Зашеметяваща сделка на път да взриви магистратурата и общественото мнение. Главният свидетел по делото срещу Корпоративна търговска банка Бисер Лазов е продал имоти на Делян Пеевски, считан от мнозина за основен подбудител на атаката срещу КТБ и един от мажоритарните собственици Цветан Василев.
Ултраскандал: Главен свидетел срещу КТБ в имотни далавери с Пеевски

Бисер Лазов и Делян Пеевски

 

Сделката е скандална минимум заради две неща: като какъв главният свидетел (странно защо не обвиняем...) продава скъпарски имоти, откъде притежава такива и какъв е произходът на парите му, превръщащи го в изключително богат човек?

И как така точно фирма, свързвана с депутатът Пеевски, е купувач. Съвпадение ли е това или задкулисна закономерност, потвърждаваща всички съмнения за организиран, предумишлен удар срещу КТБ?

Друг въпрос е, защо прокуратурата "пропуска" да види какво се случва, което си е екзистенциално питане.

Главният прокурор Сотир Цацаров и премиерът Бойко Борисов твърят, че имат воля да извършат реформите в съдебната система. Като съветсни граждани искаме да помогнем това да се случи и затова предоставяме на вниманието им някои факти, получени във Фрог нюз.

На 11.02.2015 г. фирмата ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, с ЕИК 131062652,  собственост на Бисер Лазов, продава на АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД с ЕИК 202822555 бившата осеметажна сграда на „София прес” на бул. „Цариградско шосе“ 113 – с РЗП от около 8 000 кв.м.

 

 

Извадка от имотния регистър:

Пореден № по справката    1

№ от входящ рег    6459

Дата от входящ рег    11/02/2015

№ от дв. вх. рег    6266

Дата от дв. вх. рег    11/02/2015

Книга    ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт    Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.

Акт Том    13

Акт номер    39

Година    2015

Условие    

№ от описна книга    4185 от 11/02/2015 

Свързани актове    

Страни    Продавач - ЕИК / БУЛСТАТ 131062652 ЕВРОБИЛД 2003 

Купувач (частна собственост) - ЕИК / БУЛСТАТ 202822555 АСТЪН ОПТИМУМ 

Кой е купувачът на сградата - АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД с ЕГН (...) – извадка от Търговския регистър:

РЕГИСТРИРАН ПО ДДС    Данъчен номер: BG202822555 Дата на регистрация: 16.03.2015 г. Данъчен адрес : област СОФИЯ, община СТОЛИЧНА, гр.СОФИЯ, жк Сердика, ул.Камен Андреев №24 ап.5

СТАТУТ    Име:    АСТЪН ОПТИМУМ Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност Транслитерация: :„Aston Optimum” Ltd Събитие:Време: 18.02.2015г. 15:12

АДРЕСИ        Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, град София , р-н Възраждане, Пощенски код: 1303кв. Сердика, ул."Камен Андреев" № 24, ап. 5

ЗА КОНТАКТИ    Електронна поща:  @gmail.com

КАПИТАЛ    Размер на капитала: 100 лв. Внесен капитал: 100 лв.

СОБСТВЕНИЦИ

Едноличен собственик на капитала ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ  егн

• Едноличния собственик на капитала на дружеството – Ивайло Йорданов Николов е изпълнителен директор на свързаното с Делян Пеевски дружество „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ” ЕАД.

• Това е видно от хакта, че АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД и „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ” ЕАД са регистрирани на един и същ адрес – гр. София, ул. "Камен Андреев" 24.

• Извадка от Търговски регистър за „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ” ЕАД:

• РЕГИСТРИРАН ПО ДДС    Данъчен номер : BG831648572 Дата на регистрация : 01.04.1994 г.Данъчен адрес : област СОФИЯ, община СТОЛИЧНА, гр.СОФИЯ, ул. КАМЕН АНДРЕЕВ № 24 ет.5

• СТАТУТ    Име: ПРОМИШЛЕНОСТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГВид: Едноличноакционерно дружествоТранслитерация: PROMISHLENO STROITELSTVO-NOLDING

Събитие:Време: 09.02.2015г. 12:27

• АДРЕСИ    Седалище и адрес на управление:БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, град София , р-н ВъзражданеПощенски код: 1606кв. СЕРДИКА, КАМЕН АНДРЕЕВ № 24

• ЗА КОНТАКТИ    тел.: 8 052 810факс: 9 525 890Електронна поща: @abv.bg

• КАПИТАЛ    Размер на капитала: 2619982 лв. Внесен капитал: 2619982 лв.

• АКЦИИ

• УПРАВЛЯВАЩИ

Представители    Ивайло Йорданов Николов    ЕГН (...)

Представители    Петър Бобев Мирчев    ЕГН (...)   

На 31.12.2013 г. купувачът АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД не осъществява дейност. Отчетени са 0 лв. приходи, както и 0 лв. активи. С какви средства е закупило горепосочения имот?

 

2. Извадка от Търговския регистър с решението на Окръжен съд – Кюстендил.:

Определение от 12.02.2015 по т. д. № 76/2014 на Окръжен съд – Кюстендил

ДОПУСКА предварителни обезпечителни мерки по отношение „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД ЕИК 131062652, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500 ул. „Бузлуджа” № 55, както следва:

НАЛАГА ОБЩ ЗАПОР И ВЪЗБРАНА върху имуществото на „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД ЕИК 131062652, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500 ул. „Бузлуджа” № 55.

Забележителното е, че това решение излиза един ден след датата на продажбата на бившата сграда на „София прес”.

Въпреки това решение към момента все още няма вписани възбрани върху имоти на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД. Защо?!

Допълнителна информация за други подмолни действия на защитения свидетел Лазов:

• Кратко описание на извършени предишни продажби от Бисер Лазов чрез ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД:

- През периода м. октомври - м. декември 2014 г. ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД продава много на брой имоти в цялата страна.

- Всичките имоти се продават само на едно и също лице – Балкан ерма ЕООД /с ЕИК 200501554/. Това дружество е под контрола на Ангел Христов, близък на Бисер Лазов.

- ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е кредитополучател в КТБ АД. С тези действия Бисер Лазов целенасочено продава активи на кредитополучател на банката, с цел нейното ощетяване при бъдещи изпълнителни действия срещу ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД.

Нито един контролен орган в държавата не реагира. това е доста странно, при положение, че премиерът Борисов апелира и дори разпореди да се пресекат всякакви действия, които биха ощетили държавата и данъкоплатците. Очевидно някои институции не са чули неговите думи или не ги интересува мнението на министър-председателя.

• Кратко описание на инициираното от Бисер Лазов производство по несъстоятелност на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД:

- ДИВАЛ 59 ЕООД е собственост на Емил Галов, който е от съзаклятниците на Бисер Лазов.

- В началото на 2015 г. ДИВАЛ 59 ЕООД /с ЕИК 131093950/ пуска молба за обявяване на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД в несъстоятелност.

- Датата на неплатежоспособност, която се иска, е 8-ми декември 2014 г., т.е. дата след всички осъществени продажби на имоти.

- Неслучайно преди молбата за несъстоятелност седалището на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е преместено от София в родния град на Бисер Лазов - Кюстендил, където той има силно влияние. На новия адрес на регистрация на фирмата в Кюстендил - ул. "Бузлуджа" 55 не се намира офис на дружеството, а жилищен имот на близки на Бисер Лазов,

- Целта на Бисер Лазов е да изпревари банката и да не може извършените продажби да се обявят за нищожни.

- КТБ АД успява да се присъедини към производствто по несъстоятелност на неизрядния си кредитополучател ЕВРОБИЛД 2003 в последния момент, благодарение на настоятелното алармиране на квесторите от адвокат. Ако квесторите на банката бяха наложили по-рано възбрана върху имуществото на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, щяха да се предотвратят всички продажби на имоти извършени от БЛ и банката нямаше да бъде ощетена.  Сега е ощетена не само банката, но и всички българи.

3. Сградата на ул. "Граф Игнатиев" 10, където е централата на КТБ, е собственост на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, като между банката и дружеството има сключен договор за наем от м. февруари 2014 г.

 

Сградата на централния офис на КТБ

 

• На 31.10.2014 г. ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД  учредява в полза на НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД договорна ипотека върху сградата на централата на банката на пл. "Гарибалди" при следните параметри:

- Материален интерес – 39 974 971 лева.

- Основание: споразумение от 01.09.2014 г., което урежда взаимоотношенията между двете страни, във връзка със сключен договор за цесия, съгласно който  Ню кооп инвест ЕАД е купило вземане на Кастамо Трейдинг Лимитид, Лимасол, Кипър от ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД. По този начин НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД става кредитор на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД.

- Срок за изплащане на задължението – 10 години.

- Целта на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е сградата да се ипотекира, като се изпревари банката, и после да я продаде или оформи като дълг срещу собственост.

- Представляващ НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД е Ненчо Ангелов Трифонов. Едноличен собственик на НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД е ЕКО ПАЗАРИ ЕООД с управител и собственик  Лъчезар Христов – син на горецитирания Ангел Христов /близък на Лазов/

· Извлечение от имотния регистър за учредената ипотека върху сградата на централата на КТБ:

справката    4

№ от входящ рег    55473 

Дата от входящ рег    31/10/2014 

№ от дв. вх. рег    54992 

Дата от дв. вх. рег    31/10/2014 

Книга    ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт    Учредяване на договорна ипотека 

Акт Том    21 

Акт номер    50 

Година    2014 

Условие     

№ от описна книга    42168 от 31/10/2014  

Свързани актове     

Страни    Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 201794003 НЮ КООП ИНВЕСТ  

Ипотекарен длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131062652 ЕВРОБИЛД 2003 

4. Извлечение от имотния регистър за учредената ипотека върху бившата сграда на „София прес” в полза на ПИБ:

Пореден № по справката    1

№ от входящ рег    24468

Дата от входящ рег    30/04/2015

№ от дв. вх. рег    24026

Дата от дв. вх. рег   30/04/2015

Книга    ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ

Тип Акт    Учредяване на договорна ипотека

Акт Том    11

Акт номер    40

Година    2015

Условие    

№ от описна книга    17480 от 30/04/2015 

Свързани актове    

Страни    Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 

Ипотекарен длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 202822555 АСТЪН ОПТИМУМ 

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО Е, КАКВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОБЕЗПЕЧАВА УЧРЕДЕНАТА ИПОТЕКА В ПОЛЗА НА ПИБ:

 

 

 От горепосочения нотариален акт става ясно, че недвижимият имот служи за обезпечаване на евентуалните вземания на ПИБ АД по издадени банкови гаранции на консорциуми /ДЗЗД-та/, в които участва дружеството на Делян Пеевски – "Водстрой 98" АД. (Връзките на депутата с фирмата са описвани многократно в медиите, но прокурорска проверка или такава от НАП не е последвала.)

Банковите гаранции, които ПИБ АД е издала, обезпечават доброто изпълнение на сключени договори между фирми на Делян Пеевски и Държавния резерв на Република България за изграждане и ремонт на петролни и зърнени бази. За тези прелюбопитни и съмнителни сделки ще стане дума в следващи побликации.

С ДВЕ ДУМИ – ЗАЩИТЕНИЯТ СВИДЕТЕЛ ПРОДАВА АКТИВИ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ НА КТБ АД - СТРУКТУРИ ОКОЛО ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ. ТОЙ ОТ СВОЯ СТРАНА ГИ ИПОТЕКИРА В ПОЛЗА НА ПОЛУЧИЛАТА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПИБ АД.

ВСИЧКО ТОВА СЕ СЛУЧВА ПОД НОСА НА ПРОКУРАТУРА, СЪД, ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ, КВЕСТОРИ И СИНДИЦИ НА КТБ АД.

Изложените факти биха предизвикали чудовищен скандал във всяка правова държава. България такава ли е? Или живеем в страна на сенките...

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

12 коментар/a

georgieff/vienna на 02.06.2015 в 21:27
look at that fucked pig and enjoy!
Buda на 02.06.2015 в 22:21
ИМАМЕ ВОЛЯ. ИМАТЕ ВОЛЯ ДРУГ ПЪТ. БУДА И ПРАСЕТО СА ВЗЕЛИ БЪЛГАРИЯ НА КОНЦЕСИЯ. А ГОРКИТЕ БЪЛГАРИ СЕ ПРЕВЪРНАХА В ПРОСЯЦИТЕ НА ЕВРОПА. НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА.
ОЛИГОФРЕН на 02.06.2015 в 23:09
Изложените факти биха предизвикали чудовищен скандал във всяка правова държава. България такава ли е?
румяна велева на 03.06.2015 в 01:19
Малоумникът Бисер Лазов окраде КТБ, заедно с останалите \"защитени свидетели\". Прокуратурата не е отговорила на нито един сигнал срещу него и останалите престъпници - Теодора Танева, Албена Андреева, Венета Николова, Юлия Илиева и Емил Галов. И това се случва в държава член на ЕС, държавата на Борисов, Пеевски и Цацаров!
Буда Магнолиев на 03.06.2015 в 01:41
НЯМА ДРУГА ТАКАВА ДЪРЖАВА. УПРАВЛЯВАВАЩИТЕ ДА СА ЧАСТ ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ И ДА КРЕПЯТ ОЛИГАРХИЧНИЯ МОДЕЛ. ЕВРОПА ДА ГЛЕДА И ДА НЕ ВИЖДА КАК СЕ ГРАБИ.
ченгелиеви на 03.06.2015 в 02:02
Разбира се, че банкянската мутра, свинята Цацаров и кобургският лакей Иван Искров - лично назначен от същата банкянска мутра, съсипаха, фалираха КТБ и ограбиха, а и в момента ограбват активите й! Под онса на тази \"честна\" компания от споменатите мерзавци и престъпници! Направиха го, защото им наредиха агент Сава и тлъстият му касиер - уродливото чудовище на снимката! Само че, защо остана незабелязан един друг скандал, който е не само чудовищен, той е чутовен! В поредния си пасквил срещу Радан Кънев, написан по поръчка от сараите и за да му подхвърлят някой лев допълнително, дебелото и слузесто двукрако човече, именува се Ниделчо Ниделчев и нещо се прави на журналист и на собственик на един ПИКлив и вонящ на деланпеевската ПИКня сайт, та този дебелан, внук на комунистически терорист, изверг и агент-провокатор, е написал, че Пеевски е в сърцето на Борисов! Ега ти майтапа! Ега ти резила! В желанието си да се подмаже на премиера и на благодетеля си Пеевски, който е само с два кг. по-дебел от него, внучето на активните борци - предатели и провокатори, заявява, че Делян Пеевски е сивият кардинал в сърцето на Борисов! И че Радан Кънев искал да го измести! Господи, защо си лишил от мисловна дейност това дебело дебелокожо нищожество, именуващо се Ниделчо? Само че, Ниделчо, ти много филии с банкянска мас и много тави с баклава саралия от сараите трябва да изядеш, за да стигнеш нивото на Радан Кънев! Но, дори и да успееш да ги излапаш, пак ще си останеш нищожество, мръсна изтривалка на цървулите на агентити Сава и Павел! А, съдбата на такива червеи като теб е ясна - някой ден ги настъпват, защото не са ги забелязали, или вече са им непотребни, и ги смачкват!
coolguy на 03.06.2015 в 02:40
Бисер Лазов лижеше подметките на Цветан Василев, докато работеше за него. Сега краде от активите на банката като за световно. На всичко отгоре е пръв свидетел на прокуратурата срещу този, от чиято ръка е ял само бял хляб.Има ли граници низостта човешка? Сигурно не, защото само преди една година същият Цветан Василев плати операция от рак на съпруга на другата защитена свидетелка- Юлия Илиева!Как гледат децата си в очите тези червеи?
на 03.06.2015 в 04:33
ПАЛЕТАТА СИ ДЖАФКАТ, ОПГ КЕРВАНЪТ СИ ВЪРВИ.
Наблюдаващ на 03.06.2015 в 05:39
Юда Искариотски или Юда Искариот е новозаветен персонаж от Библията. Той е един от дванайсетте апостоли, следовници на Исус Христос. Бил е ковчежник – съхранявал парите, събирани от дарения. Предава Спасителя на фарисеите и свещениците от Синедрина за 30 сребърника, като за да покаже кой е Иисус, го целува по бузата в Гетсиманската градина. Разкаян за постъпката си, той връща парите и се обесва на една смокиня
Роко на 03.06.2015 в 16:38
Пичове и тези от женския род, така е при демокраДцията и пазара - лъже се и се краде денонощно, ежечасно, всяка минута и секунда!!! Но то е известно още от преди Рождество Христово, защото е казано от един от седемте древни мъдреци и не е забравено! За това се казва, че невежеството е причината за всички човешки беди. От невежество докарахте царчето на главите си, а то ви натресе на тях най-големите лъжци и крадци!
imigrant на 03.06.2015 в 17:11
НЕ ЗНАМ ЗАЩО СИ МИСЛИТЕ, ЧЕ СЛУЧВАЩОТО СЕ ПРАВИ БЕЗ УЧАСТИЕТО НА АГЕНТ БУДА. ВСИЧКО Е СЪГЛАСУВАНО. НО В КРАЙНА СМЕТКА ВСЯКА СВИНЯ ИМА СВОЯТА КОЛЕДА.
БУДАла на 13.06.2015 в 02:13
ШЕ ИМ ПРЪДНЕТЕ НА ДЕДОВИЯ НА ДОБЛЕСТНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОПГ ГРОБ. ОКОЛО БУДАЛАТА ПЪЛНО С ПРАСЕТА, КОИТО ВЯРНО МУ СЛУЖАТ.

Напиши коментар