Си Дзинпин: Многополярността е необратима. Няма световен ред, при който една единствена държава да има последната дума

Си Дзинпин: Многополярността е необратима. Няма световен ред, при който една единствена държава да има последната дума

Следвайте "Гласове" в Телеграм

Нито една държава на глобалната сцена няма решаващ глас, който да определя целия съществуващ световен ред, пише китайският президент Си Дзинпин в статия за вестник "Российская газета“, публикувана в навечерието на посещението му в Москва.

Публикуваме цялата статия на китайския президент:

Да вървим твърдо напред към нови перспективи за приятелство, сътрудничество и съвместно развитие между Китай и Русия.
По покана на президента Владимир Путин ще направя държавно посещение в Руската федерация. Преди десет години първото ми посещение в чужбина след избирането ми за председател на Китайската народна република беше в Русия. За тези десет години вече съм посетил Русия осем пъти. Благодарение на тези посещения, които винаги носят огромно удоволствие и резултати, аз и президентът Владимир В. Путин отворихме нова глава. Путин отвори нова глава в хрониката на китайско-руските отношения.

Китай и Русия са големи съседи, стратегически партньори във всеобхватно сътрудничество, водещи световни сили и постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН. И двете страни провеждат самостоятелна и независима външна политика и разглеждат китайско-руските отношения като основен дипломатически приоритет.

Китайско-руските отношения се развиват в съответствие с ясна иторическа логика и въз основа на силен външен двигател. От 10 години двустранното сътрудничество се развива динамично във всички азимути и постепенно навлиза в нова ера.
Контактите на високо и висше ниво играят важна роля и са от постоянно стратегическо значение.

Усъвършенстваните механизми за контакти на високо и висше равнище, както и обширната структура на многостранно сътрудничество, служат като важна системна и институционална подкрепа за развитието на двустранните отношения. През годините аз и президентът Владимир В. Путин поддържахме близки работни отношения. В течение на повече от 40 срещи на двустранни и международни платформи ние даваме приоритет на практическото сътрудничество във всички сфери, своевременно синхронизираме часовниците си по актуални международни и регионални въпроси от взаимен интерес и даваме тон на за устойчивото развитие на двустранните отношения.

Двете страни непрекъснато укрепват взаимното политическо доверие, като създават нова парадигма на отношенията между големите сили.

Китай и Русия се придържат към концепцията за вечна дружба и взаимноизгодно сътрудничество. Двустранните отношения се основават на принципите на неприсъединяване, неконфронтация и неангажираност спрямо трети страни. Двете страни твърдо се подкрепят взаимно в следването на пътя на развитие в съответствие с националните реалности и осъществяването на развитие и възраждане. Зрелите и развити двустранни връзки непрекъснато набират нова сила и служат като ориентир за нов тип междудържавни отношения, характеризиращи се с взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимоизгодно сътрудничество.

Предстоящото ми посещение в Русия има за цел да укрепи приятелството, сътрудничеството и мира. Готов съм заедно с президента Владимир Путин да очертаем нови планове и мерки за разкриване на нови перспективи пред китайско-руските отношения на всеобхватно партньорство и стратегическо взаимодействие.

Страните изграждат архитектура на всеобхватно и многовекторно взаимодействие.

Благодарение на съвместните усилия търговският оборот достигна рекордните 190 млрд. долара до края на 2022 г., което е със 116% повече в сравнение с преди 10 години.

В продължение на 13 последователни години Китай се позиционира като най-големия търговски партньор на Русия. Обемът на взаимните инвестиции на двете страни продължава да нараства. В ход са редица стратегически важни проекти за сътрудничество в областта на енергетиката, космоса, авиацията и транспортната свързаност.

Сътрудничеството в нови сектори, като например научно-техническите иновации и трансграничната електронна търговия, остава изключително динамично. Междурегионалното сътрудничество бързо набира скорост. То не само носи реални ползи за обикновените хора, но и дава на двете страни неизчерпаем стимул за развитие.

Двете страни прилагат на практика концепцията за приятелство, предавана от поколение на поколение, като традиционното приятелство укрепва с всеки изминал ден. В навечерието на 20-тата годишнина от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Китай и Русия президентът Владимир В. Путин и аз решихме да разширим договора с ново съдържание, като вземем предвид новите реалности. Путин реши да разшири договора и да го изпълни с ново съдържание, като вземе предвид новите реалности на времето. Успешното изпълнение на осемте тематични кръстосани години издига приятелството и сътрудничеството на нови висоти. Народите на нашите страни се подкрепиха взаимно както финансово, така и морално в борбата срещу коронавируса, което е още едно доказателство за това, че "приятелите се познават в нужда".

Двете страни работят в тясно сътрудничество на международната арена и носят голяма отговорност като велики сили.

Китай и Русия твърдо отстояват международна система в съответствие с принципите на ООН и световен ред, основан на международното право, както и основните норми и принципи на международните отношения, основани на целите и принципите на Устава на ООН, координират се и си сътрудничат тясно в рамките на ООН, ШОС, БРИКС, Г-20 и други международни платформи и полагат съвместни усилия за насърчаване на многополярността и демократизацията на международните отношения.

Страните ще предприемат ефективни стъпки за осъществяване на истинска многополярност, ще насърчават универсалните ценности и ще се застъпват за създаването на нов тип международни отношения и общност, с обща съдба за човечеството.
За повече от 70 години китайско-руските отношения изминаха дълъг път. Поглеждайки назад към миналото, ние дълбоко осъзнаваме, че сегашното ниво на китайско-руските отношения не е лесно, а неувяхващото приятелство между Китай и Русия трябва да бъде внимателно пазено.

Историята и практиката показват, че в условията на глобални сътресения  китайско-руските отношения са издържали изпитанието на силата, балгодарение на факта, че сме поели по правилния път на изграждане на междудържавни връзки.
Предстоящото ми посещение в Русия има за цел да укрепи приятелството, сътрудничеството и мира. Готов съм заедно с президента Владимир Путин да очертаем нови планове и мерки за разкриване на нови перспективи пред китайско-руските отношения на всеобхватно партньорство и стратегическо взаимодействие.

Страните трябва да се съсредоточат върху всеобхватното планиране с оглед на целите на националното развитие, да открият нови възможжности с новаторски подход и да култивират нови двигатели. Важно е да се засили взаимното доверие и да се разгърнат потенциалите, за да се запази устойчивата динамика на китайско-руските отношения на високо равнище.

Международната общност е наясно, че никоя държава в света не превъзхожда друга. Няма универсален модел на управление и няма световен ред, при който една единствена държава да има последната дума.

Необходимо е да се насърчи паралелно увеличаване на обема и качеството на инвестициите и търговско-икономическото сътрудничество, да се засили политическата координация, да се създадат по-благоприятни условия за висококачествено инвестиционно сътрудничество, да се увеличи двустранната тръговия, да се разшири общността на интересите и да се проучат нови точки на растеж, да се създаде рамка за развитие, характеризираща се с взаимно допълване и съвместимост на традиционната търговия с новите форми на сътрудничество и да се продължи съвместната работа за сближаване.
Необходимо е да се задълбочат културните и хуманитарните връзки, да се организират години на сътрудничество в областта на физическата култура и спорта на високо равнище, да се разгърне потенциалът на механизма за междурегионално сътрудничество, да се засилят контактите между побратимените провинции, региони и градове, да се насърчи обменът на хора, да се възстанови сътрудничеството в областта на туризма между двете страни, да се провеждат събития като летни лагери, съвместни образователни инсититуции с цел непрекъснато укрепване на приятелството и взаимното разбирателство между народите, най-вече по линия на младежта.

В днешния свят се случват дълбоки промени. Мирът, развитието, сътрудничеството и взаимната изгода са неудържими исторически тенденции. Многополярността, икономическата глобализация и демократизацията на международните отношения са необратими тенденции.

В същото време, бързо се увеличават както традиционните, така и нетрадиционните предизвикателства пред сигурността. Актовете на хегемония, деспотизъм и тормоз нанасят сериозни щети на света. Предстои ни да извървим много дълъг път, за да възстановим световната икономика. Международната общност е силно загрижена, повече от всякога, за начините за излизане от кризата.

През март 2013 г. говорих в МГИМО и споменах, че "взаимосвързаността и взаимозависимостта на всички държави са достигнали безпрецедентно високо ниво. Човечеството живее в едно глобално село, превърнало се е в тясна общност с единна съдба."

Издигнатите от мен инициативи "Един пояс и един път", "Глобална инициатива за развитие", "Глобална инициатива за сигурност" и "Глобална инициатива за цивилизация" станаха впоследствие полезни за конкретизиране на същността на концепцията за общност с единна съдба за човечеството и сердствата за нейното съществяване, което послужи като версия на Китай за адекватен отговор на променящите се свят, епоха и история.

Китай и Русия са големи съседи, стратегически партньори във всеобхватното сътрудничество, водещи световни сили и постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН. И двете страни провеждат независима и самостоятелна външна политика и разглеждат китайско-руските отношения като световен дипломатически приоритет.

За 10 години универсални ценности като мир, развитие, равенство, справедливост, демокрация и свобода пуснаха дълбоки корени в сърцата на хората. Все повече държави са обединени от общото желание за чист и красив свят на траен мир, обща сигурност, споделен просперитет, откритост и толерантност. Международната общност ясно осъзнава, че никоя страна в света не е по-добра от друга. Няма универсален модел на управление и няма световен ред, в който една единствена държава има последната дума. Солидарността и мира в един свят без разделение и сътресения са в интерес на цялото човечество.
От началото на миналата година се наблюдава пълно изостряне на кризата в Украйна. Китай последователно заема обективна и безпристрастна позиция, основана на самата същност на случващото се, и полага активни усилия за насърчаване на помирението и мирните преговори.

Поредицата от възгледи, които изразих, служат като основен принцип в китайската работа по украинското уреждане. Те включват необходимостта от зачитане на целите и принципите на Устава на ООН, зачитане на законните опасения за сигурността на всички държави, подкрепа на всички усилия за мирно разрешаване на украинската криза и гарантиране стабилността на световните производствени и снабдителни вериги.

Публикуваната неотдавна "Китайска позиция за политическо решение на украинската криза", отчитаща рационалните опасения на всички страни, отразява в максимална степен единството на възгледите на световната общност за преодоляване на украинската криза.

Документът служи като конструктивен фактор за неутрализиране на последиците от кризата и за постигане на политическо решение. Сложните проблеми нямат прости решения.

Убедени сме, че разумният изход от украинската криза и пътят към траен мир и обща сигурност в света ще бъдат намерени, ако всички се ръководят от идеята за обща, всеобхватна, съвместна и устойчива сигурност и продължат диалога и консултациите по справедлив, разумен и прагматичен начин.

Преди да се решат глобалните проблеми, човек трябва да реши собствените си проблеми. Комунистическата партия на Китай, обединявайки и ръководейки китайския народ, всестранно преследва великото възраждане на китайската нация чрез китайска модернизация, която се характеризира с обхващане на огромното население, постигане на общ просперитет, координирано развитие на материалната и духовната култура, хармонично съжителство с природата и човека и следване на пътя на мирното развитие.

Тези отличителни черти на Китай са формирани в резултат на дългогодишна практика и задълбочен синтез на международния опит. Ние решително ще продължим да развиваме каузата за модернизация на Китай, ще положим усилия за осъществяване на висококачествено развитие и постоянно ще разширяваме външната отвореност. Убеден съм, че това ще предостави нови възможности на всички страни в света, включително и на Русия.

Годината започва през пролетта, а успехът започва с работата. Имаме всички основания да вярваме, че Китай и Русия, като спътници в развитието и възраждането, ще дадат по-голям принос за напредъка на човешката цивилизация.


Източник: rg-ru.turbopages.org

Превод за "Гласове": Екатерина Грънчарова

 

 

 

 

 

Коментари

 • СИД

  20 Март 2023 14:34ч.

  Краварите пикаят газ! Да пълнят танкери и за Шмолц. За Боко Тиквата и Киро Простото по два бидона. За Курнела- шише!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • разполагали са с изпреварваща информация

  20 Март 2023 15:22ч.

  Аз се чудех защо нашите шарлатани все говорят, че газът ще поевтинее, а то какво било.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • като става дума за полюси, те никога не могат да са повече от два (положителен и отрицателен)

  21 Март 2023 1:08ч.

  “Многополюсен” е малко пресилено. Както и да е, Хегемона ще го духа! А кои ще са двата полюса, щеразберат най-вероятно правнуците.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ким Чен Ун

  20 Март 2023 15:41ч.

  По тоя повод се отказвайте от еднополюсните пържоли и минавайте на многополюсен ориз.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • #Ким Чен Ун 20 Март 2023 15:41ч.

  20 Март 2023 17:37ч.

  трол нефелен, на тебе ти готвят мусака от хлебарки или или подобно меню. ще си мечтаеш за ориз.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • old_beggar

  20 Март 2023 15:45ч.

  ООН, която в миналото беше авторитетна международна организация, сега се превърна в структура, напълно контролирана от САЩ: разследването на ООН в Украйна разкрива "незначителен брой" престъпления на украинските въоръжени сили… САЩ нямат интерес от мир на континента...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Сложните проблеми нямат прости решения.

  20 Март 2023 16:00ч.

  Това е 100% вярно, ама за умните и дипломатичните. А виж това не важи за самопровъзгласилия се хегемон Сащ, присвоил си всички световни победи в скромната си 300-годишна история!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ??...

  21 Март 2023 11:31ч.

  САЩ, нямат дори и 300 години история... По-точно, тази година ще станат 247 години от основаването им. Ех, защо Колумб изобщо трябваше да открива Америка... ;-)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бай Иван

  20 Март 2023 19:27ч.

  Защо ли ми се струва, че САЩисаните този път яко настъпаха мотиката!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Защо Китай не признава Хага

  21 Март 2023 2:48ч.

  Китайската народна република/ .... Китайската народна република се противопоставя на съда с аргументите, че това е против суверенитета на националните държави и че по този начин се съди съдебната система на една нация.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Sin

  21 Март 2023 3:51ч.

  Сделката на века била дето Русия продавала газ на Китай газ със 70% отстъпка !?!? Ние му викахме майтап на гол г.з , ама в Китай кай го били по друг начин интерпретирали !?!?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Бай Иван

  21 Март 2023 7:03ч.

  Като те гледам, ти си безкрайно щастлив от факта, че потребителите от държавете на ЕС получават газ от САЩ на 7(седем) пъти по високи цени от потребителите в САЩ и това предизвиква или фалити или изнасяне на бизнеса им отвъд океана! Както се казва в такива случаи-Честито на печелившите!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • >>>

  21 Март 2023 11:24ч.

  Казано простичко: Хегемонията на САЩ приключи. Колониалната епоха на Запада също. Гответе се на нова ера. Ориентирайте се разумно и правилно, към новите реалности.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • viva

  21 Март 2023 20:20ч.

  Многополюстния свят е необходим наистина! Но в който "тоягата" не е средство на политиката.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи