Ипотека и развод - как се процедира

Ипотека и развод - как се процедира

 

Когато една съпружеска двойка направи постъпки за развод, един от най-трудните моменти е свързан с подялбата на имуществото, особено ако има жилище на ипотека.

 

Много често съпрузите мислят, че жилището е на един от тях, тъй като той е подписал договора за ипотеката или е правил плащанията по вноските, но това е крайно незначителна подробност.

 

 

Ако двама съпрузи са взели решение и са закупили семейно жилище с ипотека по време на брака, то имотът автоматично става собственост и на двамата, без да има каквито и да било съмнения за това.

 

 

Тук пред закона няма абсолютно никакво значение от сметката на кого са теглени парите или кой е посещавал банката за да ги внася. Щом е през брака - общо е, освен ако не е наследство.

 

 

Съсобственици пред банката и пред закона

 

 

Счита се, че след като двамата души в една семейната двойка са били в брак към момента на сделката и подписването на договора за ипотеката, те се явяват собственици по равно и имат равни права и задължения пред закона, респективно имат и напълно солидарни задължения пред банката, която е отпуснала финансирането за покупката на жилището.

 

 

Кой плаща ипотеката след развода

 

 

Ако след влизане в сила на развода един от бившите съпрузи е спрял да погасява вноските по ипотеката и те са поемани от другия партньор, то този от двамата, който е поел тежестта има право да бъде компенсиран и да му бъде изплатена надвнесената сума за съответния период.

 

 

Ако след развод се е стигнало до там, че цяла година да поемате против волята си вноските по ипотеката към своя бивш съпруг или съпруга, можете да заведете иск, с който да бъдете компенсирани (разгледайте възможностите на TML-Consult.bg).

 

 

В случая дори няма значение дали и двамата партньори работят или само един от тях. Приема се, че дори и единият да не е ходил никога на работа, той е допринасял за общото благо на домакинството, така че неговите доходи нямат абсолютно никакво значение.

 

 

Поради трудностите, които могат да съпътстват тези отношения след раздяла, много от бившите съпрузи предпочитат да продадат ипотеката на някой, който желае да се ангажира с това, а кандидати се намират винаги. Обикновено, в такива случаи някой погасява ипотеката до край, а останалата сума се разделя по равно между бившите съпрузи.

 

 

Коментари

Напиши коментар

Откажи