Кабинетът "Петков" забавил пускането на интерконектора с Гърция с хаотични действия и отклонения в строителството

Кабинетът "Петков" забавил пускането на интерконектора с Гърция с хаотични действия и отклонения в строителството

ДНСК опровергава правителството на “Промяната” за бързото строителство на съоръжението. На места няма път за противопожарни цели, липсва мълниезащита. Акт 15 ще се забави.

Кореспонденция и доклади между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ДНСК, както и становища от “Напоителни системи”, от показват, че по строителството на интерконектора България-Гърция липсват чертежи и има “сериозни съмнения за наличие на съществени отклонения от издадените книжа”, пише "Труд".

Правителството на Кирил Петков и Асен Василев не само, че не е бързало със строителството на интерконектора за газ Гърция-България, но е оставило в пълен хаос документацията на съоръжението, а от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) са констатирали на места отклонения при тръбата над 4 метра от предварително одобрените коти, коментираха дългогодишни експерти, запознати с материалите от последните месеци по изграждането на “Междусистемната газова връзка Гърция-България”.

“Интерконекторът буквално е загробен от правителството на “Промяната”, а говоренето за спешно строителство само е оставило проблеми с противопожарната сигурност и експлоатацията на съоръжението”, заявиха строителни инженери във връзка с последните документи.

Още по-фрапиращото според наличната информация от 1 август 2022 г. е, че ще има забавяне на Акт 15 на съоръжението, заради отстраняване на нередностите по строителството.

Така документи от и до регионалното министерство и становищата на строителния контрол опровергават изявленията на Кирил Петков само четири дни по-рано - от 29 юли, за “ускореното строителство на газовата ни връзка с Гърция”, както и че “до края на август интерконекторът трябва да има Акт 16”.

Нещо повече, на 9 юли стана ясно, че че широкото рекламиране на откриването на “Междусистемната газова връзка Гърция-България” от Кирил Петков, всъщност се случва на празна тръба, защото съоръжението още не е готово.

На 1 август в доклад до регионалния министър в оставка Гроздан Караджов началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова посочва, че в строителния контрол е постъпило писмо от министерството на земеделието с дата 20 юли и “съгласно него са извършени предварителни огледи на строежа от представители на “Напоителни системи” ЕАД-клон Хасково”. От там са алармирали, че има необходимост от възстановяване на съоръжения, собственост на “Напоителни системи” ЕАД.

В документа от ДНСК се посочва, че на 15 юли 2022 г. от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) са установили следното за част от строителството на подобект “Газоизмервателна станция Стара Загора”: не е довършено изграждането на път за противопожарни цели, не е довършено и външното водоснабдяване за пожарогасене, не е изпълнена и предвидената в одобрения проект огнезащита на стоманените конструктивни елементи на техническото помещение на измервателната и аналитична станция.

Подобни констатации, свързани с противопожарната безопасност са направени от ПБЗН и за подобект до село Стамболово, Хасковско, а на подобект “Линейна част” и “Външни връзки” на територията на “Кранов възел 3” не е довършено изграждането на мълниезащита.

Отново от доклада на ДНСК до министъра на регионалното развитие в оставка Гроздан Караджов става ясно, че горните забележки на специализираните контролни органи “са предпоставка за забавяне на съставянето на Акт 15 за установяване годността за приемане на строежа от страна на участниците в строителството, в случай че строителят не предприеме действия за срочното им отстраняване”.

На финала на притеснителния доклад от ДНСК се акцентира и върху информацията, че “в ДНСК липсва информация за степента на готовност за оптична свързаност и ползването на SCADA системата и свързаните с нея подсистеми, което е от съществено значение за функционирането на газопровода”.

Енергийни експерти дадоха примери, че системите SCADA са усъвършенствани комуникационни системи, които дават достъп до статуса на газопровода по всяко време. Те събират данни по целия газопровод, включително от компресорни станции и вентили и я препращат към централизирана контролна станция.

По документ от 7 юли 2022 г.

Тръбата на места е с отклонения от 4 до 9 метра

С червена линия върху напречния профил е отразено местоположението и нивото на изпълнената тръба, а с черна линия - местоположението и нивото на тръбата съгласно одобрения инвестиционен проект.

На 7 юли 2022 г. в МРРБ постъпва заявление от ICGB (Ай Си Джи Би, проектната компания за интерконектора, б. р.) - за заверка на екзекутивна документация по реда на чл. 175 от Закона за устройство на територията за обект “Междусистемна газова връзка Гърция-България”. След проверка на приложените към преписката чертежи се установява, че в много участъци на трасето на газопровода, включително при пресичания с други елементи на техническата инфраструктура като републикански и общински пътища и ЖП линии, както и при пресичания с водни обекти, тръбата е изпълнена с променено ниво и местоположение във вертикално направление, съответно под или над нивото на одобрения проект, на места с отклонения над 4 метра от одобрените квоти. Пак от същия документ става ясно, че на някои места местоположението на тръбата преминава през различни земни пластове спрямо одобрения проект. На други места, като например преминаването на тръбата под река Марица, отклонението на котата на тръбата от нивото на одобрения проект е над 9 метра.

Информация от българо-гръцката компания “АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, която реализира проекта IGB 

Строителната фаза на съоръжението приключи на 8 юли

Лицензът е в Гърция е от 25 юли

Изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос обявиха заедно на 8 юли финализирането на строителната фаза от развитието на проекта IGB.

На 8 юли от ICGB (Ай Си Джи Би) съвсем коректно отбелязаха в информация до медиите, че е приключила строителната фаза на междусистемната газова връзка Гърция-България.

Събитието беше отбелязано на газоизмервателната станция при гръцкия град Комотини, където интерконекторът се свързва с газопреносната мрежа на Гърция и с Трансадриатическия газопровод. Изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос обявиха заедно финализирането на този етап от развитието на проекта IGB, като подчертаха огромното значение на газопровода отвъд националните граници на Гърция и България.

На събитието присъстваха премиерите на двете държави - Кирил Петков, вече министър-председател в оставка и министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис.

Изпълнителният директор на ICGB от българска страна Теодора Георгиева тогава заяви, че предстоящото въвеждане на интерконектора в търговска експлоатация ще гарантира сигурни доставки на природен газ от разнообразни източници не само за България и Гърция, но и за целия регион на Югоизточна Европа.

“Пред нас стои възможността да доставяме газ към Западните Балкани, да осигурим доставки към Молдова и Украйна”, подчерта Георгиева.

“ICGB се развива от самото начало с редица други ключови проекти като ТАП, ТАНАП и терминала за втечнен природен газ при Александруполис и това го прави интегрална част от цялостната енергийна стратегия и приоритетите на Европа.

Стартирахме този проект в съвсем различна международна обстановка, но днес той е по-нужен и по-важен от всякога.

Интерконекторът Гърция-България е нов маршрут за сигурни, диверсифицирани доставки, и ще преначертае енергийната карта на региона”, изтъкна изпълнителният директор на ICGB от гръцка страна Константинос Караянакос.

Отново на 8 юли от компанията съобщиха, че “продължава интегрирането на системата за автоматизиран контрол и цялостно управление на газопровода (т. нар. SCADA система)”. ICGB е първият изцяло автоматизиран газопровод в България.

ICGB получи лиценз за независима система за природен газ за територията на Република Гърция за 50 години на 25 юли.

Подобна лицензия за 35-годишен период вече е издадена от българския регулатор КЕВР. Очаква се КЕВР да издаде окончателното разрешение за започване на лицензионната дейност съобразно процедурата по въвеждане в експлоатация.

Прави впечатление, че от “Ай Си Джи Би” във всичките си информации не говорят с апломб като бившия премиер Кирил Петков. До окончателното пускане на съоръжението в експлоатация предстоят още редица дейности, коментираха и строителни експерти.

“Има много неща, които трябва да бъдат извършени, а за тези седем месеца, те не са били приключени. Нямаме нито Акт 15, да не говорим за Акт 16, за интерконектора с Гърция. Говори се за отмяна на решението за промяната на Надзорния съвет, но българските граждани трябва да знаят, че тази отмяна на това решение е във връзка с това, че са допуснати грешки в имената на Надзорния съвет”, посочи вече и служебният премиер Гълъб Донев, след като стана ясно, че в Агенцията по вписванията са подадени сгрешени имена на членовете на новия мениджмънт и очаквано е получен отказ за промяна в състава на Съвета.

 

Източник: epicenter.bg

 

 

 

Коментари

 • Haho

  09 Авг 2022 9:46ч.

  Гарантирано от ПП и лично от двамата хубавци на снимката.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • лустрация

  09 Авг 2022 10:01ч.

  По-скоро е саботаж на по-ниските нива. Както едните натискат да няма тръба от Русия, така другите натискат да няма тръба от Гърция. Накрая ще стане една хубава енергийна война като в Сирия. А Промяната са самото определение за парашутисти. Те не биха го направили нарочно, може би не-нарочно.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • евакуация

  09 Авг 2022 10:59ч.

  Да прецизирам - войната почва есента, зимата, продължава догодина. Както каза посланика в САЩ - до половин година, а и преди това могат да се направят доста неща. Особено ако партньорите гръмнат Запорожката АЕЦ, което е много вероятно. И започне войната със Сърбия на 1-ви октомври.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бифуркация

  09 Авг 2022 11:09ч.

  Както казва тука един колега - аз, другата глава: Ужас!!! Октомври!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тези двамкаа на снимката са цялата ПП

  09 Авг 2022 10:15ч.

  още и Лорер, Ковчежника. няма други, тройката управляваща българия

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • CMEXXX

  09 Авг 2022 10:48ч.

  Явно не сме способни да изберем едно читаво правителство, което да измете тая сган, която е узурпирала България!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • лалю

  09 Авг 2022 11:22ч.

  Тръбата на Газпром бе построена за една година. Тръбата на България не може да бъде построена, вече 12 години. Това в общи линии показва съотношението на силите, сред управляващите България.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Уилт

  09 Авг 2022 11:36ч.

  Министър Караджов къде е блял? Да не би Слави му е рекъл да не се дава много зор!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • На стара коза яре

  09 Авг 2022 13:40ч.

  Два заека за обстрел.Ония мини намерени на брегът на Черно море можеха добра работа да свършат.Преди 1989 имаше достойни хора по отношение на предателите-къде куршум,къде отрова или чадър. И МОСАД са за пример.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи