България с най-много неправомерно дадени европари

България с най-много неправомерно дадени европари
Най-много неправомерно раздадени европари има по програмите за "Икономическо, социално и териториално сближаване", от които се ползват новите членки като България, пише в доклада на одиторите на ЕС за 2014 година.

 

Сметната палата на ЕС предупреди, че нередностите при обществените поръчки в България забавят усвояването на еврофондове, съобщава кореспондентът на БНР в Брюксел.

5,7 на сто от разходите изобщо не е следвало да бъдат направени, защото парите не са използвани в пълно съответствие с правилата на ЕС.

Председателят на Европейската сметна палата Витор Калдейра представя основните моменти пред депутатите от комисията по бюджетен контрол в Европарламента в Брюксел. Особени проблеми са констатирани в пет държави  България, Гърция, Испания, Румъния и Словакия, където нивата на усвояване на европарите е значително под средното за Европейския съюз. В четири от тези страни общият размер на средствата, които все още не са заявени за плащане от бюджета на Съюза, варират на 15 на сто, или повече от техните годишни държавни разходи.

Неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки е установено в България и още седем държави. 6 на сто от изчисления процент на грешки са свързани с нередовни процедури за договаряне на търговете.

България е дадена за пример като лоша практика да се плащат пари по програми в земеделието на фирми, които не са отговаряли на изискванията. Става дума за мярката "добавяне на стойност" към земеделските и горските продукти, където според одиторите финансирането не е било конкретно насочено. Въпреки че критериите за подбор са били определени, те не са били използвани за насочване на подпомагането, тъй като наличният бюджет е бил достатъчен, за да се финансират всички допустими проекти. Така са платени пари, които надвишават нуждите.

Евросъюзът трябва да се справи с финансовото изоставане в различни области, за да освободи средства, които да могат да бъдат използвани другаде, където са най-необходими, каза пред евродепутатите в Бюджетната комисия председателят на Сметната палата на Европейския съюз Виктор Калдейра, който призова за преразглеждане правилата и схемите за отпускане на средствата на правителствата. 

Всяка година Европейската сметна палата извършва одит на приходите и разходите от бюджета на ЕС. Общият размер през 2014 г. възлиза на 142,5 млрд. евро, или около 300 евро на всеки гражданин.

 

Коментари

 • Тя ,Евр.См.палата,

  10 Ное 2015 12:47ч.

  не ги разбира тези работи - виж - българската См.палата - вече 7-8 г. пише доклади на килограм и там ... ами всичко си е наред , прави "подбор" при одит на общ.поръчки в големите общини ,като си "избира " ама едни договори за.... 100-200х.лв и отчита ,че всичко е наред / особено при отличниците София,Бургас.../- някъде да сте прочели в доклади на БГ См.палата - колко ..хайде само санкции са покрити и от кои източници по договорите от ОП на ЕС ,на кои общини и министерства по кои договори - какви суми са отказани и "покрити" от БГ бюджет ... няма ,пълна "прозрачна" мъгла - това е нашата См палата

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • тато за бато

  10 Ное 2015 15:12ч.

  Усвояваме, усвояваме, усвояваме - основен лозунг на екснеоБКП-ГЕРБ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Коментар

  11 Ное 2015 11:11ч.

  България може да пласира нов държавен дълг в долари на пазара в САЩ през следващите две години. Това става ясно от Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2015-2017 г., която наскоро беше приета от Министерски съвет, пише "Стандарт". Миналата година беше приета Глобална средносрочна програма на България за издаване на облигации на международните капиталови пазари. Тя предвижда емитиране на нов дълг в размер до 8 млрд. евро за периода 2015-2017 г. По силата на тази програма през 2015 г. вече бяха пласирани еврооблигации с общ обем от 3,1 млрд. евро и срок от 7, 12 и 20 години. Тъй като програмата е глобална, държавата може да пласира облигации както на европейския, така и на американския пазар, се посочва в стратегията за управление на дълга. Освен това може да се използват различни инструменти, валути, срокове на книжата, публичен или частен пласмент и подходящ времеви период за излизане на външните пазари. Валутен борд и фиксираният курс на лева към еврото са предпоставка за пласирането на нов дълг в евро. Но в случай на неблагоприятни пазарни обстоятелства на евровия пазар България ще може да поема дълг и в други формати и валути, пише в стратегията. Издаването на облигации във валута, различна от еврото, предполага използване на операции за хеджиране на риска. За тази цел се прилага възприетата като стандарт при сключването на финансови договори пазарна практика на Международната асоциация за суапове и деривати (ISDA), респ. сключване на Базово споразумение (MasterAgreement) с първокласни контрагенти. Тази възможност е посочена и в проекта на бюджет за 2016 г. Сред държавите от Централна и Източна Европа, които имат средносрочни програми за емитиране на дълг на международните пазари, са: Полша (основана през 2003 г. с обем от 50 млрд. евро), Чехия (от 2004 г. с обем от 10 млрд. евро), Литва (2013 г. с неограничен обем), Латвия (2013 г. с неограничен обем) и Румъния (2011 г. с обем от 15 млрд. евро). На Латвия и на Румъния програмите са глобални, т.е. дават възможност за пласиране на дълг и в САЩ. Съществена промяна при търговията с държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар предвижда стратегията за управление на дълга. За да се насърчи търговията, предстои да се създаде място за търговия с ДЦК (регулиран пазар). Това ще представлява нещо като борсата за търговия с акции и корпоративни облигации. Със създаване на организирано място за търговия на ДЦК се очаква улесняване на достъпа на по-широк кръг инвеститори, включително чуждестранни, както и насърчаване на по-нататъшната интеграция към единния европейски вътрешен пазар. Това ще повиши атрактивността на българските ДЦК-та и ще ограничи спекулативните практики, се посочва в стратегията.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи