Висшият съдебен съвет изслуша днес двамата кандидати за поста председател на Върховния административен съд. Фаворитът за поста Георги Чолаков отправи някои критики към настоящото ръководство и функционирането на съда. Конкурентката му Соня Янкулова посочи, че основно средство за постигане на стратегическата цел на съда е осигуряването на среда, в която независимостта на съда и съдиите ще бъде гарантирана.
Какво казаха при изслушването им кандидатите за председател на ВАС?

 

В хода на изслушването му пред Висшия съдебен съвет (ВСС) той дори се обяви срещу идеята на настоящия председател на съда, който на практика издигна кандидатурата му - Георги Колев, за създаването на Трета колегия. Според Чолаков това на практика означавало, че се създава съд в съда.

 

Чолаков видя слабости и по отношение на тълкувателната практика на съда и отправянето на становища спрямо внесени в парламента законопроекти. На въпрос от член на ВСС защо съдът няма становище по отношение на промените в АПК, той заяви, че този въпрос не трябва да бъде зададен на него. "Никой от нас не знаеше какво ни се готви. Всички разбрахме, когато мина в правна комисия на първо четене", обясни Чолаков за промените в АПК. Все пак обясни, че е твърдо против залегналото в него едноинстанционно производство, защото не може да се прави аналогия между гражданското и административното право. Настоящият председател на съда Георги Колев обясни, че няма такова становище, защото не е искано официално.

 

Чолаков заяви също, че условията в съда не са на ниво и предлага изваждане на цялата администрация, която няма пряко отношение към правораздаването, да бъде изведена от сградата на съда. 

 

"В тази сграда се задъхваме от липса на въздух. В момента само магистратите са 93 без да се брои администрацията. Ремонт не е правен отдавна, покривът тече. В един кабинет една колежка събира водата отгоре, климатиците тази година сдадоха багажа, асансьорите не работят. Самият съд нямаш усещане, че влизаш в сграда на върховен съд", описа обстановката Чолаков.

 

Той призна, че в съда има съдебни помощници, които имат роднински връзки с магистрати от съда. По думите му тази практика трябва да бъде прекратена с въвеждането на забрана при назначаването на съдебни помощници с роднинска връзка.

 

Той коментира и въпроса с придобитите от него имоти. Чолаков обясни, че става въпрос за прехвърляне на вземания по облигационен договор, предварителен договор за продажба на недвижими имот. "Тези мои сделки, въпреки че не подлежаха на деклариране, въпреки това, встъпвайки в длъжност като съдия във ВАС, аз съм ги декларирал. Не виждам никакъв проблем в това, не съм нарушил нито морална нито законова норма при сключването им. Не съм ги декларирал като вземания, защото те не са парични взимания, те са евентуално вземания при получаване на падеж да получа право на собственост върху един имот", обясни Чолаков.

 

"Корупцията си е корупция, тя съществува за съжаление във във всички власти, както и в съдебната власт. Трябва да бъде изкоренена като фактор", каза Чолаков в отговор на въпрос по темата, но отказа да отговори на въпрос смята ли, че "ВСС е най-корумпираният държавен орган в България".

 

"Не знам откъде идва това съждение, но при липса на данни, не мога да кажа", обясни Чолаков.

 

По отношение на делото срещу началника на брат му той обясни, че по това време брат му е работил в РЗБОП, което било подчинено на ГДБОП, а не на Областната дирекция на МВР в Сливен, срещу чийто директор е водено делото. В момента, в който пък е участвал в производството, брат му не е бил в РЗБОП, а районен инспектор в затвора в Сливен, "който е подчинен на друг". 

 

Чолаков отговори на въпрос и на главния прокурор Сотир Цацаров, който го попита какво е отношението му за мястото на прокуратурата извън съдебната власт. Чолаков смята, че прокуратурата не трябва да бъде вадена от съдебната система и да е подчинена на изпълнителната власт. 

