На около три километра южно от Крумовград днес беше официално открит рудник „Ада тепе“ на находище „Хан Крум“. Това е първият новоразработен рудник от 40 години насам. Инвестицията на канадската компания „Дънди Прешъс Метълс“ е на стойност 280 млн. лв., а правата на компанията за концесия са за следващите осем години.

 

 

 

“Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД е дружество за търсене, проучване на полезни изкопаеми, добив и преработка на златосъдържащи руди. Вече петнадесет години то инвестира в разработването на открит рудник в участък “Ада тепе” край Крумовград. Благодарение на постоянството и ангажираността на екипа и в диалог с местната общественост фирмата успя да получи подкрепа за изграждане на рудник за открит добив и преработка на златосъдържащи “Ада тепе” на находище “Хан Крум”. Това е първият новоразработен рудник в България за последните 40 години.

 

Разрешението за строеж на открития рудник „Ада тепе” идва през 2016 г. след като компанията променя изцяло както технологията, която вече предвижда само преработка до златен концентрат без използване на цианиди, така и начинът на събиране и съхранение на отпадъците – по изцяло нова технология.   

 

Проектът на Дънди е пример, че минната индустрия е бранш, който изисква много време и големи по размер инвестиции, за да се развие един минен обект. В случая с Ада тепе, изминават 15 години в проучвателни дейности, изготвяне на оценки за въздействието, обществени обсъждания, протести, административни процедури, свързани с околната среда и необходимите разрешения.  Така до първия добив от рудника през 2018 г.

 

Рудникът е разположен на хълма Ада тепе, на около 3 км южно от Крумовград в югоизточната част на България. Добивът на руда и преработката в обогатителната фабрика са конвенционални. Технологичната схема включва трошене, смилане и флотация на добитата руда за извличане на златото; депониране на отпадъка от преработка в интегрирано съоръжение за съхранение на минни отпадъци. Това е една от новостите в проекта - съоръжението осигурява висок екологичен стандарт с ползването на три пъти по-малка площ от първоначално предложената, и възможността да се затревява и рекултивира прогресивно в хода на живота на рудника. 

 

Капиталовите разходи за изграждане на рудника и съпътстващите съоръжения, са в размер на над 280 млн. лева.

 

Планираната годишна производителност на обогатителната фабрика е 840 хил. тона руда със съдържание на метал злато 85 700 тр.у. Срокът на експлоатация на рудника е осем години. 

 

От 3 юли 2018 г. започна промишленият добив в рудник "Ада тепе", а първите тестови количества златен концентрат бяха произведени в началото на тази година.

 

 

Инж. Любомир Хайнов, оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“:

 

„Предприятието трябва да добива 780-800 хил. тона на година с между 1,6 и 2 млн. тона баластра, която отива за изграждане на интегрираното съоръжение за минни отпадъци. Едно от най-важните неща за обогатителната фабрика, които трябва да постигаме устойчиво, е извличането. Проектните параметри ги достигнахме. В момента започнахме да работим за оптимизиране на производството, както в част рудник, така и в част обогатителна фабрика”.

 

Д-р инж. Илия Гърков, вицепрезидент и генерален мениджър за България:

 

„Искам да благодаря на всички заинтересовани страни: местната общност, общинската администрация, областната управа, на неправителствените организации, на всички, които помогнаха да направим този обект и то да го направим така, че да е пример в нашия бранш.

Ние сме причина младите хора да останат в регионите, в което оперира нашата компания, защото подкрепяме развитието и реализацията им. Подпомагаме и местните общности, като създаваме сигурност и доверие, че за тях има бъдеще в родния им край”.

 

Дигитални технологии в минната индустрия

 

В България "Дънди" има две предприятия – това в Крумовград и “Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД в Челопеч, където дружеството добив и преработва медно-златно-пиритни руди от находище “Челопеч”. Добивът се извършва по подземен способ, а добитата руда се преработва до минерални концентрати.

 

И досега рудникът в Челопеч остава единственият рудник в света със 100% wi-fi покритие на 600 м под земята. Познат е в професионалните среди на минния бранш като дигитален рудник. Зад всичко това са хората с техните смели и нестандартни идеи, с начина, по който работят и взаимодействат. 

 

 

 

Още от категорията