Последното предложение на управляващите е, след като минат през медицински комисии, болните с увреждания да се явяват на втора комисия към НОИ. Вторите комисии ще работят въз основа на документите, издадени в рамките на медицинската експертиза, като по преценка ще могат да изискват повтаряне или извършване на допълнителни изследвания. Именно тези комисии ще решават кой да получава инвалидна пенсия и кой да бъде насочен да си търси подходяща работа.

Снимка: бТВ, архив 

 

Разделянето на медицинската експертиза от социалната и професионалната, както и промяната в терминологията е в центъра на т.нар. „реформа”, като това се дефинира, едва ли не като „златен ключ”, който ще реши всички проблеми на хората с увреждания. От думите на управляващите излиза, че хората с увреждания, след като преминат през бъдещите комисии, няма да имат потребност от инвалидна пенсия защото държавата ще се погрижи да си намерят работа и да се интегрират в обществото.

 

Разделянето на системата за оценка на уврежданията влиза в противоречие с модела на Международната класификация на човешкото функциониране, уврежданията и здравето/ICF/ на Световната здравна организация, приета през 2001 г. от всички държави, членки на ООН, която определя увреждането като комплексен феномен и съчетава медицинския и социалния подход в една концепция и следва да се извърши едновременно от мултидисциплинарен експертен екип.

 

Съгласна съм, че вместо да се отпускат минимални пенсии за хората с увреждания, те трябва да бъдат интегрирани в обществото. Интеграцията обаче означава осигуряване на специализирано обучение за придобиване на специфични умения, осигуряване на достъпна среда и комфорт, и най вече осигуряване на приспособени работни места, съобразени със специфичните увреждания. Отнемането на инвалидните пенсии преди да бъдат изпълнени тези условия, може да се нарече само с една дума - геноцид. 

 

Идеята за ограничаване или отнемане на правото на пенсия в случаите, когато хората с увреждания получават доходи от трудова дейност е в противоречие с основни закони. В Конституцията на Р. България правото на пенсия, при възникване на определени обстоятелства, предвидени в Закона за пенсиите, е гарантирано като вид осигурително право, без упражняването му да е поставено в зависимост от упражняването на друго основно право, каквото е правото на труд.

 

При настъпване на определени условия, правото на пенсия възниква в цялото свое съдържание, вкл. от гледище на размера на дължимата пенсия. В Конституцията не се съдържа никакво основание, което да оправдава каквото и да било ограничение на правото да получаване на пенсия при възникване на условията ,определени в Закона за пенсиите. Правото на обществено осигуряване е отделно конституционно право и се гарантира и защитава от Конституцията самостоятелно, както и правото на труд. Упражняването на всяко от тези не е поставено в зависимост от другота. Подобен казус е разглеждан от Конституционния съд през 1997г. и решението е обнародвано в ДВ бр.89 от 07.10.1997.

 

Идеята да бъдат лишени лицата с инвалидни пенсии от правото да упражняват трудова дейност противоречи и на чл.4,  т.4 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана със закон, приет от 41-то Народно събрание на 26. 01. 2012 г, в сила в РБ от 21. 04. 2012 г., която забранява да бъдат ограничавани или суспендирани вече признати или съществуващи права на хора с увреждания при действието на Конвенцията или, още по-малко, в изпълнение на същата.

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

Драмата на Европа*

Драмата на Европа*

Драмата на Европа е духовна драма, драмата на Европа е драма на духа....

5 коментар/a

Възразявам остро на 10.09.2017 в 09:07
Ако управляващите го направят за болните инвалиди и им отнемат пенсиите,ще има бунт.Ако има болни над 50%,значи не могат да работят.
браво на държавата на 10.09.2017 в 19:22
ВРЕМЕ Е ДА БЪДАТ УСТАНОВЕНИ ВСИЧКИ С ФАЛШИВИ ИНВАЛИДНИ ПЕНСИИ, КАТО НАПР. ЦЕЛИ ЦИГАНСКИ ГЕТА И ДОСТА БЪЛГАРИ, НАМЕРИЛИ НА "БАНИЦАТА МЕКОТО"! ЕСТЕСТВЕНО, ЧЕ ЩОМ РАБОТИШ НЯМА ЗА КАКВО ДА ПОЛУЧАВАШ И ПЕНСИЯ, ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ХОРА С НИСКА КАТЕГОРИЯ КОИТО ПОЛЗВАТ КУП ОБЛАГИ - НЕ ПЛАЩАТ ДАНЪК ОБЩ ДОХОД, СЕМЕЙСТВАТА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ НАМАЛЕН ДАНЪК АВТОМОБИЛ, ПАРКИРАНЕ, КАРТИ ЗА ПРИДРУЖИТЕЛИ, ПО-ДЪЛГИ ОТПУСКИ! ЗАЩО ? И В СЪЩНОСТ, ТОЧНО ЗАРАДИ ВСИЧКИ ПОДОБНИ СА ОЩЕТЕНИ ХОРАТА С НАИСТИНА ВИСОКА ИНВАЛИДНОСТ!
Боряна Холевич на 11.09.2017 в 10:49
Текстът, който най-много ме смущава в предложената концепция за реформа в експертизата на работоспособността касае функциите на новосъздадените комисии за експертиза на работоспособността към НОИ /КЕР/ , а именно : КЕР " дава препоръки и становища:  за насочване към АЗ с оглед намиране на подходяща работа или включване в обучение;  за насочване към НОИ за оценка и отпускане на пенсия за инвалидност;  за насочване към АСП за социална оценка и получаване на социални помощи и услуги;  за рехабилитация, с оглед възстановяване на работоспособността." Естествено, след като работодател на тези комисии ще е НОИ, в масовия случай при запазена остатъчна работоспособност хората ще бъдат изпращани в Агенцията по заетостта и пенсия няма да се отпуска. Аз питам: - При насочване към АЗ с оглед намиране на работа или включване в обучение с какви средства ще живее човекът с увреждане, до намиране на работа /което може да се случи след години или въобще да не се случи/ или докато се обучава? -При насочване за рехабилитация, с оглед възстановяване на работоспособността с какви средства ще живее човекът докато провежда рехабилитация и кой ще плаща тази рехабилитация? Тези въпроси зададох неофициално още по времето на г-н Калфин на служителка на МЗ и отговорът и беше, че това "не е наша работа".
Боряна Холевич на 11.09.2017 в 10:54
Може ли някой да ми обясни по каква логика пенсионер по изслужено време и възраст или пенсиониран по-рано полицай могат да работят и да получават пенсия и заплата, а човек с увреждане не трябва да получава пенсия и заплата, въпреки че се е осигурявал за настъпване на инвалидизиране. Не е ли това дискриминация?
До браво на държавата на 11.09.2017 в 16:00
Моли се да не изпаднеш в такава ситуация тогава друга песен ще запееш.

Напиши коментар