Към 30 септември 2019 г. печалбата на банковата система е 1.3 млрд. лв., или с 4.2 на сто (51 млн. лв.) повече от тази за същия период на 2018 г., съобщава Българската народна банка. Показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) към края на отчетния период са съответно 1.52 на сто и 11.82 на сто. Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември възлиза на 14.3 млрд. лв. През третото тримесечие той нараства със 188 млн. лв. (1.3 на сто), като прирастът се дължи предимно на увеличения размер на печалбата, посочват от БНБ.
Банките с печалба от 1.3 млрд. лв. към 30 септември

 

През третото тримесечие на 2019 г. активите на банковата система нарастват общо с 2.7 на сто (2.9 млрд. лв.) и към края на септември достигат 111.5 млрд. лв.


Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства за третото тримесечие с 1.4 млрд. лв. (2.3 на сто) до 64.6 млрд. лв. В това число кредитите за домакинства се увеличават с 672 млн. лв. (2.9 на сто), за нефинансови предприятия с 580 млн. лв. (1.6%), за други финансови предприятия със 166 млн. лв. (4.7 на сто) и за сектор държавно управление - с 26 млн. лв. (3.3 на сто).Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември възлиза на 6 873 млн. лв. (при 6 478 млн. лв. в края на юни 2019 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.4 на сто (при 7.2 на сто в края на юни).Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) е 3 515 млн. лв. (при 3199 млн. лв. към края на юни), а делът й в общата нетна стойност на кредитите и авансите възлиза на 3.9 на сто (при 3.7 на сто в края на юни).Депозитите в банковата система през третото тримесечие на 2019 г. нарастват с 3.0 процента (2.7 млрд. лв.) до 94.5 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на нефинансови предприятия (с 8.3 на сто или 2.1 млрд. лв.), на домакинства (с 1.6 на сто или 896 млн. лв.) и на кредитни институции (със 7.2 на сто или 383 млн. лв.).Намаление е отчетено при депозитите на секторите държавно управление (с 13.4 на сто или 355 млн. лв.) и други финансови предприятия (с 8.0 на сто или 299 млн. лв.).

 

Източник: "Епицентър"

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

3 коментар/a

Помнещ на 31.10.2019 в 20:02
Тъкмо бях започнал да се тревожа за печалбата на банките...и дали ще могат да поддържат топли офисите си през лютата зима...и си отдъхнах....вече дишам по-лека...мисля че цяла България трябва да задиша по-леко....но въздухът е замърсен...верно...обаче щом банките печелят...ще започне да печели и цялото общество...и към 3019 година въздухът вероятно ще стане по-чист, а животът по-красив...за доживелите потомциииииииииииииииииии...
Отговорен на 31.10.2019 в 21:34
Ами като се отгледа едно тъпо и овчедушно евроатлантско поколение дето за айфон майка си продава що да не печелят хората. Пък един дудук като ги пусна австрийци, италианчета и тъпи гърчета да си цъкат в банковия сектор не помисли ли, че тия не идват за мургавата му усмивка, а заради кожата българска. Минало, ще си плащате лихвите, таксите са много важни, и няма мрънкате, че и по-лошо има.
Тъй като банките спечелиха повече от предишната година на 01.11.2019 в 07:22
решиха да повишат всички такси.

Напиши коментар