Спас Ташев: Спасението на българските евреи в патологията на антибългаризма

Спас Ташев: Спасението на българските евреи в патологията на антибългаризма

Автор: Доц. д-р Спас Ташев, съпредседател на Клуба на приятелите българи и евреи

Спасението на българските евреи в патологията на антибългаризма

Спасяването на българските евреи през Втората световна война е уникално в Европа и едно от най-героичните и значими явления в българската история, което има и съвременни глобални измерения.

За пореден път обаче се прави опит тази българска гордост да бъде принизена чрез планираното провеждане на 3 април т.г. в Софийския университет на среща-дискусия, озаглавена „Патология на едно честване“.

В повечето български медии, които разпространиха информацията, мероприятието е възприето като антибългарско. Основанията са, че отстояваните от организаторите тези по македонския въпрос съвпадат с антибългарските концепции на властващи фактори в Скоие, Белград и Москва.

Фактът, че твърдящите за наличието на „патология“ при честванията във връзка с 80-тата годишнина от спасяването на българските евреи, са подписали известния с едностранчивите си тълкувания призив „Българската държава да признае публично, искрено и безусловно отговорността си, като поднесе извинение за гоненията и за депортирането на евреите през годините на Втората световна война“, ясно говори за конфликта им с държавата.

Изследователският подход на организаторите на срещата-дискусия в българската Алма Матер трудно може да бъде оприличен на наука. При формулирането на своите тези те правят избирателен подбор на факти и събития, а за други съзнателно премълчават, сякаш никога не са се случили. Последицата от всичко това е, че прокарват неверни изводи. Ето няколко примера за антинаучната дейност на групата, която се опитва да вмени вина на България и да я принуди да поеме отговорност за независещи от нея обстоятелства.

Основен момент е твърдението им, че България през 1940 г. доброволно и без какъвто и да било външен натиск е приела Закон за защита на нацията, който бил антисемитски, и следователно България е провеждала антисемитска политика. Ако анализираме тази необоснована постановка, ще видим, че тя е съчетание на истини, полуистини и откровенни лъжи.
Вярно е, че в края на 1940 г. в България се създава Закон за защита на нацията!

Отчасти е вярно, че този закон е и антисемитски, но той например е и антимасонски. А цялото правителство на Богдан Филов е съставено от масони, от което следва, че правителството само преследва себе си. За смисъла на твза привидно противоречие упорито се мълчи, въпреки че превантивният подход на някогашните български държавници лесно може да бъде изведен като водещ.

Не е вярно обаче, че Законът за защита на нацията е приет доброволно от България, без външен натиск. Преди да се приеме въпросният закон, още през лятото на 1940 г. става ясно, че Хитлер ще се притече не помощ на Мусолини, който води война на Балканите срещу Гърция. Единственият път на германската армия е през България. Когато цар Борис III разбира, че германската армия ще се включи във военните действия на юг от нас, за него става ясно, че нацисткото преминаване през наша територия е неизбежно, защото по това време няма сила в Европа, която да спре Хитлер. Дори и най-слабият студент по международно право, след като се запознае с тези факти, ще достигне до извода, че българският суверенитет става ограничен и все по-формален.

Безспорно е документирано, че именно в тези драматични външнополитически условия цар Борис III казва на своя съветник Любомир Лулчев, че след като Хитлер неминуемо ще навлезе в България, е по-добре ние сами да създадем Закона за защита на нацията, отколкото нацистите да ни наложат директното прилагане на Нюрнбергското законодателство.

По този начин у нас се приема доста смекчен вариант на иначе безспорно антиеврейско законодателство. Например за разлика от Германия, българските евреи не губят българското си поданство. Не се предвижда и да бъдат депортирани извън нейните граници. И не на последно място – не се създава орган, който да контролира изпълнението на противоеврейските мерки. Поради тази причина според секретните германски донесения, у нас едва около 20% от евреите носят давидовата звезда, която е най-малката в Европа. Тези събития обаче са бяло петно в анализа на вменяващите вина на България.

Друго налагано неверно твърдение е, че България доброволно се е присъединила към Тристранния пакт, от което следвало, че е фашистка държава и трябва да понесе своето наказание. По непонятни причини клеветящите България отказват да се съобразят с факта, че след продължителен отказ, страната ни се присъединява към Оста едва след като се разбира, че през февруари 1941 г. Германия започва да изгражда срещу Русе понтонен мост за преминаване на Дунава.

При водените преговори с фелдмаршал Лист, от германска страна е заявено, че има заповед за навлизане в България, без значение по какъв начин. В резултат на това единственият избор пред властта в София е не дали да влязат или не нацистките войски, а как да влязат: като съюзници или като окупатори.

На фона на тези факти следва изводът, че при наличието на реална пряка военна заплаха и невъзможност за нейното елиминиране, не може да се говори за суверенно взимане на решения. До подобен извод достигат дипломатите на редица държави.

В САЩ например България е разглеждана като „насилен съюзник“ на Германия и през онзи период се смята, че не може да ѝ се търси вина и да ѝ се вменява отговорност.

Организаторите на софийската срещата-дискусия обаче не се съобразяват с тези факти. Те гледат с лупа документацията на Комисарството по еврейските въпроси и изтъкват безспорните престъпления, извършени от негови функционери, но „забравят“ да кажат, че КЕВ е създадено едва през 1942 г. по германско настояване и функционира под прекия контрол на германската легация в София. Съзнателно не се споменава, че пак според нацистки донесения дворецът, а и правителството, провеждат политика на смекчаване на антиеврейските мерки.

Подобен подход безспорно е патологичен, защото пряко е насочен срещу добрия образ на България и има за цел да намали нейния международен авторитет, да я направи уязвима.

Така например на 12 юни 2023 г. бе подписан Меморандум за разбирателство, в който формално изхождайки от идеята за обединение от общата история на Балканите и разбирайки отговорността за съхраняването на паметта за Холокоста, се казва: „Осъждаме опитите на обществени фигури да променят, изкривят и пренапишат историята на Холокоста, чрез прехвърляне на отговорността от про-нацистките съюзници и колаборатори само на нацистка Германия“.

В същия документ фактите са обърнати с главата надолу и сложната и на повечето места трагична съдба на евреите на Балканите в годините на Втората световна война е представена по странен начин: „Почитайки паметта на 11 343 евреи от днешна Северна Македония, Беломорска Тракия и град Пирот, които бяха депортирани от българското про-нацистко правителство, както и паметта на тези 55 000 евреи от Гърция, депортирани от нацистка Германия, ние сме решени да работим заедно за съхранението на автентичната история на евреите на Балканите и особено на историята на Холокоста“.

Тук трябва да се обърне специално внимание на няколко важни момента в този документ и да се постави въпроса дали наличието на пропуски не е съзнателно!

Така например в Меморандума:
1. Не се споменава за спасяването на около 50 000 български евреи, живеещи в международно признатите граници на България.
2. Не се споменава за издадените от някогашното българско Министерство на външните работи и изповеданията 15 000 български визи на евреи от окупирани от нацистка Германия държави в Европа, с което е подпомогнато изселването им в Палестина и по този начин са спасени.
3. Евреите от днешна Северна Македония, Беломорска Тракия и град Пирот са представени като депортирани от българското про-нацистко правителство, а в същото време 55 000 евреи от Гърция са представени като депортирани от нацистка Германия.
4. Не се споменава за избитите 9 000 евреи в Сърбия, въпреки че именно поради този факт тази държава е обявена от нацистката пропаганда за първата в Европа „свободна от евреи“.

Най-ясно политиката на двоен аршин личи в твърдението, че България депортирала македонските и беломорските евреи, а Германия депортирала гръцките. И в двата случая обаче депортацията е осъществена по един и същи начин. Както българската администрация събира евреите в „новите земи“, по същия начин гръцката администрация събира гръцките евреи.

И българската, и гръцката администрация обаче след това предават тези евреи на германските власти и те ги депортират. От Скопие депортацията е извършена с три влакови композиции на „Дойче райхсбан“, а от пристанище Лом с три сръбски и един австрийски параход.

Като говорим за тези драматични събития, за читателите ще бъде полезно да знаят, че независимо от масовите арести на еврейското население във Вардарска Македония и Беломорието, българските власти успяват да освободят всички задържани евреи български поданици или поданици на независими държави. На германските власти в Скопие и Лом са предадени само евреи, поданици на победени от Германия държави.

Освен това представители на българската администрация предупреждават ръководството на еврейската общност в Скопие за предстоящите арести и депортация извън пределите на България, в резултат на което редица евреи успяват да се скрият и са спасени. Премълчаването на тези важни обстоятелства оневинява действията на Гърция и Сърбия в миналото и в крайна сметка създава възможности само България да бъде сочена като виновник!

В тази насока повече от 10 години определени среди у нас отричат акта на спасяване на българските евреи и смятат, че те по-скоро са случайно оцелели. В най-добрия случай се говори за някакво „българско гражданско общество“ като анонимен спасител, което представлява съвременно надграждане на тезата от тоталитарния период, че БКП и Тодор Живков са спасителите на българското еврейство.

Твърдението за българското гражданско общество като спасител по никакъв начин не се явява пречка за вменяването на вина на държавната власт в България, поради което се настоява в наши дни българско правителство да поеме отговорност с всички произтичащи от това последици.

Чувал съм изказвания, че зад подобно искане нямало намерения да се съди България. Някои от твърдящите подобни неща може и да са искрени, но желаното поемане на отговорност рязко би улеснило действията срещу България на властите в Скопие и стоящите зад тях външни сили.

В тази насока още преди 15 години в Северна Македония започна обсъждането на идеята за завеждане на съдебен иск срещу България за финансова компенсация за това, че тя е ликвидирала имуществото на депортираните македонски евреи. Само че обвинителите не знаят продължението на този случай, или пък ако са го разбрали, това ги е накарало да мълчат!

При така представените факти няма как да не се породи тревога от сериозното разминаване между декларирани добри пожелания и порочни дела. Докато в меморандума се изразява несъгласи да бъде „прехвърляна отговорността от про-нацистките съюзници и колаборатори само на нацистка Германия“, с което макар и под сурдинка се признава ролята на нацистка Германия, в създадения през 2011 г.

Мемориален център на Холокоста на евреите от Северна Македония се говори само и единствено срещу България, няма никакви обвинения към нацистка Германия, въпреки че в крайна сметка именно в германския концлагер „Треблинка“ депортираните македонски и беломорски евреи са избити от германски служители. По своята същност това е изкривяване на Холкоста и оневиняване на политиката на нацистка Германия.

Организаторите на софийската среща-дискусия твърдят, че се борят с антисемитизма. В същото време те раздухват антибългаризъм, а едва ли не си дават сметка, че като последица ескалира и антисемитизмът. Или антисемитизмът им е необходим, за да могат да оправдаят делата си?! В сегашната сложна международна ситуация не е трудно да се отгатне коя външнополитическа сила има интерес от подобно развитие. Слава Богу, че и в Израел, а и сред други еврейски организации по света, си дават сметка, че такава политика е враждебна на българо-еврейското приятелство.

Обвиненията към България обче изтъкват на преден план необходимостта от обединение на съвременното българското гражданско общество, което да принуди най-накрая изпълнителната власт да прогледне и да започне най-накрая да дава аргументиран отговор на обвиненията към България.

Още през 2013 г. НС в своя декларация даде оценка на тези събития, която до днес не е променяна. През 2023 г. тази позиция бе надградена със становище за политиката на България по еврейския въпрос в годините на Втората световна война, изработено от 55 български изследователи.

Поради липса на редовно правителство, президентът Румен Радев бе единственият, който открито се противопостави на необоснованото ограбване на нашето минало и защити националното ни достойнство. За да бъдат успешни тези действията за защита на стратегически за страната ни цели, те се нуждаят от управленска приемственост и надграждане на постигнатото.

Източник: epicenter.bg

 

 

 

 

Още от Интервюта

Коментари

 • Сталинградаската битка спасява и БГ евреите.

  02 Апр 2024 8:31ч.

  другото е лукавене и политдевиденти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ДС Иван Спас Ташев

  03 Апр 2024 19:32ч.

  Законът за Защита на Нацията (ЗЗН) е приет преди Б-ия да стане сателит на Третия Райх! С този Закон евреите са били подложени на държавно насилие, унижение и мародерство заради етническата си и религиозна принадлежност! Евреите от Македония, Тракия и Зап.Шоплък директно са били тотално измародерствани от българските административни, полицейски и военни окупационни власти, като дори са им били вадени от устата златните зъбни коронки! Отделно българските власти са плащали на Германия по 300 златни райхс-марки "за всяка изселена еврейска глава"! А евреите от "старите предели" са се откупили чрез многомилионни рушвети, вкл. за тези от спасителите си, които са гласували мародерския ЗЗН - т.е. веднъж гласуват ЗЗН, след което вземат рушвети за да не го прилагат! А Борис-3 е получил (от западните еврейски банкери) в швейцарска банка в злато огромна сума за да спаси всичките евреи, и след като не е изпълнил задължението си е бил обявен за военно-престъпник, което довежда и до преждевремената му кончина през 1943г. - от страх от възмездие за него и за монархическата му династия! В Парижкия Мирен Договор (1947г.) има специална клауза, задължаваща българската държава да върне всичкото измародерствано движимо и недвижимо имущество на евреите и техните организации, както и забрана за бъдещо одържавяване или конфискация на еврейска собственост! Затова последващите комунистически закони за национализация на частната собственст и активи не са засягали еврейска собственост и активи! ВСИЧКО Е ЗА ПАРИ - вкл. напъните на ДС Ванче караПрас, ДС-Иван Спас Ташев, БКП-пропагандист Наум Кайчев, .... , които ЛИЧНО биха приватизирали и обсебили с БКП-идеологическа обосновка всяка една чужда собственост, както обсебиха и заграбиха по линия на БКП+Б3НС+ДС македонските собствености, активи, символи и история!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Крадецът на ярмулки от Кричим

  02 Апр 2024 9:01ч.

  Да сме конкретни? И това ще стане. Само да не ръждяса роженския пилон на масона синергетик дотогава. Че боите не са като едно време - с една пръдня по-малко.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Станислав Томов

  02 Апр 2024 9:05ч.

  «Гласове», не се опозорявайте с публикуването на подобни пасквили. Не оправдавам НПО-тата, които се мъчат да пренаписват историята. Този текст обаче е пълна трагедия! Аргументите му са просто жалки.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Beco

  02 Апр 2024 11:08ч.

  Браво на професора, най-после да прочета на такова високо ниво аргументирана позиция за изкривяването на Холокоста от едни много заинтересовани сили. И разбира се те следят всеки ред и всяка запетайка когато се защитава България, затова и 2-та мизерника които са писали във форума бързат да плюят по статията, не се хабете няма да си докарате повече центове. Трябва политиците ни светкацично да реагират на такива обвинения а ако си траят да ги разкараме на секундата.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • фют

  02 Апр 2024 11:21ч.

  Много ми е неприятно да гледам честванията на спасяването на българските евреи, провеждани от хора, които тогава сигурно не са били още родени. Казано е човек да не натяква за доброто, което е направил, да не се бие в гърдите. А в случая няма и какво да натякваме. Ако отделни личности са се опитвали да помогнат, те отдавна не са живи. И изобщо не "спасителите", а спасените трябва евентуално да провеждата такива чествания.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Цион

  02 Апр 2024 12:16ч.

  Онези близо 12 000 евреи от Новите земи не просто са предадени на германците. За услугата да бъдат унищожени България си плаща в марки, познайте по колко на глава.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Гиообельс

  02 Апр 2024 16:46ч.

  Аз, честно, по-гнусен от този закон не съм чел. Чета и се чудя, кой нечовешки мозък може да го измисли. Фашистките чудовища в България, не само, че са екстрадирали евреите от "новите земи", ами са и платили еднопосочните билети към пещите! Ред е било и на живущите на територията, но бързото настъпление на Червената армия им е отнело шанса да се натегнат на Хитлер. Така че подобни излияния бълвани днес от знайни и незнайни, да си ги разпечатат и да извършат най-логичното, което могат да направят с пасквилите си!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Доцента

  02 Апр 2024 17:00ч.

  Жалко и недостойно е да се препечатват и да се дава широка гласност на подобни писания от псевдоисторици и специалисти като зоотехника Спас Ташев. В опита си да оборва другите, той манипулира истината и направо лъже почти във всяко написано от него изречение. Не си струва подробно да се занимаваме с неговите "аргументи", защото те разкриват: 1) че С. Ташев не е чел достатъчно нито литература, нито документи по въпросите, които коментира; 2) че няма мисловен и научен капацитет да осмисли в исторически план дори и това малко, което все пак е попрочел; 3) че се опитва чрез елементарно изкривяване на истината и прикриване на фактите да се нареди сред "патриотарите" - защитници във всичко на род и родина, като с това не си дава сметка, че постига точно обратния ефект, както у нас, така и в чужбина. Не може да се сравнява позицията и политиката на България с тези на Гърция и Сърбия, понеже първата става съюзник на Германия, а другите две са окупирани от Райха и имат куинглингови правителства. Във всички официални български документи през Втората световна война пише за Български Окупационен Корпус в Македония и Беломорието. Не Германия толкова, колкото Александър Белев (комисар по еврейските въпроси) и отзаде му Петър Габровски (министър на вътрешните работи) са по-активни при вземане на решението за изселване на евреите от окупираните от България територии, а сетне и старите български предели. България е тази, която организира изпращането на евреите от Македония и Беломорието в Германия, като дори плаща на Германия за всеки изпратен човек и за неговото транспортиране до Германия. (Ако и когато Македония официално повдигне претенции към България за обезщетение за изселването, един от аргументите в наша полза е, че ние сме си платили на Германия за него и следователно от нея трябва да се търси парично обезщетение.) Не е никак случайно, че след окупирането на новите земи цар Борис признава българско поданство на местното население, но изключва от него живеещите там евреи, като именно липсата на поданство е един от аргументите за незаинтересоваността на България за тяхната съдба. Не може да се прикриват постоянно историческите факти какви безобразия и престъпления са вършили нашите окупационни военни и административни власти в Македония, Беломорието и Поморавието. Колкото повече отричаме истината (като Спас Ташев и компания) или колкото повече си заравяме главата в пясъка и се правим, че не имало нищо такова, толкова по-дълго ще се сблъскваме със същата тази истина и ще ни се набива в главата определението за нас, което всичките ни съседи - сърби, гърци и македонци - няма да спрат да говорят и пишат по учебници и книги - че сме български фашистки окупатори.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Куци Коньов

  02 Апр 2024 18:53ч.

  Някой патологичен НПО-тар от "Патология на едно честване" налази коментарите... "България е принудена под германския натиск да приеме Закона за защита на държавата, който, колкото и парадоксално да звучи, макар че ограничава правата на българските евреи, спомага спасяването им. Царският двор не одобрява антисемитските мерки, гласувани от правителството. Сам Царят се среща с главния равин на София, д-р А. Хананел, за да му обясни лично новия закон. Още по времето на дебатите върху антиеврейския законопроект Царят изпраща топла телеграма до еврейската консистория, като й благодари за благопожеланията по повод рождения ден на престолонаследника княз Симеон, безспорно подчертан жест на внимание от страна на Царя. В разговорите ми с българските евреи Моис Хане и Хари Нисимов нееднократно подчертаваха, че еврейската общност се е чувствала сигурна, докато Царят е на трона. Българските евреи са носили, редом с жълтата звезда, и значки с образа на Царя и Царицата. Това се потвърждава освен от разкази на очевидци, и от донесенията на Шеленберг до Министерството на външните работи в Берлин: „...Най-вече бие на очи, че до своя отличителен знак евреите носят някакви национални символи /лентички с българския трикольор-бел.а./ или пък значки с образа на царя или царицата...” Същият отбелязва, че „...Дворецът желае известно смекчаване на мерките срещу евреите...” и още „...че самият цар посредством различни лица от своето близко обкръжение директно се намеси в отделни случай в полза на евреите...” Все в тази връзка Ст. Груев отбелязва: „...Често евреи, просители за паспорти или всякакъв вид разрешения, пристигаха в държавни учреждения, предшествани от телефонни обаждания от царската канцелария до отговорния министър или шеф на служба, започващи с магическата фраза „...Негово Величество би искал от Вас...” Следобедът на 9 март 1943 год., когото е спряно депортирането на българските евреи, заповедта идва от българския цар. Докладът на германската легация, заверен от Бекерле, упоменава: „...Повече от сигурно е, че на вътрешния министър бяха дадени наставления от най-високо място да преустанови изпълнението на депортиране на евреи от стара България...” „Най-високо място”за всички автори, изследващи спасяването на българските евреи, независимо от политическите им пристрастия, значи само едно - Цар Борис III. По-късно Царят се противопоставя открито на депортацията на българските евреи на срещите си с фон Рибентроп. В Берхтесгаден той му обещава, че ще депортира малък брой евреи, които определя като „болшевико-комунистически елементи”, никога обаче не извършва това. Отбелязвайки ролята на Двореца по спасяването на евреите, не бива да пропускаме и ролята на Царица Йоанна. Тя изпраща многокротно подаръци на еврейското сиропиталище „Царица Елеонора”. Царицата чрез италианския пълномощен министър граф Маджистрати успява да издейства италиански паспорти за евреи, които да емигрират в Аржентина. Отново царското семейство с помощта на папския пратеник в Цариград, монсеньор Анджело Ронкалли, бъдещия папа Йоан XXIII, спасява живота не само на български евреи, но и на бежанци от Словения, Унгария и Румъния, снабдяваики ги с паспорти за Палестина. Ролята и значението на Цар Борис III за пръв път се отбелязват от един от най-известните публицисти по тези въпроси, българския гражданин от еврейски произход Б. Ардити, който през 1952 година издава книгата „Ролята на цар Борис III при изселването на евреите от България”." https://mobile.frognews.bg/article/45439/

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тарильома

  03 Апр 2024 13:12ч.

  Антибългаризмът на организаторите на "дискусията" е несъмнен. Но, тъй като ЗЗН засяга и масоните в България, Спас Ташев трябва да допълни още нещо пропуснато в меморандума: 5. Не се споменава, че членуващите в масонски ложи в България и семействата им, начело с Богдан Филов и министрите в правителството му са интернирани извън София, изпратени в трудови лагери, лишени от упражняване на професии и т.н.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи