За истанбулското умоизпарение на българската левица

За истанбулското умоизпарение на българската левица
Ако имах диктаторски пълномощия да издам само една заповед, тя щеше да е: На фронтоните на всички държавни сгради да се изсече на камък и най-отгоре на всички телевизионни екрани, интернет и вестникарски страници в страната по всяко време да пише с едри червени букви: „Политиката на идентичността ни се натрапва от елитите, за да измества разговора ни от класовата политика“.

 

Но нямам диктаторски пълномощия – и колкото и стотици пъти да повторя тази за мене проста и очевидна истина по вестникарските страници, българската левица и интелигенция все пак няма да я проумеят. 

 

Вместо да се обедини на борба с класовия противник – олигархията, левицата отново се хвана братоубийствено за гушите – сега за някакъв си трети пол, който не бил трети пол, ами джендър, а то било граматически род ли, социален конструкт ли, юридически евфемизъм за пол ли, така и не се разбра. 

 

Съветът на Европа – маргинална правозащитна организация – никога никого не интересува, освен когато не се появи някоя банална, но обявена кой знае от кого за „еретична“ конвенция като някогашната рамкова за националните малцинства от 90-те години. 

 

Тъй и сега – разумните и грамотни хора, сред които и Станишев, и други двама в ръководството на БСП, обясняват уморено, че никакъв трети пол няма, че става дума за общи мерки за ограничаване насилието срещу жените, което е факт – насилие не само от страна на новите мигранти или по отношение на мигрантките по ислямистка линия, но и традиционното местно нашенско насилие срещу нашите си местни жени. 

 

Но няма кой да ги чуе – противниците на „либерастията“ сред левите не се колебаят да оправдаят нашенското домашно насилие като нещо здравословно и изконно, само и само да не остъпят нито сантиметър на „либерастите“. 

 

БСП избра вместо да служи на правдата да печели изборни точки, гъделичкайки глупостта и ретроградността на масите. Разцепи се кабинетът, разцепи се президенството, разцели се нацията за пореден път на „родници“ и „безродници“, на „патриоти“ и „либерасти“. 

 

Лявата преса бълва потоци глупости, заимствани от руската патриотична преса. За българската публика, знаем, „между ахтоподът и шопските цървули в Мраморно море, между кокошката и гаргата и между Мемиш паша и Нютона не съществува никакво различие“ (Мемиш паша бил известен на минувачите луд турчин в Русе по времето на Ботев). Умната, силната с метафорите си Велислава Дърева и тя бълва глупости. 

 

Особено ме впечатли в „Гласове“ една немска католичка – бранителка на морала и моногамията, която казва, че Енгелс отричал семейството, т.е. при социализма жените са общи и всичко ядем от един казан. Това е лъжа. Енгелс има много интересна брошура „Произход на семейството, частната собственост и държавата“, която навремето била авангардна, опирала се на изследванията на Луис Морган и съвременната английска антропология на брака у традиционните (примитивните) народи в колониите. Енгелс отрича не семейството, а буржоазния брак, тази форма на „узаконена проституция“, какъвто го знаем от „Мадам Бовари“ и цялата реалистична литература на XIX век. Енгелс обаче вярва в семейството на основата на индивидуалната полова любов между равноправни индивиди от двата пола (за ЛГБТ тогава официално още не ставало дума, макар че алтернативните дирения на Верлен и Рембо например били добре известни). 

 

Целият социализъм от Сен-Симон и Фурие, Маркс и Енгелс, Бебел и Либкнехт до Люксембург и Цеткин, и не само западноевропейският, но и руският, и българският социализъм е социално прегресивен, бори се и за освобождението на жената – като важен момент от освобождението на човека от гнета на капитала. Октомврийската революция издигна лозунга „Долу кухненското робство!“ Робството не е само кухненско, а и сексуално, както знаем от Зола. 

 

Жените социалистки – и образовани, и не – са напълно равни на мъжете и задружни с тях във всичко, те са и основателките на международното женско движение изобщо. Много интересен за българската публика ще е последният роман на Борис Акунин „Другият път“, продължението на „Аристономия“, в който покрай другото има и превъзходна документална картина на настроенията в руското женско социалистическо движение в 20-те години. 

 

Затова днешните наши „социалистки“, оправдаващи пряко или косвено балкано-мачизма и домашното насилие, ми звучат толкова жалко и толкова несоциалистически. Днешните млади жени би трябвало да познават поне отчасти живота на старите български социалистки, с образите на някои от които могат да се запознаят и от българското кино от 60-те до 80-те години, което се гледа безплатно в Ютюб. Някои от тях страхотно привлекателни – интелигентни, нежни, но корави като камък пред изпитанията. 

 

В социалистическите страни след Първата и Втората световна война жените се радваха на общо взето много по-добро социално положение, отколкото на Запад, въпреки бедността си в сравнение с развитите западни страни. Затова днес израслите при социализма в България наши жени в Америка направо се чудят на скромните социални стремежи на тукашните феминистки – сега в прогресивния щат Ню Йорк например за първи път се въвежда платен отпуск по майчинство, но само два или три месеца годишно, и то платен в размер 50% от средната седмична надница в щата, по-малко от средното пособие за безработни.

 

Социализмът, а не християнството или ислямът, е естествен съюзник на женското движение. Всички религии, както видяхме, оправдават всичко. 


Крайният феминизъм, който проповядва, че полът бил социален конструкт, който следвало да се деконструира, имитира идеологията на антирасизма, която твърди, че расата е социален конструкт, създаден, за да оправдае робството и колониализма. В последното обаче има повече истина – „расата“ е биологически много слабо релевантна, засяга малко гени с незначително еволюционно значение. Не е така с пола, който е биологически много по-важен от расата. 

 

Но пък наистина социалните роли на половете извън биологичните функции са до голяма степен социален конструкт. Археологическите изследвания на Мария Гимбутас и други показаха, че в т.нар. Стара Европа от неолита преди идването на конните индоевропейци от евразийската степ, в социалните структури доминирали жените, религиите почитали на първо място Великата богиня-майка, статуите на богите подчертават детеродните им функции – Вилендорфски Венери, селищата били без крепостни стени и войната не била обичайно знаятие. Едва с халколита от варненския некропол от V хилядолетие пр.н.е. се явява мъжът-цар-жрец с богата златна украса, подчертаваща мъжествеността му, със златното капаче на детеродния му орган и златните плочки с форма на бик по гърдите му. 

 

Ранният матриархат се обяснява лесно с откриването на земеделието от жените. До изобретяването на бронза ловът си оставал доста несигурен източник на прехрана и женското събирателство, земеделие и животновъдство оставали водещи.Ако не е вярно, поне що се отнася до биологията, че полът е социален конструкт, то е безспорно вярно, че капитализмът е 100% социален конструкт. Наистина важната политическа борба е за промяната или деконструкцията на капитализма по смислен начин, а не за деконструкцията на пола, което в биологично отношение е чиста глупост, или дори за деконструкцията на расата. Обикновените хората от двата пола, както и малцинството (по-малко от 3-4%) хора, които са ЛГБТ по генетични или други независещи от волята им причини, както и хората от всички цветове на кожата и форма на носа и косата трябва да се обединят за борба с негативните страни на капитализма. 

 

Усещането за упадък, дегенерация, разбиване на установения ред (вкл. семейството, установените роли на половете), характеризиращо днешното масово съзнание, се дължи изключително на социално-икономически причини – икономическата несигурност, растящото неравенство, дясната политика на правителствата и наднационалните образувания изключително в интерес на глобалния капитал, както и на идейната дезориентация на масите в резултат на илюзорното съзнание, налагано им от корпоративните медии. 

 

Преекспонирането на половите въпроси за сметка на икономическите и политическите в общественото съзнание представлява замяна на опасния за елитите Маркс с безопасния, макар Фройд. В буржоазнолибералното съзнание Маркс и Фройд са въобще социалистически братя близнаци, защото, не за пръв път, но с особен наукообразен блясък и при особено обществено внимание учеха, че човекът има сложна и дълбока същност: съвкупността от всички обществени отношения, богатството като богатство на човешките същностни сили – Маркс; безсъзнателното – Фройд, която обаче е отчуждена от него и подложена на репресия от обществените условия. 

 

И Маркс, и Фройд по-наттаък преcледваха освобождението на човешката същност от оковите на репресията. Първият – като лондонски икономист, съчувстващ на нещастието на работниците в капиталистическа Англия. Вторият – като виенски лекар, жалеещ страдащите от неврози буржоазни съпруги и дъщери.

 

Маркс и последователите му създадоха учението за частната собственост като причина за отчуждението на човека от богатството на същностните му сили, за превръщането му в частичен човек, който намира смисъла на живота си не в свободния труд, творчеството и обществената самодейност, както трябва да е, а само в потреблението на материални блага в свободното от принудителен труд време. 

 

Затова капиталистите виждат в марксизма и социализма смъртен враг. Борбата на Запада срещу СССР, сега борбата на десните срещу социалистическия („цоциалистическия“) идеал, медийния шабаш срещу БСП – и дори западната истерия срещу въображаемо антикапиталистическия Путин, макар в същото време уж таен милиардер олигарх –  всичко това  е „човешко, прекалено човешко“. 


Борбата на фройдизма с репресията на сексуалността доведе пък до развитието на психоанализа, пропагандирането на сексуалната революция, наркотиците, масовия туризъм по „тъжните тропици“ и масовото увлечение по екзотиката – будизъм, хиндуизъм, Кама Сутра и Рави Шанкар – като средство за освобождаване от репресията и буржоазната скука. Естествено това веднага се превърна в индустрия и основен ресурс на масовата култура. 

 

Феминизмът и ЛГБТ-политиката възникнаха исторически като естествен съюзник на социализма в борбата срещу капиталистическата репресия. Нарасналата отзивчивост към проблемите на ЛГБТ в наше време освен това бе и следствие от развитието на буржоазния либерализъм, за когото индивидът и неговите стремежи са водещи, особено когато може да се комерсиализират, и от урбанизацията и „опитомяването“ на охолното западно общество след втората световна война, а също и от декадентството на елитите. 

 

Да не забравяме, че в 50-те и дори до 60-те години в развитите западни страни хомосексуализмът се преследваше с драконовски мерки – гениалният математик и герой от войната Алан Тюринг бе смазан от британската държавна машина за една хомосексуална връзка, за която сам си признал. 

 

Нищожният брой момчета, които по хормонални или други най-често независещи от волята им причини, се чувстват и като (или повече като) момичета, обличат роклите на майките си, пеят прочувствено женски песни и дори претърпяват хирургически операции и други лечения, за да станат колкото е възможно и телесно жени, също като хомосексуалистите се във всяко общество и са продукт на еволюцията, и в тяхното съществуване значи има някакъв еволюционен смисъл, за което съм размишлявал преди години в „За хомосексуализма – полека, без злоба, човешки“, но те в никакъв случай не са такъв непреодолим морален и политически проблем, какъвто се опитват да го изкарат критиците на злополучната Кончита Вурст. Те не са по-голям проблем за обществото от колекционерите на пощенски марки или далтонистите. 

 

Но поради характера си на лайфстайл политика, ЛГБТ и феминизмът, както както и антирасизмът и национализмът, са изключително удобни като инструмент за изтласкване на класовия въпрос от сцената: сега уж вече няма угнетени работници и бедни, има само угнетени негри растафарианци, жени, руски либерали, ЛГБТ, угнетени кримски татари или каталонци (и каквито други малцинствени етноси има под властта на геополитическия ни съперник).  

 

Естествено, и реакцията от другата страна е също класическа в рамките на лайфстайл политиката: „либерастите“, „сатанистите“ рушат морала, семейството, православието, приличието, Божия ред, анатема! Не, колеги, не са „либерастите“, а е глобалният капитал, който руши поминъка на хората, обществата и държавите, и срещу който трябва да се противопоставят задружно всичките 99% на земята, чиито интереси се засягат. 

 

Понеже скоро се върнахме от новогодишна ваканция в Сан Франциско, чета спомените на Джери Рубин, лидера на младежката контракултура в университета в Бъркли от 60-те години. Господи, колко си приличат психологически тогавашните десни американски „квадратни“ мракобеси като Рони Рейгън, губернатор на Калифорния, хулещи дългокосите, мръсни „комунисти“ в кампуса на Бъркли и в Хейт-Ашбъри в Сан Франциско, със сегашните „леви“ нашенци, хулещи „либерастите“! 

 

Как, по дяволите, да се обедини прогресивният свят, как всички леви да си разлепят очите, да прогледнат: да видят бялото – бяло, черното – черно? Цялата гигантска мощ на корпоративната пропаганда не го допуска. Истински публичен разговор не се разрешава. Ако го разрешат, кой в САЩ ще гласува за републиканците и демократите, кой в България ще гласува за ГЕРБ?

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • Азерчо

  15 Яну 2018 21:48ч.

  Стереотип ли е ролята на жената като майка? Питайте кръга "Червени прашки"!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • В. Николова

  15 Яну 2018 22:02ч.

  Този господинчо абониран ли е да публикува всяка изтрещяла мисъл минала през главата му налята от гмо царевеца . Кажете гласове ? Ако толкова сте я закъсали мога да ви уредя със преподавател в немски университет , отличник там и победител в олимпиади в Бг доказано интелигентен човек . Но моля ви ..някакъв даскал преподавател на бъл деца в сащ да си прави гаргара ..е смешно

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муйо

  15 Яну 2018 22:05ч.

  Хаджийски, какво пише в член трети на Истанбулската конвенция? Пише, че половете са социално определени роли. Не пише, че половете са биологична даденост, нали? И няма как да пише такова нещо, защото тогава цялата конвенция става безсмислена, а още по-безсмислен става наднационалният надзирателски орган, който ще следи дали сме си изкоренили обичаите и традициите, и дали сме си преодолели половите стереотипи. Извод - "разумните и грамотни хора, сред които и Станишев, и други двама в ръководството на БСП, обясняват уморено, че никакъв трети пол няма", просто лъжат. И ти лъжеш за това, лъжеш и за Енгелс: "Енгелс отрича не семейството, а буржоазния брак, тази форма на „узаконена проституция“. А одобрява ли Енгелс феодалния брак? А робовладелческия? А първобитнообщинния? А как вижда Енгелс брака в безкласовото общество? Пише го в "Манифеста", ако не знаеш. Май Хаджийски за пореден път се пребоядиса, а? А ми триеха коментарите, че политическите ти убеждения са стабилни като ветропоказател...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Васик

  15 Яну 2018 22:09ч.

  Кампанията против Истанбулската конвенция е дирижирана от сдружение "Асоциация общество и ценности", което е филиал на Световния конгрес на семействата (World Congress of Families). Това е организация на американските служби от средата на 90-те години, чиято основна цел е разбиването на православието, като се върти изтърканата плоча за икуменизма. Организацията е създадена от Allan Carlson, служител в рейгъновата администрация. Спонсори на Световния конгрес са американски десни организации като Alliance Defending Freedom, Catholic Family & Human Rights Institute, Family Research Council, Family Watch International, Focus on the Family и National Organization for Marriage. Консервативните възгледи на Световния конгрес са добре приети в Русия едновременно и от правителството, и от православната църква. Това обаче е така и в католическа Полша, което би трябвало да е предупредителен сигнал за тукашните защитници на православието. На сайта на Асоциация общество и ценности ще видите всички опорни точки на ВМРО, включително и "бивш мъж", който е спечелил състезание за жени.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Спиноза

  15 Яну 2018 22:30ч.

  Фичо се е изложил, много евтино е Фичо, да обвиняваш, че който не ще джендъри, е за домашното насилие! Против домашно насилие си има наказателен кодекс и други закони, обаче като нямало трети пол в конвенцията, защо тука у нас, тая конвенция ни я разясняват и защитават по медиите НПО, специализирани по джендъри и ЛГБТ? А? А?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • §ЗАПАЗИ СЛОВОТО МИ И СЕ НЕ ОТРЕЧЕ ОТ ИМЕТО МИ§

  15 Яну 2018 22:32ч.

  Всички християни-католици;протестанти и православни са естествено против конвенцията;защото в нея има точки противоречащи на Божия ред установен на Земята;а не ;че са ръководени от някакви асоциации!Тук в България съвпаднаха възгледите и на десни и на леви;защото сме консервативно общество !и все още имаме здрав разум!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Спиноза

  15 Яну 2018 22:34ч.

  Васик, нещо ти е объркана логиката, но я кажи, къде американците дават парите, да се наредя и аз, щото съм много против ИК и джендърната идиотщина, на дружките ти - американските откачени либерали?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Мормон Дьо Балкан

  15 Яну 2018 22:42ч.

  Жените са общи и всички ядем от един казан соц бъвоч.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • В. Димитров

  15 Яну 2018 23:06ч.

  Учудвам се че скудоумните разсъждения на г-н Хаджийски толкова често присъстват в Гласове и снижават нивото му. И с други автори в Гласове не съм съгласен, но този автор е потрес. Не само с левичарските нагаждания, но най-вече с манипулираните факти. Имах неудоволствието да следя наколко негови статии-бисери :)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Доктор Нелчо Неделчев

  16 Яну 2018 0:00ч.

  Фичо , драги , дълбоко ти са неясни проблемите на джендъра , третия пол , ЛГБТ и т.н. тематиката. Самият факт , че търсиш природна полза у съществуването на педерастията , е показателен. Липсва ти медицинския граунд , а без него писаниците ти профанизират. Значи над деветдесет процента от съвременния хомосексуализъм не е "природен" , а СОЦИАЛЕН. Това значи ,че не става въпрос за сбъркано по рождение момченце с недостиг на мъжки хормони , което се чувства като жена , и "пее прочувствено женски песни"... А става въпрос за най-нормални във физиологическо отношение момчета /съответно момичета при лесбийството/ , с нормални хормони , без никакъв белег на хермафродити, които обаче попадат в среда на хомосексуализъм. И ставата хомосексуалисти по пример , и най-често под сексуален натиск ! Т.е. проблемът не е "природен" както ни надуват ушите екстремистите ЛГБТ , а чисто социален и поведенчески. И решението не може да се оставя на "природните нагони" , а трябва да се търси социално решение. Каква е социалната полза от хомосексуализма ?? Фичо няма обяснение колкото и да се напъва. "Ползата" е в демографското сриване на обществата /белите/ , възпроизводство на хомосексуализъм , създаване на тесни общности , корупция и привилегии по критерий на сексуални предпочитания... И болести - СПИН , хепатит В ,С и т.н. Това ли е "ползата" Фичо ? Какви класови борби омешваш в този контекст ? Какви леви-десни ? Противодействието на хомосексуализма няма никакво измерение с леви-десни , капиталисти-пролетарии. Това е реакция на хората за запазване устоите на обществото , съхраняване на семейството , християнската цивилизация.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Васик

  16 Яну 2018 0:06ч.

  World Congress of Families организира кампанията срещу Истанбулската конвенция в цяла Европа и това лесно може да се провери, ако се проследи обществената дискусия в Полша. Целта е предизвикване на разделение в обществото и отслабване на влиянието на основните конфесии. Кампанията беше умело проведена и през цялото време са подчертаваше примерът на Полша и Унгария, но не и на Сърбия, която е православна държава и вече е ратифицирала конвенцията. За българина беше голямо удоволствие да се самопохвали като изключително православен, нищо че неговото християнство обикновено се изчерпва с ходенето на сватба и погребение.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • нева

  16 Яну 2018 0:23ч.

  Поздравления, доктор Неделчев !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Читател от Сега

  16 Яну 2018 0:35ч.

  Чичо Фичо, срамно е да пишеш такава статия! Само това ли видя в статията на "немската католичка", че споменала Енгелс. Ми даже и да пропуснеш християнските ѝ разсъждения, жената много внятно е обяснила целия процес на налагане на нова парадигма със стратегическа цел да се манипулира човешката психика из основи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  16 Яну 2018 0:43ч.

  Фичо много добре се е обосновал, но реакцията отдолу е първосигнална, сякаш на хора заплашени да им сменят пола насилствено. Поне на болшинството. И моя милост повтаря ли, повтаря с думи прости, че някои в момента ловят маймуни с трици, ама за благодарност получавам обвинения, ту че съм евреин, ту че се храня от грантове. А е толкова просто за разбиране, щом политиците с такъв ентусиазъм се хванаха за гушите заради тая конвенция, значи целта им всъщност е политическа. Да сте ги видяли някога да ги движи грижата за хората?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Читател от Сега

  16 Яну 2018 0:47ч.

  А защо се прави всичко това: Днес разпадът на моралните норми е принудително наложен, а съпротивата се наказва с изолация и юридически санкции. Ето ТОВА е целта и насчина на борба с противниците, другото е параван за наивници. И искат да почнат от детските градини .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Руди

  16 Яну 2018 5:29ч.

  И на глухите и слепите вече следва да е ясно, какво се цели с конвенцията. Плъзнати сме през "прозореца на Овертон" и не от вчера. Вече са ни натикали в петата му фаза. Ето и линк за проспалите събитията в реалното им време - http://glasove.com/categories/komentari/news/prozorecyt-na-overton?page=2(Овертон умря преаз 2003 г., а Гласове се/ни запозна с теорията му през 2017 г. Пак добре!). А да се влиза в спор с Хаджийски е загубена работа - убежденията му се сменят по-бързо от мнението на гербаджийски депутат, По целесъобразност, разбира се. Има един подобен нему самотитулуващ се "философ" от Долна Баня, Ангел Грънчаров се нарича, същият тежък графоман. Може и от него нещо да публикувате. И той има писания и съвест на повикване. Налице са и дежурните подадакващи, като гледам някои мнения отгоре. А логически излиза, че конвенцията се бори срещу домашното наслие върху особен вид жени, които всъщност, жени не са. По-точно, срещу насилието върху мъже, които се мислят/представят за жени. Понеже, именно такива остават вън от обхвата на националното законодателство. Така е и с онези жени, чиито мъже са също жени. Затова следва парламентът да се занимава с подчаршафния битов драматизъм на гълъбчетата. Поне ще е интересно. Битка за идеи, не за пари и фондове, макар че някои другарки и другари си пишат службогонски активи. И получават дивиденти! Сергейко е чудесен пример - човекът с най-голям принос в затриването на социалистиеската идея и социалистическата партия у нас; лидерът, загубил безпощадно абсолютно всички възможни избори, получи за награда предстедателския стол в ПЕС! Нека трепери буржоазията и олигархията... Но, да видим "десните" от ГЕРБ; да видим либералите от Кочан, Ардино и Якоруда; патриотите да видим! Едно е ясно - всеки, който агитира в полза на конвенцията, моментално се превръща в неизбираем политически труп. Кого ли, освен Цецка и Катеринка(и двете до ушите в ла..а покрай юридическата страна на проблема), ще изтикат на амбразурата? Ами ако на Бойко му спретнат контра гей-парад под магнолиите? Остава само и някой незапомнен петсантиметров сняг да падне в София, в тия и бездруго тежки председателски времена... Чакаме.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ванко Николов

  16 Яну 2018 7:05ч.

  Либерастия • Либерална демокрация • Либерална теория на половете-социален пол/gender • • Единадесета Божа заповед: Не ми лази по нервите! • За понятията "либерална демокрация". Българската"либерална демокрация", "либералната демокрация" на ЕС и американската "либерална демокрация" • Направете един опит за дефиниране на понятиета. Също и за "либерал-фашисткия мейнстрийм". Щото хем уж "зачиташ" свободата, но пък виж, ако кажат нещо, което ТИ си квалифицирал като "език на омразата" (без да си искал мнението на другите), то тогава ти ги санкционираш, за това, че са си позволили свободата да ти кажат истината в очите. Като истински фашисти, нали? Казват, че един наистина либерално настроен човек, никога не използва езика на омразата! НО само, ако не му противоречиш. В момента в който му представиш ясни и конкретни доказателства за глупостите, които пише и нещата придобиват коренно различен характер... Но за тях това е конспиративна теория…! На фона на днешния ден либерална демокрация звучи като гротеска, звучи цинично. Самият баща на фашизма - Мусолини казва, че "Когато интересите на корпорациите надделеят над всички други интереси, това е фашизъм." И отгатнете за чии права се "борят" всички либерали и грантаджии (дето по нашите географски ширини им викаме "десни")? Става ли ясно, защо ги наричам либерал-фашисти ?! Това са вече остарели критерии и норми - комунисти и некомунисти. Не се плъзгайте вече по тази лъжлива плоскост, тя е капан. Не е спасение. …………………………………………………………………………………………………… ------------------------------------------- Нямам против хората, които избират сами начина си на живот-кой хомо, кой веган, кой либераст, кой ку-ку по рождение или по избор, но имам против натрапването на техния начин на живот, като правилен. Аре нема нужда! И аз си имам глава на раменете и мога сам да избирам предпочитанията си, без да ми бъдат натрапвани! Между другото: вегани, и растенията са живи същества, защо ги изяждате? По-добре яжте камъни за да сте в мир с лудостта си. И един виц в случая: - От какво е това яке? - От полиестер. - Зверове, знаете ли колко нещастни полиестера са убити за това тука! …………………………………………………………………………………………….. ----------------------------------------- Казано просто: Като се роди дете,няма да се вписва в акта за раждане неговия биологичен пол. Той ще се определя,когато детето навърши пълнолетие,или ако не си е променило пола.Нещо повече,едно дете може да съди родителите си,ако не се отнасят по негова преценка,като лице от противоположния пол. На мен това ми изглежда противоестествено! Защото: 27. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. Битие 1.27 …………………………………………………………………………………………………………………………….. ----------------------------------------------------------------------------- Valentin Stoyanov: • Ето ти конкретно текст от Истанбулската конвенция – " „основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут“........Не съм съгласен с така формулираното понятие СОЦИАЛЕН пол !...В който влизат педали , лезбийки , травестити и всички други видове извратеняци с различна СЕКСУАЛНА ориентация ! И също така да им осигурявам подслон , храна и средства за живот като на бежанците избягали от страните си поради преследване заради различната си сексуална ориентация / педали и травестити и др./ В , тази конвенция за да прикрият зад кадър намерението си за узаконяване на подобно извращение . постоянно декларират че това е била конвенция за защита на жените и момичетата от насилие ...Хайде бе ...! Германия , Франция , Швеция след като подписаха тази конвенция как защитиха жените и момиченцата си от масовите насилия на сексуална основа от мигрите ...как ! Ето Ви пример ..Шведски съд се отнесе снизходително към мигран от Пакистански произход изнасилил многократно и матретирал физически над 5 шведки / от които едната е дете на 15 години/ като постановил че проявява разбиране тъй като в страната му подобна сексуална ''претенция '' му е била законово гарантирана и е неотменим религиозен стереотип на поведение ! Или като в Германия където през Коледа миналата година бе проявено насилия над хиляди немски жени , а тази Коледа Германия ограждаше жените си с ограждения и полиция ..но , отново стотици бяха насилени !Тази конвенция маскира подобна съдебна снизходителност от сексуалните посегателства на '' мигрантите'' ...Ние и сега имаме закони против сексуално и всякакъв вид насилие , друг е въпроса закона прилага ли се в цялата му строгост от право-прилагащите органи ! Не , се вързвайте на Витиевати те им уверения че тази конвенция не била онуй нещо . което проличало на онуй нещо ! Ето ти още конкретика ; '' "Пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете". Чрез тази дефиниция се кодира, че ако някой избере да възприеме социално изградените роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените, този човек е от женски пол. По същия начин някой може да избере да е от мъжки пол, защото възприема "социално изградените..." подходящи за мъжете. Разграничава се между пол (sex) и социален пол (gender) / Социално изградени роли ..

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • OLD

  16 Яну 2018 7:31ч.

  Трагичен отново текст в едно с внушението. Но да пуснем водата от казанчето. Натрапва се тенденция на пишещите с двойно гражданство, без значение с български или руски лични имена, да споделят частични истини в кампания, против майчината си Родина, в удобство на положение във "втората". Да сме бедни глупаци, но само с полове по Божий промисъл, е по-добре .

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Муйо

  16 Яну 2018 8:39ч.

  За брака и семейството в "Манифест на комунистическата партия": "Върху какво почива сегашното, буржоазното семейство? Върху капитала, върху частния доход. Напълно развито то съществува само за буржоазията; но то намира своето допълнение в принудената безсемейственост на пролетариите и в публичната проституция. Естествено, семейството на буржоата ще отпадне с отпадането на това негово допълнение, а и едното, и другото ще изчезнат с изчезването на капитала." Ясно и категорично. Няма да има семейство, децата ще се възпитават не от родителите, а от "обществото" - май излиза, че чичко Сорос е марксист, а?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Споко, бе!

  16 Яну 2018 8:49ч.

  Вальото е дялан камък. Утре ще нацвъка ново творба, човекът е творец, с която ще обори днешната. Важното е да има трафик на сайта.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Незнайко

  16 Яну 2018 8:59ч.

  Каракачанов предотвратил джендър обучение в детските градини Министърът на отбраната от квотата на Обединените патриоти Красимир Каракачанов е предотвратил въвеждането на джендър обучение за деца в предучилищна възраст и … https://bultimes.com/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%BE%D0%B1/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Адмирации за Истамбулската

  16 Яну 2018 9:37ч.

  Ето ги. Лъснаха всички джендъри, соросо, гранто и всякакви друго зависими, на които не им пука за България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Вашите имена /задължително/

  16 Яну 2018 10:08ч.

  Хаджийски е много самотен, някак си аристократично самотен

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Провокатор

  16 Яну 2018 10:26ч.

  В.Хаджийски е добър провокатор. За съжаление неговата основна мисъл е завита в много парцали, които дразнят четящите и силно дразни тези, които като прочетат К.Маркс или Ф.Енгелс им става лошо и хабят много сили да доказват всичко друго, но да не вникват в тяхното учение за семейството!Това че Сер-гейчо защитава тази "Истанбулска..." си е негов пролем, но всеки мери от камбанарията на своята осведоменост. Това че Той е Ликвидатор и служи на себе си е ясно от много отдавна (За тия дето много ги интересува от кога: още като студент в Москва. Никой на него не е залагал, като сериозен партньор и човек , с който може да имаш сериозна работа...). С каквото се е хванал в България-една ликвидация. Според мен В.Х. поставя въпроса, че с такива конвенции-промиват, шлифоват мозъците на публиката и не и дават възможност да се замисли и си каже думата с исторически факти, а не с напудрени фрази. Елитите на буржоазията по света вече критически осмислиха силата на учението на К.Маркс и не жали сили и средства да го дискредитира. Не са малки мерките и подходите младите да не го учат и не го разбират. А времето тече! "Всичко е във времето и ние сме в него", писа на времето си нашият Апостол. Богатите богатеят, пролетариите работят и освен за хляба си, не могат да мислят за друго, не могат да предложат нещо по-добро, по-справедливо и т.н., но това е друга тема. Бих пожелал ВХ да пише по-ясно и адресно, без излишни подробности.Та това е просто статия, мнение, а не изследователски научен труд.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "...за ЛГБТ тогава официално още не ставало думa...

  16 Яну 2018 10:44ч.

  Е, за около 150 години прозорецът на Овертон се е изместил и немислимото е на път да стане норма :-)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Констатация

  16 Яну 2018 11:15ч.

  От горната статийка е видно, че "истинските български социалисти" отдавна са емигрирали в Америка и оттам се опитват да дават акъл на тукашните. По-добре би било обаче, да се концентират върху борбата за победата на социализма в САЩ, отколкото да пишат подобни наукообразни простотии...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  16 Яну 2018 16:42ч.

  За истинските социалисти борбата с класовия противник се води най-успешно на негова територия. Най-ефективно - в Америка. Става и в Германия, Австрия или Англия, но там класовата борба е много по-усложнена от различните сектански уклони на част от класовите братя. Както и от заблужденията, които властват сред част от елита на класовия брат - примерно тези наши братя отказват да славят руската техника, китайската работливост и корейската(северна ) твърдост. Те предпочитат да се возят на коли, използвани и от класовия враг- Бенц, БМВ, ФВ и пр. вместо да предпочетат Лада или някой китайски СУВ. Ако имахме диктаторска власт, те щяха да бъдат командировани в Русия, за повишаване на квалификацията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • boss

  16 Яну 2018 17:32ч.

  Хора, става дума за унищожаване на цивилизационния модел! За светогледа ни! Предлагам да не губим време и да се възползуваме от опита на Швейцария- те промениха конституцията си, за да се защитят от изискванията на Истанбулската конвенция. Ето какви нови членове бяха добавени: Т 3. Сексуализирането на детето е предмет на неговите РОДИТЕЛИ. Т 4. Обучението за превенция на насилие върху деца отпада от детските градини. Т 5. На деца по-малки от 9 години не се допускат никакви сексуални уроци. Т 6. Учители по биология не могат да разясняват тези теми на ученици над 12 години. Т 7. Децата и учениците не могат да бъдат принуждавани към сексуално обучение. Нека променим Конституцията и тогава да обсъждаме ратификацията на Истанбулската конвенция. Българският суверен припознава бащата като мъж, от мъжки пол; а майката- като жена, от женски пол.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Васик

  16 Яну 2018 19:19ч.

  ВМРО възпроизвежда опорните точки на Асоциация общество и ценности, но това са крайнодесни възгледи и нямат нищо общо с България. Интересно как ВМРО се сетиха чак през декември за конвенцията, след като имат цял вицепремиер и той няма как да не знае програмата на правителството още от лятото? Асоциация общество и ценности (Световен конгрес на семействата) искат пълна забрана на аборта и контрацепцията, както и на много други неща от съвременната медицина. Полските жени трябваше да излезнат по площадите, за да спрат закона за аборта, понеже правителството се подведе по акъла на Световния конгрес на семействата. С какво право тази чужда фондация се меси в българското законодателство и защо ВМРО не протестира срещу това??? Едно време същият Световен конгрес беше против българския закон за детето (2012).

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Perkoles

  16 Яну 2018 20:11ч.

  ех фичо, фичо... пак си замотал една пълна каша от цитати и мисли, които нямат общо с темата. първо си ни обърнал вниманието към "врага с партиен билет", което за нас не е непознато от близкото и малко по-далечното минало. този път, за теб другарят серж е от "добрите". но ние "ного топре" знаем, че той трябва да слушка и да папка, инак няма да му дават благинки от брюксел и пес. благинки, които ние, данъкоплатците осигуряваме, а не концерните, които се промушват през финансовите дупки за неплащане на данъци оставени от юнкер, също цоциалист. аз няма да цитирам нито маркс, цеткин, енгелс, нито пък ацтеките или шака зулу конкретно какво са казали по повод тази истанбулска конвенция. още по-малко ще споря дали това е "лапсус лингве" на преводачите, а ще обърна сериозно и конкретно внимание на ""Член 3 — Определения За целите на настоящата Конвенция: в) „пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете;". защо биологичното определение за пол, заедно със своите хромозоми, детеродни органи, мензиси, сперматозоиди и яйцеклетки, които са присъщи за висшите организми не е влязло, като определение за целта (забележете) на тази конвеция, а "обществото" на малцинството от най-кресливите платени протестъри определя по роли, какви трябва да са подходящите характеристики за мъж и жена. това определение е от полза само и единствено на джендърите, които не се споменават в документа, но на много места понятията за мъж и жена са изпуснати, но едва ли е поради невнимание. ако вие, защитниците на тази конвенция си мислите, че и ние, ще почнем да се делим, като пресечени с лопата червеи, или като вас ще ходим след бащите си за да гледаме дали не са снесли някое дете след порения зор в тоалетната, то, жестоко се лъжете! чак такива идиоти не сме. а опорната ви точка, че сме за насилието и мразим жените е просто толкова жалка и нещастна, колкото и опитът да се цитират хора, които нямат общо с действителността. аз обичам всички жени, фичка... дори и твоята. поздрави на нелата!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Язе

  16 Яну 2018 21:05ч.

  Язе мислим, че докторо Нелчо Неделчев го е рекъл убаво, аферим. На пазаро излезная истинските педали, платените педали, платените истински педали и они нормалните ора требе да ги поотупат и побеждуват.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Зоро

  16 Яну 2018 21:08ч.

  Няма нищо странно, че този графоман продължава да бълва безумия във виртуалното щом му дават платформа за изява. Странното е, че има такива, които го четат, а след това се оплакват, че ги е хванал съклет или ги цепи главата. Не мога да го разбера този интелектуален мазохизъм.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  16 Яну 2018 23:15ч.

  А най-добре да не цитираме Маркс, Енгелс и Ленин, тъй като техните възгледи и още в по-голяма степен житейски практики много силно се отклоняват от ценностите, които защитаваме тук и които Истанбулската конвенция застрашава. Маркс не се е поколебал да забремени слугинята си, каквато като марксист е имал удоволствието да притежава, а после да не признае детето си от нея, вероятно за да не засегне чувствата на съпругата си със синя кръв; Енгелс цял живот си е гледал кефа, казано на истанбулски, включително и с работнички от собствените му фабрики, които като борец срещу капитализма е притежавал; за Ленин слуховете са от целия спектър на сексуалните отношения и от раждането до смъртта му, и очевидно в голямата си част са лъжи, но пък подценяването на семейната институция като буржоазен предразсъдък е факт. Понятието комунистически морал, днес вече позабравено, всъщност се базира не върху примера на основоположниците, а по-скоро върху иначе отречените, но на практика адаптирани за новото общество християнски ценности и не се появява с щурма на Зимния дворец, а много, много по-късно. Всъщност първоначално Революцията е посрещната с ентусиазъм от гей и лесбо средите в Петроград. Било е забавно в някаква степен.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Васик

  17 Яну 2018 2:50ч.

  А дойде ли време да горим на площада книгите на Юлия Кръстева? Който е казал А, ще трябва да каже и Б. Съзнателно не казвам, че която е казала А, ще трябва да каже и Б, за да си проличи стереотипната роля на джендера.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Друга констатация

  17 Яну 2018 11:10ч.

  Очевидно американският гражданин социалист с руско име е напълно обсебен от омразата си към ВМРО и е склонен да ги обвинява за всичко, например за това, че са против Истанбулската конвенция и, в същото време, че не са достатъчно против нея. Класически пример за шизофрения....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Стоян Лозински

  17 Яну 2018 14:28ч.

  Хаджийски, умоизпарението намира почва най-често у някои индивиди. Ти си силно застрашен от този процес. За разлика от многотоновата словесна слама, с която целиш да докажеш колко е безобидна конвенцията, аз ще използвам много по-малко количество думи в твърдение на противоположната теза. Това е езуитска пушилка, чиято цел е да скрие истинската цел на авторите си - не насилието над жените е грижата им, а как да излъжат доказалия се вече в продължение на три десетилетия наш народ като наивен, за да приеме третополова даденост. Самият факт, че се настоява подобно понятие да бъде въвеждано в обучение на децата в най-ранна възраст говори, че целта е промяна на мисленето в неговия фундамент - традицията, психологията , а оттам светогледа и манталитета на идващото поколение. Това е най-важното и най- страшното, а не социалните проблеми, свързани с икомиката на страната и заплащането на труда, за които настояваш че трябва да изместят темата за третия пол . Разбира се, че заплащането на труда е от съществено значение, но да се игнорира опита за подмяната на душевния мир с фалшиви усещания и критерии е равно на неизличима и непоправима национална катастрофа, от която излизане няма, защото е духовно самоубийство, равно на самозаличаване. Така че, Хаджийски, не ставай хаджия, пътувайки към гроба на дявола, защото той гроб няма и това ти пътуване към фалшивата си цел те превръща в жертва и инструмент на същия този дявол. Потърси из третополовата си душа следите от пътя към Бога и го намери!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Петър Димов

  17 Яну 2018 17:33ч.

  Дрън-дрън-дрън ярина от Чичо Фичо - известен с това прозвище от форума на "Сега". Фичо впрочем е известен с изврътливата си позиция в недалечното минало, сравнена с днешната, но това да му е проблемът. Фичо трудно вдява една простичка истина: Ако т.нар. Истанбулска конвенция наистина беше против насилието срещу жените, в нея нямаше да се вмъкват идеологически „а не научни“ термини като "джендър" - в новото му значение, наложено от крайни феминистки в духа на идеологията на неомарксизма и културния марксизъм, който по тази и ред други теми е в гнусно ЛГБТКю сношение с крайния глобализъм, провалената мулти-култи доктрина и хунвейбините - цензори на политическата коректност. И да - тази отровна смес е истинската опасност днес, а не борбата на "онеправданите класи". Защото в нея "онеправданите класи", които впрочем относително успешно на много места защитават правата си, са подменени с "онеправдани малцинства" - расови, национални, сексуални, "джендърни", а и полови.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бялото – бяло, черното – черно?

  17 Яну 2018 20:44ч.

  Майсторе, на колко ракии си го писал този буламач?! Ставаш жалък! Харесвах ти анализите! Единственото вярно което си написал е: "...бялото – бяло, черното – черно"!!! С всичко друго го отричаш!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тръмп побърка Фичо

  18 Яну 2018 0:05ч.

  Това е диагнозата. Тръмп побърка и останалите комунисти по света и в США, в частност. Почнаха сами да си говорят, и все несвързано. Погледнете трезво на всичките им попълзновения: това нормални хора ли са? Не, нали?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Отличен анализ

  18 Яну 2018 0:20ч.

  За който разбира проблематиката!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Името ми е Червен

  18 Яну 2018 7:42ч.

  Boss, Може ли линк към оригинала или швейцарско средство за масова информация?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • tester1

  18 Яну 2018 16:40ч.

  И тоз се е надишал с краварски въздух, какво ви става бе хора, че главите ни са все преклонени от десет века е вярно но не бийте по децата и традициите. Няма друга държава в Европа която да е с името си от 13 века. Тоя съюз ще мине и замине, България пак ще я има, благодарение на нашите обичаи, традиции и деца с български дух.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "Ако имах диктаторски пълномощия"--хахахаха!

  18 Яну 2018 20:33ч.

  Приискало му се да бъде диктаторче на Фичо. Едно такова изпъченко, нацупенко, фръцливо диктаторче. И що така, Фичо? Да ни диктуваш? Какво толкова ще ни диктуваш? Нещо гениално, без съмнение, нали! Ма кааааак, ма разбира се--ти си същи гений, Фичо! И огледалото ти го казва, и Нела. И даже си говориш самичък! Ах, диктаторчето на батя!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Eisblock

  19 Яну 2018 4:32ч.

  Изпущам умишлено да коментирам този словесен козунак или да квалифицирам Автора. Под черта мога само да отбележа, че тук този е образец за противоречия. Защо ли? - Щом "класовата борба" се разводнява умишлено с "несъществуващи проблеми" (Отделно, превръщане на здрави и прави момчета с педераска пропаганда не е незлобливо деяние, а криминално!!!), то и това разводняване чрез измислената "конвенция" е нужно да се отхвърли без всякакви коментари! ........ Което за жалост ти не предлагаш!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи