Статии свързани с външен дълг

Външният дълг нарасна с 2,8 млрд. евро

Външният дълг нарасна с 2,8 млрд. евро

Следвайте "Гласове" в Телеграм Брутният външен дълг в края на октомври възлиза на 43,978 млрд. евро (55,7% от БВП на страната), което е с 2,813 млр...