Блиц

Гласовете ви хабилитирани чувам...

Гласовете ви хабилитирани чувам...

Публикуваме едно към едно призива на Момчил Дойчев, преподавател в Нов български университет, отправен от профила му във Фейсбук. Той е вдъхновен от е...