Филип Димитров – един типичен реформатор

Филип Димитров – един типичен реформатор
Той е комбинация от честност, некомпетентност, завидна самоувереност и чувство за непогрешимост, която при наличието на реална власт ражда крайно нежелателни обществени последици
 

На 15 септември 2015 г. станаха известни двете президентски номинации за членове на Конституционния съд.

Едната от тях е на бившия министър-председател на България Филип Димитров – политическа фигура от близкото минало, недолюбвана от мнозина и от ляво, и от дясно. (Спомням си една някогашна статия в дясно ориентирания вестник „Стършел”, в която Филип Димитров беше наречен „рибена кост в гърлото на българската демокрация”).

Макар че малко ме е яд на президента, аз нямам намерение да критикувам номинацията. Тя обаче ми дава повод да погледна личността на Филип Димитров от един необичаен ъгъл – този на неговите философски „изцепки”. В случая интересен е не Филип Димитров сам по себе си, а типичният образ на българския десен реформатор. Там е работата, че в маловажния наглед епизод, изложен по-долу, има нещо твърде типично: една комбинация от високо самомнение и шокираща липса на компетентност, която вече четвърт век определя поведението на българските реформатори.

 

 

Философски дебат в Народното събрание

 

През месец септември 2005 г. в Народното събрание се обсъжда проект за наказателно-процесуален кодекс, в който фигурира словосъчетанието „обективна истина”. Това става повод за гневната реакция на Филип Димитров, който предлага прилагателното „обективна” да отпадне. В полза на тази редакция той издига следните аргументи, които тук предавам почти дословно:

„Терминът обективна истина е абсолютно непреводим на езика на която и да било правна система, защото той представлява част от комунистическия новоезик”, утвърден в школата на Вишински.

„Въвеждането на термина „обективна” би могло да създаде мрачни асоциации” с т.нар. възродителен процес, когато в името на обективната истина са били сменяни мюсюлманските имена с християнски. (?)

Този термин внушава идеята, че вместо състезателност съдът трябва да се стреми към нещо друго, към някаква обективна истина – „инициатива, която би ни доближила до една почти инквизационна процедура.” (?)

В Конституцията „принципът на състезателността е записан, а принципът на „обективната” истина е отхвърлен”. (?)

Терминът „обективен” е дошъл в комунистическия новоезик от Лениновото определение за материята.[i]

 

По-нататък в залата избухва спор, който много ни напомня за езиковия спор в Ганковото кафене от Вазовите „Чичовци”. Понеже не съм хуморист, а преподавател по философия, ще се огранича с кратък философски коментар по въпроса.

 

 

Малко философия

 

Противно на това, което твърди Филип Димитров, тезата за обективността на истината не е нито комунистическа, нито буржоазна: за философията тя е нещо като Питагоровата теорема в геометрията.

Терминът „обективна истина” фигурира напр. в речника на Карл Попър, който в различни свои произведения (включително в „Отвореното общество и неговите врагове”) твърди, че защитава теорията за обективната истина. (§2 на гл. 10 от неговата книга „Предположения и опровержения” е озаглавен „Теорията за обективната истина: съответствие с фактите”.) Както е известно, К. Попър е един от най-видните съвременни критици на марксизма.

За обективност на истината говори и известният руски религиозен философ Николай Лосский, който завършва живота си в изгнание по вина на комунистическия режим. Разяснявайки в различни свои произведения (като напр. „Въведение във философията”) смисъла на термина „истина”, Н. Лосский твърди, че истината не може да се мисли по друг начин, освен като обективна, защото противното означава релативизъм, а тезата за относителността на истината е нещо като „дървено желязо”.

 

Философските термини „обективно” и „субективно” означават „зависимо от обекта” и „зависимо от субекта”. Тези термини са корелативни – което не е обективно, е субективно, и обратно (което не е субективно, е обективно). Ако кажем, че истината не е обективна, ние все едно казваме, че тя е субективна.

Тогава ние влизаме в противоречие не просто и не само с някаква философска теория, но с обичайния смисъл, който влага в думата „истина” всеки нормален човек.

 

 Казано на прост, човешки език, философската теза за обективността на истината служи за съкратено изразяване на схващането, че ако една мисъл е вярна, тя е вярна сама по себе си, независимо от човека, който я мисли (независимо от това кой, кога и защо я мисли и дали вярва в нея). Наричайки истината „обективна”, ние казваме, че ако едно твърдение е вярно, то е вярно за всички – че няма моя и твоя истина (истината е една за всички).

В юридически контекст тезата за обективността на истината означава, че няма привилегировани субекти – прокурори, съдии, съдебно жури, президент, патриарх, обществено мнение и пр. – които създават истината или имат някаква власт над нея. Съдът може само да установи истината (което не винаги става); истината не зависи от мнението на съдебното жури. (От това, че съдебното жури погрешно е постановило, че капитан Драйфус е предател, той не е станал предател.

 По същата логика твърдението „Земята е плоска” не е било никога вярно, въпреки че в миналото това мнение е било общоприето.)

 

Алтернатива на тезата за обективността на истината е тезата за субективността на истината. Подобно на Н. Лосский, и основоположникът на модерната логика Готлоб Фреге във въведението към своята Логика отбелязва, че тази теза е логически противоречива, т.е. в известен смисъл немислима. (Ако всеки твърди, че има своя собствена истина по някакъв въпрос, то значи, че всички твърдения са оспорими и в този смисъл – равноправни. Но тогава и самото твърдение „всички твърдения са оспорими” става оспоримо, т.е. точно толкова резонно, колкото и неговото отрицание.)

 

Некомпетентността е хронична болест на българския политически живот, но когато тя се съчетае с мегаломания и реформаторска страст, се превръща в стихийно бедствие.

 

Срещу Филип Димитров са били отправяни различни упреци, но трябва да се признае, че той има репутацията на честен човек. Аз съм склонен да мисля, че тази репутация е заслужена и че на фона на моралната развала на българския политически елит неговата личност вдъхва респект. (Прави му чест, че в една своя книга той оценява високо моралните качества на своя колега и политически опонент Жан Виденов. Това е благороден жест, който е твърде необичаен за нашия изпълнен с простащина политически живот.)

Обаче как да си обясним поведението му при обсъждането на проекта за наказателно-процесуален кодекс? Защо, бидейки абсолютно некомпетентен по обсъждания въпрос, той така категорично се опитва да наложи това свое абсолютно некомпетентно мнение?

 

Отговорът е само един: в случая не става въпрос нито за някаква преструвка, нито единствено и само за некомпетентност. Към очевидната некомпетентност в случая трябва да се прибави и една завидна самоувереност, която сякаш замъглява самокритичността и кара човека да се мисли за непогрешим специалист по всичко. Това според мен е нещо типично за българския десен политик – реформатор.

Той говори така, сякаш вчера е бил на аудиенция при Дядо Боже и сега само свежда до знанието на публиката една поредица от несъмнени истини.

Това обаче далеч не е печеливша тактика: българинът по принцип не цени интелектуалното превъзходство, било то действително или мнимо, и винаги има едно на ум: колкото повече се надуваш, толкова е по-вероятно да те намразят или да станеш за резил.

 

Затова хитрият човек обикновено си трае – дори ако е „на ти” с проблема, той често предпочита да слуша другите и да не се прави на многознайко.

 

 Без да познавам лично Филип Димитров, аз не мисля, че е бил хитър политик, нито че е хитър човек. Той е типичен реформатор с фанатичен блясък в очите. Това значи една комбинация от честност, некомпетентност и чувство за непогрешимост, която при наличието на реална власт ражда крайно нежелателни обществени последици.

И тук възниква един принципен въпрос. Кое е по-лошо за обществото: да го управлява един умен, но бездеен тарикат, на когото не може да се вярва, или един честен и деен, но некомпетентен мегаломан?

 

Казано е, че не греши само този, който нищо не прави. Аз обаче мисля, че необмислените реформи са по-лоши от „нищоправенето”. Ако не можеш ясно да си представиш и да оцениш последиците от бъдещите социални преобразования, по-добре не се захващай с тях.

 Неслучайно Лаоцзъ е казал, че не е добре за народа, когато управниците са прекалено дейни. И точно в това според мен се състои основната грешка на прехода: управленската инициатива беше предоставена на вманиачени десни доктринери, които, без да държат сметка за националния характер на българина и за реалните му възможности, се опитаха да прекроят из основи действителността, водени от съзнанието за собствената си непогрешимост.

Тази политика продължава и до днес, защото в коалиционното правителство на Бойко Борисов реформаторите свирят първа цигулка.

 

Господин Борисов, не съзнавате ли, че реформаторите са истинска напаст за България!  

