"Без създаване на условия за реализиране на интелектуалния потенциал на младите хора, бъдещето на Ловеч е обречено. За жалост, в годините досега, професията на учителя загуби своето значение и стана силно подценена. Ако не се направят стъпки за мотивиране и намиране на добре подготвени преподаватели, за стимулиране на млади и талантливи хора да разпознаят бъдещето си в сферата на образованието тук, много скоро съдбата на училищата в Ловеч ще бъде нерадостна. Местната власт следва да бъде свързващото звено между образованието и бизнеса, да се създадат условия за стартиране в действие на форми на дуално професионално обучение- каквито липсват все още." Това казва в интервю за "Гласове" Радина Банкова, кандидат за кмет на Ловеч, подкрепена от БСП.
Радина Банкова: Време е за промяна в Ловеч. Да бъдем отворени към потребностите на хората

 

 

 

- Вие сте човек от бизнеса, успешно ръководите хора и създавате вече 25 години. Защо решихте да се кандидатирате за кмет? Знаете ли с какво се захващате?

 

- През последните 25 години съм работила неуморно и упорито за успеха както на моята фирма , така и на БАПИОТ, чийто председател на УС съм от 7 години. След толкова много години в бизнеса съм убедена, че няма как да си успешен, ако хората около теб , хората на Ловеч, не вярват, че бъдещето им е свързано с това прекрасно място. Дълбокото ми убеждение, че реализиралите се в обществото хора са длъжни да работят в полза на общността, в която живеят и да дават пример за отговорност и да създават. Това е един от най- важните мотиви за мен да се впусна в надпреварата за кмет на Ловешка община. За мен политиката не е самоцел, а необходима крачка по пътя, който мисля, че е време да се извърви. Дошло е времето, в което трябва да осъзнаем личната си отговорност за бъдещето. Ако очакваме някой друг да дойде, да реши проблемите ни и да реши съдбата ни, общината ще се обезлюди съвсем в близко бъдеще.

 

- От какво се нуждае Ловеч в момента?

 

- Настоящото управление на Ловеч е непрозрачно. За съжаление се неглижират  интересите на гражданите както в град Ловеч, така и в селата наоколо, които са част от общината. Липсата на грижа и внимание към проблемите на хората се усеща толкова силно чрез повсеместната апатия и примирение.  Усещането за това, че всяко едно усилие за промяна към по- добро е безсмислено, ме угнетява и не мога да се примиря със съществуващата трайна нагласа.

 

Време е за промяна. Да бъдем отворени към потребностите на хората. Време е за инвестиции в хората , които са най- ценният капитал на града. Трябват хора, които ще работят за бъдещето на града и общината и които искат развитие. Необходима е коренна промяна в структурата на общинските политики в интерес на гражданите. Вече не са достатъчни частично санираните улици и сгради, ако по тях няма да ходят нашите деца и внуци.

 

- Хората  имат доста остри социални проблеми. Как възнамерявате да се справяте с тях?

 

- Имам намерение да направя цялостна програма за общинските социални услуги. Необходимо е да се изгради нов общински жилищен фонд за млади семейства и крайно нуждаещи се, трябва да се отделят още общински терени за социални жилища. Предвиждаме да разширим обхвата на общинската услуга „Личен асистент”. Общината ще се включва активно в инициативите за подкрепа на хора в неравностойно положение и хора с увреждания. Смятам да реорганизирам снабдяването с продукти на детските градина и на училищата. Общината може да си създаде стопанства, които да осигуряват био продукти за една общинска обществена  кухня. Предвиждам и постепенно намаляване на таксите за детските градини.

 

- Какво ще направите, за да задържите младите хора в общината?

 

Първата възможна мярка е да се издирят всички обучаващи се във висши учебни заведения деца от Ловеч, да бъде потърсен контакт с тях и да им се предложат стипендии, финансирани от общинския бюджет, както и договори за стажуване, които да им гарантират работните места. Ако няма достатъчно такива деца, може да се привличат млади хора от други градове и да им се предоставят без наем общински жилища, за да бъдат спокойни за бъдещето на техните семейства.

 

Да се направи карта на града, която да прогнозира  колко специалисти в различните сфери ще се пенсионират в следващите 4 години. На тази  прогоноза да се даде широка гласност и да се търси подкрепата на възможно най-голям брой хора, тръгнали от този град и реализирали се професионално.

 

Без създаване на условия за реализиране на интелектуалния потенциал на младите хора, бъдещето на Ловеч е обречено. За жалост, в годините досега, професията на учителя загуби своето значение и стана силно подценена. Ако не се направят стъпки за мотивиране и намиране на добре подготвени преподаватели, за стимулиране на млади и талантливи хора да разпознаят бъдещето си в сферата на образованието тук, много скоро съдбата на училищата в Ловеч ще бъде нерадостна. Местната власт следва да бъде свързващото звено между образованието и бизнеса, да се създадат условия за стартиране в действие на форми на дуално професионално обучение- каквито липсват все още.

 

- Доста проблематично е съществуването на ловешката болница? Има ли начин да бъде изправена на крака?

 

- Съществуващите и все по задълбочаващи се проблеми на МБАЛ Проф. П.Стоянов , закриването на много отделения, липсата на млади специалисти (85% от персонала на лечебното заведение са вече пенсионирани хора ), ниското заплащане и абдикацията на държавата от ангажимента за запазване на нашето лечебно заведение- са проблеми, които изискват незабавни действия. Необходими са нов диалог и преосмисляне на партньорството между Община Ловеч и МЗ, както и конкретни ангажименти на местната власт за създаване и привличане на млади специалисти с медицинско образование. Трябва да се направи широка дискусия  между представителите на лекарската гилдия и всички структури на здравната система в общината. Време е всички да осъзнаят, че кризата е толкова дълбока, че поединично спасение няма да има.

 

- Знаете ли как живеят хората в селата? Какво ще направите за тях?  

 

- Обикаляме с екипа всички околни села и се срещаме с техните жители. Те споделят с нас изключително много проблеми, но най-важните от тях са нередовното сметосъбиране и липсата на контейнери,  проблеми с водоснабдяването и постоянните аварии, разрушената пътна инфраструктура и безхаберието към съсътоянието на читалищата и бибилотеките , които все още съществуват, благодарение единствено на хората, живеещи там. Основните оплаквания на жителите на селата е липсата на каквато и било логистична подкрепа и средства от страна на сегашното управление за тях. 

 

- Хората имат право да знаят как се взимат решения за разрешаването на техните проблеми. Как ще направите по- прозрачен този процес?

 

- Аз непрестанно повтарям, че управлението на общината трябва да бъде отворено към гражданите. Административните услуги трябва да се автоматизират и да се улеснят. Да се съкратят административните срокове за максимален брой услуги. Гражданите трябва да знаят как се управлява градът и как  и за какво се харчат парите на общината. При планирането на следствата трябва да се имат предвид преди всичко основните проблеми на хората от общината.

 

- Казвате, че искате да възраждате Ловеч. Как?

 

- Както често я наричам- демографската катастрофа, която е сполетяла Ловеч е най-големият бич за всички сфери на живота на града.

 

Привличането на нови инвеститори и бизнеси вероятно първоначално ще бъде трудно. Аз виждам най-бързия път за икономическо съживяване на града- превръщането на Ловеч в средищен туристически център. Създаването на обхватна програма за съживяване на културно-историческите паметници да бъде в основата на туристическата стратегия и тясно колабориране с общините Летница и Троян , които вече са създали и утвърдили туристически продукт с национално значение.

 

Икономическото оживление на  Ловеч е задължително условие за преодоляване на кризата. В настоящата ситуация и в условия на демографската криза, първоначално ще бъде трудно да се привлекат големи инвеститори- затова във фокуса на политиките трябва да бъдат малките и средни фирми от сферата на услугите, туризма и земеделието, за които имаме огромен потенциал. Ловеч  трябва да стане средищен туристически център в областта. Виждам чрез развитието на туризма възможност за повишаване на икономическата активност и за запазване на местните традиции и обичаи, както и на традиционните занаяти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

Напиши коментар