 

"Какво ще се постигне, ако прокуратурата се изведе, нима тогава прокуратурата ще бъде по-независима, когато прокуратурата и дознателите ще са зависими от съответния министър", попита той. "Нима следователите и прокурорите ще бъдат по-мотивирани да работят в изпълнителната власт, отколкото в съдебната, където имат гарантирана независимост?", попита отново той. 

 

След изслушването на Чолаков започна представянето на втория кандидат за поста - Соня Янкулова. След изслушване на концепцията ѝ, тя ще отговаря на въпроси. След това предстои избор на председател на ВАС, за което ще са необходими гласовете на 17 членове на съвета.

 

Съдийската независимост е състояние на духа и именно поради това това качество на съдията е високо ценено в обществото. За съжаление българските съдии и в частност тези от ВАС, не сме успели да създадем от обществото увереност в нашата независимост. Това посочи в представянето на концепцията си Соня Янкулова.

 

Тя счита, че основно средство за постигане на стратегическата цел на съда е осигуряването на среда, в която независимостта на съда и съдиите ще бъде гарантирана. Янкулова каза, че не може да посочи дейностите, с които ще защитава независимостта на съда. "Независимостта не означава, че съдията не трябва да се вслушва в критики и становища, но когато решава, между него и решението трябва да бъдат фактите и законът", каза Янкулова.

 

В концепцията си тя посочи, че проблемът с разрешаване натовареността на съдиите, няма да бъде решен с назначаването на още съдии. За последните 7 години числеността е нараснала на 93 съдии, посочи тя. 

 

"Съдиите знаят какво е обсъждане на казус между колеги и натиск. Гаранция за независимостта на съдията е и начинът на кариерното му развитие", каза тя. 

 

Според нея броят на съдиите е достатъчен, а големият им брой прави трудно уеднаквяването на съдебната практика.

 

Според Янкулова натовареността би спаднала при балансирано разпределение на правосъдната функция на различните по степен съдилища. По думите ѝ обаче това е свързано със законови промени. Тя смята, че следващият ВСС ще бъде принуден "автоматично" да увеличи бройката на съдиите. В същото време стои и проблемът с материалната база. 

 

Съдийското самоуправление не се случи, смята тя. Според Янкулова установяването му няма да стане лесно, но то съществува като принцип и следва да бъде спазван. 

 

Янкулова смята също, че председателят на съда трябва да правораздава.

 

Главният прокурор Сотир Цацаров ѝ зададе въпрос за мястото на прокуратурата в съдебната система и дали трябва да бъде извадена от там. Тя каза, че за нея въпросът не стои на дневен ред, защото не е важен въпросът за мястото на прокуратурата, а за това как работи.

 

Янкулова смята, че заповедите на председателя на съда трябва да бъдат публично достъпни, но не всички. Публични според нея трябва да са тези, които са свързани с правораздаването. 

 

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов определи избора за нов председател на Върховния административен съд (ВАС) като избор на тишината.

 

Това е един избор на тишината, защото нямаше кампания на ВСС, която да покаже колко важен е този избор и да даде възможност на кандидатите да представят своите концепции, да влязат в сблъсък един срещу друг. И за да може изборът да се съсредоточи върху по-добрия професионалист, коментира Панов, след като двамата кандидати за поста Георги Чолаков и Соня Янкулова представиха концепциите си.

 

Панов заяви, че ще гласува за кандидата, който казал, че съдийската независимост е състояние на духа, визирайки Янкулова.

 

"Ще подкрепя кандидата, който има професионално израстване в рамките на съдебната система последователно, човек с познания в европейското право, който има опит и в администрацията. Колегата, който има интерес и в областта на науката и човекът, който прави мост между теорията и практиката, магистрат, който несъмнено има публикации в областта на административното право", заяви Панов.

 

 

 

 

 

Още от категорията

Шепот от Бергман

Шепот от Бергман

Светът отбелязва на 14 юли 100 години от рождението на един от най-вел...

Напиши коментар