Как чрез дигиталните пари и социалния кредит Китай контролира гражданите си: от наказания за изневяра до публично опозоряване

Как чрез дигиталните пари и социалния кредит Китай контролира гражданите си: от наказания за изневяра до публично опозоряване

Автор: obektivno. bg

Дигиталните пари като форма за контрол на гражданите от държавата е тема, която фактчекърите наричат „теория на конспирацията“ и фалшива новина. Примерът с Китай обаче доказва, че тази система дава възможност на властите да контролират дори личния живот на гражданите и да налагат санкции. Всеки гражданин и фирма имат социален кредит. В случай, че падне под определен лимит от точки, плащанията могат да бъдат блокирани.

В Китай се изисква минимален социален кредитен рейтинг от 550, за да презаредите своя електрически автомобил, например. Системата за социално кредитиране на Китай се разширява във всички аспекти на живота. Скоро всяко движение на китайските граждани ще бъде изцяло и напълно контролирано от държавата, пишат потребители в социалната мрежа X/Twitter.

 

 

 

Ако кредитите (точките) на гражданите паднат под определен праг, техните снимки и имена се излагат на показ с цел публично порицание. През 2023 г. Китай актуализира системата за социално кредитиране, за да включи дигиталната валута на централната банка CBDC. Сега минималният социален кредитен рейтинг от 650 е необходим за закупуване на храна в този супермаркет с плащане с лицево разпознаване, т.e. ако социалният кредитен рейтинг е нисък, държавата не позволява да купувате храна или да ползвате автомобила си.

 

 

Снимките и имената на хората с лош кредитен рейтинг се показват на големи екрани с цел публично опозоряване, снимка: X/Twitter

 

 

Как действа системата за социално кредитиране в Китай и какво означава, според ръководство на Velocity Global за правенето на бизнес в Китай.

Ключови изводи: 

Системата за социално кредитиране на Китай дава на физически лица, фирми и държавни органи кредитен рейтинг въз основа на тяхната надеждност.

Лошият кредитен рейтинг идва със санкции като намален достъп до кредит и по-малко бизнес възможности.

Корпорациите, които искат да коригират лош кредитен рейтинг, трябва да подадат заявление за това.

Обяснение на китайската социална кредитна система

Китайската народна република създаде системата за социално кредитиране – която понякога се нарича SCS, SoCS или система за класиране на Китай – за да функционира като унифицирана система, която измерва фирми, физически лица и държавни организации, за да оцени тяхната надеждност.

Целта на китайската система за социално кредитиране е да регулира социалното поведение и да гарантира, че гражданите и фирмите остават „надеждни“ чрез действия като плащане на сметки навреме, спазване на закона и точно отчитане на финансови данни.

Система за социално кредитиране срещу система за корпоративно социално кредитиране

Системата за социално кредитиране на Китай оценява лица, юридически лица и корпорации в Китай, докато системата за корпоративно социално кредитиране се прилага само за предприятия.

Системата за социален кредит се основава на много точки от данни, от финансова кредитоспособност до социални фактори като честност, упорит труд и отдаденост на семейството. Китай има национални и регионални черни списъци, които се основават на индивидуални нарушения, а лошият резултат оказва влияние върху способността на човек да пътува, да бъде нает на работа или да получи кредит.

От друга страна, рейтингът на корпоративната социална кредитна система се основава на фактори, свързани с компании, които правят бизнес или наемат служители в Китай, включително:

 • Плащане на данъци навреме
 • Поддържане на правилни лицензи
 • Изпълнение на мандатите за опазване на околната среда
 • Покриване на изискванията, приложими за тяхната индустрия
 • Поведение на бизнес партньори

Като част от системата за корпоративно социално кредитиране предприятията, които не отговарят на изискванията, се поставят в списъка с „нередности“. Списъкът с нередности е стъпката преди да бъдат включени в черния списък, така че фирмите все още имат възможност да подобрят резултата и репутацията си.

Каква е целта на китайската социална кредитна система

Системата за социално кредитиране на Китай има за цел да гарантира, че хората и фирмите, живеещи или работещи в Китай, спазват правилата и разпоредбите, които са в сила там. Чрез налагане на награди за спазване и наказания за неспазване системата има за цел да надхвърли предложените кодекси за поведение и да наложи правила с последствия.

Черни списъци срещу червени списъци в китайската социална кредитна система

Черните списъци се основават на различни нарушения – обикновено или защото физическо лице или бизнес има конкретно нарушение, или заради нисък социален кредитен рейтинг. Бизнесите не се озовават автоматично в списъка за несъответствие, но са заплашени с включване в черен списък, ако не се справят бързо с тези неуспехи.

Системата за черни списъци е сложна. Държавните агенции и местните власти управляват черни списъци, а има стотици в цялата страна. Веднъж попаднали в черен списък, гражданите и фирмите трудно могат да излязат от него. Всъщност премахването от черен списък може да отнеме от две до пет години.

Червените списъци са обратното на черните списъци: хора и фирми с висок социален кредит попадат в червени списъци. Червените списъци са съставени от най-видните членове на обществото в страната; тези лица и предприятия се радват на награди като достъп до капитал и бързо одобрение.

Как работи системата за социално кредитиране

Социалният кредитен рейтинг се покачва от следните дейности:

 • Дарения на благотворителни организации
 • Кръводаряване
 • Помощ за бедните
 • Изчистване на квартала
 • Грижа за възрастните членове на семейството

Обратно, кредитният рейтинг намалява при:

 • Изневяра
 • Пътни нарушения
 • Шофиране след употреба на алкохол
 • Кражба

Народната банка на Китай и китайското правителство събират данни за физически лица и фирми чрез различни носители, включително финансови и държавни записи и онлайн платформи за кредитиране.

След като бъдат събрани, тези данни се анализират и всеки индивид, бизнес и държавна организация получава социален кредитен рейтинг.

Тези с добър социален кредитен рейтинг се считат за надеждни и получават бонуси като освобождаване от депозити за наем, данъчни облекчения, повишения в работата или по-евтини тарифи за обществен транспорт. Тези с лош социален кредитен рейтинг получават санкции под формата на отказ на заем, например, или ограничение на пътуването, или дори публично порицание.

 

 

История на китайската социална кредитна система

Сегашната социална кредитна система беше въведена през 2014 г., но корените й се връщат към епохата на Конфуций през 551-479 г. пр.н.е.

Идеологията на конфуцианството подчертава приноса на индивида за доброто функциониране на обществото, като отдава значение на добрия характер. Друга философия, мохизмът, отдава значение на грижата един за друг, докато легализмът набляга на спазването на законите за поддържане на социалния ред.

Тези три философски школи са повлияли на династията Цин от 221–206 г. пр. н. е., по време на която китайската държава прилага меритократична система за оценяване, макар и елементарна.

Системите за публични записи за наблюдение на поведението на хората в крайна сметка се появяват през 20-ти век с „hukou“ през 1958 г., който регистрира домакинствата и наблюдава вътрешното движение в Китай.

Настоящата система за социално кредитиране премина датира от средата на 90-те години, когато Народната банка на Китай започна да споделя информация за финансови кредити с търговски банки.

Кредитната система беше предимно икономическа до 2004 г., когато президентът Джиан Земин въведе системата за социален кредит. Регионалните пилотни програмата стартираха през 2009 г., а черният списък беше създаден през 2013 г.

Китайското правителство прие системата за социално кредитиране в сегашния й вид през 2014 г.

Критики към социалната кредитна система

Системата за социално кредитиране получи остри критики в световен мащаб. Според критиците системата прилича на научнофантастичен роман.

Освен наблюдението на гражданите, включително личния им живот, грешките в алгоритъма или грешките в точкуването могат да доведат до несправедливо санкциониране на хора или фирми.

Що се отнася до класирането на лицата, системата за социално кредитиране на Китай се занимава само с китайски граждани. Това означава, че тези, които посещават страната, не трябва да се тревожат за социалния си кредитен рейтинг, докато са на посещение. Хората трябва да обърнат внимание на системата за социално кредитиране на Китай само ако се преместят от друга страна с виза с намерение да работят.

За корпорациите обаче само правенето на бизнес в Китай носи социален кредитен рейтинг. Бизнесите, които оперират в Китай, получават корпоративен социален кредитен рейтинг въз основа на фактори като данъчни плащания, плащания на дългове, спазване на трудовото законодателство, отзиви от клиенти и отзиви от бизнес партньори.

Как системата за социално кредитиране влияе върху бизнеса

Предприятията, които работят в рамките на системата за социално кредитиране – включително постоянните стопански обекти – трябва да поддържат висок стандарт. Компании, които закъсняват или пропускат плащания на данъци или заеми, имат трудови спорове, не отговарят на стандартите за качество на продуктите или нямат подходящо лицензиране, могат да очакват лош социален кредитен рейтинг.

Бизнесът също носи отговорност за това с кого прави бизнес. Например, компания с добро състояние може да бъде санкционирана, ако извършва бизнес с друга организация, която вече е била санкционирана.

Наказания в китайската социална кредитна система

Бизнесите и лицата с лош социален кредитен рейтинг са изправени пред няколко потенциални наказания.

Поради публичния характер на системата от черни списъци, хората и организациите с нисък кредит могат да се сблъскат с ограничения. Предизвикателствата на ниския социален кредит обаче обхващат и основни нужди, като училище и работа.

По-долу са дадени няколко примера за наказания, които могат да получат лицата и организациите с нисък социален кредитен рейтинг.

Забрани за пътуване: Хората с нисък социален кредитен рейтинг често са изправени пред ограничения за пътуване със самолет или влак в Китай. Забраната за пътуване обхваща и пътувания в чужбина, за да попречи на хората с лош социален кредит да напуснат страната.

Училищни забрани: Тези с нисък социален кредитен рейтинг може да се сблъскат със забрани за училище за децата си. Училищата и университетите отказват да приемат ученици или студенти, чиито родители имат нарушения на социалния им кредитен рейтинг като например висок дълг.

Хотелски забрани: Подобно на забраната за пътуване, някои хотели забраняват лица с нисък социален кредитен рейтинг. Забраните за хотели пречат на хората да пътуват по работа или с цел туризъм и ограничават свободата на движение в цялата страна.

Интернет ограничения: Хората с нисък кредитен рейтинг също могат да се сблъскат с по-ниска скорост на интернет като наказание. Ограничаването на интернет засяга способността на индивида да кандидатства за работа, да комуникира с другите и да има достъп до информация онлайн.

Препятствия в кариерата: Хората с нисък социален кредитен рейтинг може да се сблъскат с предизвикателства в кариерата в Китай. Компаниите се консултират с черните списъци, преди да наемат някого на работа, а някои длъжности в правителството са ограничени до тези, които отговарят на социален кредитен праг.

Публичен срам: Като се има предвид публичният характер на системата за социално кредитиране и черния списък, хората с лоша кредитна история често се сблъскват с публичен позор. Регулаторите насърчават практиките на „назоваване и засрамване“, които вредят на социалното положение на хората и възпрепятстват растежа на бизнеса.

Наказанията за нисък социален кредит са тежки в Китай. Въпреки това, от другата страна на спектъра, високият социален кредит носи голяма полза за хората и бизнеса.

Награди в китайската социална кредитна система

Освен финансовите стимули, хората и фирмите с добър кредит могат да спестят време и ресурси по няколко начина:

Добри лихви в банките: Банките често възнаграждават физически лица и фирми с висок социален кредит, като предлагат по-добри лихвени проценти. С по-благоприятни условия на заема, тези с добър кредит имат по-добър достъп до закупуване на жилища и започване на бизнес.

По-малко проверки и одити: Правителството често облагодетелства хора и предприятия с висок социален кредит. Добрият кредит означава по-малко проверки и одити и по-малко контрол като цяло.

Опростени административни процедури: Компаниите, които са класифицирани като „Advanced Certificate Enterprise“ често са бързо проследявани за митническо освобождаване. Данъчните декларации на хората с „A-рейтинг“ също могат да бъдат обработени по-бързо от хората с нисък кредитен рейтинг.

Хората и фирмите се стремят към висок социален кредит по няколко причини: достъпът до нисколихвени заеми, по-малкото наблюдение и бързите одобрения правят много по-лесно правенето на бизнес в Китай.

 

Източник: obektivno. bg

 

 

Коментари

 • Виктор

  12 Май 2024 11:19ч.

  Това е целта и на сегашният европейски елит в Брюксел, но в много по лоша форма, заради допълнителното наливане на мигранти, и това, че са мъртвешки "зелен" култ, който търси намаляване на населението с цел "опазване" на околната среда и техните "ценности", китайците поне не мразят въглерода... елементът на живота!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Еврокомисар

  12 Май 2024 11:40ч.

  Матушката ще се нареди втора в прилагането на тези добри практики и челен опит.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  12 Май 2024 11:53ч.

  Ще ти отговоря, че надеждата ми е в американската първа и втора поправка в конституцията, но все повече избледнява, защото Тръмп са го насочили да разбие тотално консервативна Америка и да ги излъже към новият световен ред, което е това и в Русия и на всякъде.... Проблема на Европа (богата,стара) е че са ни курдисали олигофрени да ни ръководят, една налудна акушер гинеколог и подобни фанфарони и лозунгари, без капка мисъл и сметка... Виж какво прави в момента Джустин Трюдо/Кастро в Канада в момента... хората трябва да видят какво е наистина съшественото и че в момента ги ограбват от най базовото, права и свободи и ги приравняват до добитък...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Напоследък плюеш Тръмп

  12 Май 2024 13:49ч.

  Под път и над път, Викторе ! Явно си минал на "другата страна" ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Който не вярва на автора obektivno.bg

  13 Май 2024 9:14ч.

  да прочете йероглифите на снимките ;)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Компании, които закъсняват или пропускат плащания на данъци или заеми, имат трудови спорове, не отговарят на стандартите за качество на продуктите или нямат подходящо лицензиране, могат да очакват лош социален кредитен рейтинг.

  13 Май 2024 9:17ч.

  Ето къде ги стяга чепика.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Точно, Викторе

  13 Май 2024 18:09ч.

  Целта на НОВОТО КАПИТАЛИСТИЧЕСКО РОБОВЛАДЕЛСТВО е да превърнат ХОРАТА (съмишлениците на добрия Бог ХОР) в НОВИ РОБИ на НОВИТЕ РОБОВЛАДЕЛЦИ. Робите нямат свобода, а следователно и права. Затова и пари не са им нужни. Затова премахват истинските пари - златото - и ги заменят с точки за послушание - дигитални "пари". Слушкаш - пазаруваш и папкаш. Не слушкаш - забана за пазаруване и умираш. Робите лесно могат да бъдат цецимирани. Всяко децимиране е съкращаване на човешкия род с по 10%. И така, докато робите намалеят под 500 милиона за целия свят, за да не дишат от въздуха на НОВИТЕ РОБОВЛАДЕЛЦИ и за да е ЗЕЛЕНА ПРИРОДАТА ЗА НОВИТЕ РОБОВЛАДЕЛЦИ - СЕГАШНИТЕ МИЛИАРДЕРИ И МУЛТИМИЛИАРДЕРИ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бля

  12 Май 2024 11:53ч.

  Киро ще умре от глад там.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Копейкин

  13 Май 2024 14:55ч.

  Кири има 700 бона в банката, тукашните дърти комунета с по 500 лв. Пенсия му мислете.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Жълтохубавец

  12 Май 2024 12:00ч.

  Хаха, засега Матушката най имс повече свобода на словото в един Брюксел да речем...факт! Па Прокопи плащ ли извънредни в неделя?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • чепуха и ярунда

  12 Май 2024 13:43ч.

  В Русия има военна цензура. Ако същите глупости ги пишеш там, много скоро ще те посетят едни момчета, добре облечени в черни коли. В медиите са изчистени всички ненадеждни творци и това касае дори такива, които са излезли на сцена в жълто сини дрехи... На чети https://tsargrad.tv/news/natashu-koroljovu-vyrezali-kirkorova-zachistili-chto-proishodit-na-tv-v-rossii_998818 - патриотичният "Царьград" на Малофеев, да не кажеш че е укропропаганда , ЦИПСО и т.д...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • плещиш глупости

  12 Май 2024 21:15ч.

  В Русия има творчески обществен дух и морал, а на Запад в това отношение или винаги е имало дефицит, или всичко е скапано. А в условията на война, която държавата води срещу целия подивял Запад, е нормално да има някаква форма на цензура спрямо антивоенната пропаганда. Но дори и при това положение тукашната цензура в рамките на Запада е неимоверно по-тежка и необяснима.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • гост

  12 Май 2024 12:18ч.

  Ето защо само в кеш.Имаш ли пари харчиш , нямаш ли не се навирай в кредит шамарите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Минувач

  12 Май 2024 12:19ч.

  Системата не е лоша,стига да се отнася за всички в обществото.Вие като си правите извод за някой непознат какъв е ,нямате ли подобна система?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Системата не е лоша

  12 Май 2024 13:52ч.

  Ами като не е лоша - чемодан, аеропорт, Бейджин !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • НИКОЛОВ

  12 Май 2024 13:16ч.

  Току-що пратихна една китайка тая статия, за да прочете английските текстове в нея и да ми каже вярно ли е. Не било вярно. На кого да вярвам - на нея, дето идва от там или на разни препечатани статии оттук-оттам?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И мен ме съмнява

  12 Май 2024 14:19ч.

  Ако публично линчуват хората на екран, то как ще изобличиш 1 милиард китайци, или ще ги лишиш от храна? Нали ще има бунтове? Каквато и да е системата, явно има поносимост ако не одобрение.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Лекони

  13 Май 2024 9:07ч.

  Те не показват всички китайци. Снимка само на един. Той прилича на всички други.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ЗИП

  12 Май 2024 13:34ч.

  Европа върви по същия път.Добрата стара Англия тоже.В Канада е направо зловещо.В Русия си е "обикновена диктатура" тип Франко или Пиночет. Източна Европа е едно от най-свободните места на света. На Запад истински ВСЕ ОЩЕ свободна държава е САЩ. Дупе да ни е яко ако и там се установи "троцкистко-фашистки режим". Поздрав за всички с един митичен химн на свободата, която бере душа дори зад Океана.... https://m.youtube.com/watch?v=D8NsoN4S7IE&pp

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тази зловеща статия

  12 Май 2024 13:48ч.

  Да се навре в муцуните на червените чугуни, комунисти, троцкисти и вся остальная лява паплач ! Щото те изпадат в Захлас пред Китай, ККП , Си Цзи Пин и т.н. жълти фекалии ! Много се радват, когато тази Империя на Злото /Китай/ подкрепяла Русия ! Явно се надяват и Русия да стигне до "социален рейтинг" , и защо не и тук ? Тоталитарните чутури само чук ги оправя.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Концлагерът на ЕС - дигиталното евро

  13 Май 2024 16:01ч.

  Дигиталното евро комунистическо ли е? Или скапаното нАТО+ГЕРБ+ДПС+ПП_ДП са червени чугуни, комунисти и лява паплач? Няма спор се нАТО+ГЕРБ+ДПС+ПП_ДП са троцкистка паплач. Само че са дясно-лява троцкистка паплач. Точно така, както в Китай комунистите са капиталисти и ревизионисти на марксизма. Да не говорим, че освен всичко друго са атеисти и се родеят с американските сатанисти, като им изкупуват държавните ценни книжа, а с Макрон и с Германия другаруват срещу Русия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  12 Май 2024 13:58ч.

  Като изключим дигитализацията-"всяка жаба да си знае гьола". Общество в което от раждането си си част от номенклатура, а от родилният дом те следват характеристики. Кадрово дело. Живели сме го. Тръмп, Патриотичният акт, дигиталните пари, лицевото разпознаване в Албиона...всичко е просто технология на същият проект.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Минувач

  12 Май 2024 14:03ч.

  Всеки си има такава система за себе си, но ако му кажат, че и него го оценяват по подобен начин-реве! Въпросът е справедливо ли се оценява или не. В демократичните общества използват съдебна система. Колко е справедливо се употребява всеки сам може да оцени. Лично на мен ми се струва, че в България системата не действа за една голяма част от населението.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  12 Май 2024 14:09ч.

  Тази система се дели на оценяващи и оценявани. Едни държат черпака, други чакат порцията. Няма връзка с демокрацията-кой оценява оценяващите?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Господстваща класа и угнетена класа

  13 Май 2024 16:15ч.

  Буржоазна класа на търтеите и класа на наемния труд на работници, служители и наемен труд на село - класата на пчеличките. ОСНОВЕН И АБСОЛЮТЕН ЗАКОН НА КАПИТАЛИЗМА: Непрекъснато натрупване и концентрация на КАПИТАЛА във все по-малко ръце, а на другия полюс - непрекъснато обедняване на все по-широки народни маси. >>>>> С връщането в ерата на РОБОВЛАДЕЛСТВОТО, което тече в днешните времена (вероятно последни) ЕДРАТА БУРЖОАЗИЯ ПРЕРАСТВА В РОБОВЛАДЕЛСКА АРИСТОКРАЦИЯ. Всички останали сме определени за ГЛАВИ (КАПУТИ) ДОБИТЪК. КАПИТАЛ=ГЛАВЕН. КОЙТО ВЛАДЕЕ ГЛАВИТЕ ДОБИТЪК В НОВОТО РОБОВЛАДЕЛСТВО, ТОЙ Е РОБОВЛАДЕЛЕЦЪТ-КАПИТАЛИСТ. Това обяснява поведението на накива като Бай Хой, които са се самооперирали от съвест и срам, само и само, за да бъдат робовладелци на капутите, които гласуват за тях.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кое от изброеното не съществува и у нас?

  12 Май 2024 14:16ч.

  Сякаш няма черни списъци, остракирани хора, наклеветени и заграбени бизнеси, хората внимават какво говорят, за да не загубят работата си. Даже и лицево разпознаване има, не от компютър, а от човек, който да ти навреди след като разбере кой си.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Минувач

  12 Май 2024 14:20ч.

  Кой оценява не знам, ако ти си знаеш нещо по въпроса, сподели. В Китай тестват някаква система и вие вече знаете, че не става. Що, бе? Защото сте много умни и всичко знаете или, защото моментната система е почти идеална?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  12 Май 2024 14:23ч.

  Системата е просто мащабиране и компютъризирана. Инак-нищо ново

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гоим

  12 Май 2024 15:54ч.

  Така като те оценявам нямаш достатъчно въображение и интелект, редно ли е а да разходваш общия ресурс? Може ли да ти впиша в сертификата(електронният портфейл), за евтнаизиране и подмяна с цифрова замесваща мощност?! Та ти нямаш човешки права, ти си добиче...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • длагнест

  12 Май 2024 21:18ч.

  Типичен случай при който новите цифрови технологии се оказват в помощ на успешното приложение на просоциалистическата ориентация на обществото. Не виждам нищо лошо в такива опити, като се има предвид, че капитализмът, оставен без контрол, е зверски мошеническа и антинародна система, а капиталистическата демокрация се оказа един идеологически мит.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Феникс

  12 Май 2024 14:33ч.

  Тази хубост може да бъде изпълнена само в капиталистични общества независимо от опаковката която прикрива диктатурата, била тя комунизъм, демокрация, република или монархия :) В Китай поне има дисциплина, те и тук в европата ни готвят 15 минутни градове и електронна валута, но за разлика от китайците тук ни налагат такива гадости като джендъризъм, педофилия, сатанизъм, консуматорство и всякъкви аморални и нечовешки ценности!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Монувач

  12 Май 2024 14:40ч.

  Дойдохме си на думата Всеки си има подобна система за оценяване на другия.Просто тежестта на провиненията е различна за всеки и зависи от ценностната СИСТЕМА на въпросния оценител.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • последните писали

  12 Май 2024 15:34ч.

  явно много им харесва китайския оруелов концлагер, отврат ! Отивам да драйфам

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Минувач

  12 Май 2024 17:01ч.

  Никой не е казал ,че харесвам или не.Просто казвам ,че сегашната система (в демократичните общества)далеч не е идеална ,а експерименталната в Китай не е изцяло дефинирана и търпи развитие.Освен това е стъпила на логични основи-правиш нещо лошо плащаш си ,правиш нещо добро получаваш бонуси.Вярващите знаят ,че Бог винаги ги гледа,и те имат самоконтрол да не кривят много от правия път.На атеистите им трябва системата и китайците предлагат тази.Къде е проблемът?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  12 Май 2024 17:35ч.

  Проблемът е в това кой да програмира системата и алгоритъма, сегашният "елит" освен некомпетентен, е не морален, компрометиран и силно човеконенавистен(откровени сатанисти)! Не само това но действат по план, който не е от вчера и не включва всички хора, играят си на музикални столове и да го духат бедните, без дори да го казват на бедните... Трябва ли да ти обяснявам в какво вярват и какви са намеренията на технокрацията, не си ли гледал филмът Метрополис, на 90 години стана?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чудя се

  12 Май 2024 19:00ч.

  Колко ли ще да е социалният рейтинг на оня победител от тазгодишното Евро.... Визия (пишете между двете думи нещо по избор, но без езика на омразата между силиконовите джуки)?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • жълтурите вън

  12 Май 2024 19:34ч.

  я, а лошият резултат оказва влияние върху способността на човек да пътува, да бъде нает на работа или да получи кредит. Дреме ми. Не пътувам. Не работя. Не ползувам кредити. Иииии. Можете да ми направите една свирка.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Минувач

  12 Май 2024 20:40ч.

  Ако човек се замисли малко ,ще открие,че в България тези ,които биха били наказани в Китай ,у нас получават бонусите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Копейкин

  13 Май 2024 14:53ч.

  Копейкаджиите умират Големия брат да ги контролира.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • двупръсточел боклуков пак се изтропал

  13 Май 2024 17:10ч.

  Ти нали имаш претенции да си Големият Брат (имайки предвид как постоянно ни навикваш като старшина на рота тъдява с мощната си "демократична" култура на тъп фелдфебел), радвай се тогава.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи