МВФ подготвя финансова революция: доларът вече няма да е глобална валута

МВФ подготвя финансова революция: доларът вече няма да е глобална валута

CBDC - дигитална валута на централната банка

Автор: obektivno.bg

Международният валутен фонд (МВФ) подготвя финансова революция, при която няма да има нужда от една единствена глобална валута. Как е възможно това и какво влияние ще има за целия свят?

Статутът на глобалната резервна валута позволява невероятна свобода на действие по отношение на паричната политика на САЩ: има постоянно търсене на долари в чужбина като средство за по-лесен внос и износ на стоки. Петродоларният монопол направи щатския долар основен за глобалната търговия с петрол в продължение на десетилетия.

Това означава, че Централната банка на САЩ е успяла да създаде фиатна валута от нищото в много по-висока степен от която и да е друга централна банка на планетата, като същевременно избягва незабавните ефекти от хиперинфлацията.

Голяма част от тези пари, както и дълг, деноминиран в долари, се озовават в трезорите на чуждестранни централни банки, международни банки и инвестиционни фирми. Понякога се държат като хеджиране или се купуват и продават, за да се коригират обменните курсове на местните валути. До 60% от цялата американска валута (и 25% от държавния дълг на САЩ) се притежава извън САЩ.

Статутът на глобална резервна валута е това, което позволи на правителството на САЩ и Федералния резерв да напечатат десетки трилиони долари в нови банкноти след кредитния срив през 2008 г., като същевременно поддържат инфлацията повече или по-малко под контрол.

Проблемът е, че тази система за „складиране“ на долари в чужбина продължава толкова дълго и в крайна сметка ефектите от прекомерното печатане на банкноти се появяват у дома.

Споразумението от Бретън Уудс (курорт в САЩ) от 1944 г. създава рамката за възхода на щатския долар. Бретънудската система е международна система за организация на валутните курсове и търговските разплащания, установена след международната конференция в Бретън Уудс.

Докато ползите са очевидни, особено за САЩ, има много свързани разходи. Статутът на световната резервна валута е като „сделка с дявола“. Получаваш слава, получаваш богатство, получаваш трофеи и скъпа кола – за известно време. След това един ден дяволът идва да прибере дължимото и когато го направи, ще вземе всичко.

Времето за събиране на дължимото наближава скоро за САЩ. Това може да е под формата на чисто нова система, подобна на споразумението от Бретън Уудс, която да премахне долара като глобална резервна валута и да го замени с нова система за цифрови кошници.

Глобалните банки по същество признават, че планират пълно преразглеждане на базирания на долари финансов свят и създаването на система, фокусирана върху дигиталната валута на централната банка (CBDC), изградена върху „унифицирани счетоводни книги“.

Има три скорошни събития, всички обявени последователно, които предполагат, че смяната на долара е неизбежна.

XC платформата на МВФ: Централизирана политика за CBDC

XC платформата на МВФ беше пусната като теоретичен модел през ноември 2022 г. Тя ще свърже всички дигитални валути на централните банки, наричани CBDC (Central Bank Digital Currency), под един чадър заедно с „наследени валути“ (долари, евро и т.н.).

XC платформата на МВФ се предлага на пазара като политическа структура за улесняване на трансграничните плащания в CBDC за правителствата и централните банки. Разбира се, тази платформа поставя МВФ като посредник, контролиращ потока от цифрови транзакции. МВФ предполага, че платформата XC ще направи прехода от наследени валути към CBDC по-лесен за различните държави-участници в платформата.

МВФ отбеляза през 2023 г.: Можем да се окажем в свят, в който имаме свързани субекти до известна степен, но някои субекти и някои държави са изключени. И като глобална и многостранна институция, ние някак си се стремим да осигурим основна свързаност, основен набор от правила и управление, което е наистина многостранно и приобщаващо. Амбицията е да се стремим към иновация, която е съвместима с целите на политиката и която е приобщаваща по отношение на широкото членство, да речем, в МВФ.

В превод децентрализираните системи са лоши.

„Приобщаването“ (колективизмът) е добро.

И МВФ иска да работи в тандем с други глобалистки институции, за да бъде контрольор на този икономически колективизъм.

Универсалната счетоводна книга на Банката за международни разплащания (BIS)

Само ден след като МВФ обяви своите цели за XC платформата, Банката за международни разплащания (BIS) обяви плановете си за единен запис за всички CBDC, наречен BIS Universal Ledger. BIS специално отбеляза, че проектът има за цел да вдъхне доверие в цифровите валути на централните банки (CBCD), като същевременно преодолява фрагментацията на текущите усилия за токенизация.

Докато МВФ се фокусира върху контролирането на международната политика, BIS преследва техническите аспекти за глобализацията на CBDC. Идеята е за общество без пари в брой, като цифровите транзакции трябва да бъдат наблюдавани от централизиран субект, за да се запазят парите „сигурни“.

BIS твърди в техния обширен преглед на Unified Ledgers:

Днес паричната система е на прага на друг голям скок. След дематериализацията и цифровизацията, ключовото развитие е токенизацията – процесът на цифрово представяне на искове върху програмируема платформа. Това може да се разглежда като следващата логична стъпка в съхраняването на цифрови записи и прехвърлянето на активи.

Има три основни твърдения, направени от BIS в тяхната програма:

Първо, цифровизацията на парите е неизбежна. Парите ще изчезнат главно защото улесняват преместването на пари, а съществуващите криптовалути са „погрешна система, която не може да поеме мантията на бъдещето на парите“.

Второ, съществуващите децентрализирани методи на плащане са неприемливи, защото са „рискови“. Само централните банки са достатъчно квалифицирани и „надеждни“, за да посредничат при обмена на пари.

Трето, използването на Unified Ledgers до голяма степен е предназначено за проследяване  и дори разследване на всички транзакции (за общественото благо, разбира се).

Това е техническата основа за централизацията на всички дигитални валути на централните банки (CBDC), управлявани отчасти от BIS и МВФ, и се планира да влезе в по-широка употреба през следващите две години.

Днес вече има множество държави, които тестват счетоводната книга на BIS.

Важно е да се разбере, че всеки, който действа като посредник в глобалния паричен обмен, ще има цялата власт както над правителствата, така и над техните граждани. С други думи, който контролира унифицираната счетоводна книга, контролира и всички пари на света.

Ако се следи всяко движение на богатство – от плащанията между правителствата до плащането за хранителни стоки и гориво – тогава всяка една транзакция може да бъде отхвърлена. Достъпът до храна и гориво ще зависи от прищявката на наблюдателя. Който може дори да е изкуствен интелект.

Исторически такъв детайлен контрол върху отделните транзакции не е бил възможен. Цифрите варират, но средният американец в момента прави 39-70 транзакции на месец, 1-2 на ден. Разработването на изкуствен интелект дава възможност да се оценяват и анализират огромни количества данни в реално време и да се разработват много подробни профили на индивиди просто въз основа на техните покупки. И, разбира се, да се идентифицира и предотвратява антисоциалното поведение при покупки в реално време.

Трансграничният проект SWIFT (друг начин за контрол на цели нации)

Както видяхме при опита да се използва платежната мрежа SWIFT като тояга срещу Русия, има очевиден мотив за глобалистите да контролират високоскоростен център за транзакции в голям мащаб. Отново става въпрос за централизация и всеки, който контролира центъра, има средствата да контролира търговията… до определен момент.

Блокирането на Русия от SWIFT обаче не проработи. Руската икономика претърпя минимални щети точно защото има други методи за прехвърляне на пари между нациите, за да се поддържа търговският поток. Въпреки това, под глобален паричен чадър, базиран на дигиталната валута на централната банка (CBDC), би било невъзможно за която и да е държава да работи извън него. Не става въпрос само за лекотата на изключване на нация от мрежата, но и за властта незабавно да се блокира прехвърлянето на средства в приемащата страна на обмена. Всички средства от всякакъв източник могат да бъдат прехванати, преди да стигнат до своя получател.

След като правителствата са изцяло зависими от централизирана парична система, централизиран счетоводен регистър и централизиран обменен център, те никога няма да могат да избягат от тях. Този контрол неизбежно ще се разпространи към населението като цяло.

Ето наистина страшната част: по-голямата част от нациите се съгласяват с тази програма. Китай е най-нетърпелив да се присъедини към световната валутна схема. Русия все още е част от BIS, но участието им в проекта за CBDC все още не е ясно. Въпросът е, че не очаквайте БРИКС да противодейства на новия паричен ред. Няма да стане.

Дигиталните валути на централните банки (CBDC) на страните участнички в програмата автоматично прекратяват статута на долара като глобална резервна валута.

И така, какво общо имат всички тези глобалистки проекти за дигиталната валута CBDC с долара?

Изводът е следният: единната система CBDC изключва изцяло необходимостта от използване на глобална резервна валута. Моделът Unified Ledger взема всички CBDC и ги хомогенизира в „басейн“ от ликвидност, като всяка дигитална валута на отделната държава CBDC става сходна по характеристики за кратък период от време.

Предимствата на долара изчезват при този сценарий. Стойността на всички валути става относителна към посредника. С други думи, МВФ, BIS и други свързани институции диктуват свойствата на CBDC и по този начин няма отличителен аспект на всяка отделна дигитална валута CBDC, което да я прави по-ценна от останалите.

Всички световни валути, от долари до малайзийски рингит, няма да бъдат нищо повече от редови позиции в Универсалния счетоводен регистър.

В крайна сметка глобалистите ще имат два предвидими аргумента:

Първо, световна резервна валута под контрола на една нация е несправедливо и ние като глобални банкери трябва да направим системата „по-равна“.

Второ, защо изобщо да имаме резервна валута, когато всички транзакции така или иначе се модерират в нашата книга? Доларът не е по-добър за международна търговия от всяка друга дигитална валута на централната банка (CBDC).

Глобалистите желаят общество без пари в брой, защото е лесно контролируемо общество. Помислете за локдауна по време на пандемията от Ковид: ако имаше безкасова система по това време, правителствата щяха да получат всичко, което искат. Например, ако откажете да вземете експерименталната ваксина? Те просто ще изключат цифровите ви акаунти и ще ви принудят да спазвате изискванията. Без физически пари нямате алтернатива, освен ако не планирате да живеете изцяло извън земното кълбо. Глобалистките организации настояват дигиталните пари CBDC да станат активни много бързо. Те, заедно с централизираните счетоводни книги, ще детронират долара.

Това означава, че тези трилиони зелени пари, държани в чужбина, ще започнат да наводняват обратно Америка, причинявайки историческа инфлационна катастрофа.

Точно такъв вид катастрофа, която може да убеди една нация да приеме нова цифрова валута. Колкото и американската нация да се е възползвала от статута на долара като глобална резервна валута в миналото, тя ще пострада еднакво, докато доларът умира.

 

Източник: obektivno.bg

 

Коментари

 • >>>

  12 Апр 2024 12:22ч.

  Ако МВФ си реализира пъкления план, това ще е по-трагично за човечеството дори и от глобален конфликт. Това ще е реализация на практика на антиутопията на Джордж Оруел, описана в романа му "1984". Това ще е Победата на глобалните Сатанисти.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Тихомир Томов

  12 Апр 2024 15:35ч.

  Шекела на първи план !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ПравославенХристиянин

  14 Апр 2024 3:26ч.

  Каквото каже големия брат зад океана и МВФ, това ще правим... Така като ни казаха преди време си затрихме селското стопанство, промишлеността, образованието, здравеопазването, нарязахте си въоръжението,енергетиката, сега последно и паричния суверенитет,първо Евро, после дигитални пари-ама това е модерна работа,ама моля ве... благодарение пак на "партньорите"наглосакси... Колко тъп народ трябва да сме? Ако и с това не ни унищожат, ще въведатефтаназията по здравна пътека като в Канада, ако и това не е достатъчно, в Украйна имат над 30 биолаборатории в които на базата на славянския геном се създават биооръжия за окончателно решение на въпроса... Пък тука стадото тъпо и упорито блее - демокрация, евроатлантически ценности, Путин... Язък последните поколения тротинетки, дето толко драпахте за тоя пусти лгбт глобализъм, скоро вече може наистина да се насладите и виртуално и на живо на цялото великолепие на глобалния сатанистки концлагер...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Светлан Бонев

  12 Апр 2024 12:31ч.

  Дачков и русофилите да отбележат, че Путинова Лусия, Китай и БРИКС са в същия кюп. Отворете си очите, тази война е прелюдия, а не борба срещу НСР.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • И. Ст.

  14 Апр 2024 8:19ч.

  Очите ни са отворени, НСР в някакъв вид може и да има, но не е гаранция, че всички ще попаднат под него. От отделния човек зависи много. Щото и Швабов много се надяваше на пандемията, Бил Гей и той се надяваше и надява на много неща, ама все повече и повече хора са им контра.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • 111

  12 Апр 2024 13:30ч.

  Антихриста идва.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Антиглобалист

  12 Апр 2024 13:32ч.

  Това просто няма как да стане. Опитът да се премахнат парите ще доведе до глобално възникване на обменни средства за разплащане между хората и групите хора. От процъфтяване на бартерната търговия, до завръщане на материалните средства за разплащане - ценни метали, скъпоценности , суровини, услуга за услуга, дори Римската империя и торбичките сол за заплата ! Глобалистите ще се самозастрелят със CBDC , а хората просто ще ги шунтират повсеместно 😎

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Еврокомисар

  12 Апр 2024 13:35ч.

  Ребята и вие сте в кюпа без значение цифровото наименование в даден регион.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Наблюдател

  12 Апр 2024 13:38ч.

  Който е написал статията е изключително неграмотен. Не само, че не знае български и ползва неясни чуждици, но не знае, че МВФ отдавна е въвел SDR.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • АМИ

  13 Апр 2024 18:10ч.

  Когато стане, а е много вероятно да стане, ще гризнеш дръвцето.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • тео

  12 Апр 2024 13:43ч.

  Тънкия момент е, че МВФ се опитва да се превърне в нещо като световен валутен хъб, като всъщност куратора е САЩ и Федералния резерв, които отлично разбират, че скоро гущера ще катастрофира или агонизиращо ще се изпече на слънце ;)

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иво

  12 Апр 2024 14:36ч.

  Лондиниум-а отива при латинският език. Те братовчедите колониални поданици отвъд Атлантика си мислеха, че са си извоювали Свободата и че уж ръководят новият Рим, хе-хе. То и без това натам тикат шмекерите-ядачи на хора на Островачето и строят ли строят цифровия си Картаген. А накрая ще ни напишат за "величавия" си енд на етруски.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Чочо

  12 Апр 2024 14:43ч.

  МВФ готви цифров концлагер. СЗО готви на 28.5.2024 подписване на пандемична споразумение в Швейцария със страните членове на организацията. Дачков, журналя, защо не пишете за това ? И вие Ке сте в кюра и семействата ви. Предишното затваряне е пионерски лагер в сравнение с перманентния тормоз, който се готви. Къде сте демократични, културни и дрънкащи журналя ? Защо си траете ?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Еврокомисар

  12 Апр 2024 14:45ч.

  А ти защо удобно пропускаш, че и матушката също е страна в споразумението?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Иво

  12 Апр 2024 15:03ч.

  Важното е Еврокомисар ние българите дали сме страна по тези договори? И дали смешни чак е страхливостта си пудели, изловени с пачки в чували, кюлчета в шкафчета и намагнитени с магнитче Мадейра ни представляват? Правилният отговор е не! А това влече карма, от нея ги страх тресе "по-равните" вампири.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бит по главата с тигана от съветската тьошча

  12 Апр 2024 15:48ч.

  Тоя троцкист евроком с революционно-комисарския прякор, присвоен от ленинианата, пак гледа преди всичко да навреди на матушката, а това, че той ще изгори, изобщо не го интересува, деева и мангафата му с мангафа...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Еврокомисар

  12 Апр 2024 16:58ч.

  Аз ще се адаптирам, мислете му папардаците, дето още не сте се научили как да боравите с банкови карти и като застенете пред банкомата пълните памперсите.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Евронещото си щял да се адаптира!

  12 Апр 2024 19:07ч.

  Като се гътнеш след поредната "N" на брой "ваксина" ще се адаптираш окончателно! Що си мислиш, че си много ценен за системата?

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • ахахах

  13 Апр 2024 12:59ч.

  Вие сте бавно развиващи, честно. Първо това за което говорите е една конспирация и няма общо с действителността. Второ дори автора в статията не е осъзнал, какво точно означава cbdc.Тези cbdc няма да детронират долъра, а напротив ще го легитимират. Зад тези дългове и пари в обръщение има икономически принципи и те не просто "печатат". И трето алтернатива има в лицето на криптовалутите и в частност биткойн, което автора или умишлено не коментира или просто е толкова вещ в материята. Ама какво очакваш от обективно бг о гласове точка Ком... Само си пълните съзнанието с глупости вместо да се наслаждавате на живота. Аз например до тук за 1г съм 3х на парите вложени в биткойн след 2022, за тези преди това няма да говоря. Но вие отричайте настоящето и бъдещето и се надявайте, на празните си размисли да ви спасят или помогнат по някакъв начин. Лек ден, Ганя!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • бай Бай

  12 Апр 2024 16:34ч.

  Мечтата на всек ибанкер да има непресъхващ извор от пари!! И 100% контрол, та се питам тогава дали и политика и войни ще има??

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Ghost

  12 Апр 2024 18:05ч.

  МВФ и сега има СПТ , но не и контрол над долара.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • фреб6гттб

  13 Апр 2024 1:28ч.

  МВФ е изгъзица на САЩ а те вече не са фактор за да определят кое как ще е. Могат да си определят само вкъщи.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Имам въпрос: Какво става в Австрия,

  13 Апр 2024 3:34ч.

  където приеха промяна на Конституцията за да включи правото на всеки австрийски гражданин да се разплаща в брой? Те никога ли не са чували за CBDC? Или техните политици знаят нещо, които ние българитеи особено нашите сглобкаджии не знаем... Вероятно затова НЕ са приели още "Еврото"... А нашите бръмбари и особено Президентът ни и съветникът му Атанас Пеканов, (австрийски възпитаник!!!) сякаш нямат по-важна задача от това да ни впрегнат в каруцата на ЕЗ...

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • извинения

  13 Апр 2024 12:06ч.

  В Австрия се разплащат с "евро". Извинявам се за тази неточност.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Суит мемори

  13 Апр 2024 8:59ч.

  Чета все по-зачестяващите статии /страшки/ за CBDC, което си е ПРЕМАХВАНЕ НА ПАРИТЕ. И нещо подсъзнателно ми говори, абе тази песен не сме ли я слушали вече ? Не е ли това нов кавър на стара сатанистка мелодийка? ... Когато бях малък, в едно друго време, и в училище го казваха, и мой калеко /ятак и АБПФК/ го повтаряха. "Когато дойде КОМУНИЗМА - няма да има пари !" Амчи как така ? Ами така - обясняваха ми - "При Социализма е От всекиму според способностите, на всекиму според труда ! А при Комунизма ще бъде От всекиму според способностите - на всекиму според потребностите !" Тук онемявах, с детския си акъл почвах да си задавам нови въпроси. А КОЙ ще определя при Комунизма какви са потребностите на всеки човек ? Ако аз например имам потребност да имам хеликоптер, Комунизмът ще ми го даде ли ? Как стои въпроса с производството на хеликоптери при Комунизма ? Ще стигнат ли за всички хора с потребности от хеликоптер ? Задавах този въпрос на калеко, който беше много благ и умен човек. Той обаче не можеше да ми отговори на въпроса, и дори ставаше строг и казваше - "Няма да питаш в училище такива въпроси !" ... Така че въпроса с премахването на парите и задоволяването на нуждите на желаещите хеликоптери стана първия момент, който подкопа детската ми вяра в Комунизма..... Днес си припомням тази песен. Някой ДРУГ ще решава от какво имам нужда, и понеже няма да има пари, ще ми спуска нуждите "централно". НЕОкомунизъм ! Само дето не е облечен в сладки приказки, а в дигитална обвивка. Значи и "авторите" са едни и същи. Съществата подпалили революции и войни, избили стотици милиони човешки същества през последните 2 века и нещо, отново ни претоплят от същата манджа. Не на парите ! Не на личната свобода! Централна власт над всеки човек от шайка психопати-сатанисти ! Вместо класически комунизъм - НЕОкомунизъм, дигитален, трансхуманистичен...Как ще стане тази работа ? Просто няма да стане. Амин !

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Виктор

  13 Апр 2024 14:10ч.

  Построеният комунизъм на антихриста, дето няма да притежаваш нищо и ще трябва да ти харесва, ако не ти харесва те зануляват с ентъра... Хубаво е че на някой му прави впечатление, че е повсеместно и никъде няма лабаво, нито на изток нито на запад! И в това ще се провалят, ама света ще трябва изгори и хората покрай него!

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Кольо

  15 Апр 2024 7:54ч.

  Целите на МВФ, за които е създаден е да запази водещата роля на долара. Около долара може да има и други валути но на тях е разрешено да съществуват именно с цел долара да е главният и основният. САЩ именно чрез долара създават около 60% от БВП, което се вижда особено добре сега когато цялото производство е изнесено в Китай. Как я виждате тая работа - нашата Кристалина да работи против долара! Та тя именно от долара е поставена на тази позиция.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи
 • Умен

  15 Апр 2024 10:44ч.

  Парите са заместител на общопризнати материални ценности, от рода на златото. Те тежат толкова, колкото доверието към държавата, която ги емитира. Америка изгуби доверие. Каквито и биткойни-дипкойни да съчинява, бягай от тях.

  Отговори

  Напиши коментар

  Откажи

Напиши коментар

Откажи