Парламентарен доклад: Правителството е работило за двойно по-скъп газ в полза на посредници

Парламентарен доклад: Правителството е работило за двойно по-скъп газ в полза на посредници

Евтиният газ по договора ни “Газпром Експорт” в хранилището “Чирен” се замества с двойно по-скъп, което залага ценови риск за българския газов пазар и особено за топлофикационните дружества за предстоящия отоплителен сезон 2022-2023 година. Това е извод от проекто-доклада на временната комисия за проверка на обстоятелствата довели до спиране на природния газ от “Газпром Експорт” и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от “Булгаргаз” ЕАД, с който “Труд” разполага. През всичките месеци правителството на Кирил Петков е водило непрозрачна, а на моменти и манипулативна политика, става ясно от събраните данни.

“Докладът е потресаващ, всичките им действия водят към съсипването на Българския енергиен холдинг (БЕХ), а разобличаването на цялата им схема започна от екипа на “Труд”, заяви по този повод високопоставен експерт от БЕХ.

В над 20 страници депутатите от временната комисия са разгледали документи и кореспонденция между “Булгаргаз” и “Газпром Експорт” и потвърждават поредицата материали на “Труд” по темата. “Предоставената информация съдържа данни, че “Булгаргаз” е представило пред обществото избирателно, непълно и манипулативно информацията относно кореспонденцията с “Газпром Експорт” във връзка с поискания от руския доставчик нов механизъм на плащане. Доставчикът ясно е отговорил на опасенията за евентуални рискове. Предоставените документи засилват съмненията, че “Булгаргаз” е търсило повод за отказ от руския газ и искането на руската страна е използвано именно по този начин”, за други тревожни изводи в документа от парламентарната комисия. И още: “Осигурените алтернативни доставки от посредници са на значително по-високи от руския газ цени. Следва да се отбележи, че начинът по който са избрани търговците е непрозрачен, с неясни правила и критерии, като само ограничен кръг търговци на природен газ са получили покана за оферта. Констатира се значително оскъпяване на газа, което съществено увеличава тежестта на цените на природния газ за крайните клиенти в периода след спирането на доставките от “Газпром”.

Във Временната комисия са получени данни за рязко влошаване на финансовото състояние на обществения доставчик “Булгаргаз”, считано от месец февруари 2022 г., се посочва още в Доклада. И следва в четири точки какво се поставя под реален риск заради влошеното финансово състояние на “Булгаргаз”. На първо място е посочена възможността на дружеството да заплаща доставките на азерски газ и осигурява изискуемата банкова гаранция в голям размер, което застрашава изпълнението и съществуването на договора.

Под риск е и изпълнението на доставките по договорите с клиентите на Булгаргаз.

Депутатите поставят въпроса и за успешното провеждане на преговорите с доставчици на природен газ (LNG) за реализиране на доставки с цел използване на предварително резервирания от “Булгаргаз” капацитет на терминала край Александруполис.

Не на последно място заради хаотичните действия на властта са поставени под риск и “лицензиите на “Булгаргаз” за търговия с природен газ в България и Гърция, които изискват поддържане на положителни финансови резултати и стабилност”. Заключението на експертите е, че “влошеното финансово състояние и огромната задлъжнялост на “Булгаргаз” следва внимателно да се анализира, с оглед енергийната сигурност на България”.

С оглед изразените от ДАНС и ДАР съмнения за извършени нарушения на Регламент (ЕС) №1227/2011, следва събраната информация да бъде предоставена на КЕВР, предвид компетентността на комисията по глава седма “а” от Закона за енергетиката, категорични са в изводите от временната парламентарна комисия.

На финала депутатите правят заключението, че “решението за необслужване на договора с “Газпром експорт” по искания от руска страна нов ред, не е взето след внимателно обсъждане и достатъчен обществен консенсус и подкрепа, с оглед значимостта на въпроса за енергийната сигурност в страната и гарантирането на качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и природен газ”.

Съвещанието в МС от 13 април без стенограма или протокол

От „Булгаргаз“ показали само три от писмата на „Газпром Експорт“

Още на 1 април в “Булгаргаз” са получили писмо от “Газпром Експорт”, в приложение на което ясно се казва, как няма комисиони за превалутиране в рубли в Газпромбанк.

По постъпилата от Министерския съвет информация, МС е приел решение на оперативно съвещание на 13 април, 2022 г., с което задължава “Булгаргаз” да не предприема действия по изпълнение на предложението на “Газпром Експорт” за едностранно изменение на условията при заплащане на доставката на природен газ, се посочва в проекто-доклада на временната парламентарна комисия. И още: “По информация от МС, от проведеното оперативно съвещание няма стенограма или протокол, тъй като не съществува нормативно изискване за това”. “В отговор до временната комисия, премиерът в оставка г-н Кирил Петков казва, че оперативната дейност на Министерски съвет се осъществява чрез оперативни съвещания по текущи въпроси от дейността на правителството. Не става ясно кои членове на Министерски съвет са присъствали на това оперативно съвещание, какво становище са изказали, дали въобще са изказали мнение и как са гласували по предложеното решение”, пише в документа от Народното събрание.

Едва на 15 април зам.-министър на енергетиката мотивира с одобрено решение от същото оперативно съвещание на МС от 13 април, 2022 г., указанията си към изпълнителния директор на “Булгаргаз” ЕАД Людмил Йоцов “да не предприема действия по изпълнение на предложението на “Газпром Експорт” за нов механизъм за заплащане”.

“Булгаргаз” се позовава само на 3 от писмата на ООО “Газпром Експорт” (01.04.2022 г., 22.04.2022 г. и 26.04.2022 г.), констатира още парламентарната комисия. “Останалата кореспонденцията не се разглежда в отговора на “Булгаргаз”, няма данни тази информация да е предоставена на вниманието на БЕХ, министерството на енергетиката, Министерския съвет и другите отговорни институции, ангажирани с даването на одобрение и вземане на решение”, се посочва в документа на депутатите.

По Програмата за освобождаване на Газов Хъб Балкан 

Търговец печели 6 922 208 лв. само от количествата, които е купил и препродал 

Изпълнителният директор на “Булгаргаз” Людмил Йоцов идва от една от големите компании-доставчици на газ “МЕТ Енерджи”.

От предоставената информация относно закупените количества на търговете на Газов Хъб Балкан по Програмата за освобождаване, става ясно следното: Едно определено дружество, което присъства интензивно на газовия пазар през последната календарна година, има закупен природен газ за 2022 г. в размер на 2,219,700 МВч. За месец май 2022 г. същото дружество е закупило от “Булгаргаз” определено количество природен газ на цена 161.98 лв./МВч. В същия момент “Булгаргаз” ЕАД е закупило от това дружество за 31 дни на месец май значително количество природен газ на значително по-висока цена. 

Разликата в цената остава в търговското дружество, като то формира печалба в размер на 6 922 208 лв. само от количествата, които е купило и препродало на “Булгаргаз” ЕАД. На закрито заседание представителите на службите за национална сигурност потвърдиха, че са получили сигнал от народни представители за горе описания случай, извършили са проверка по сигнала и резултата е пратен към компетентните органи.

Депутати припомниха, че изпълнителният директор на “Булгаргаз” Людмил Йоцов идва начело на държавното дружество от една от големите компании “МЕТ Енерджи”, която е сред доставчиците на газ. Назначението му е от началото на февруари.
На 3.06.2022 г. от Комисията изпращат запитване към НАП дали “Булгаргаз” ЕАД има просрочени задължения. Но до изготвянето на доклада няма отговор от изпълнителния директор на НАП Румен Спецов.

Избирани са доставчици по непрозрачен начин

Обосновано предположение за предварителна уговорка на количества и цена

Само до ограничен кръг търговци

 

Държавното дружество “Булгаргаз” е можело самостоятелно да резервира слотове за разтоварване и резгазификация на терминала за втечнен природен газ Ревитуса в Гърция, вместо да търси търговци на газ.

Държавното дружество “Булгаргаз” е разполагало с необходимото време, за да организира и проведе прозрачни процедури по закупуване на необходимите количества газ като използва анонимния сегмент на газовите борси в страната, тъй като има лицензия за търговия с природен газ и е ползвател на газопреносната мрежа на гръцкия оператор DESFA, пише още в доклада на временната парламентарна комисия. Това дава възможност на “Булгаргаз” самостоятелно да договори доставки на втечнен природен газ (ВПГ) директно с производители от САЩ, Алжир, Катар и др. и без участието на посредници, както и самостоятелно да резервира слотове за разтоварване и резгазификация на терминала за втечнен природен газ Ревитуса в Гърция. “Вместо това, “Булгаргаз” пристъпва към избор на избрани търговци и посредници по непрозрачен начин, при неясни правила и критерии, като само до ограничен кръг търговци на природен газ са изпратени поканите”, сочат констатациите от анализа на народните представители. И още: “Констатира се значително оскъпяване на газа, което съществено увеличава тежестта на цените на природния газ за крайните клиенти в периода след спирането на доставките от “Газпром”, особено през май”. На българския газов пазар има над 40 лицензирани търговци. “Булгаргаз” изпраща веднъж до 10 търговци запитване, а след това до 12. Констатациите са, че “не става ясно каква е причината да не бъдат изпратени искания за предоставяне на оферти на всички лицензирани търговци”.

“Дори и на тези подбрани търговци е искана оферта за доставка за различни количества и на различни входни точки. На един от търговските участници е искана оферта за доставка на газ за месец май на виртуална търговска точка (ВТТ) в Гърция за 30,000 МВч/ден. В същото време на същия търговски участник е искана оферта за доставка на газ за месец май на ВТТ в България за 5,000 Мвч/ден”, пише в Доклада.

Очаквано, заключението на Комисията е следното: “От гореописаните факти може да се направи обосновано предположение за съществуването на предварителна уговорка за тези количества, за точката на доставка и за цената”.

 

 

 

Коментари

 • без имена

  25 Юли 2022 10:29ч.

  Какви ще са последствията от този доклад? Наивен въпрос!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • син балон

  25 Юли 2022 15:07ч.

  Оставете хората на мира, свободата няма цена!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Борислав

  25 Юли 2022 16:32ч.

  Измамата е, че всъщност посредникът е Булгаргаз ЕАД. Който си има мрежа и клиенти може да си сключи договор с когото поиска за доставка (не пречи и Газпром ако не е монопол за БГ). Пример - Овергаз доставки за 10 г. от САЩ през Албания. Стаията е манипулативна.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Синия балон

  25 Юли 2022 16:36ч.

  наистина има син балон в главата си вместо мозък

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • А защо ли тази измама

  25 Юли 2022 16:45ч.

  не е спомената в силно прогресивните "Сега" и "Дневник" ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "Който си има мрежа и клиенти може да си сключи договор с когото поиска за доставка"

  25 Юли 2022 18:14ч.

  Може. Може в един и същи месец да си продава стоката на избран контрагент и да я изкупува обратно със загуба за себе си от 6 милиона (по тая сделка). Да оставим, че Булгаргаз е единствен лицензиран за общ доставки и се контролира от МЕ и КЕВР.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Труд днес е една

  25 Юли 2022 10:33ч.

  продажна до крайност медия, от която всеки нормален читател трябва да се гнуси.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Христо

  25 Юли 2022 10:35ч.

  чупка ве ДеСеБар..

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • MMN

  25 Юли 2022 11:29ч.

  Докладът си е доклад

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Име

  25 Юли 2022 11:50ч.

  Как пък се народихте продажни беродници? Чети бе! Доклада си е баш официален!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тиква

  25 Юли 2022 11:54ч.

  Мунчо, ти още ли се надаш на пародията на Т. Живков да дойде на власт.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ДеСебан е

  25 Юли 2022 16:55ч.

  не е ДеСеБар

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Христо

  25 Юли 2022 10:34ч.

  аууу...не може да бъде! Ама чакайте бе, хора! Мчи то цялата кохорта на промяната, во главе с оссаналите БСП, ДБ, и т.н. са за въжето... Дебилите, които гласувате за тях...доволни ли сте сега?! а?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Интересно...

  25 Юли 2022 11:01ч.

  ...дали г-н Гешев е запознат с доклада?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • aas

  25 Юли 2022 11:12ч.

  Ще гласувам за този, който обещае да вкара в затвора всички продажни и корумпирани продажници. Как в Румъния успяха да го направят с 4 премиери и 67 министри?!?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Интересният въпрос

  25 Юли 2022 11:50ч.

  Интересният въпрос сега е не колко ни е набутал Киро, правейки се на пръв натовец, а дали на президента ще му стиска да назначи енергиен министър в служебното правителство, който да разпореди на Булгаргаз да плати на Газпромекспорт в рубли. Още по-интересният въпрос е дали когато получи плащането в рубли, Путин ще пусне газа, или за пореден път ще се изгаври с лакеите си в България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • По-интересно ми е с какво успявате да се надрусате

  25 Юли 2022 13:57ч.

  дотам, че да припознаете в Киро, Радев и пр "лакеи на Путин".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Марин

  25 Юли 2022 11:54ч.

  Киро Лъжеца и Асенка Хюмнето трябва да бъдат набити на кол! Лошото е, че на Асенка това ще й хареса...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • СЕГА СЕ НУЖДАЕМ ОТ ИНИЦИАТИВЕН ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТ

  25 Юли 2022 12:39ч.

  Ние, хората на тази страна, трябва да поемем нещата в ръцете си. Няма нужда да сме по улиците. Трябва да си основем Инициативен Граждански Комитет и да привлечем почтени адвокати, които да ни помогнат да използваме този доклад за сезиране на прокуратурата, както и да контролираме коректността на процеса.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Маги

  25 Юли 2022 12:57ч.

  Очакваше се така да стане. Тези "патриоти" не дойдоха отвъд океана, специално за да ни помогнат, а да изпълнят поръчението, като наред с това лъжеха, мажеха и така наредиха картите, че да не се минат без значителна лична печалба. Блажени са верующите наивници, тяхно е царството небесно...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Пак Маги

  25 Юли 2022 13:04ч.

  И сега пито - платено и без последствия?!? Наистина над главния прокурор е само Господ! Горката България, всеки престъпник може да си "развява коня" за народна сметка съвсем свободно! Даже и му оказват помощ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И за да дадат възможност на Киро&Ася да продължат да се борят необезпокоявано с корупцията,

  25 Юли 2022 14:21ч.

  От САЩ ни пращат още една бойна група.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • тази комисия е само начало

  25 Юли 2022 19:23ч.

  Проекто-докладът на "Временната комисия за проверка на обстоятелствата довели до спиране ..." не трябва само да препраща към КЕВР, а и да остави в НС компетентността по разрешаване на газовия казус, посредством създаване на нова Временна комисия по мониторинг на новото договаряне на доставките на природен газ за Република България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • тази комисия е само начало

  25 Юли 2022 19:25ч.

  Проекто-докладът на "Временната комисия за проверка на обстоятелствата довели до спиране ..." не трябва само да препраща към КЕВР, а и да остави в НС властовата компетентност по газовия казус, чрез създаване на нова Комисия по мониторинг на новото договаряне на доставките на природен газ за Република България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • тази комисия е само начало 2

  25 Юли 2022 19:30ч.

  Едно решение на Мин.съвет е законно, ако е взето на с акт на МС, в противен случай говорим за самоуправство или злоупотреба с власт. Във всеки акт на МС се посочват законовите основания, въз основа на които се взима дадено решение.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • тази комисия е само начало 3

  25 Юли 2022 19:41ч.

  Следва да бъде сезирана Европейската прокуратура в частта за законноста на поредицата недемократични политически решения на ръководни лица в Европейската Комисия и Европейския парламент, които под съмнение за конфликт на интереси доведоха икономиката на ЕС до прага на енергиен колапс.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • софиянец

  25 Юли 2022 20:05ч.

  аз лично ги броя към 150 смъртни+1000 доживотни присъди.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Маги

  26 Юли 2022 10:27ч.

  И сега какво следва да се направи - да се замълчи, все едно нищо не е станало, да се поприказва по пресата, колкото да се даде вид, че го отричаме, или извършилите нарушения на закона да понесат съответното наказание без омаловажаване на значението му, така че да стане ясно на всички, че законът е еднакъв за всички?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Законът, Маги

  27 Юли 2022 20:12ч.

  Никога няма да бъде еднакъв за всички. Никога! Запомни го. Боренето на корупцията винаги ме кара да се смея. Та нали самият капитализъм, като система, е корупция в най-висша степен. Какво ще борите, бе!? Не може да се изпише точка, по-малка от върха на молива.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи