Статии свързани с възобновяеми източници

За първи път през 2021 г. вятърната и слънчевата енергия генерират повече от 10% от електроенергията в света, но използването на въглища също се е увеличило

За първи път през 2021 г. вятърната и слънчевата енергия генерират повече от 10% от електроенергията в света, но използването на въглища също се е увеличило

Неотдавнашният доклад на Фонда за нова енергия на Блумбърг (BNEF) "Тенденции в енергийния преход през 2022 г." показва, че световното потребление на е...