези осчетоводявания, „изчезването” на огромни суми от сметките им без осъществено прихващане и т.н.

 

Както ви е известно, организацията ни вече почти две години реагира с всички възможни законови средства срещу всяко незаконно, несправедливо или унижаващо достойнството ни решение на БНБ, квестори, синдици, ФГВ, Народното събрание, изпълнителната власт, съдебната власт. Над 30 са сигналите, подадени до Главния прокурор, които сигнализират за всяко незаконно решение, присвояване, кражба, „пробутването” на дружеството със специално предназначение да прикрие верижния грабеж на активите на КТБ „АликсПартнърс”, но до настоящия момент те остават без движение и отговор и обслужват интересите на организираната престъпна група, съставена от членове на изпълнителната, съдебната и законодателната власт и придворните им бизнесмени/паравани.

 

Не мислете, че защитаваме само собствените си интереси. 

Случаят КТБ може да се случи на всеки един от вас, може да се повтори в друга банка, един или всички пенсионни фондове, инвестиционни фондове. Най-малкото защото държавните институции и регулатори проявяват престъпно бездействие спрямо мултиплициращите се негативни явления в сферата на икономиката и финансите и защото властимащите са свикнали да крадат, а не да създават. И защото със и чрез казуса КТБ допълнително криминализираха обществено-икономическия живот в България и деформираха цялата финансово-банкова система.

 

Фрапантното и арогантно нарушаване на правата на хиляди граждани, тоталното игнориране на морал и ценности са факт, който бе признат и от ВКС, който обяви за противоконституционен отказа на правосъдие чрез „липсата на правен интерес” за стотици ограбени вложители в КТБ, и от приетите за производство дела в Европейския съд за правата на човека.

 

Но с това, че се опитахме със законови средства да решим проблемите си, а не излязохме по площади и улици, не блокирахме граници и магистрали, създадохме още по-голям комфорт за олигархично-мафиотската групировка от политици и „бизнесмени” да грабят и осребряват активи и средства, които ни принадлежат. Принадлежат на нас, вложителите кредитори на КТБ, не на Д. Пеевски и И. Кръстева, не на Б. Лазов, не на Ал. Сталийски и В. Бушев, не на БКК чрез измислени и незаконни търгове, не на квестори и синдици и придворните им адвокати, юрисконсулти и ЧСИ, които във фалита на КТБ намериха пътя към бързото забогатяване.

 

Докато отвличаха вниманието ни с бежанска криза, миграционни потоци, магистрали и огради на границата, докато ни заливаха с криминалната хроника, страната ни постепенно се превърна в клептокрация. А натрупаният опит с КТБ ще им послужи за други подобни погроми. Когато отново огладнеят.

 

Заради това, уважаеми хора, ще предприемем този вид действия, от които управляващите най-много се страхуват. 

И отсега заявяваме исканията си, които при първата ни среща по площадите ще връчим официално на правителството:

 

1. Обявете за противоконституционни всички съдебни решения по казуса КТБ, при които е налице неравностойното и дискриминационно третиране на граждани и фирми като страна по административни и граждански процеси по съдебните дела, свързани с КТБ.

 

2. Потвърдете за противоконституционно прилагането на закони и/или изменения на закони със задна дата. 

 

3. Създайте необходимите предпоставки и изпълнете обещанията си за пълна прозрачност по случая КТБ, като предоставите на обществото пълната и неманипулирана информация за участието на политически лица и магистрати във фалирането на банката, движението по сметките им и привилегированото използване на вътрешна информация, за да изтеглят средствата си. 

 

 4. Обявете истинските виновници за фалита на КТБ и потърсете наказателна отговорност от бившия УС на БНБ, КФН, правителството на Пл. Орешарски, квестори, синдици, юристи на банката и ФГВ.

 

5. Възложете на „АликсПартнърс” срещу възнаграждението, което са получили, да свършат работата, за която са наети, т.е. да проследят движението на активите на КТБ, придобиванията, прехвърлянията на активи през всички използвани от тях звена тук – в България, а не по офшорните зони, за да ги върнат в патримониума на банката. Защото снимката, която те са направили към 20.06.2014 г., не отговаря на изискването, за което бяха наети – да намерят средствата/активите на банката и да установят движението им от 20.06.2014 г. До датата на предаването на доклада им.

 

6. Спрете производството по всички дела по оспорени пред съда вземания на кредитори, докато се намери справедливо или законодателно решение на проблемите, които засягат правата и интересите на стотици граждани, като предприемете необходимите мерки за:

 

- за уеднаквяване на практиката на различните състави на Търговско отделение на СГС за определяне на държавната такса въз основа на категоричната липса на материален интерес по тези дела. Това изискване произтича и от прогнозното развитие на ситуацията с изплащането на влоговете от КТБ /н/. Ако на първа и евентуална втора инстанция на СГС вложителят в КТБ /н/ внесе съответно 4 и 2% държавна такса, съгласно прогнозата, направена от министъра на финансите за максимално бъдещо изплащане на средствата на кредиторите на КТБ в рамките до 5% , налагането на държавна такса от 4% може да цели само едно – отказ от правосъдие, недостъпност на правосъдието за български и чуждестранни граждани и фирми, отказ от справедливост; 

 

- възстановяване на равнопоставеността и равенството на страните в гражданските процеси;

 

- възстановяване на равнопоставеността и равенството на страните по повод на дискриминационната процедура на оповестяване на делата по съдебните казуси, свързани с оспорените възражения на кредитори пред съда.

 

 

 

 

 

Още от категорията

Напиши коментар