 

  

 • Проф. д.н. Венцеслав Кулов е преподавател по философия и логика в УНСС.

 

 

[i] Стенограма от тридесетото заседание на Народното събрание на Република България, 29 септември 2005 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

 • въпросче

  18 Sep 2015 15:40ч.

  Некадърността на ФД лъсна още като стана шеф на СДС. Предизборната кампания беше бездарна и дори отблъскваща, липсваха ясни, прагматични идеи за развитието на страната и на практика всичко се свеждаше само до лозунга "Долу БКП". Така, вместо очакваната голяма изборна победа спечелихме с малко и за още по-малко време, а СДС тръгна по пързалката надолу и вече нямаше как да спре (изборната победа при И. Костов беше резултат, не толкова от действията на СДС, а най-вече от действията на БСП). Ще припомня само една теза от Л. Питър: на некадърника е по-добре да му плащаш за да НЕ работи, защото работейки, първо - ще трябва да му плащаш повече отколкото е необходимо за поддържане на жизнените му функции и второ - с работата си той ще ти нанесе вреди, които ще те ощетят още повече.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • observer

  18 Sep 2015 16:07ч.

  Дали легендарната честност на Филип Димитров не се дължи донякъде и на факта, че се катурна сам и дори не успя да започне приватизацията?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • д-р Психо

  18 Sep 2015 17:00ч.

  "Достоен" БУК...УК номиниранот не по малко "достойно" НИЩО. МАЙЦЕПРОДАВЦИ

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Дачков, стига си пробутвал треторазредни

  18 Sep 2015 18:11ч.

  чокундури, изстъргани от дъното на академичната общност. Този комундер, каквито са преобладаващото мнозинство в УНСС, хал хабер си няма с каква тема се захваща. Неговата некомпетентност не се различава особено от езиковите противоречия на Ф. Димитров.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • вярно

  18 Sep 2015 18:39ч.

  В общи линии е вярно написаното.Обаче не всички от десницата са докринери и последователи на постулати.Имаше доста хитреци,които добре се облажиха от "прехода".Например Софиянски,Бакърджиев и цяла камари около тях-Стуци,Антоан "Меката китка",Любо Пъпката и подобни екземпляри.-"Синята идея" им премина през дебелото черво.Също-разни партийни СДС-активисти от провинцията,както и тия,които си нямат хабер какво е демокрация,но се завъртяха около Костов и неговите ортаци-кръчмари,парвенюта,провинциални активисти,откровени простаци,гешефтари,чейнчаджии,т.е. типични хитреци,за които говори авторът.Проблемът при Филип Димитров е,че той е предложен за конституционен съдия,без да притежава каквато и да е правна компетентност.Той е практикувал юридическа професия преди повече от 25 години,но и тогава явно не е бил на "ти" с правото.Сега са му намерили синекурна длъжност,защото е ясно,че той не може да съчини и едно решение на КС.Просто са му търсили служба,защото има още годинки за (добра) пенсия.И типично по български му намериха нова служба,вероятно на "принципа" -"халваджията за бозаджията." Сега Ф.Д. ще изпълнява указанията на своите меценати-ще слуша,ще се шляе,ще говори мъгляво в негов стил,ако намери подходяща аудитория,ще ползва благинките на властта,срещу които намвремето "честно" протестираше и ще чака да минат деветте години.Както се казва-"Дреме му на оная работа",че пропиля усилията на българите,които гласуваха за него и така съсипа надеждите на хората.Такива като Фильо дискредитираха самата идея за демокрация,такива като него-"честния",но и такива около него-мошеници,"приватизатори" и търгаши

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тома Неверни

  18 Sep 2015 18:41ч.

  Спомних си че ФД гладува срещу Конституцията. Сега, като конституционен съдия, ще я защитава. Това не е ли конфликт на интереси?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Васик

  18 Sep 2015 19:23ч.

  Това, за което Димитров говори, е че съдът трябва да оценява ИЛИ обективната истина, ИЛИ доказателствата. Отнесете аргументите на Димитров към делото на О Джей Симпсън и ще разберете разликата между европейския и англосаксонския модел на правораздаване. Дали Димитров е заслужил този пост е съвсем различен въпрос и пред кого е заслужил този пост също е съвсем различен въпрос.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • RGB

  18 Sep 2015 20:33ч.

  Никак не харесвам Филип Димитров, но уважаемият професор по логика знае ли, че обективната истина не допуска умозаключения от единичен случай към общо правило. Ако беше вярно, че понеже Филип Димитров е "честен и деен, но некомпетентен мегаломан" то и всички реформатори са такива, то следва да е вярно, че понеже Филип Димитров носи очила, то и всички реформатори са очилати. Логиката на автора е в противоречие с "обективната истина" и защото от нея следва, че всички реформатори са макар и некомпетентни, но честни. Предполагам самият автор не би се подписал под твърдение за универсалната честност на всички "реформатори", а какво мислят хората за реформаторската честност показват изборните резултати. Съгласен съм, че голяма част от реформаторите (имам предвид тези, които се самонаричат реформаторски блок днес) са вредни, но това не се извежда логически от качествата на Филип Димитров, а от много по-различен и по-широк кръг наблюдения. Както е писал Хегел обаче, логиката не е емпирична наука защото повечето хора разсъждават нелогично. Статията показва, че това важи и за преподаватели по логика :-)))

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Моника

  18 Sep 2015 21:05ч.

  Къде беше досега този "юридически гений"?Защо не остане там,където досега му плащаха за разрухата на държавата?Че т.нар.президент изпълнява чужди поръчки е ноторно известен факт,но че трябва вече да бъде спрян по какъвто и да е начин, е факт.Това лице е юридически неграмотен,некомпетентен е дори да седне в стола на студент по право от първи курс.Този мегаломан,който се изживява като специалист по всичко,трябва да бъде изпратен на освидетелстване и да не бъде допускан до държавна или обществена дейност.Той съсипа селското стопанство на България,а с "генеиалният икономист"Иван Костов извършиха най– корупционната приватизация,която е била извършвана някога,някъде.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Българин от Б

  18 Sep 2015 21:20ч.

  да се отчете и това, че ФД яде домати, а както знаем, Хитлер също е ял домати. Всъщност авторът няма нищо против сегашните членове на Конституционния съд, те му лепнат на сърцето. А и не ядат домати като Хитлер и ФД.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ФД/джурист/= ЖВиденов/икономист/

  18 Sep 2015 22:41ч.

  "Кой не скача е комунист" и този е от същият дол дренки. Пак го отупаха от нафталина и се сетиха за него. Последно след посланичеството му във Вашингтон,където го обработиха и доошлифоваха от идеализма на Джеферсън,Хамилтън,Адамс1,Т.Пейн и останалите,го изпратиха нещо като емисар в Грузия по времето на другия емисар който сега стана украинец и кмет на Одеса. Не можах да разбера кога РБ ще стане партия както направи ИКостов със СДС и взе власта. Тези конституционни места явно ги раздават като почетни длъжности и заслужили адвокати-юристи в сегашният РБ.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Експерт

  18 Sep 2015 23:39ч.

  "Той е комбинация от честност, некомпетентност, завидна самоувереност и чувство за непогрешимост, която при наличието на реална власт ражда крайно нежелателни обществени последици" Това Не е вярно за Филип Димитров - човекът е все пак юрист. " Той е комбинация от НЕчестност, некомпетентност, завидна самоувереност и чувство за непогрешимост, която при наличието на реална власт ражда крайно нежелателни обществени последици" Но това е 100% вярно за бойко борисов.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Един глупак

  19 Sep 2015 0:05ч.

  Ибо и това доживяхме Господи!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • fgl

  19 Sep 2015 0:06ч.

  По всяка вероятност г-н Димитров не е бил информиран достатъчно за историята и съдържанието на "обективната истина". По някакви причини (мисля - ясни) "обективността", отнесена към "истината" му е струвала някакъв психологичен дискомфорт. Поради това се е подвел по вътрешните си потребности и се е опитал да дисквалифицира категорията, като я е обвързал с Вишински, Ленин и комунизма изобщо. Това не е рядко като подход. Има и по-смвшни случаи. Например: Тя, случката, станала през 1991 година. Позакъснял възрастово специализант по психиатрия казва: "А бе шефе, махни ги тия комунистически работи екзогенните психози." За справка: Въпросът за екзогенните психози е фундаментален в класическата психиатрия. Иначе, човекът може да е бил много честен.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • crocodile

  19 Sep 2015 0:14ч.

  Vsichko e vjarno! istinskite sedesari veche napusnaha Bulgaria, otchajani ot hora akto F. Dimitrov, Ivan Kostov i kompanija. Vsichki te prodadoha, razbiha i ograbiha spored silite si majka Bulgaria! Ostanalata svoloch e napast, kakto pishe i avtora, kojato sama njama da si posipe glavata s pepel! Az sum imigrant 5 godini i otstrani se vizda kak demokracijata i svobodata se izparjavat ot Bulgaria!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кенеди!!!

  19 Sep 2015 0:26ч.

  Въпреки критикарите изложеното мнение е много близко до "обективната истина" за визираното лице. Фил-ът си е кьорав доктринер, няма нужда да се коментира. Всеки здравомислещ човек го разбира. В СДС не можеха да го разберат, защото там веднага изгониха здравомислещите, та чак и при реформаторите няма останали, а и не вземат. Отделна тема са крадливите предатели. За желаещите да се поограмотят могат да прочетат, ако имат търпението(щото обикновено нямат, а и всичко знаят) "История на цивилизацията в Англия" на Бокл. Там е добре обяснено и показана разлика между корумпиран и некорумпиран и деен и недеен владетел. Нямам много надежда...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • политсексолог

  19 Sep 2015 2:37ч.

  Една от голямите анални магесници от втори адвокатски колектив(заедно с кака Жана(данчето соколовата) и Голямата Берта(Лучников)...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • vlado157

  19 Sep 2015 4:32ч.

  Този дребен педал трябва да бъде публично екзекутиран.Благодарение на него бяха създадени ликвидационните съвети по текезесетата и бяха бракувани и унищожени хиляди действащи руски машини,елитни стада от животни и т.н. вместо да се предадат в ръцете на бъдещите собственици на земя,които искат да я обработват.Е сега му дойде времето,гербаджийските педали да го издигнат за конституционен съдия.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • протоейрей Антигербераст

  19 Sep 2015 6:40ч.

  Професор Кулов е направил точен анализ и характеристика на лицето Филип Димитров.Въпросът е,че това лице не заслужава чак такова внимание.Просто и ясно да се каже,че той е един боклук,посредствен човек,некадърник и мегаломан,случайно попаднал в "енциклопедията"."Честен",но ламти за служба,защото,ако не е държавната служба,за нищо друго не го бива.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • обективна истина

  19 Sep 2015 7:25ч.

  Филип Димитров нищо не разбира от понятието обективна истина.Би трябвало да е чел доста литература по този въпрос-нали ще става конституционен съдия ?....На първо време проф.Венелин Ганев,той е творил преди преврата от 9 септември 1944г.,когато такива случайни елементи като въпросния конституционен съдия,се намърдват във властта.Добре е,българският "Кенеди" да прочете и възгледите на Ганев за противонормността,но затова едва ли му стига акълът.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ф. Ди Форматоров

  20 Sep 2015 0:31ч.

  Филип Димитров имаше едни съветници - Константин Мишев и Алекс Алексиев.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Маринов

  20 Sep 2015 0:35ч.

  Ще го запомним като ликвидатор, баща на т.н. ликвидационни съвети, които ликвидираха селското ни стопанство, изклаха се стотици хиляди животни.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • с неуважение

  20 Sep 2015 4:02ч.

  няма да споря дали е компетентен или не г-н Филип Димитров. само ще припомня на непознтият мипрофесор, че точно левите комунисти енергични и плам в очите, не само без да се съобразяват, но против всички особености на българите разрушиха българската държава и я превърнаха след 1944г. в сателит на ссср. сателит който 3 пъти фалира икономически, да не говоим за политическото безличие на нрб, сателит който завърши левите 45 годишни усилия с катастрофален спад в икономика, култура, демография. и нека този проф. не забравя, че филип димитров бе премиер само 8 месеца и не можа да направи нищо, защото бе блокиран в парламента. ако си спомня този проф.н сдс имаше само 2 депутата в повече от бсп, а е известен и т.нар. депесарски шут, чрез който сдс не сполучи с поискания от филип димитров вот на доверие. та моля, не смесвайте философията с паравото и не преиначавайте фактите и не измисляйте някаква свръхактивност у филип димитров, защото такава никога не е имало. ние помним. не разчитайте на слаба памет у хората. може би вие имате комунистически схващания, че филосфията е наука на науките и диамата е върха на карфицата, но знайте, че правото не е наука а система от практически познания, умения и правила. първите закони в историята са създадени и писани по заповед на цар (хамураби или както там му е името, не претендирам за точност), а не на учен или учени. философията с основния философски въпрос не може да решава проблемите на практическата дейност право, така както комунистическите диктатори насилствено се намесваха във всички човешки дейности под мъдрата диаматна философия на мракобесници като т.нар. акад. т. павлов и други като него. да тов. проф. истината особено в съдебната зала се постига като състезание и е субективна. това е ви ли става ясно от днешната картина на т.нар. българска съдебна система. това, което ви дразни във филип димитров е, че той никога не престана да нарича бсп комунисти, каквито те до един са, а също и че не е корумпиран, не е лаком за материални придобивки и при него дела и думи винаги съвпадат. е разбирам ви, че за вас безхитростния честен филип димитров не е подходящ за никакъв политически, административен или съдебе пост, защото не може да бъде изнудван, манпулиран или просто заставян да играе по свирката на посткомунистическото проруско българско статукво.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Искаме си "Царя-я-я"?

  20 Sep 2015 6:06ч.

  Всичкото зло за България започна от идването на Мадридския Кретен. Симеон 2 е шедьовърът на Българското Пропадане, стореното от него е катастрофа за цялата ни История! омБостан Пенчев беше главна фигура в Национално Движение Симеон Втори Сакскскобургготски (НДСВ). Също и брадатият Валери Димитров от Сметната палата, от НДСВ.Каквато главна фигура (шеф на младежкото НДСВ) беше и Пеевски. Каквато МУТРА беше назначения от Симеон Втори Сакскскобургготски Генерал Бойко Борисов, да...от НДСВ. Каквито бяха Милен Велчев (НДСВ) - един изключителен икономист, обърнал лесно дългът в още по-голям дълг, дребното Василев (НДСВ) - чудесен организатор, продал БТК на "най-високата" цена, г-ца Хачикян (НДСВ) - взе безплатно апартамент и се отдаде (вероятно) на Родината си, и на близката, вечно близката, страхотната лекарствена спасителка Долорес Арсенова (НДСВ), г-н Влахов Легни-Стани (НДСВ) - пиеше силно, но с мярка в името на Царя…Любка Качакова-Срамната (НДСВ), ...Ал Джабури (НДСВ), Красивият убиец Катев (НДСВ), Симеоновите синове... И другарката Кунева от НДСВ... Искров от БНБ-КТБ от НДСВ... Преди идването на Мадридския Кретен - Сакскобургготски, Доган беше наврян в кучи г ъ з. Боклукът-"Цар" го извади на светло и управлява с него. И изкара на показ мутрата Борисов. Боклукът-"Цар" беше избран от ДВА МИЛИОНА образовани и необразовани БГ-МУХЛЬОВЦИ, и те, разбира се, са още в България - разни гербаджии и всякаква друга измет. Какво сте се разревали сега бе, бахти с к а п а н а т а чалгаджийска държава сте, в която живеете и се дразните взаимно. Тъпанари, малоумникът-"Цар" диша чист въздух в някоя от резиденциите си, а вие ще продължавате да го духате. Това ви се пада. Нещастници.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • НЕПРИЯТНА ,ФАЛШИВА ЛИЧНОСТ-В УСЛУГА НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ

  20 Sep 2015 8:07ч.

  НЕПРИЯТНА ,ФАЛШИВА ЛИЧНОСТ , БЕЗ ГРАМ БЪЛГАРСКА ДУШЕВНОСТ - КАК ДА СЪМ СПОКОЕН ЗА ДЕЦАТА СИ , АКО ТАКИВА ЧУЖДЕНЦИ ГИ УПРАВЛЯВАТ ? НЕ ЗАЩОТО Ф.ДИМИТРОВ Е ЕВРЕЙ , НО И ОТЧАСТИ ЗА ТОВА !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Димитър Филипов

  20 Sep 2015 23:12ч.

  Това,че филип Димитров не е комунист не е достатъчно да го признаем,че е уж демократ.Той е некомпетентен,посредствен объркан човек,при това с обратни наклоности.Едно чучело,чучелото на българската демокрация-такива се появиха в мътните години на прехода.Някои получиха ноготово обогатство,защото бяха мошеници-Софиянски,Антоан,Костов,Бакърджиев,Любо Пъпката.Други-като Гоцев,филип Димитров и др. получиха служби и сега ще си карат добре старините.Но и едните,и другите са негодници и отвратиха хората от демокрацията.В този смисъл Филип Димитров е точно такъв негодник,като Костов,Софиянски и др,.,заради които хората мръзнеха по площадите.Освен дълбоко презрение,нищо друго не заслужават.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • В. Георгиева

  21 Sep 2015 1:45ч.

  Много жалко за предлагащия и за предложения. Ако тези хора имат реална самооценка, няма да се налага отново други да определят дали са полезни или не за обществото. Те отдавна са получили минусови оценки, просто недоумявам какво искат повече?! Досадни некадърници, които смятат, че могат безспирно да заблуждават околните. Купете си огледала, господа, купете си огледала и се любувайте на себе си, не ни тормозете повече с визия и глас в този живот!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • анонимен

  21 Sep 2015 2:24ч.

  обединителят на нацията предлага субект за който се знае че ще предизвика публична разправия и защо го прави защо не мисли господ не му ли даде сигнал ами иска още сега на 25 окт направете същата грешка

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Фил Психото

  21 Sep 2015 2:58ч.

  Жална България!!! Поредният боклук,вместо да отиде на бунището на историята,те ще го възскачат на пиедестал!?!?!?!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • анонимен

  21 Sep 2015 3:20ч.

  с каква злоба разби селското стопанство с тричленките на този човек злобата му идва отвътре вероятно от гена му и сега плевналиев разделя обществото с тази кандитатура димитров не е подготвен за кс той е бракоразводен адвокат преди две години писахме за един член от герб който е завършил школата в симеоново защо търсите топли места за хора те ако са много кадърни няма да чакат някой да ги номинира

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • анонимен

  21 Sep 2015 18:04ч.

  с каква злоба разби селското стопанство с тричленките тя му е вродена и ще го предлагат за конс съд той има ли такава подготовка не се спряха да търсят топли места на доказани некадърници и анти българи

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Антимутрев

  22 Sep 2015 15:37ч.

  Човекът,който влезе в КС от квотата на ГЕРБ е Анастасов-едно лице от Ямбол,завършил милиционерската школа в Симеоново.Ф.Димитров не е завършил тая школа,но с Анастасов долу-горе са на един акъл.Сиви,посредствени хорица,лямтат за постове,които в реалния живот трудно биха се справили сами със свои усилия и възможности,които обаче ще изпълняват нарежданията на своите меценати.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • анонимен

  22 Sep 2015 18:00ч.

  кс се превръща по комунистически в топло место за наши заслужили другари може нищо да не разбират от конституция ама нали са верни стават

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Политбюро

  22 Sep 2015 20:20ч.

  КС е нещо като Политбюро-пращат "наши хора",които да изпълняват партийната линия.Не е важно дали изобщо разбират от право.Срамота е,че има такива хора там,но е и срамота,че органите,които избират или назначават съдии в КС се подиграват с основния закон на държавата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • "синя" идея

  24 Sep 2015 3:02ч.

  Филип Димитров-един типичен деформатор.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Филип Зиро

  26 Sep 2015 17:34ч.

  Нищо не е останало от предишния филип Димитров.Тогава повеждаше "сините" привърженици,даде романтизма в политиката,твърд,праволинеен,непоколебим в превземането на комунистическата крепост.Сега вече е обикновен комформист,приспособленец,гони постове,устройване,приспобил се е към новото време.Трябват не само идеи,но и средства за поддържане на живота,наближават годините за пенсия,трябва да се мисли за пенсионирането. Разгеле-конституционният съд е идеално място за "достоен завършек на кариерата".Ако Ф.Димитров има чест и достойнство,ще се оттегли,защото е непригоден за този пост.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Анти УНСС

  27 Sep 2015 6:58ч.

  Професор в УНСС - мерило за елементаризъм. Бил хубав човек Ф.Д. Драги професоре - не знаеш, ли че този екземпляр в качеството си на българки премиер стъпи на Голанските възвишения ? И с това тотални развали отношенията на България с арабския сват. Дори американски президент не си позволява да стъпи на Голанските възвишения. Това бе такава яка издънка, че няма накъде повече. И този смешен човек е предложен за съдия в КС. Какъв професор си, Кулев ? По алабализми ли ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • до:"Анти УНСС"

  27 Sep 2015 17:48ч.

  А ти кой университет си завършил, или изобщо знаеш ли какво е университет? По правописа ти личи,че имаш пропуски в образованието.Това,че Ф.Димитров отишъл на Голанските възвишения е най-дребният пропуск,който е направил,ако изобщо е пропуск.Щом държиш толкова на "дружбата" с арабите,явно си спомняш с умиление за старото комунистическо време,когато правешкият мислител се прегръщаше и целуваше с техните(арабските) ръководители.Напротив-отиването на тези възвишения не е дори грешка,защото много западни ръководители са ходили там.Авторът е имал предвид нещо друго,но ти не си го разбрал.Пък и Ф.Д. не е предложен за дипломат,а за конституционен съдия.Въпросът е,че той няма капацитет за такъв пост.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • задругата на майсторите

  03 Окт 2015 5:42ч.

  Ще се оформи нещо като задругата на майсторите в този орган,наречен "конституционен съд".Филип Димитров,Пенчев,Анастасов,Ненков-все "правилни" хора, крепители на правата линия,на статуквото,на милиционерската романтика и на милиционерската мисъл.Хубава компания ще си правят,ще бъбрят,ще сърбат кафенце,ще се кикотят и ще чакат пенсионирането далеч от несгодите на обикновените пенсионери.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • честен

  07 Окт 2015 20:29ч.

  Оказа се,че Филип Димитров не бил чак толкова "честен" и безкористен.Публикувал си имотното състояние-пет апартамента,единият от които в Брюксел.И жена му-лекарка-и тя с доста имоти.Изглежда лекарите са богати или бившият премиер е спестявал от закуски.Сигурно не яде гевреци,а само мекици от двадесет и пет стотинки.Сега като конституционен съдия вероятно ще му плащат служебно и закуските,и другите масрафи."Заслужен край" на една кариера.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Димитър Филипов

  18 Окт 2015 16:41ч.

  Филип Димитров отдавна е опериран от достойнство и чувство за мярка и чест.Той се е превърнал в едни обикновен чиновник,нещо като редник на Партията,която го праща,където има нужда.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тъпанджиев

  19 Окт 2015 22:17ч.

  как пък още не са го изтъпанали новия конституционен съдия(бре,бре,бре....) в КС-да го видят хората,включително и тези,които едно време мръзнеха по площадите заради такива като него,Софиянски,Бакърджиев,Данчо Ментата,Бисеров,Костов,Н.Михайлова-Нейнски.Само Жоро Марков си остана същият-честен,директен,безкомпромисен,чужд на облагите(още си живее на "Витошка",движи се пеша свободно по улиците или с трамвая,разговаря с хората).На другите "синята идея" им отиде в джоба.На други направо им приседна,толкова са се ояли.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Безбожев

  22 Окт 2015 12:37ч.

  От Втори адвокатски колектив през 1989г до Конституционния съд.Това е " истината,и пътя,и живота" на бившия "син" политик.През този отрязък от време-казионни функции-председател на партия,депутат,дипломат,международник,посраник със спеациални мисии.За 26 години дали нещо правно е останало в съзнанието на този човек? Бил "реформатор"-не е известно да е реформирал нещо значимо,освен собствения си живот.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Анонимен

  18 Авг 2016 19:55ч.

  Интересни са коментарите след 35-ти в „Гръцки рапър обижда брутално българките в своя песен “ в dariknews. bg

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Iliq Pavlov

  02 Ное 2022 23:24ч.

  Никак не харесвам Филип Димитров, но уважаемият професор по логика знае ли, че обективната истина <a href="http://lawofbulgaria.com">Law of Bulgaria</a> не допуска умозаключения от единичен случай към общо правило. Ако беше вярно, че понеже Филип Димитров е "честен и деен, но некомпетентен мегаломан" то и всички реформатори са такива, то следва да е вярно, че понеже Филип Димитров носи очила, то и всички реформатори са очилати. Логиката на автора е в противоречие с "обективната истина" и защото от нея следва, че всички реформатори са макар и некомпетентни, но честни. Предполагам самият автор не би се подписал под твърдение за универсалната честност на всички "реформатори", а какво мислят хората за реформаторската честност показват изборните резултати. Съгласен съм, че голяма част от реформаторите (имам предвид тези, които се самонаричат реформаторски блок днес) са вредни, но това не се извежда логически от качествата на Филип Димитров, а от много по-различен и по-широк кръг наблюдения. Както е писал Хегел обаче, логиката не е емпирична наука защото повечето хора разсъждават нелогично. Статията показва, че това важи и за преподаватели по логика

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи