Самуил Ардити към президента на Израел: Кой Ви даде право да завържете българския народ за стълба на позора?

Самуил Ардити към президента на Израел: Кой Ви даде право да завържете българския народ за стълба на позора?
„Прочетох Вашата реч, в която обвинихте българския народ за смъртта на евреите от Тракия и Македония. Поставихте българския народ на подсъдимата скамейка, завързахте го за стълба на позора, затегнахте въжето около гърлото му. Вашите изказвания причиниха на мен и на много български евреи гняв и дълбоко съжаление.“ Това се казва в горчиво открито писмо на Самуил Ардити, евреин от български произход, спасен от Холокоста, до президента на Израел Реувен Ривлин.

Самуил Ардити 

 

„Гласове“ публикува цялото писмо без съкращения:

 

Отворено писмо до Президента на Държавата Израел г-н Реувен Ривлин


По повод: Вашата реч на тържеството за освещаването на Паметника на спасението на българските евреи от българския народ през епохата на Втората световна война

 

Това ми се случи много отдавна, на 07.03.1943 г., в София, на ъгъла на улиците „Нишка” и „Братя Миладинови”. Майка ми викна мен и брат ми и ни обясни, че ще ни вземат в Полша, за да ни убият. Тя ни опакова в по една раничка, няколко бучки захар, фланели, бельо и чорапи. Легнах да спя и горещо прегърнах раничката. Бях на 7 и половина години, не бях още започнал живота си, още не бях даже целунал момиче, искаше ми се страхотно да живея. Чакахме злодеите, които идваха обикновено в два часа сутринта. Но… една „невидима ръка“ спря полицаите. Те останаха долу, не се качиха на втория етаж. По-късно, когато пораснах, разбрах, че дължа живота си на българския народ и на царя на българите – Борис Трети.

Прочетох Вашата реч, в която обвинихте българския народ за смъртта на евреите от Тракия и Македония. Поставихте българския народ на подсъдимата скамейка, завързахте го за стълба на позора, затегнахте въжето около гърлото му. Вашите изказвания причиниха на мен и на много български евреи гняв и дълбоко съжаление. По мое мнение нямахте никакво право да обвините българския народ, който спаси мен и още 49 000 български евреи от сигурна смърт, и това стана точно в ден, в който трябваше да празнуваме приятелството, обичта и радостта между спасените и спасителите. Накрая този ден приключи като ден на обида, скръб и тъга…

 

Въпросът за депортацията на евреите от „новите земи” отдавна се намира под дискусия. За мое голямо съжаление Вие приехте мнението на „домашните си историци“ от лявото пространство, които действат по съветския метод. Вие пренебрегнахте компетентните исторически мнения на личности като проф. Михаел бар-Зоар, на общественика и мой баща Бенямин Ардити, на философа Хана Аренд, на прокурора по делото срещу Айхман – Яков бар-Ор, и още много други.

 

Вие казахте в речта си: „…и които помогнаха за спасението на болшинството от българските евреи от лапите на нацистката машина за унищожение”. Първо на първо, кой беше български евреин по това време, се определяше от злодея Адолф Айхман. Той записа в протокола от Ванзее, че в България трябва да бъдат унищожени 48 000 евреи, това беше точно числото на евреите в оригинална България, Тракия и Македония бяха превзети от германската армия.

 

Българската войска не участва в сраженията и това беше причината, поради която позицията на нацистите бе решаваща в тези земи. Евреите от териториите не бяха български поданици, а поданици на Югославия и Гърция – страни, окупирани от Третия райх, който гледаше на тези евреи като на военна плячка. Затова България не можеше нито да се намеси, нито да се застъпи, за да спаси евреите от „новите земи”. Ние, българските евреи, бяхме организирани в рамките на еврейската Консистория и нямахме никаква връзка с евреите от Тракия и Македония (това ни беше наложено от властите). В пределите на Царство България, признати от международния закон, нито един евреин, български поданик, не беше изпратен в лагерите на смъртта. Значи всички български евреи бяха спасени от българския народ.

 

През септември 1940 г. България придоби Южна Добруджа – област, която преди войната принадлежеше на Румъния. Анексът беше направен според международните закони. България беше тогава по-самостоятелна, защото германската войска още не стануваше в нейните граници. Всички евреи в Южна Добруджа получиха българско поданство и не бяха депортирани през 1943 г.

 

Действията на България относно евреите в Южна Добруджа доказаха, че когато можеше, тя спасяваше евреи.

Вие отбелязахте във Вашата реч: „Правителството на Царство България сключи съюз с Третия райх, но народът се пребори с всичка сила да попречи на унищожението на евреите”.

 

Ваше Превъзходителство, между нас казано, Вашето мнение е много наивно и това Ваше предположение е нереално, фантастично. Живеех тогава в България и много добре познавам действителността. Бяха времена на жестока война на живот и смърт. Режимът беше тоталитарен и владееше със силна ръка. Народът симпатизираше на евреите, но освен това не можеше да направи нищо, за да спре депортацията. Войската и явната и тайната полиция се подчиняваха на царя и всичко се вършеше по негова заповед. Вярно е, че правителството подписа съюз с Третия райх, но относно българските евреи то беше на съвсем противоположно становище от нацистите.

 

Ние бяхме спасени не от тези, които искаха да ни спасят, а от тези, които можеха да ни спасят. Само царят можеше да се противопостави срещу Вермахта с 500 хиляди щика. За мое голямо съжаление историята на спасяването на българските евреи е политизирана. Мненията на института „Яд Вашем” и Музея на Холокоста във Вашингтон са политически, а не исторически – те са много далече от истината. Моето мнение е, че в тези институти изследователите по история са само от крайната левица.

 

Да минем към ролята на Димитър Пешев в спасението на българските евреи. Отбелязахте в речта си: „На 9 март 1943 г. трябваше да започне депортацията на 8000 евреи от България към лагерите на смъртта”. Напоследък изследвах автобиографията на Аврам Юда Алфаса, председател на еврейската консистория по това време. Той написа в своите спомени, че депортацията е била отложена рано сутринта в двореца под натиска на Митрополит Стефан. Пешев се съгласи да действа през късните часове следобед и едва само след като един член на делегацията от Кюстендил – Асен Сюйчмезов, започна да плаче пред него.

 

Пешев беше член на фракцията на мнозинството. Той водеше заседанията на Парламента, на които беше разгледан законопроектът ЗЗН. Наистина Пешев беше бламиран от поста си на подпредседател на Народното събрание, но животът не му беше в опасност. След 9.9.1944 той беше изправен като подсъдим пред така наречения „народен съд”. Той помоли двама адвокати евреи комунисти да го защитят. Те отказаха и само третият евреин – ционист – Йосиф Яшаров го изкара „евтино” – само на 15 години строг тъмничен затвор. След като Пешев получи амнистия, властите му реквизираха апартамента и му отнеха правото да работи като адвокат.

 

Димитър Пешев стигна до просешка тояга. Негови лични приятели евреи, които живееха вече в Израел, му пращаха всеки месец по 40 щ. д. да си купи самун хляб и буца сирене и да не умре от глад. От „Яд Вашем” изчакаха „да хвърли топа“ и го „възнаградиха“ посмъртно с титлата „Праведник” четири месеца след неговата смърт. Изследователите по история от лявото пространство силно преувеличиха ролята на Пешев в спасяването на българските евреи.

 

Всеки нормален човек разбира много добре, че народът не можеше да бъде юридическо тяло и освен да помага и във всекидневния живот на евреите, не можеше да стори нещо по-оперативно. Цар Борис Трети беше сам по себе си изпълнителната власт в България. За да се фалшифицира историята, трябваше да се измисли някоя друга личност, която да е спасила евреите – и за тази личност бе избран Димитър Пешев. Но той беше представител на законодателната власт и не можеше да помръдне нито един войник, нито един полицай или агент. Крайното ми заключение е, че Пешев протестира – но царят извърши спасяването.

 

„… През месец май беше анулирана депортацията на българските евреи“. Наистина през този месец в София пристигна пратеникът на Айхман, полковникът от СС Теодор Данекер. Неговата мисия беше да доведе българските евреи до „окончателното решение”. На 20 май 1943 г. министърът на вътрешните работи Петър Габровски бе пратен от нациста в двореца да представи на царя плана за унищожаването на българските евреи. Цар Борис Трети решително отхвърли предложението на Габровски. Въпреки това, за да задоволи лудия Хитлер, царят се съгласи с плана за изселването на софийските евреи в провинцията. Аз бях едно от децата, които бяха изселени от София. Баща ми уреди да бъдем изселени в Русе – при моя дядо – и там се настанихме да живеем четири семейства в една къща.

 

„… Жени и мъже от Македония, които живееха под българска власт през времето на Втората световна война…” Както вече писах, Тракия и Македония бяха превзети от германската войска. Тези области временно бяха предадени под българска гражданска администрация, след като нацистите решиха, че окончателната съдба на тези територии ще бъде решена след края на войната. Междувременно Тракия и Македония бяха под двойна юрисдикция – германска и българска. Германците поеха върху себе си външните и военните въпроси, а на българите оставиха гражданските въпроси. Официално Тракия и Македония никога не бяха анексирани към България и германците никога не се изказаха, че те са съгласни на подобно действие от страна на българите. Евреите в тези територии не бяха под българска власт, а напротив, под германска власт, защото съответно бяха поданици на Гърция и Югославия, държави, окупирани от Германия.

 

Ваше Превъзходителство, Вие сте били вероятно заблуден от лъжливата пропаганда на Богдан Филов – тогавашния премиер на България, който твърдеше: „Ние се присъединихме към Тристранния пакт и затова германците ни дадоха Тракия и Македония (!?!)“.

 

„… Това бяха в живота и в смъртта си сираците на Балкана.” Аз съм също син на Балкана и никога не съм чул този израз. През тази мрачна епоха обичайното беше евреи да бъдат унищожени, а не евреи да бъдат спасени! Ние наричаме спасяването на българските евреи „българското чудо”. Българският народ беше един „магьосник“, който успя само един път да изпълни „този номер“. Несправедливо е да обвиним „магьосника“ и да го наречем „престъпник“, защото не успя втория път да изиграе своя трик, въпреки че много желаеше да стори това.

 

Ако всеки народ в Европа беше спасил „своите евреи”, мащабът на Холокоста можеше да бъде много по малък. Нито един не се пребори и нито един цял народ не се застъпи за загиналите 6 милиона. И тогава защо поискахте от българите, които живееха през Втората световна война, да се преборят и застъпят за евреи, които живееха в тези земи, както те сториха за „своите” евреи – граждани на България? Това беше невъзможно и неприемливо в тогавашната обстановка.

 

„Невъзможно и забранено е да не се поеме отговорността за тяхната смърт” – казвате Вие. Аз, Самуил Ардити, не един път съм заявявал и писал, че Израел и България трябва да направят една двустранна декларация: „Израел ще признае факта, че българските евреи са спасени от цар Борис Трети, българският народ и България ще се извинят за това, че български младежи са участвали във вдигането на евреите от Македония и Беломорието“. Главната и генералната отговорност за Холокоста в Европа пада само, повтарям – само над Германия. Уважаеми г-н Президент , ако вие хвърлихте вината за смъртта на евреите от Македония и Тракия върху България, това значи, че Вие оневинявате „тримата „адолфовци“ – Адолф Хитлер , Адолф Айхман и Адолф Бекерле (германският пълномощен министър в София).

 

През 2005 г. Върховният съд на Израел в състав от седемте най-добри съдии, начело с Михаел Хешин, се занима с проблемите на българските евреи в Израел. Решението беше при резултат 6:1, че българското правителство през Втората световна война е действало под натиск, влияние и внушение на нацисткото правителство на Германия. И това бе причината съдът да признае българските евреи като жертви на гоненията на нацизма и да реши, че българските евреи могат да получат лични компенсации, както получават други евреи от други страни като засегнати от Холокоста.

 

Уважаеми г-н Президент на държавата Израел, къде във Вашия обвинителен акт се намира жестокото военно присъствие на Германия на Балканите?

 

Скоро след Вашата реч при откриването на паметника в София, след като прочете обидния за българския народ текст на плочата, един приятел българин ми писа: „Поредният паметник, уж благодарност на днешните евреи от името но спасените някога евреи, ни кара да се прекръстваме! Боже, спаси България от такива благодарности. Те отново и отново ни поставят на подсъдимата скамейка и затягат обвинителната примка на невинните ни вратове! Във втория параграф от надписа, касаещ трагичната съдба на 11 343 евреи от Не-България (Вардарско и Беломорието), нацистите изчезват от историческата сцена и виновните оставаме ние българите – и нашата държава”.

 

Точно това е явлението на изкълчената памет. Ето защо заставаме на страната на България заедно с нашите истински приятели и твърдим, че обвинението е несправедливо и даже подло! Нека назовем нещата, такива, каквито са – в една салфетка, на която пише „Благодарност“, е завита черната неблагодарност, която ни сервират под формата на паметници, наукообразни изследвания, семинари за обучения и т.под.


Уважаеми г-н Президент, аз се засрамих от това – не знаех какво да отговоря!

 

С почит: Самуил Ардити, евреин от български произход, спасен от Холокоста

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • ИСТОРИЯ

  28 Юли 2016 17:40ч.

  Вероятно евреите които са спасени, са били оставяни за по-късно да бъдат унищожени. А междувременно са правили стоки за армията на райхът. Но е факт, че българите нямат краен национализъм, също като руснаците, а не като поляците, естонците ....

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Красимира

  14 Окт 2022 1:31ч.

  Нещо друго да Ви хрумва, за да отречете великото българско дело? Бихте могли например да предположите, че самите евреи лъжат, че са спасени и че всъщност са говорещи сенки от отвъдното. Не Ви е срам!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ИСТОРИЯ ? Да, бе, да...

  28 Юли 2016 19:15ч.

  Какъвто правописът, такива и познанията по история...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • chedomir

  28 Юли 2016 19:54ч.

  Беше време,когато се ядосвах и дразнех по тази тема,но сега си мисля,че каквото и да казват евреите,ние можем да се гордеем с нашите предци и Царя си. Проявили сме сила,воля и човещина и ме спасили 48000 човешки живота.Това е най-важното.Както казва народът ни-Направи добро и го хвърли зад гърба си.Колкото до съдниците-ако някой иска да те оплюе,винаги ще намери повод.Да са живи и здрави.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Уважаващ израелтяните (евреин е религиозност, не нация))

  28 Юли 2016 20:09ч.

  Господин Самуил Ардити се опитва неуспешно да оневини, тогавашната монархофашистка власт- съюзник на Хитлер, за смъртта на евреите от окупираните (с помощта на нацистите) от България територии, т.е. от Гърция и Югославия. Да, вярно е, че Цар Борис 3-ти, се е намесил и е спасил евреите- граждани на България, но не си е мръднал и пръста за ОНЕЗИ евреи от окупираните територии. И за това носи вина! Това са фактите!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Красимира

  14 Окт 2022 1:37ч.

  Да, бе, Ардити не знае, Вие знаете! Документите лъжат, Вие казвате истината! Югославия и Гърция и техните народи не са виновни, че не са си мръднали пръста за своите евреи, българите са виновни! Да, има неясноти в историята, но, съдейки по Вашите думи - няма никакво съмнение, че Вие без никакво колебание сте готов да изправите на кладата собствения си народ. Само Вие си знаете защо.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Уважаващ израелтяните (евреин е религиозност, не националност))

  28 Юли 2016 20:29ч.

  Да уточним някои неща... България, след превземането, с помощта на нацистите на т. нар. нови територии, има юридически под свое управление територията на днешна Вардарска Македония, както и онази част от гръцка Македония на изток от окръг Серес (без Солун, който никога не е бил под българско управление и от където нацистите са депортирали и избили 150.000 евреи!), т.е. старите окръзи Драма, Кавала, Родопи (Комотини-Гюмурджина), Ксанти, Еврос (Александруполис или Дедеагач). За всички депортирани и избити, в лагерите на смъртта, от тези територии евреи, вина носи единствено и само тогавашната българска власт! (тъй като са били под нейно управление)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Красимира

  14 Окт 2022 1:39ч.

  Какво скудоумие!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • DRAGULA

  28 Юли 2016 20:40ч.

  Към момента на спасяването на българските евреи немската армия вече е била разбита при Сталинград.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Красимира

  14 Окт 2022 1:47ч.

  И какво от това? Към този същия момент други народи са продължавали да предават своите евреи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Горните 7 (седем) коментара са чистопробни фашистки изказвания.

  29 Юли 2016 1:31ч.

  Не ви ли е срам, бе?! …Моите приветствия към г-н Самуил Ардити!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Колев

  29 Юли 2016 11:00ч.

  Прочетох срамни коментари. Срамни ако са писани от БЪЛГАРИ! Ще се окаже, че нищо ново не са научили, и НИЩО СТАРО НЕ СА ЗАБРАВИЛИ! Поклон пред написаното от г-н Ардити!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  29 Юли 2016 12:34ч.

  Всички са хора, и спасените, и изпратените в лагерите на смъртта. И за евреите всички са от техния народ. И да, онези другите евреи са загинали. Но колко са народите, не просто неизпълнили нарежданията на Хитлер, а съзнателно противопоставили се на Холокоста? Дори даваните често за пример датчани не са, те просто са забавили изпълнението на германската заповед, доколкото са можали. А поляците? Та там избиването на последните оцеляли евреи продължава и след войната, а прибалтийците, западните украинци, там в изтреблението участват самите народи. Няма друг прецедент като българския в Европа, а когато спасителите на нашите евреи са се решили да се противопоставят на заповедта от Берлин, едва ли са го направили, за да бъдат споменавани един ден. Просто така е диктувала съвестта им.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ...

  29 Юли 2016 16:03ч.

  Уважаеми господин Ардити, вместо да се срамувате, си мисля, че трябва да започнете да се страхувате, защото, ако някога отново нацистите потропат на вашата врата, българите вече няма да ги има, за да спасят живота Ви - Вашия и на Вашите потомци! Защото самите българи са подложени на геноцид и скоро ще изчезнат от лицето на Земята! За радост на Неблагодарниците и за щастие на враговете на същите тези Неблагодарници!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ИСТОРИЯ

  29 Юли 2016 18:42ч.

  По съм съглсен, да има паметник на Сталин, и никога улица или паметник на Борис III. Защото без Сталин, нямаше да има сега България и българска територия. С какви мисли и писма, се е възмущавал Борис, за отрязаните глави на гърци и българи от съпротивата, на лагерите с пещите на Хитлер, за ястребинчетата. За кланите на дръвници земеделци и другомислещи. http://www.librev.com/index.php/prospects-bulgaria-publisher/2671-2015-03-19-20-24-31

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Красимира

  14 Окт 2022 1:44ч.

  Какви небивали нелепости говорите! Учили-недоучили, чули-недочули, дрънкате ли ли, дрънкате. Ами, посипете си главата с пепел, де и се оттеглете в манастир, като сте толкова праведен - нали и Вие сте син на този гаден народ, оттеглете в някоя пещера и изкупете греховете на предците си.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Американския народ

  29 Юли 2016 20:27ч.

  "Благодарността е бреме, а отмъщението е наслада." Отношението на израелския президент и на част от евреите в България и Израел към факта на спасението на евреите от територията на настояща България, доказва правотата на един от министър председателите на кралица Виктория, лорд Милибанд: "Никога не правя добрини, последствията са ужасяващи". 50 000 евреи от Солун бяха дадени с "песен" от гърците, които им заграбиха собствеността - справка Рафаел Камхи. Последствията са много "положителни", също и за Франция на Виши, Румъния, Унгария, Чехия, Унгария, Полша и пр.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Руси Драганов

  30 Юли 2016 0:14ч.

  Българските евреи са спасени въпреки Борис, а не поради Борис. Спасени са от българския народ - църквата, депутатите от опозицията и 43-мата правителствени депутати, водени от Пешев; професионалните и творческите съюзи, нелегалната опозиция, обществото. Ако я нямаше тази обществена съпротива, правителството на Борис щеше да постъпи с евреите точно така, както постъпи с тях в Новите земи - там нямаше кой да се противи. В Новите земи действуват български закони, разпорежда се българска администрация, ред въвежда българска полиция. Цялата депортация от начало до край е дело на българските власти. Неуместно е да се оправдава Борис с Германия - той до последно се пазари с германците по колко лева на депортирана еврейска глава трябва Германия да плати на България. Споразумяват се на 200 лева. Ако Борис е спасител, спасявал е евреите от самия себе си. Спасител е българският народ, който се изправи против Борис, Филов, Габровски и Белев - от църквата и парламентарната опозиция през писателите, лекарите, запасните офицери, до работническите и професионалните 7ъюзи и сдружения, та чак и до комунистите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Красимира

  14 Окт 2022 1:46ч.

  Спасени са от всички, включително царя, драги. Няма как да го игнорирате.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • chedomir

  30 Юли 2016 7:04ч.

  Политиката е изкуство на възможното.Направили сме, каквото сме могли.Цар Борис Трети не безгрешен,разбира се,но в случая е действал в синхрон с народа и по-голямата част от елита. Този факт,както и това,че успява да удържи на германския натиск да изпрати български войски на Източния фронт,не може да му се отрече.Според мене.Дано и в сегашните сложни времена се намери управник,който да може да каже "не",когато е необходимо и в защита на българския национален интерес.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • деконструкция

  30 Юли 2016 9:27ч.

  Съветската ария спаси евреите. И ТОВА Е БЕЗСПОРЕН ФАКТ! ВСИЧКО Е ВЪПРОС НА ВРЕМЕ! В годините 1942/44 г. евреите от територията на бившето Кралство Гърция са депортирани към германските концентрационни лагери в окупирана Полша. Първи са солунските евреи още през юли 1942 г. Гръцките евреи спадат към две от основните еврейски групи - старите романьоти и приетите от Испания при Баязид II сефаради. Най-многобройна е солунската сефарадска еврейска общност, възлизаща в началото на 40-те години на 20 век на приблизително 50 000 потомци на прокудени от Испанската корона сефаради. Тази общност е относително най-добре опазила се от асимилация в продължение на 5 века, и поради особенностите на Солунската история не е добре интегрирана на местно ниво. По тази причина е най-подозрителна на немските окупационни власти и те отпочват депортацията с нея. Днес на мястото на старите еврейски гробища в Солун се намира Ректората на Университета "Аристотел" в града. През март 1943 г. всички евреи от Солун и Тракия са изпратени в Аушвиц и Треблинка, като до лятото на 1943 г. от немската и българска зона евреите са изселени, а тези в италианската зона - не. Еврейските имоти в Солун са поверени на "гръцки пазачи", които са избрани от специална комисия. През септември 1943 г., след излизането на Италия от войната, евреите от Атина и от бившата италианска зона също са депортирани. За разлика от сефарадите, старите романьотски общности са добре интегрирани в православното гръцкото общество и не могат така лесно да бъдат отделени от местните християни, които се противопоставят на исканията на германските власти. За романьотите се застъпва архиепископът на Атина Дамаскинос, който протестира пред германските военни власти в защита срещу депортацията. Местните еврейски лидери се жалват и до министър-председателя Йоанис Ралис, но той ги отбива като им казва, че евреите от Солун са били признати за виновни в извършването на подривни дейности, и че това е причината, те също да подлежат на депортация. Главният равин на Атина Елиас Барзилай е призован от Департамента по еврейските въпроси да представи списък с имената и адресите на членовете на местната еврейска общност, но той унищожава архивата, след което отправя призив към паството си всеки сам да се спасява като бяга или се крие. По този начин много от местните евреи се вливат в редиците на ЕАМ-ЕЛАС, присъединявайки се към съпротивата. От своя страна ЕАМ-ЕЛАС помагат на стотици евреи да избягат и да оцелеят по време на войната. Като цяло, най-малко 81% (около 60 000) от еврейското население на Гърция е прокудено или става жертва на войната, като този процент варира от 91% за Солун до "само" 50% за Атина, и дори по-малко за провинциалните области, като например във Волос е 36%. В българската зона този процент е над 90%, а забележителното е че всичките 275 евреи на остров Закинтос в Йонийско море оцеляват, скрити във вътрешността на острова.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Красимира

  14 Окт 2022 1:50ч.

  Е, не, при Вас няма какво да се коментира! Съветската армия! Смях и пак смях.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Помислете си какво е станало в Гърция!

  30 Юли 2016 14:19ч.

  Тя е била една окупирана, завладяна от Германия страна, чието (ГРЪЦКО) население с наслада е предавало евреите, за да бъдат те отпратени към Аушвиц. Българската администрация е била там «проформа», за да има с какво да си измива ръцете немския «Пилат». За каква «българска вина» може да става дума тук?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Леле каква простотия!!!

  30 Юли 2016 21:06ч.

  Към @Помислете си какво е станало в Гърция!: Абе, ти явно си отявлен расист, гръкомразец и адвокат на монархофашисткия режим, щом бълваш такива глупости! За да защитиш тогавашната "българска администрация" в окупираните територии, обвиняваш народите (?!?!), довчерашни съседи и приятели на тези нещастни хора, че са "предали" съседите си на сигурна смърт, а не гнусните човекомразци- фашистите, български или германски (!?!) Значи, по същата логика, за депортирането и избиването на полските евреи е виновен полският народ, за депортирането и избиването на френските евреи е виновен френския народ (и може би лично генерал Де Гол??) и т.н. ДА ТИ ИМАМ ЛОГИКАТА НЕЩАСТНА!!!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Elisaveta

  30 Юли 2016 21:51ч.

  Smiatam, che gospodin Arditi izraziava svoiata gledna tochka i sum suglasna s nego. Admiracii za poziciata mu. Moje bi triabva da se zamislim nad negovoto pismo i da pomislim logichno, ima dosta istini, koito kazva. Kakvo dokazvat zlobnite comentari sreshtu negovoto mnenie - che ne e vajno da se zashtiti chestta na Bulgaria i Bulgarite, a da podviem opashka kakto sme go pravili vinagi i da preglutnem obidata. Istinata e vinagi niakude po sredata, ne moje da bude samo cherna ili biala, no nie ne sme naucheni da budem tolerantni kum razlichno mnenie.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • OLD

  31 Юли 2016 12:17ч.

  Може би словото на Президента е добре да се свързва с българската народна поговорка : " Казвам ти дъще, сещай се снахо "! А за г-н Ардити поздравления, че има връзка с Бога си. Тоест съвест ! За писалите " обективно за истината такава каквато е" , по-горе,, кой каквото си пожелае, това и ще му се случи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • анонимен

  31 Юли 2016 18:12ч.

  и за благодарност евреите ликвидираха авиокомп балкан и оставиха 4000 семеиства на улицата някои има ли информация колко бьлг граждани са лекувани безплатно в израелски клиники

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Speed king

  02 Авг 2016 15:40ч.

  Не лъжете, г-н Ардити! Израелският президент обвини не българския народ за това престъпление, той обвини, цитирам, "ФАШИСТКОТО правителство на България" по това време. Нещо, което медиите не премълчаха.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Измирев

  17 Авг 2016 5:30ч.

  Имате ли това писмо на английски

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • АБПФК

  12 Март 2018 8:55ч.

  Евреите в новите земи не стават български поданици, защото не го позволява Законът за защита на нацията. Отделно, защо пламенният автор-царист не си спомня, че България си плаща в райхсмарки за услугата тези над 11 хил. нещастници да бъдат унищожени. И в тяхното "вдигане" участват не само български младежи, а цялата българска административна машина по новите земи - полиция, чиновници, даскали, свещениците даже, както и войската. Нека авторът се произнесе и по реабилитациите на сем. Калицин от седесарите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Божидар Хинков

  24 Март 2018 14:05ч.

  Юдо-масоните и техните български подлоги не са наши приятели, но достойните евреи - огромната част от този народ - ние обичаме и сме съпричастни с нелеката им съдба!... поздравления на г-н Ардити за това писмо - достоен отговор, на достоен мъж!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • джон арт

  12 Март 2019 16:13ч.

  като прочетеш "монархофашизъм", независимо от фóрмата и контекста, разбираш, че става дума за изключително прост и неграмотен екземпляр, който мозък няма, а в главата му има място единствено за всекидневните опорки, излъчвани към него от "позасрано"*. ___________________ *- "позасрано" - един конкретен адрес на софийската улица "позитано".

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Антония Симеонова

  13 Март 2019 10:28ч.

  Българската администрация на окупираните територии в Гърция и Югославия носи пряка отговорност за изпращането на евреите от тези земи в лагерите на смъртта. Главната отговорност, обаче, е на нацистка Германия, на която фашистка България е била покорна слугиня както сега е покорна слугиня на натото, евросъюза и Вашингтон. Амплоа, какво да се прави. Фашизмът отново се надига в Европа и по света, разпалва се и антисемитизъм на много места. Това не тревожи сякаш фашистката израелска държава, която, както чета, поддържа дружелюбни отношения с фашистки и фашизиращи се сили в Европа, за Тръмп да не говорим. Така унгарецът Орбан и други като него бяха любезно приети от Тел Авив като близки и сродни души. А иначе спасяването на българските евреи наистна е нещо много важно, всеки спасен човешки живот е важен. (Както и всяка жертва е една трагедия. Сещам се за колективната трагедия на палестинците и ужасната им съдба, в момента в Газа). Някой във форума отбелязва, че спасяването на българските евреи е станало след германския разгром при Сталинград. Нищо чудно, нашенските фашистки власти са усещали от къде и накъде духа вятърът. Това, обаче, не зачерква стореното и неговото значение...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Инж.Надежда Михайлова

  13 Март 2019 13:33ч.

  Когато са спасявали евреите са били друг тип хора, а не като сега каквито са станали.Тогава е имало повече вяра в Бог, морал, съвесе, хуманизъм и друга ценностна система.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Инж.Надежда Михайлова

  13 Март 2019 13:37ч.

  Когато са спасявали евреите са били друг тип хора, а не като сега каквито са станали.Тогава е имало повече вяра в Бог, морал, съвест, хуманизъм и друга ценностна система.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Инж.Надежда Михайлова

  13 Март 2019 13:41ч.

  Когато са спасявали евреите българите са били друг тип хора, а не като сега каквито са станали.Тогава е имало вяра в Бог, морал, съвест, хуманизъм и друга ценностна система.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Инж.Надежда Михайлова

  13 Март 2019 13:43ч.

  Когато са спасявали евреите българите са били друг тип хора, а не като сега каквито са станали.Тогава е имало вяра в Бог, морал, съвест, хуманизъм и друга ценностна система.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Давид Леви

  13 Март 2019 16:45ч.

  Срам ме е от Вас, г-н Ардити! По-крайно лакейство не съм виждал. За трохите от "царската трапеза" продадохте паметта и страданието на хиляди сънародници! Патриотизма Ви е фалшив и мухлясал! Умаловажавате , до пълно игнориране, ролята на Българския народ и гражданското му общество в спасяването на евреите от днешните територии на страната. Няма никакъв героизъм в това да изпълняваш повелята на властта и пасивно да я подкрепяш, както прозира от Вашата инсинуация. Вярвам, че намирате опора за тези безмислени обвинения в личните си, по детски деформирани спомени и емоции. Иска ми се да вярвам че каузата Ви, макар и грешна е искрена, но ми е трудно! Прекалено апетитно е излизането от естествената анонимност, която предполага демонстрираното от Вас интелектуално ниво, за да Ви заподозрем в безкористност. Мълчанието по-Ви приляга!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Силвия

  14 Март 2019 11:13ч.

  До всички Небългари! Спете спокойно! Сомо българите и България са виновни за Втората Световна Война за жертвите и всички световни злини! Немци, еврей, гърци, цигани, арменци,турци и въобще света страда и е ощетен от нас! Само че българите са преживели 2 века робство 5 века робство геноциди по страшни от еврейския и даже демокрацията преживяваме и вашите клевети и упреци ще преживеем! А еврейте обвинявам за турското иго, защото не са ни спасили!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • watchtowerman

  16 Март 2019 5:57ч.

  В началото на 1943г. Цар Борис III използва швейцарски дипломатически канали, по които изпраща Послание до САЩ и Великобритания да осигурят възможността евреите от българските територии – „стари“ и „нови“, да бъдат спасени. Става въпрос за 70 000 евреи, а българските евреи от „старите „ предели са 50 000, то затова останалите са от земите „Македония“ и Беломорска Тракия. За съжаление този опит на Цар Борис III да спаси както евреите от „старите“ територии, така и от „новите“, е блокиран... През март 1943 г. Антъни Идън се среща с президента Рузвелт, държавният секретар на САЩ - Кордел Хъл, и други висши американски служители в Белия дом. На срещата се разисква предложението на Цар Борис III. Въпросът е поставен за разглеждане от държавният секретар Хъл: как да се помогне на 60 000-70 000 евреи в България. На този въпрос Идън отговоря "че цялостният проблем на евреите в Европа е много труден и че ние трябва да се движим много внимателно, когато се предлага да се вземат всички евреи от страна като България. Ако правим това, тогава евреите на света ще искат да напраим подобни ангажираности в Полша и Германия." Никой от американските официални лица не изразява несъгласие. Ето го отговорът на съюзниците за Холокоста: понеже не можем да спасим ВСИЧКИ евреи в Европа, то не трябва да се опитваме да спасим онези, които можем да спасим. Така, че Отговорността за Не-спасяването на македонските и беломорските евреи ТРЯБВА да се носи от правителствата на Великобритания и САЩ...ТОЗИ Факт ДА СИ НАБИЯТ в КОМУНИДНО-БОЛШЕВИШКИТЕ манерки всичките слуги на Коминтерна If You Can't Save Everybody, Save Nobody? On March 27, 1943, at the height of the Nazi genocide, British Foreign Secretary Anthony Eden met at the White House with President Roosevelt, Secretary of State Cordell Hull, and several other American and British officials. One of the topics that came up for discussion was the possibility of rescuing 60,00-70,000 Jews from Bulgaria. Eden objected to the Allies acting "to take all Jews out of a country like Bulgaria," because "if we do that, then the Jews of the world will be wanting us to make similar offers in Poland and Germany. Hitler might well take us up on such an offer, and there simply are not enough ships and means of transportation in the world to handle them." http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/12794#.UXJOG6Kmjko

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Валентин мичев

  18 Ное 2019 23:32ч.

  Оставете намира Бьлгария каквото е могла е направила но едно знам че евреите са неблагодарни разбира се има и изключения Като господин Ардити е преживял ужасите и най добре може да прецени историческите факти

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи