Дружество „Дефанс Секюрити“ ЕООД изпрати опровержение до "Гласове", по повод статията, публикувана на 11 номеври 2018 г., със заглавие „Фирма, свързана със социален зам.-министър, се оказа некоректен платец на осигуровки”. В публикацията, което бе поместена в редица други издания, се казва, че съпругът на зам.-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова, Петю Петров, дълго време не е внасял дължимите данъци и осигуровки, заради което МВР искало да отнеме лиценза за частна охранителна дейност на управляванато от него дружество „Дефанс Секюрити“ ЕООД. Това се разбира от съобщение, качено на сайта на МВР, както пишат още "Дневник", "Сега" и други сайтове.

Султанка Петрова Снимка: "Сега", архив

 

В писмото, изпратено до "Гласове" от дружеството, се твърди, че „Дефанс Секюрити“ ЕООД няма неплатени задължения.

 

Ето и пълният текст на писмото от дружеството, изпратено на радекационната ни поща:

 

Декларираме, че дружеството „Дефанс Секюрити“ ЕООД, с ЕИК: 131470771, представлявано от Петю Петров – Управител, никога не е имало натрупани, неплатени данъчни задължения в размер на „891 030.19 лева“, както твърдите във Вашата публикация.

Декларираме, че поради липса на дейност и в съответствие с изискванията на Закон за Частна Охранителна Дейност, дружеството доброволно е върнало в ГДНП своя „Лиценз за извършване на частна охранителна дейност“.

Декларираме, че дружеството няма неплатени задължения към НАП, видно от приложеното Удостоверение за наличието или липсата на задължения, изх.№220201800340968/14.11.2018 г., издадено от ТД София на НАП, което моля да бъде публикувано като част от правото на отговор и опровержение на публикацията.

Публикацията от 11.11.2018 г. е с невярно съдържание, а съгласно Етичния кодекс на българските медии от 2004 г., чл.1. журналистите поемат задължението да предоставят на обществото точна и проверена информация, да използват различни източници, да посочват техния произход, както и да посочват, ако информацията не е проверена. В публикацията липсва информация, че посочените факти не са проверени. Нарушаването на правилата на Кодекса може да бъде оправдано само когато се докаже недвусмислено, че е било в обществен интерес, като информацията в обществен интерес не бива да се обърква с невярна информация, но за сметка на това интересна за обществото. 

 

С уважение,

„Дефанс Секюрити“ ЕООД

 

 

Още от категорията

Напиши коментар