Зам.-министърът с кодовете: ДАНС лъже за машините, видеозаснемането е задължителна част от процедурата по удостоверяване

Зам.-министърът с кодовете: ДАНС лъже за машините, видеозаснемането е задължителна част от процедурата по удостоверяване

Следвайте "Гласове" в Телеграм

Свързани стаии: Докладът на ДАНС: Стойнов заснел неправомерно изходния код на машините "да си го гледа и да си поиграе с него"

В лъжа обвини ДАНС зам.-министър Михаил Стойнов в специално изявление, разпратено до медиите от Министерството на електронното управление.

Справката на ДАНС от 26-и октомври е пълна с непроверени и неверни твърдения за работата ми по финалното тестване преди удостоверяването на машините, посочва в нея той.

"ДАНС внушава, че съм изнесъл чувствителна информация на флашка – това е лъжа, която дори технически е невъзможна. Твърденията, че съм записал изходния код, „за да си го гледам и да си поиграя с него“ са не само неверни (лесно проверимо от видеозаписа), но и практически невъзможни – изходният код е над 500 000 реда текст, който не може да бъде заснет с камера.

Всички описани в справката на ДАНС събития са се случили в официалната зала за удостоверяване на машините в Министерството на електронното управление. Залата е оборудвана с камери и система за контрол на достъпа. Работил съм само в присъствието на членовете на работната група и нито за момент в „складове и тъмни стаички”, нито в помещения, в които има машини, предназначени за гласуване на изборите. В МЕУ не е постъпвала машина, с която ще може да се гласува. Ние разполагаме единствено с шест тестови машини, с които не може да се гласува.

Противно на твърденията в справката на ДАНС никой от присъстващите в залата не ми е забранявал да снимам.

Ето и цялата позиция на зам.-министър Стойнов без редакторска намеса: 

"Както вече стана ясно, по-малко от 24 часа преди деня за размисъл беше атакуван машинният вот, който опазва изборния резултат от стотици хиляди невалидни гласове. Атаката се насочи и към мен персонално, в качеството ми на отговорник за координирането и контрола на процеса - моя задача е да подпиша решението за удостоверяване или неудостоверяване на машините. Скандално невярна информация беше използвана срещу Министерството на електронното управление (МЕУ) и мен в частност. Сега, когато вече няма риск да бъда обвинен в намеса в изборния ден, правя следните уточнения:

Защо аз отговарям за удостоверяването на машините?

Изборният кодекс посочва Министерството на електронното управление като отговорната институция, която удостоверява машините за гласуване.

Аз, като заместник-министър, съм определен със заповед на министър Александър Йоловски да отговарям за координирането и контрола на процеса по удостоверяване на машините в частта, в която е отговорно Министерството на електронното управление. Аз съм определил директора на дирекция "Мрежова и информационна сигурност", който е най-висшият държавен служител на МЕУ в областта на информационната сигурност, и същевременно е и национален координатор по киберсигурност, да ръководи групата, която сертифицира сигурността на машинния вот.

Аз имам пълното законово право и най-вече задължение да ръководя този процес, да участвам във всички негови етапи и да подписвам всички документи, включително крайния акт, с който процесът по удостоверяване приключва.

Аз водих цялата кореспонденция с Централната избирателна комисия (ЦИК), свързана с този процес, участвах в работни срещи с ЦИК и в нито един момент, преди да започне активното мероприятие срещу честния вот ЦИК не е поставила под въпрос легитимността на действията ми.

Припомням, че по време на парламентарните избори през октомври 2022 г. и април 2023 г. всички дейности, които извършвам аз, също са били делегирани на заместник-министри на електронното управление. Без никакви възражения от ЦИК. Включително когато предишен заместник-министър на електронното управление подписва решение за удостоверяване на машините.

Защо съм разпоредил още едно изграждане на изходния код на 25-и октомври?

Не съм разпореждал. Имам право и поисках да проследя отначало докрай важна стъпка в процеса за удостоверяване - конфигурирането на една машина и тестово гласуване с нея. В този процес изходният код не участва и този процес няма нищо общо с довереното изграждане на изходния код. Довереното изграждане по дефиниция е процес, който се извършва от ЦИК. И то се случва само веднъж - на 20 октомври, под ръководството на ЦИК, на лаптоп на ЦИК. МЕУ и представителите на 4 парламентарно представени партии и коалиции само присъстваха и наблюдаваха. В нито един момент МЕУ не е имало достъп до довереното изграждане на кода. На събитието на 20 октомври ЦИК генерира и ключа за машините, на техен лаптоп. От този момент нататък никой освен ЦИК не може да "пипне кода" за изборите и да промени нещо в доверено изградения софтуер. А задачата на техния експерт (доц. Златогор Минчев от БАН) е да съблюдава единствено ЦИК да имат достъп до генерираните ключове.

Крайният резултат от довереното изграждане на изходния код на лаптопа на ЦИК беше заснет с множество видеокамери на мобилни телефони - от представителите на ЦИК и на почти всички партии - факт, който очевидно не е предизвикал никакви притеснения в службите, които присъстваха на събитието. На същото това събитие се конфигурира една машина за гласуване, което не беше забранено да се снима (и никой не е изисквал видеата на представителите на ЦИК и партиите) - същия процес, но в тестова среда, заснех и аз, няколко дни по-късно. Тоест, инсталирането на изходния код може да се заснема свободно, а когато ние извършваме тестове - не може?

Работата на МЕУ по удостоверяване на машините продължава и след довереното изграждане на изходния код - заради твърде кратките срокове, в които трябва да се справим след получаване на изходните материали от ЦИК (16.10). Това е процесът, за който отговарям аз. Целта му е да изпробва коректната работа на хардуера и софтуера открай докрай, като симулира процесите, които трябва да се изпълняват от всяка секционна избирателна комисия в изборния ден.

И на предишни избори процесът по удостоверяване продължава и след довереното изграждане на кода. Защо? Защото, за да завърши удостоверяването на машините, МЕУ трябва да получи редица документи, информация, смарт карти от ЦИК. На всички избори, включително на настоящите, тези документи пристигат със закъснение.

На 25-ти октомври аз пристъпих към финалното тестване преди удостоверяването - провизиране и конфигуриране на тестова машина с тестови софтуер, лично пред мен, като законово упълномощен отговорник за процеса. Както вече казах, няма никакво значение дали тестването приключва преди или след довереното изграждане на кода. Ако имаше значение, ДАНС и ЦИК щяха да реагират и възразят и при предишните избори.

Защо е нужно това видеозаснемане на 25-и октомври и какво представлява?

Видеозаснемането е задължителна част от процедурата по удостоверяване на машините. Нито една част от този процес не е тайна.

Според вътрешните правила на МЕУ прилагането на снимки и видеоматериал към документите, които удостоверяват, че машините са тествани и годни за гласуване, е задължително. На записите, които направих на 25-ти октомври, няма никакви части от изходен код, други кодове, частни ключове, сертификати или каквато и да е чувствителна или тайна информация. Само тестов софтуер върху тестова машина.

Пред камерите в залата, прехвърлих видеоматериала и снимките на защитена с парола служебна флашка, която предадох на ръководителя на екипа по удостоверяване.

След прехвърлянето на служебна флашка изтрих всички снимки и видеоклипове от телефона. Това може да се потвърди от ДАНС, които разполагат с телефонния апарат, който доброволно оставих при тях, за да съдействам за установяването на фактите.

Нито един от създадените материали не може да бъде инсталиран на машините за гласуване, тъй като не е подписан с ключа на ЦИК, а с тестови ключ, генериран в МЕУ за тестови цели, на тестови машини.

Защо МЕУ удостовери машините толкова късно?

Както на всички предишни избори, и сега ЦИК предостави нужните материали на МЕУ с огромно закъснение. Някои трябваше да бъдат повторно изискани от ЦИК, заради открити грешки.

Получихме флашката на ЦИК с ресурсите на машините едва на 16-ти октомври вечерта, заради което времето на МЕУ за удостоверяване за пореден път беше съкратено значително спрямо предвидения в Изборния кодекс срок от 20 работни дни.

Задържането ми на разпити в ДАНС в продължение на над 4 часа в деня, в който бяхме готови да удостоверим машините, забави процеса допълнително - затова машините бяха удостоверени късно вечерта на 27-и октомври. Но отново преди крайния срок, който е 28-и октомври, 17:00 часа.

Какво представлява "справката на ДАНС", изпратена до институциите на 26-ти октомври 2023 г.?

Справката на ДАНС от 26-ти октомври е пълна с непроверени и неверни твърдения за работата ми по финалното тестване преди удостоверяването на машините.

ДАНС внушава, че съм изнесъл чувствителна информация на флашка - това е лъжа, която дори технически е невъзможна. Твърденията, че съм записал изходния код, "за да си го гледам и да си поиграя с него" са не само неверни (лесно проверимо от видеозаписа), но и практически невъзможни - изходният код е над 500 000 реда текст, който не може да бъде заснет с камера.

Всички описани в справката на ДАНС събития са се случили в официалната зала за удостоверяване на машините в Министерството на електронното управление. Залата е оборудвана с камери и система за контрол на достъпа. Работил съм само в присъствието на членовете на работната група и нито за момент в "складове и тъмни стаички", нито в помещения, в които има машини, предназначени за гласуване на изборите. В МЕУ не е постъпвала машина, с която ще може да се гласува. Ние разполагаме единствено с шест тестови машини, с които не може да се гласува.

Противно на твърденията в справката на ДАНС никой от присъстващите в залата не ми е забранявал да снимам.

Преди справката на ДАНС да бъде изпратена до институциите не съм търсен от ДАНС, дори само за устни въпроси. Не ми е известно представители на ДАНС да са извършвали проверка и на място в МЕУ.

ДАНС не е реагирала по никакъв начин на абсолютно идентични процеси и ситуации, провеждани по време на предишни избори.

Всички факти могат да бъдат проверени във вътрешните документи на Министерството, в официалните документи по удостоверяването и в кореспонденцията с Централната избирателна комисия".

Източник: "24 часа", dnes.dir.bg

 

 

Коментари

 • мда

  30 Окт 2023 14:54ч.

  след 5 дни го измислиха - задължителна процедура, а един от присъстващите казва - не е редно, като асен василев, вдига скандали с адресна регистрация в САЩ, а живее в България, затова се налага и глоба

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мимето

  30 Окт 2023 16:19ч.

  Разбира се. Той години наред не си е направил регистрация за местоживеене. Подлежи на санкция.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мимето

  30 Окт 2023 16:21ч.

  В нашта държава никой не контролира наличието на домови книги. Кварталните полицаи си пощят въшките по цял ден.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  30 Окт 2023 15:31ч.

  Браво, точно сега е момента. Странно ми беше, че до момента никаква реакция. Оказа се, че има причина за това а и стратегия какво да се прави. Някой ще го отнесе.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Куци Коньов

  30 Окт 2023 16:11ч.

  Точният момент бе да опровергаят всичко на същия, или на следващия ден, когато гръмна скандала. А не три-четири дена да перат министърчето и да мъдрят как да излъжат баламите, а виво веднага им повярва. Да припомня, че един друг ПараПетаджия убедително твърдеше, че е невинен, пък седмици след това изхвърча от министерството си. https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/ministerski-svetnik-otricha-skandal-v-pirogov-izliza-ss-svoi-fakti-534395.html

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  30 Окт 2023 16:18ч.

  Не, да ги оставят да се до набутат там, където се набутват! Да нямат шанс да се измъкнат!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  30 Окт 2023 16:21ч.

  Иначе имаш очи да дрънкаш глупости? Хайде сега и аз по същество? Какъв е доказателственият материал за административно нарушение и какъв за престъпление? И какво от това има в настоящия цирк? Или да се оплиташ в глупости е без значение?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  30 Окт 2023 16:25ч.

  Да другарю куци кон, някои неща не можеш достигна с "разсъждения", трябва и да се ЗНАЕ! Още един жокер - Справка, защото "справка" се оказа а не "доклад", не се изготвя за да се изпраща насам-натам! Справка се ИЗИСКВА! Истинският цирк ще настъпи, когато се разбере КОЙ е поръчал справката. Надявам се тази информация да бъде споделена и с електората. За да стане ясно кой е в основата на цирка, който се разигра.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Куци Коньов

  30 Окт 2023 16:39ч.

  Не е лесно да си сектант, виво, но не се пени толкова. В основата на "цирка" е министърчето от ПП-ДБ! Близо четири дни си траеха, докато търсят как да замажат гафа и измъдрят това оправданийце, на което ти тъй бързо се върза. А то пак съдържа признание за нарушение на правилата в заповедта на МЕУ - ползване на личен телефон за заснемането. Аз чакам записите и свидетелските показания, пък ти си вярвай на глупостите на патологичните лъжци. Да не забравяме, че същите успешно изпраха и Шиши и Боко, за които по твоята логика също може да попитаме "Какъв е доказателственият материал за административно нарушение и какъв за престъпление?", тъй като и те вече са чисти като сълза, а симпатизантите-сектанти не виждат никакъв проблем и в това престъпление.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • пешо

  30 Окт 2023 17:05ч.

  Ся viva не се връзва на нищо, защото е много умен. Те цялата им паплач се мислят за много умни. ДАНС бяха много хубави, като изгониха "руските шпиони", професионалисти ръзбиръш ли, ся обаче не си разбират от работата. ЦИК и ДАНС са долни "путлерасти". Главите им са от гьон на жълтопаветните умници, ръзбиръш ли. Даже и съда не чакат да каже, те съдят те определят кое е правилно и кое не.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  30 Окт 2023 17:29ч.

  Тц, не си ме разбрал - не са виновни ДАНС! И както разчитам нещта, скоро ще стане ясно кой е. Ако все пак не го скрият. И от няколко дена пиша за това, явно никой не разбира: не е нито ДАНС нито ЦИК институцията, която може да вземе решение дали да се отмени или не машинният вот. Само съдебно решение може да задължи ЦИК да направи това. Всичко друго е ала-бала.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Haho

  30 Окт 2023 18:19ч.

  ДАНС не са виновни, те са длъжни да изпратят доклад след като намират нещо за нередно. Как реагират тези на които е изпратен доклада е съвсем друга работа. Че има някакаква уйдурма- има. От кой е направена - не е ясно, но е някой от сглобката , това е ясно. Но задавайки си въпроса кой имаше полза от това, отговорът е ясен- ПП/ДБ. Тъй че е ясно че скандалът е направен в полза на ПП/ДБ . П.С. Между другото зам шефът на ДАНС подписал доклада е назначен от това правителство.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • мда

  30 Окт 2023 18:26ч.

  и защо още при първото си изявление, няколко часа след скандала не каза, че е закономерна процедура, ами защото не е - с личен телефон да записва, да прехвърля на флашка, ама го бил изтрил и защо го е изтрил, точно защото го привикаха в следствието и знае, че е нередно

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  30 Окт 2023 19:40ч.

  Да дава жокери?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • fiba

  30 Окт 2023 15:51ч.

  Тоя ни взе за канарчета.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Отвратен

  30 Окт 2023 16:02ч.

  Неприятен човек като всички от така нар промяна. Не зачитат закони, правила.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  30 Окт 2023 16:09ч.

  Т.е. сте напълно наясно какви са правилата за дейността, която се коментира?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Куци Коньов

  30 Окт 2023 16:14ч.

  Да, наясно сме! Разписани са в заповедта на МЕУ. Ще изчакаме целия видеозапис и всички свидетелски показания, както при скандала с Пирогов. Тогава ще коментираме.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  30 Окт 2023 16:27ч.

  Ей на, пак греда! Свидетелски показания се дават пред РАЗСЛЕДВАЩ орган! Подадена ли са данни за престъпление към Прокуратурата? За да привлича свидетели или обвиняеми? Много глупости издрънкахте до това "ще видим". Трябваше с това започнеш и да млъкнеш до това време. В което може да се види.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Куци Коньов

  30 Окт 2023 16:58ч.

  Ей на, пак греда! ДАНС вече са разпитали и снели показанията на министърчето! Разследването е започнало още в петък. Чакаме всички замесени да бъдат разпитани, а видеозаписите и показанията им да бъдат оповестени публично!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  30 Окт 2023 20:39ч.

  другарю куци кон! Случайно да си се запознал със закона за ДАНС? За да ми посочиш кога ДАНС извършват разледване? И дали издават документ, справки, доклади и каквотот и да е преди да проверят информацията, която се съдържа в тези документи? Кога е издадена въпросната справка, в петък? След "разпита"? Айде няма ти отварям очите повече!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тихомир Томов

  30 Окт 2023 17:08ч.

  Събрали са се само измамници и се надлъгват с парите на Обществото !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Eisblock

  30 Окт 2023 17:34ч.

  В казуса не е важно какво точно е правил зам. министерчето и дали машината била тестова или не, а дали е имало нужда да се правят всякакви допълнителни манипулации и действия ден преди вота! Ако е ходил само да бърника и да се прави на умен спец пред публиката там - това са неправомерни действия, независимо дали те биха могли да доведат до каквото и да е извън вече установената процедура! ... Както чета, общият "умно-красив" тренд е именно, че този гусин нищо значимо и лошо не бил направил. Може, но е важно ДАЛИ е трябвало да бърника насам-натам точно в последния момент и това предвидено ли е в последния ден преди избора!!! Ако не е трябвало, то всички последвали действия и изхвърлянето на машините от изборите са правилни и квиченето на ППДБ следва да бъде прието само за призив да бъдат сериозно сритани заради безхаберия, провокации и антидържавни действия - туй последното е заради цялостния контекст на "дейността" им до момента.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  30 Окт 2023 18:42ч.

  Тоя е пълен социопат. Дари не разбира как се е издънил и изкривява действителността за да пасне на измислените му свят.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  30 Окт 2023 20:40ч.

  Има издънил се, ама не е тоз.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • русский "освободитель"

  31 Окт 2023 4:05ч.

  в БГ издънилите се НИКОГА не ги подвеждат под отговорност. И оттам-издънки бол, но това не впечатлява задунайците, те го карат на емоции и клишета от ДИАМАТ-а и Наръчника на Партийния Пропагандист.Чета по-отгоре защо чак сега ги е написал тези обяснения. Днес е деня след изборите, нека да го подчертая, така, че има право да публикува обяснението си без професионалните оплаквачки да имат право да хленчат, че изборите са провалени. Нямаше право вчера в деня на изборите да го публикува, нямаше право в събота в "деня за размисъл" да го публикува. В петък, когато там разни канцеларски плъхове от администрацията наредиха да не се използват машините пак нямаше право да го публикува, за да не се обърка процеса на гласуването. Е, сега пък бил виновен, защото чак сега го публикувал. Трябвало да действа веднага ПЪРВОСИГНАЛНО както рашибозука действа. Там разни Славита и ТошкОВЦИ така действат, преврат имало, оставки искали-изсират лайното си и после се скатават (и така до следващото им лайно).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи